-hanke - PowerPoint PPT Presentation

nerys
hanke n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
-hanke PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
-hanke
125 Views
Download Presentation

-hanke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. -hanke Työsokka

  2. TYÖSOKKA HANKKEEN TAUSTA • Sokka ja Pilottisokka-hankkeissa vuosina 2005-2007 kehitettiin: a)Näyttötutkintoperusteisen kuljettajakoulutuksen vertaamista armeijan kuljettajakoulutukseen näyttöjen avulla. b) Puolustusvoimien pilotointihanke koskien perustason ammattipätevyyskoulutuksen sisältöjen sovittamista armeijan kuljettajakoulutukseen

  3. Työsokan keskeiset tavoitteet • Varusmiespalveluksen jälkeen suoritettava, kuljetusalan ammattilaiseksi johtava koulutuspolku suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kouluttajien ja yritysten kanssa. • Räätälöidyt koulutukset mahdollistavat tutkinnon suorittamisen joustavasti työn ohella

  4. Työsokan keskeiset tavoitteet • Kuljetusalan yrityksille tiedotetaan puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen uudistumisesta työelämälähtöisempään suuntaan • Logistiikan perustutkinnon suorittaneille varusmiespalvelukseen astuville tiedotetaan vuosina 2005-2008 Sokka-hankkeissa kehitetystä toimintamallista ja uudistetun sotilaskuljettajakoulutuksen tarjoamista ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista

  5. Työsokan keskeiset tavoitteet • Rekrytointikanavan muodostaminen kuljetusalan yrityksille • Varusmiehiin kohdistuvan tiedottamisen suunnittelu yhdessä yritysten kanssa esim. rekrypäivien ja työllistymismahdollisuuksia esittelevien tietoiskujen muodossa