vanhemman mielenterveydenh iri ja p ihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vanhemman mielenterveydenhäiriö ja päihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vanhemman mielenterveydenhäiriö ja päihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vanhemman mielenterveydenhäiriö ja päihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Vanhemman mielenterveydenhäiriö ja päihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet . Kirkkohallitus 7.10.2010. Sisältö. Vanhemman ongelmat ja lapsen hyvinvointi Vanhemman vakavat ongelmat ja vanhemmuus Toimiva lapsi&perhe –hanke ja menetelmät. Lapset.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vanhemman mielenterveydenhäiriö ja päihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vanhemman mielenterveydenh iri ja p ihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet

Vanhemman mielenterveydenhäiriö ja päihdeongelmat lapsen kasvun mahdollisuudet

Kirkkohallitus 7.10.2010

sis lt
Sisältö
 • Vanhemman ongelmat ja lapsen hyvinvointi
 • Vanhemman vakavat ongelmat ja vanhemmuus
 • Toimiva lapsi&perhe –hanke ja menetelmät
lapset
Lapset
 • N. 20-25% alaikäisistä elää perheissä, joissa vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia (Mayberry et al, 2005)
 • N. 70%:lla lastenpsykiatrisista osastopotilaista on ps. sairas vanhempi (Erkolahti et al, 2000 )
lapsi ja vanhemman mielenterveysongelmat i
LAPSI JA VANHEMMAN MIELENTERVEYSONGELMAT I
 • Lasten mielenterveyden ym. häiriöt
  • vanhemman masennus: 30-75 % lapsista
 • Myös somaattiset sairaudet ja kuolleisuus aikuisuudessa
 • Lasten häiriöt
  • ovat vakavampia
  • alkavat varhaisemmalla iällä
  • ovat vaikeammin hoidettavia
lasta suojaavat tekij t 1 ymm rrys
Lasta suojaavat tekijät 1: YMMÄRRYS
 • Riittävä ymmärrys vanhemman sairaudesta: kuinka se näyttäytyy perheen arjessa ja vuorovaikutuksessa
 • Mahdollisuus vanhemman sairauden omaan elämään aiheuttamien muutosten todentamiseen
 • Realistinen käsitys omien tekemisten merkityksestä vanhemman sairauteen
 • Mahdollisuus toimia e.m. käsitysten mukaisesti
 • Lapsen oman elämän kokemuksen- ajattelun, tunteiden ja toiminnan - erillisyyden vahvistuminen
lasta suojaavat tekij t 2
Lasta suojaavat tekijät 2
 • Luottamukselliset ja tukevat (perheen ulkopuolisetkin) aikuiset lapsen elämässä
 • Mahdollisuus sitoutua ikätasoiseen tekemiseen ja nähdä se oikeutetuksi
hoitoj rjestelm ss huomioitavat lapsen ja nuoren tarpeet
Hoitojärjestelmässä huomioitavatLAPSEN JA NUOREN TARPEET
 • TARPEET KEHITYKSELLISEEN TUKEEN
  • Koskee kaikkia perheitä

___________________________________________________

 • Lasten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon tarve
  • Lasten/nuorisopsyk. lähete 15%
  • Ohjaus perheneuvolaan 16%
 • Lastensuojelulliset tarpeet
  • lastensuojelun tarve 10% (Leijala ym. 2001)
lastensuojelulaki
LASTENSUOJELULAKI
 • 10 §Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, erityisesti päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, ja kun aikuisen kyvyn täysipainoisesti huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan tällöin heikentyneen, tai kun aikuinen on suorittamassa vapausrangaistustaan, on selvitettävä ja turvattava myös hänen hoidossaan ja kasvatuksessaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve.
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaisten on tarvittaessa järjestettävä välttämättömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi.
 • PÄIHDEHUOLTOLAKI
 • 2. luku, 16§
 • Kun asiakas on tässä luvussa tarkoitetussa hoidossa, on otettava huomioon myös hänen huollossaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve.
mielenterveysongelmat ja vanhemmuus
Mielenterveysongelmat ja vanhemmuus
 • Noin neljäsosalla psykiatrisessa hoidossa olevilla aikuisilla on lapsia
 • Vanhemmuuden systemaattinen huomioiminen aikuisten psykiatrisia häiriöitä hoidettaessa on olematonta/niukkaa:
 • esim. sairaskertomusjärjestelmä ei vaadi tietoja potilaana olevan perheestä
vanhemmuuteen vaikuttaa
VANHEMMUUTEEN VAIKUTTAA

SEKÄ

Vanhemman psyykkinen oireilu

ETTÄ

Siihen kytkeytyvät muut paineet

Taloudellisen tilanteen muutokset

Stigmatisaatio ja eristäytyminen

Herkkyys häpeälle ja syyllisyydelle

Mielekkäiden roolien ja kokemuksellisen koherenssin menetys

Erityisesti parisuhteen ongelmat.

useamman sukupolven n k kulma
Useamman sukupolven näkökulma
 • Usein vaietuksi jäänyt vanhemman oma kokemus lapsuudenperheestään voi lisätä taakkaa
 • Suhtautuminen omaan oireiluun ja sen hoitoon voi olla ristiriitaista
 • Suhde perhettä ja lasta auttavaan verkostoon voi värittyä omien lapsuudenaikaisten kokemusten kautta
vanhemmuutta suojaa 1
Vanhemmuutta suojaa 1
 • Syyllisyyden ja häpeän purkaminen
 • Oman tarinan jäsentäminen: miten ymmärrän elämäntilannettani
 • Vanhemmuuden ja lasten puheeksi ottaminen hoito tai tukikeskusteluissa
 • Tieto mahdollisuuksista vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä
vanhemmuutta suojaa 2
Vanhemmuutta suojaa 2
 • Ymmärryksen lisääntyminen vanhempien kesken: jaetun tarinan synty, mitä kullekin erikseen ja kaikille yhdessä on perheessä tapahtunut
 • Mahdollisuudet jakaa omaa kokemustaan itsestä ja näkemystään lapsista perheen verkoston kanssa
 • Tulevaisuusnäkökulma: mitä voin tehdä nyt , mihin varautua tulevaisuudessa
slide14

Käsitys vanhemmuudesta ja lapsen riskeistä

yhteisössä ja perheitä

kohtaavilla ammattilaisilla

Oma historia

Psyykkinen rakenne

Oma historia

Mielenterveys

Psyykkinen rakenne

Tunne-elämän ongelmat

Parisuhde

Työstressi

Vanhempi

Käyttäytymisen

ongelmat

Lapsi

Työttömyys

Päivähoito/

koulutilanne

Taloudelliset ongelmat

Vaikeat

elämäntapahtumat

Kiusaaminen,

syrjääntyminen

Syrjintä, yleinen asenneilmapiiri

mit vanhempi voi tehd
Mitä vanhempi voi tehdä
 • Kuulla lapsensa kokemuksen: auttaa jäsentämään, validoida (hyväksyä kuulemansa)
 • Auttaa lastaan ymmärtämään, mitä tämä on nähnyt ja kokenut
 • Vähentää lapsen vastuullisuuden ja syyllisyyden kokemusta
 • Vahvistaa yhdessä muiden aikuisten kanssa lasta suojaavia tekijöitä
mit vanhempi tarvitsee
Mitä vanhempi tarvitsee
 • Mahdollisuuden selvitä pahimmasta kriisistään löytääkseen tilaa lapsen näkemiselle ja kuulemiselle
 • Ymmärrystä ja tietoa omista oireista
 • Tilan jäsentää omaa tarinaansa
 • Tietoa lasta suojaavista tekijöistä: toivosta ja mahdollisuuksista
 • Mahdollisuuden käsitellä syyllisyyden ja häpeän tunteitaan
ty ntekij n mahdollisuudet auttaa
Työntekijän mahdollisuudet auttaa
 • Mikäli työntekijänä tapaa lasta
 • TAVOITE ON LISÄTÄ PERHEENJÄSENTEN YMMÄRRYSTÄ TOINEN TOISTENSA KOKEMUKSESTA JA VAHVISTAA LAPSEN JA VANHEMMAN VUOROVAIKUTUSTA
narratiivinen psykoedukaatio
Narratiivinen psykoedukaatio
 • Lisää perheenjäsenvälistä ymmärrystä juuri oman perheen vuorovaikutuksen ilmiöistä
 • Etenee dialogisesti
 • Etenee prosessinomaisesti askel askeleelta
 • Vahvistaa perheen omaa keskustelua arkisessa vuorovaikutuksessa hoidon aikana ja hoidon jälkeen
 • Lisää ymmärrystä sekä sairaudesta etta lasta suojaavista tekijöistä
lasta suojaavat tekij t kun vanhemmalla on mielenterveys tai p ihdeongelmia
Lasta suojaavat tekijät, kun vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia
 • Ymmärrys vanhemman sairaudesta
 • Ymmärrys vanhemman oireilun merkityksestä itselle
 • Ikätasoinen perheen ulkopuolinen maailma
 • Luotettu perheen ulkopuolinen aikuinen
 • Läheiset sisaruussuhteet
toimiva lapsi perhe hanke
Toimiva Lapsi&Perhe –hanke
 • Alkoi Stakesissa vuonna 2001.
 • Tavoite 1: vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta ja rakentaa yhteistyötä aikuisten ja lasten palvelujen välille.
 • Tavoite 2: kehittää terveyden- ja sosiaalihuollon ja eri yhteistyötahojen työmenetelmiä, joilla tuetaan perheitä ja lapsia sekä ennaltaehkäistään lasten häiriöitä, kun vanhemmalla on vakava sairaus, psyykkisiä vaikeuksia tai kun perheessä on joku muu vanhemmuuteen vaikuttava ongelma.
ty menetelm t
Työmenetelmät
 • Ovat lapsen kehitystä ja kasvua tukevia (promootio) ja häiriöitä ehkäiseviä (preventio)
 • Eivät ole lapsen tai vanhemman hoitoa
 • Toteutetaan siinä palvelujärjestelmän osassa, jossa se on luontevinta: perusterveydenhuolto, lastensuojelu, koulu, päiväkoti, perheneuvola, lasten- tai aikuisten psykiatrisen hoidon yksikkö jne.
tl p menetelm perhe
TL&P –menetelmäperhe
 • Lapset puheeksi – interventio
 • Perheinterventio
 • Lapsiperhe-neuvonpito.
 • Vertaisryhmätoiminta
toimiva lapsi perhe ty menetelm t
Toimiva lapsi & perheTYÖMENETELMÄT

Lapset puheeksi – menetelmä, 1-2 istuntoa vanhempien kanssa (Solantaus)

Beardsleen perheinterventio, 6-8 istuntoa (Beardslee)

Vertti - lasten ja vanhempien vertaisryhmät ja perhekurssit (Söderblom & Inkinen)

Lapsi & perhe –neuvonpito (Niemelä & Väisänen)

Opaskirjaset

lapset puheeksi interventio
Lapset puheeksi – interventio

Keskustelu lapsista vanhempien kanssa.

Keskustellaan vanhemman vaikeudesta, sen mahdollisesta näkymisestä perheen arjessa ja vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Vanhempien kanssa kartoitetaan lasten vahvuudet ja haavoittuvuudet sekä mahdollinen lisäavun tarve. Vanhemmat saavat tietoa lasta suojaavista tekijöistä.

Vanhempien kanssa haetaan keinoja lisätä vahvuuksia ja suojaavia tekijöitä. Pohditaan yhdessä keinoja vaikuttaa haavoittuvuuksiin ja luodaan visioita tulevaisuuteen, lapsen kehityksen tuomiin haasteisiin.

Mikäli jonkun lapsen osalta syntyy huoli, ehdotetaan ja suunnitellaan yhdessä vanhemman kanssa lapsiperheneuvonpito.

Intervention toteuttamisen tueksi on manuaali ja opaskirjasia vanhemmille.

perheintervention kulku
Perheintervention kulku

Vanhempien tapaamiset (2 istuntoa) 

Lasten omat tapaamiset (1 istunto/lapsi)

Perheistunnon valmistelu (1 istunto)

Perheistunto (1 istunto)

Seurantaistunto (1 istunto)

Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan harvajaksoinen seuranta n.1-2 x vuodessa

Tapaamisten pituus on keskimäärin 60 minuuttia

Intervention periaatteista ja kulusta manuaali

slide26
Mitä?
 • Vanhemmalle eväitä lisätä lapsensa ymmärrystä perheen tilanteesta: vuorovaikutus perheessä vahvistuu
 • yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistetaan lapsen sosiaalisia suhteita ikätovereihin
 • kannustetaan ja tuetaan päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa, omien vahvuuksien kehittämisessä
 • tuetaan perhettä perheen ulkopuolissa aikuissuhteissa
 • Vahvistetaan sisaruussuhteita

Esityksen nimi / Tekijä