sadr aj predavanja l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sadržaj predavanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Sadržaj predavanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Sadržaj predavanja. Medjunarodna revizija - Pregled Revizijsko tržište Etika za profesionalne računovodje Uvod u proces revizije Prihvatanje klijenta Planiranje revizije Interna kontrola i njene komponente Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije Dokazni testovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sadržaj predavanja' - neola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj predavanja
Sadržaj predavanja
 • Medjunarodna revizija - Pregled
 • Revizijsko tržište
 • Etika za profesionalne računovodje
 • Uvod u proces revizije
 • Prihvatanje klijenta
 • Planiranje revizije
 • Interna kontrola i njene komponente
 • Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije
 • Dokazni testovi
 • Završna faza revizije
 • Izveštaji nezavisnih revizora
 • Revizija korak po korak
 • Revizija posle 2000.
5 prihvatanje klijenta 1
5. Prihvatanje klijenta (1)

5.1. Ciljevi učenja

________________________________________

5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju

5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja

5.4. Korišćenje profesionalaca u reviziji

5.5. Uslovi angažovanja revizora

5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog angažovanja

________________________________________

5.7. Rezime

5 prihvatanje klijenta 2
5. Prihvatanje klijenta (2)

5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju

 • Aktivnosti u postupku prihvatanja klijenta su:
  • sticanje saznanja o klijentu
  • komunikacija sa prethodnim revizorom
  • korišćenje rezultata rada drugih stručnjaka
  • korišćenje rada drugog revizora
  • definisanje uslova angažovanja
  • pismo o angažovanju
  • odredjivanje tima koji će obaviti reviziju
5 prihvatanje klijenta 3
5. Prihvatanje klijenta (3)
 • Revizor mora da bude pažljiv prilikom odlučivanja o prihvatanju klijenta i da ima u vidu zakonsku i profesionalnu odgovornost
 • Integritet klijenta je potrebno posebno analizirati imajući prvenstveno u vidu delatnost kojom se bavi i informacije o poslovanju u prošlosti
 • Revizor odlučuje o prihvatanju klijenta, ali i klijent odlučuje o prihvatanju revizora
 • Prihvatanje revizora od strane klijenta zavisi od:
  • konkurencije na tržištu revizorskih usluga
  • cene revizorske usluge
  • kvalifikacija i integriteta revizora
5 prihvatanje klijenta 4
5. Prihvatanje klijenta (4)

5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja

 • Poznavanje klijentovog poslovanja je bitno za:
  • pripremu plana revizije
  • odredjivanje područja od posebnog značaja za reviziju
  • procenu realnosti računovodstvenih procena i izjava klijenta (uprave)
  • ocenu adekvatnosti računovodstvenih politika i politika otkrića
 • Saznanja o klijentu revizor koristi prilikom:
  • procene inherentnih i kontrolnih rizika
  • planiranja obima i trajanja revizorskih postupaka
5 prihvatanje klijenta 5
5. Prihvatanje klijenta (5)
 • Revizor stiče saznanja o klijentu:
  • pre prihvatanja angažmana
  • u fazi prihvatanja klijenta
  • posle prihvatanja klijenta
 • Revizor može sticati saznanja i o novim i o postojećim klijentima
 • Pre prihvatanja klijenta revizor bi trebalo da:

(za nove klijente)

  • poseti njegove poslovne prostorije
  • pregleda godišnje izveštaje
5 prihvatanje klijenta 6
5. Prihvatanje klijenta (6)
  • obavi razgovor sa menadžmentom
  • prikupi informacije iz javnih glasila i baza podataka
  • konsultuje prethodnog revizora

(za postojeće klijente)

  • pregleda radnu dokumentaciju iz prethodnih godina
  • identifikuje značajne promene koje su se desile posle poslednje revizije
 • U fazi prihvatanja klijenta revizor stiče saznanja o klijentu:
  • na osnovu prethodnog iskustva sa tim klijentom ili sa delatnošću kojom se klijent bavi
  • razgovorima sa menadžmentom klijenta, zaposlenima u internoj kontroli i kontaktima sa licima van preduzeća koja raspolažu informacijama o njegovom radu
5 prihvatanje klijenta 7
5. Prihvatanje klijenta (7)
  • iz prublikacija koje se odnose na delatnost klijenta
  • iz zakonskih propisa koji se odnose na delatnost klijenta
 • Revizor se prvenstveno interesuje za:
  • promene u upravi, organizacionoj strukturi i aktivnostima klijenta
  • propise koji regulišu poslovanje klijenta
  • rezultate poslovanja
  • tekuće i potencijalne finansijske teškoće ili računovodstvene probleme
  • postojanje povezanih preduzeća
  • novootvorene ili zatvorene delove preduzeća
  • promene proizvodnog programa, tehnologije i tržišne orijentacije (već izvršene ili predstojeće)
  • promene računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole
5 prihvatanje klijenta 8
5. Prihvatanje klijenta (8)
 • Pre davanja ponude, revizor bi trebalo da se informiše o upotrebi finansijskih izveštaja:
  • ako su izveštaji namenjeni široj upotrebi (veći broj različitih korisnika) i ako će se korisnici na njih značajno oslanjati, moraće da se izvrše obmnija ispitivanja i da se prikupi veći broj dokaza, što će zahtevati i više vremena za reviziju
  • ako se akcijama klijenta trguje na berzi (izveštaji imaju vrlo veliki značaj)
  • finansijski izveštaji kompanija koje su veoma zadužene, kao i izveštaji kompanija koje se prodaju/kupuju ili spajaju privlače posebnu pažnju korisnika
5 prihvatanje klijenta 9
5. Prihvatanje klijenta (9)
 • Novi klijent
  • prikupljaju se javno dostupne informacije
  • ispituje se integritet preduzeća i njegovog menadžmenta
  • koriste se informacije od postojećih klijenata iz delatnosti kojoj pripada novi klijent
  • obavljaju se razgovori sa svima koji poznaju delatnost i poslovanje klijenta
  • angažuju se i profesionalni istražitelji radi dobijanja informacija o reputaciji klijenta i njegove uprave
  • kontaktira se sa prethodnim revizorom i obezbedjuje se njegova saradnja (saglasnost klijenta)
  • pregleda se radna dokumentacija prethodnog revizora
5 prihvatanje klijenta 10
5. Prihvatanje klijenta (10)
 • Postojeći klijenti
  • revizor bi trebalo da ocenjuje postojećeg klijenta svake godine
  • prethodni nesporazumi ili sporovi oko obima revizije, vrste mišljenja i naknade za usluge revizije mogu uticati na nastavak saradnje sa postojećim klijentom
  • nezavisnost revizora je ugrožena ako klijent suviše kasni sa plaćanjem naknade za usluge revizije
  • ukoliko proceni da rizik revizije postaje neprihvatljivo visok, revizor može da prekine saradnju sa klijentom
5 prihvatanje klijenta 11
5. Prihvatanje klijenta (11)

5.4. Korišćenje profesionalaca (drugih revizora i eksperata) u reviziji

 • Drugi revizor
  • angažuje se kada je potrebno izvršiti reviziju nekog od delova preduzeća (na primer, u drugoj zemlji)
  • glavni revizor koji koristi rad drugog revizora odgovara za njegov rad
  • glavni revizor treba da dobije pisanu izjavu od drugog revizora u kojoj ovaj potvrdjuje da je saglasan sa zahtevima koji se postavljaju u postupku revizije
5 prihvatanje klijenta 12
5. Prihvatanje klijenta (12)
 • Ekspert
  • ukoliko su u reviziji potrebna stručna znanja koja ne poseduje tim revizora, onda se angažuje odgovarajući ekspert (inženjeri, stručnjaci za osiguranje, procenjivači, pravnici i dr.)
  • revizor proverava stručne sposobnosti eksperta i njegovu objektivnost (ekspert ne sme biti povezan sa klijentom)
  • kada izdaje izveštaj sa pozitivnim mišljenjem, revizor ne bi trebalo da se poziva na rezultate rada eksperta, jer bi to moglo da se shvati kao izražavanje rezerve u mišljenju
  • ako u izveštaju revizora postoji rezerva u mišljenju i ako se ona objašnjava pozivanjem na rad eksperta, onda se objavljuje njegovo ime i obim njegovog angažovanja (uz saglasnost eksperta)
5 prihvatanje klijenta 13
5. Prihvatanje klijenta (13)

5.5. Uslovi angažovanja revizora

 • Prema medjunarodnom standardu revizije (MSR) 210:
  • revizor i klijent se dogovaraju o uslovima angažovanja
  • uslovi se odnose na:
   • predmet angažovanja (Šta se radi?) – cilj, obim i izveštaj revizora
   • revizorski tim (Ko radi?)
   • cenu (naknadu za angažovanje)
  • uslovi se navode u pismu o angažovanju
  • promene u dogovorenom angažmanu moraju se posebno razmotriti (na primer, zahtev da se pruži niži nivo uveravanja i sl.)
  • ako za promenu ne postoji razumno opravdanje, revizor treba da se povuče iz revizije
5 prihvatanje klijenta 1315
5. Prihvatanje klijenta (13)

5.5. Uslovi angažovanja revizora

 • Prema medjunarodnom standardu revizije (MSR) 210:
  • revizor i klijent se dogovaraju o uslovima angažovanja
  • uslovi se odnose na:
   • predmet angažovanja (Šta se radi?) – cilj, obim i izveštaj revizora
   • revizorski tim (Ko radi?)
   • cenu (naknadu za angažovanje)
  • uslovi se navode u pismu o angažovanju
  • promene u dogovorenom angažmanu moraju se posebno razmotriti (na primer, zahtev da se pruži niži nivo uveravanja i sl.)
  • ako za promenu ne postoji razumno opravdanje, revizor treba da se povuče iz revizije
5 prihvatanje klijenta 14
5. Prihvatanje klijenta (14)
 • Utvrdjivanje i ugovaranje naknade za usluge revizije:
  • naknada bi trebalo da bude objektivan i realan odraz vrednosti profesionalnih usluga i da podrazumeva:
   • stručnost i znanje potrebno za ovu vrstu profesionalnih usluga
   • nivo obučenosti i iskustvo revizora
   • vreme koje je potrebno svakom članu revizorskog tima da uradi svoj deo posla
   • stepen odgovornosti koji postoji za ovakve vrste usluga
  • naknada ne sme da bude potencijalna (da zavisi od rezultata rada revizora)
  • naknada ne sme da podrazumeva davanje ili primanje provizije
5 prihvatanje klijenta 15
5. Prihvatanje klijenta (15)
 • Pismo o angažovanju
  • predstavlja sporazum (ugovor) izmedju revizora i klijenta
  • piše ga revizor, a prihvata klijent
 • Sadržaj pisma o angažovanju
  • cilj revizije
  • odgovornost uprave za finansijske izveštaje
  • obim revizije (pravila, propisi prema kojima se revizija izvodi)
  • oblik izveštaja
  • rizik povezan sa ograničenjima u reviziji (ukoliko postoje)
  • zahtev za neograničenim pristupom evidencijama, dokumentaciji i informacijama potrebnim za reviziju
5 prihvatanje klijenta 16
5. Prihvatanje klijenta (16)
  • postupci koji će biti primenjeni
  • izjave koje se očekuju od klijenta
  • zahtev za potvrdu uslova angažovanja
  • način obračuna naknade
 • Pismo o angažovanju nije potrebno kod ponovnih revizija (za postojeće klijente), sem ukoliko je došlo do bitnih promena kod klijenta i ako revizor tada odluči na ponovo pošalje pismo
 • Ako se revizija radi za matično preduzeće i za zavisna preduzeća, mogu se slati posebna pisma o angažovanju o čemu takodje odlučuje revizor
5 prihvatanje klijenta 17
5. Prihvatanje klijenta (17)
 • Postavljanje izvršilaca revizije (revizorski tim)
  • članovi tima moraju imati potreban nivo tehničke obučenosti i sposobnosti u datim okolnostima
  • o sastavu tima odlučuje glavni revizor
  • glavni revizor odlučuje o obimu instrukcija koje daje svakom članu tima, o obimu supervizije i o proveri rada svakog člana tima
  • poželjno je da isti tim radi više godina reviziju za istog klijenta, jer ga tako bolje upoznaje, što pozitivno utiče na kvalitet revizije
5 prihvatanje klijenta 18
5. Prihvatanje klijenta (18)

5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog za angažovanje

 • Prihvatanje revizora od strane klijenta zavisi od kvaliteta predloga za angažovanje
  • revizorske firme moraju imati razradjene postupke za pripremu predloga za angažovanje
  • predlog za angažovanje može biti različit za postojeće i za nove klijente
 • Predlog za postojeće klijente sadrži
  • Analizu načina na koji revizorska firma može doprineti položaju klijenta (revizor opisuje sopstveni sistem kontrole kvaliteta, itd.)
5 prihvatanje klijenta 19
5. Prihvatanje klijenta (19)
  • Planove za dalje poboljšanje pozicije klijenta (revizor navodi zahteve koje je imao klijent i kako su oni u prethodnim revizijama bili ispunjavani)
  • Revizorski tim – detalji u vezi sa kvalifikacijama i iskustvom svakog člana tima
  • Naknadu za revizorske usluge – način obračuna naknade i uslovi plaćanja
 • Predlog za nove klijente
  • Predlog za nove, a naročito za nove i značajne klijente, može biti vrlo opširan, posebno ako je jaka konkurencija
5 prihvatanje klijenta 20
5. Prihvatanje klijenta (20)
 • Predlog sadrži
  • skraćeni sadržaj predloga
  • opis poslovanja klijenta i ciljevi razvoja (kao osnova za strategiju revizije)
  • opis i reference revizorske firme
  • revizorski tim
  • pristup reviziji (opis pristupa koji se predlaže od strane revizora i način prilagodjavanja tog pristupa specifičnostima klijenta)
  • očekivanja od interne revizije
  • razmatranje potrebe za promenom revizora
  • ostale usluge (srodne reviziji ili u funkciji revizije) koje se nude klijentu
  • aktivnosti posle završene revizije i dopunski izveštaji koji se daju klijentu
  • detalji oko obračuna naknade za reviziju
ad