KINEZITERAPIJA - lijecenje pokretom - PowerPoint PPT Presentation

jana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KINEZITERAPIJA - lijecenje pokretom PowerPoint Presentation
Download Presentation
KINEZITERAPIJA - lijecenje pokretom

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
KINEZITERAPIJA - lijecenje pokretom
1234 Views
Download Presentation

KINEZITERAPIJA - lijecenje pokretom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KINEZITERAPIJA - lijecenje pokretom

  3. Korektivna gimnastika Medicinska gimnastika Ortopedska gimnastika Kinesitherapy Kinesiotherapy

  4. Definicije: Kineziterapija je medicinska disciplina u sklopu medicinske rehabilitacije koja koristi pokret u svrhu lijecenja povrijedenih ili oboljelih Kineziterapija je lijecenje kretanjem i tjelesnim vjebama Kineziterapija metoda lijecenja

  5. dio kineziologije sadri elemente primijenjene kineziologije, teoretske zakonitosti medicinska disciplina jedna od metoda u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji odnosno fizikalnoj terapiji interdisciplinarnost

  6. POVIJESNI PREGLED RAZVOJA KINEZITERAPIJE U Kini 2700 g.p.n.e. Knjiga Kong-Fu u kojoj se isticu elementi terapijske gimnastike i njenog utjecaja na organizam kineski lijecnik Hua To u 2. st.n.e. osnovao narodnu gimnastiku DO-in, vjebe disanja, tai ji quan

  7. stari hindusi opisali oko 840 razlicitih vjebi, vjerovali da disanja uticu na razvoj duha

  8. u helenskoj medicini terapijska gimnanstika obavezan dio lijecenja Merodik, Hipokrat, Asklepiad smatrali vjebe obveznim dijelom profilakticke medicine Aristotel, smatra se ocem kineziologije, putem geometrijske analize pokreta izucavao akciju muskulature Arhimed, razradio hidrostatske principe i zakonitosti pokreta u tekucoj sredini

  9. Galen, u djelu De motu musculorum istice razliku izmedu motornih i senzibilnih ivaca, uocava pojam miicnog tonusa, dijeli miice na agoniste i antagoniste Avicena, Kanon medicinskih nauka panja prema profilaksi i lijecenju tjelesnim pokretom i vjebanjem Merkurijalis, 1573 daje prvi udbenik gimnastike Nikolas Andry, vjebe sredstva korekcije deformiteta

  10. Ling (18 st.) osnivac moderne medicinske gimnastike i prvog zavoda za medicinsko vjebanje Tissot (1781.) Pokret po svom djelovanju zamjenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok sva ljekovita sredstva ne mogu zamjeniti pokret

  11. Benjamin Duchne, knjiga Fiziologija pokreta postavlja temelje moderne kineziterapije u 19. st. Narocito se razvija primijenjena medicina, gimnastika kod razlicitih oboljenja (kardiovaskularnih, ginekolokih, respiratornih, deformacija lokomotornog sustava)

  12. iza drugog svjetskog rata veliki broj osoba s invaliditetom

  13. CILJ KINEZITERAPIJE putem razlicitih kineziolokih modela i operatora dovesti do poboljanja zdravlja

  14. PREDMET ISTRAIVANJA U KINEZITERAPIJI motoricki stimulus

  15. OSNOVNI OPERATORI U KINEZITERAPIJI POKRET (vjeba)

  16. POMOCNI OPERATORI U KINEZITERAPIJI fizikalni agensi masaa manipulacija ili kiropraktika elektro ili mehanoaparati

  17. FIZIKALNA MEDICINA : nauka koja proucava djelovanje prirodnih i drugih fizikalnih faktora u lijecenju Podrucja fizikalne medicine:: Rendgenologija Radiologija Klimatologija (Klimatoterapija) Balneologija (peloidi)

  18. Talasoterapija marinoterapija Helioterapija Fizikalna terapija: lijecenje pomocu fizikalnih sredstava, toplina, svjetlo, elektricitet, voda, POKRET

  19. Fizikalna terapija: Termoterapija (toplina iz elektricnog izvora, zagrijane vode, parafina, toplog zraka) Hidroterapija (lijecenje pomocu tekuce sredine, obicne ili mineralne vode) hladne, indiferentne, tople i vruce kupke, hidrokineziterapija

  20. Fototerapija (lijecenje energijom svjetlosti), helioterapija, kromoterapija Elektroterapija (lijecenje primjenom elektricnih struja), istosmjerne-galvanske struje i izmjenicne niskofrekventne i visokofrekventne Ultrazvuk

  21. Magnetoterapija (pulsatorno magnetno polje niskog intenziteta) Kineziterapija

  22. IZBOR VJEBI Vjebe snage bez posebnog opterecenja sa opterecenjem Vjebe istezanja aktivno pasivno Vjebe labavljenja aktivno uz pomoc Vjebe za usavravanje neuromiicne koordinacije vj. spretnosti vj. okretnosti

  23. PREVENTIVNE KOREKTIVNE KURATIVNE

  24. PRINCIPI KINEZITERAPIJE Princip motivacije Princip ranog pocetka Princip analize vjebe Princip razumijevanja vjebe Princip izbjegavanja bola Princip postupnosti

  25. Princip sistematicnosti Princip kontinuiteta vjebi Princip aktivnog uceca bolesnika Princip upornosti Princip izbjegavanja monotonije Princip pracenja i evidencije rezultata

  26. STAVOVI U VJEBANJU stojeci sjedeci cuceci klececi cetverononi leeci

  27. METODE RADA pokret vjebe prirodne vrste kretanja sportske igre radna terapija sportske discipline i elementi sporta

  28. ORGANIZACIJSKE FORME RADA individualne vjebe grupne vjebe

  29. INDIKACIJE Primjenjuje se u razlicitim podrucjima: kirurgije reumatologije neurologije pedijatrije pulmologije ginekologije Najcece u ortopediji

  30. KONTRAINDIKACIJE infektivne bolesti febrilna stanja maligne bolesti sa iscrpljenjem organizma krvarenja velike iscrpljenosti organizma svi upalni procesi u organizmu

  31. Pitanja??????