m ten och kontroverser kring platser i staden n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Möten och kontroverser kring platser i staden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Möten och kontroverser kring platser i staden - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Möten och kontroverser kring platser i staden . Björn Andersson Institutionen för socialt arbete. En central uppdelning ” The great dichotomy ”, N Bobbio. Offentligt öppet kollektivt tillgängligt Privat slutet enskilt intimt. Det offentliga rummet. Om gator och torg. Jane Jacobs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Möten och kontroverser kring platser i staden' - natan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ten och kontroverser kring platser i staden

Möten och kontroverser kring platser i staden

Björn Andersson

Institutionen för socialt arbete

en central uppdelning the great dichotomy n bobbio
En central uppdelning”The great dichotomy”, N Bobbio

Offentligt

öppet

kollektivt

tillgängligt

Privat

slutet

enskilt

intimt

det offentliga rummet
Det offentliga rummet

Om gator och torg.

Jane Jacobs

den offentliga sf ren
Den offentliga sfären

Media, diskussioner och kollektiva uppfattningar.

Den allmänna opinionen.

Jürgen Habermas

o ffentliga lokaler verksamheter
Offentliga lokaler/verksamheter

Offentliga institutioner, mötesplatser och kom-

mersiella verksamheter.

Ray Oldenburg: the “third” place.

ett socialt territorium
Ett socialt territorium
 • Ett lärande sammanhang. Det offentliga livets regelverk: den gat-smarta balettdansösen.
 • Mötet med främlingar. Kosmopolitism.
 • ErvingGoffman: främre och bakre regioner, face work, civil ouppmärksamhet.
 • Betydelsen av svaga band.
 • Makt: att ta platser i anspråk.
 • Kön: offentligheten som en manlig arena.
det offentliga livets problem
Det offentliga livets problem
 • Den hårda kanten: otrygghetens platser
 • Konflikter och konfrontationer
 • Det offentliga livets förfall: intimitetens tyranni.
 • Internets betydelse.
ungdomsoffentlighet
Ungdomsoffentlighet

Sociala

territorier

Struktur av

sociala till-

hörigheter

och kate-

gorier

slide9

Offentlighetens sociala problematik

 • tester av gränser
 • nya erfarenheter
 • identitet; kön, grupp
 • möte med andra
 • nöje, berusning, utlevelse
 • kompensatoriska behov
 • utanförskap
offentlighet i ett utvecklingsperspektiv
Offentlighet i ett utvecklingsperspektiv
 • självständighet och nya beroenden
 • rum för att pröva och för att säkra
 • hitta det egna och orientering mot kollektiv
 • närhet och distans
tv exempel
Två exempel

Vasaparken:

Esperantoplatsen:

 • Boende och ungdomar
 • Offentliga platser eller grannskap?
 • Störningar = ljud
 • Kommunala projekt

Foto Filip Andersson

i en annan del av vasaparken
I en annan del av Vasaparken

Projekt med kulturförvaltningen, park och natur, Ung Kultur 116, Ung & Skapande Röda Sten, Trygg vacker stad och Schillerska gymnasiet.

Ungdomars deltagande i att förändra den offentliga miljön: bänkar, papperskorgar och belysning.

soporna
Soporna

Foto Filip Andersson

esperantoplatsen
Esperantoplatsen
 • Göteborgs kommun - park och natur,
 • S 2020, medlingsverksamheten, Ung
 • Kultur 116, nätverkslaget, fältgruppen
 • City, ungdomsfullmäktige:
 • transformativ medling
 • fikavagn
 • information
 • möten
 • referensgrupp
 • fysiska förändringar

Foto Filip Andersson

fikavagnen
Fikavagnen

Foto Filip Andersson

mer fika
Mer fika

Foto Filip Andersson

ny stens ttning
Ny stensättning

Foto Filip Andersson

vad har h nt s h r l ngt
Vad har hänt så här långt?
 • Vasaparken: ungdomars medverkan i planeringsprocesser, fysiska förändringar i miljön, utveckla parken både praktiskt och symboliskt.
 • Esperantoplatsen: jobba med ”svårlösta frågor”, konflikthantering, fysiska förändringar, överenskommelser.