L ringspsykologi intro profesjonsstudiet
Download
1 / 80

- PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Læringspsykologi – intro profesjonsstudiet. Frode Svartdal UiTø H-2010. Hensikt med kurset. Bli kjent med… grunnleggende begreper, funn og teorier innenfor læringspsykologien viktige diskusjonstemaer, kontroverser viktige anvendelsesområder. Læringspsykologi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kareem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L ringspsykologi intro profesjonsstudiet
Læringspsykologi – intro profesjonsstudiet

Frode Svartdal

UiTø

H-2010

Frode Svartdal


Hensikt med kurset
Hensikt med kurset

Bli kjent med…

 • grunnleggende begreper, funn og teorier innenfor læringspsykologien

 • viktige diskusjonstemaer, kontroverser

 • viktige anvendelsesområder

Frode Svartdal


L ringspsykologi
Læringspsykologi

 • Hjemmeside: http://uit-psyk.net/laring/

 • Svartdal & Flaten: Læringspsykologi

  • http://psyk.cc/lbok/

 • Eikeseth & Svartdal: Anvendt atferdsanalyse

  • http://www.atferd.info/

Frode Svartdal


Hva er l ring
Hva er læring?

 • Endringsprosess

  • Atferd endres

   • Ikke fobi mot veps  stukket av veps  fobi mot veps

   • Fobi mot veps  behandling  vepsefobi borte

  • ”Atferd” i en vid forstand

   • Emosjoner, tenkning, handling, reaksjoner, …

  • Læring har en funksjon

   • Adaptiv (sikrer bedre tilpasning til et miljø)

   • Kan være maladaptiv (hemme optimal tilpasning til et miljø)

Frode Svartdal


L ring definisjon
Læring: Definisjon

 • Erfaring atferd endres som følge av erfaringen

 • Erfaring = Individets erfaring

  • Men: Artens ”erfaring” ofte relevant

   • Individets utvikling = ontogenesen

   • Artens utvikling = fylogenesen

   • Ontogenese – fylogenese?

    • Lære å snakke

    • Utvikle en fobi

    • Reirbygging hos fugler

Frode Svartdal


Eksempler p l ring
Eksempler på læring

 • Jeg spiser mat med en bestemt smak og blir syk; senere avskyr jeg mat med denne smaken (smaksaversjon)

 • Jeg opplever en ubehagelig flytur; senere synes jeg det er ubehagelig å fly (flyskrekk)

 • En fireåring maser på far i lekebutikken og får det han maser om; masing tiltar ved neste butikkbesøk

 • Morfin gis mot smerte gjentatte ganger; effekten av morfin avtar slik at større doser må til for å oppnå samme effekt (toleranse)

 • Barn eksponeres for språklyder og trenes i språkbruk; barnet lærer språk

Frode Svartdal


Hvilken betydning har l ringspsykologi
Hvilken betydning har læringspsykologi?

Mulig betydning i psykologiske prosesser som kjennetegnes ved endring, dvs. de svært mange psykologiske prosesser

 • Tilpasning til et miljø

 • Terapi

 • Språkutvikling

 • Holdningsendring

 • Utvikling av perseptuelle ferdigheter

Frode Svartdal


Hvilken betydning har l ringspsykologi1
Hvilken betydning har læringspsykologi?

Mulig betydning i psykologiske prosesser som kjennetegnes ved motstand mot endring, eks.:

 • Langtidseffekt ved intervensjoner

Frode Svartdal


Ulike l ringsformer
Ulike læringsformer

 • Habituering og sensitisering

 • Klassisk betinging

 • Operant/instrumentell betinging

 • ”Komplekse” læringsformer

  • Observasjonslæring

  • Innsikt

  • Problemløsning

Frode Svartdal


Ulike atferdsformer
Ulike atferdsformer

 • Reflekser: Ufrivillig atferd

  • En stimulus utløser en respons

  • Eksempel: Vindpust mot øyet  blunking

  • Merk: Definisjonen av ”refleks”

 • Handlinger: Viljestyrt atferd

  • En handling utføres ”for å oppnå” noe

  • Eksempel: Kjøper lodd  vinne i Lotto

Frode Svartdal


Refleks
Refleks

 • En refleks er en reliabel relasjon mellom en stimulus og en respons

  STIMULUS RESPONS

  • Vindpust mot øyet  blunking

  • Mat i munnen  sikling

  • Morfin injisert  smertereduksjon

  • Inntak av sukke  økt aktivitet

Frode Svartdal


Vokabular
Vokabular

 • Stimulus

  • En hendelse …

  • Eksempler:

   • En lampe tennes

   • Pappa er til stede

   • En person rødmer

Frode Svartdal


Vokabular1
Vokabular

 • Respons

  • Noe en levende organisme gjør eller reagerer med

  • Eksempler:

   • En person stammer

   • En rotte trykker på en spak

   • En person rødmer

Frode Svartdal


Vokabular2
Vokabular

 • ”Stimulus” og ”respons” er merkelapper

 • Samme hendelse – rødming – kan både være en stimulus og en respons

 • Stimulus og respons defineres i hver situasjon

 • Svært åpne begreper

Frode Svartdal


Habituering
Habituering

 • Definisjon: Responsen i en refleks svekkes ved gjentatt presentasjon av stimulus

 • Eksempel: Tikking fra en klokke “forsvinner” – vi overhører den

 • Funksjon: Organismen lærer å overse uviktige stimuli

Frode Svartdal


Habituering1
Habituering

Frode Svartdal


Sensitisering
Sensitisering

 • Definisjon: Responsen i en refleks øker ved gjentatt presentasjon av stimulus

 • Eksempel: Tikking fra en klokke blir mer og mer irriterende

Frode Svartdal


Habituering og sensitisering
Habituering og sensitisering

 • Habituering og sensitisering er definert atferdsmessig

 • Samme underliggende prosess?

Frode Svartdal


Thompson habituering vs habitueringprosess sensitisering vs sensitiseringsprosess
Thompson:Habituering vs habitueringprosess;sensitisering vs sensitiseringsprosess

Nettoeffekt

sensitisering

Nettoeffekt

habituering

Frode Svartdal


Klassisk betinging
Klassisk betinging

Utgangspunkt:

 • En biologisk viktig stimulus (US) utløser en respons (UR)

  Prosedyre:

 • En nøytral stimulus (BS) presenteres sammen med US gjentatte ganger

Frode Svartdal


Klassisk betinging tilegnelse
Klassisk betinging: Tilegnelse

 • BS + US  UR

 • BS + US  UR

 • BS + US  UR

 • BS … BR + US  UR

 • BS … BR + US  UR

 • BS … BR + US  UR

 • BR = lært respons i situasjonen; øker

 • i styrke over trials

Frode Svartdal


Klassisk betinging tilegnelse1
Klassisk betinging: Tilegnelse

BR øker i styrke ved gjentatt presentasjon av BS + US

Tid

Frode Svartdal


Klassisk betinging1
Klassisk betinging

 • Foregår raskest hvis

  • BS presenteres litt før US

   = Kontiguitet mellom BS og US

  • BS blir et signal på at US snart kommer

   = Kontingens mellom BS og US

Frode Svartdal


Klassisk betinging2
Klassisk betinging

 • Generalisering: BR vises til BS, men også til andre stimuli som ligner BS

  Lille Albert & rotta:

  • BS (hvit rotte) + US (høy, skremmende lyd)

  • BS (hvit rotte)  redsel

  • ”BS” (hvit kanin)  redsel

Frode Svartdal


Klassisk betinging3
Klassisk betinging

 • Diskriminasjon: BR etableres bare til BS, i liten grad til lignende stimuli

  • BS (1000 Hz) + US

  • ”BS” (1300 Hz) + …

  • BS (1000 Hz) + US

  • osv. …

  • 1000 Hz  BR

  • 1300 Hz  ingen BR

Frode Svartdal


Klassisk betinging ekstinksjon
Klassisk betinging: Ekstinksjon

BR (den lærte responsen) svekkes og forsvinner fordi BS presenteres alene uten US

 • Læring : BS  US = BR

 • Ekstinksjon: BS  … = BR

Frode Svartdal


Klassisk betinging ekstinksjon 2
Klassisk betinging: Ekstinksjon 2

BR (den lærte responsen) svekkes fordi kontingensrelasjonen mellom BS og US opphører:

 • Læring : BS  US = meget sannsynlig

  BS  US = lite sannsynlig

 • Ekstinksjon: BS  US = noe sannsynlig

  BS  US = noe sannsynlig

Frode Svartdal


Klassisk betinging4
Klassisk betinging

 • Ekstinksjon

 • Spontan tilbakekomst

Responsen øker i styrke

etter en pause i ekstinksjon

Frode Svartdal


Klassisk betinging5
Klassisk betinging

 • Tilegnelse: BR etableres til BS

 • Generalisering: BR etableres som en ”upresis” respons til BS

 • Diskriminasjon: BS etableres som en ”presis” respons til BS

 • Ekstinksjon: BR avlæres

 • Spontan tilbakekomst: BR inntreffer ”spontant” etter avlæring

Frode Svartdal


Klassisk betinging sentrale problemstillinger
Klassisk betinging – sentrale problemstillinger

Kontingens vs. kontiguitet

 • Pavlov: Kontiguitet BS-US avgjørende for klassisk betinging

 • Rescorla (1966): Kontingens BS-US, ikke kontiguitet, er avgjørende

Frode Svartdal


Klassisk betinging sentrale problemstillinger1
Klassisk betinging – sentrale problemstillinger

Pavlov: Kontiguitet

BS: | | | | | | | | | |

US: | | | | | | | | | |

tid 

Dvs.: BS og US inntreffer med kort intervall;

perfekt kontiguitet mellom BS og US

Frode Svartdal


Klassisk betinging sentrale problemstillinger2
Klassisk betinging – sentrale problemstillinger

Rescorla (ca. 1965): Kontingens

BS: | | | | | | | | | |

US: | | | | | | | | | |

tid 

Men: BS og US inntreffer også slik at det er perfekt

perfekt predikerbarhet mellom BS og US

BS  US med 100% sannsynlighet

Frode Svartdal


Klassisk betinging sentrale problemstillinger3
Klassisk betinging – sentrale problemstillinger

Rescorla (ca. 1965): Kontingens

BS: | | | | | | | | | |

US: | | | | |

tid 

Mao: US kommer alltid i nærvær

av BS (= kontiguitet), men

predikerbarheten er fraværende

BS  US: 50% sannsynlighet

BS  US: 50% sannsynlighet

Frode Svartdal


Klassisk betinging sentrale problemstillinger4
Klassisk betinging – sentrale problemstillinger

Hva er egentlig klassisk betinging?

 • En situasjon hvor tidligere trivielle stimuli begynner å fungere som signaler på viktige biologiske stimuli

  • Metronomtikking  mat i munnen

  • Sprøyte med morfin  smertereduksjon

Frode Svartdal


Klassisk betinging fenomener og anvendelse
Klassisk betinging – fenomener og anvendelse

 • Fobier

 • Aversjonslæring

  (Garcia & Koelling, 1966)

 • Fryktbetinging

  (Watson & Rayner, 1926)

 • Toleranse

  (Siegel, 1983)

Frode Svartdal


Smaksaversjon
Smaksaversjon

 • Støy – sjokk

 • Smak – kvalme

 • Laaaaangt BS-US intervall

  Garcia og Koelling,

  1966

Frode Svartdal


Toleranse

Smertereduksjon etter få

administrasjoner av US

Toleranse

Smertereduksjon etter mange

administrasjoner av US

Frode Svartdal


Blokkering
Blokkering

 • Støy hindrer etablering av lys som BS

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging
Operant/instrumentell betinging

Thorndike (1898): “Effektloven”

 • En respons som etterfølges av en behagelig konsekvens knyttes sterkere til situasjonen

 • En respons som etterfølges av en ubehagelig konsekvens knyttes svakere til situasjonen

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging1
Operant/instrumentell betinging

 • Edward L. Thorndike

  • Katt i bur (men mange andre situasjoner)

  • Blind prøving og feiling (”trial and error”)

  • Læring skjer gradvis

  • Discrete-trial

  • Konneksjonisme…

Frode Svartdal


Thorndike

Tid til escape

= avhengig variabel

Thorndike

Discrete-trial situation

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging2
Operant/instrumentell betinging

Fri-operant:

 • SD (diskriminativ stimulus)

 • R (respons)

 • SR (konsekvens)

Fri operant – kan studere

atferd i ”fri flyt”

Frode Svartdal


L ringspsykologi intro profesjonsstudiet

B. F. Skinner

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging3

Primærforsterkere:

Stimuli som har effekt uavhengig av læring, dvs. biologisk viktige stimuli

Mat, vann, sex, …

Sekundærforsterkere

Stimuli som har forsterkereffekt fordi de er forbundet med primærforsterkere

Klikk  mat

Operant/instrumentell betinging

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging4

Positiv forsterkning

En respons øker i sannsynlighet pga konsekvenser som presenteres avhengig av en respons

Spiller i Lotto – vinner  Spiller mer i Lotto

Negativ forsterkning

En respons øker i sannsynlighet pga konsekvenser som tas bort avhengig av en respons

Hodepine slapper av hodepine borte

Hodepine  SLAPPER AV  …

Operant/instrumentell betinging

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging5

Positiv straff

En respons avtar i sannsynlighet når en konsekvens inntreffer

Masing “IKKE MAS!” masing avtar

MERK: POSITIV FORSTERKNING:

Masing “IKKE MAS!” masing fortsetter

Negativ straff

En respons svekkes når en stimulus fjernes responskontingent

“Hvis du roter på rommet får du fratrekk i ukelønnen”

Operant/instrumentell betinging

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging6
Operant/instrumentell betinging

Ekstinksjon:

En tidligere forsterket respons avlæres når den ikke lenger etterfølges av forsterkere

Ekstinksjon 2:

En tidligere forsterket respons avlæres når kontingensrelasjonen mellom atferd og forsterker opphører

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging7
Operant/instrumentell betinging

Forsterkning og straff defineres funksjonelt (dvs. etter hvordan læringsbetingelsene faktisk virker)

 • Per gjør lekser  overdreven ros  mindre motivert til å gjøre lekser

  = POSITIV STRAFF av lekselesning

 • Per maser  får skjenn av mor  mer eller like mye masing

  = POSITIV FORSTERKNING av masing

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging8
Operant/instrumentell betinging

Differensiell forsterkning

 • Forsterker bestemte kvaliteter ved atferd, mens andre ikke forsterkes

  • Forsterke RASK TALE hos foreleser

   Shaping

 • Forsterker bestemte kvaliteter ved atferd i økende grad

  • Forsterke STADIG RASKERE TALE hos foreleser

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging9
Operant/instrumentell betinging

Enkeltrespons

 • En fysisk respons vi kan observere

 • Eksempel

  • Rotta trykker ned en spak med høyre forben

  • Klasse av responser

 • En kategori av responser vi har definert

 • Eksempel

  • Spaktrykking hos en rotte

  • Langsom tale hos en foreleser

  • Aggresjon hos en skoleelev

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging10
Operant/instrumentell betinging

Kontinuerlig forsterkning (CRF)

Forsterke alle responser i en klasse når de inntreffer

Intermitterende (partiell) forsterkning

Forsterker responser I en responsklasse av og til

 • Ratio: Hver n-te respons

 • Intervall: Første respons etter n sekunder

 • Fast: Bestemt antall responser eller sekunder

 • Variabelt: Variabelt antall responser eller sekunder

Frode Svartdal


Operant betinging

Merk:

VR/VI = GLATTE KURVER

FR/FI = MØNSTRE I KURVENE

Operant betinging

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging11
Operant/instrumentell betinging

Intermitterende vs. kontinuerlig forsterkning

 • Intermitterende forskerkning gir ofte flere responser under læring (”more for less”)

 • Ekstinksjon foregår langsommere etter partiell forsterkning (responsen blir ”sterkere”)

Frode Svartdal


Partial reinforcement extinction effect pree
Partial Reinforcement Extinction Effect (PREE)

 • PREE:

  • Intermitterende forsterkning (50%)

   • = sterk respons under ekstinksjon

  • Kontinuerlig forsterkning (100%)

   • = svak respons under ekstinksjon

 • Gjelder både klassisk og operant betinging

 • For interesserte:

  • http://www.sv.uit.no/seksjon/psyk/pree4_norsk.pdf

50%

100%

Frode Svartdal


Partial reinforcement extinction effect pree1
Partial Reinforcement Extinction Effect (PREE)

 • PREE:

  • Intermitterende forsterkning  sterk respons under ekstinksjon

  • Kontinuerlig forsterkning  svak respons under ekstinksjon

 • Gjelder både klassisk og operant betinging

 • For interesserte:

  • http://www.sv.uit.no/seksjon/psyk/pree4_norsk.pdf

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging12

Escape (unnslippe)

Negativ forsterkning – unnslipper en aversiv situasjon ved å gjøre en bestemt respons

Hodepine  SLAPPE AV  hodepine forsvinner

Avoidance (unngåelse)

Negativ forsterkning(?) – unngår en aversiv situasjon ved å gjøre en bestemt respons

Slappe av før hodepine inntreffer  hodepine inntreffer ikke.

Operant/instrumentell betinging

Frode Svartdal


Anvendelse
Anvendelse

 • Atferdsterapi

 • Anvendt atferdsanalyse

  • Se http://www.atferd.info (Norsk bok!)

Ny utgave 2010

Frode Svartdal


Eksempel anvendelse smerte
Eksempel, anvendelse: Smerte

 • Smerte (eks. rygglidelser)

 • Smerte

  • Viktig funksjon: Tegn på skade, sykdom

  • Over tid: Smerten mister sin funksjon, den er bare plagsom

  • Personen utvikler en rekke atferdsmønstre for å forhindre eller avhjelpe smerte

   • Gå forsiktig, ta det med ro, ikke belaste ryggen uheldig

   • Ta medisiner mot smerte (“ved behov”), aktiv sykmelding

  • Smerteopplevelse er i fokus

Frode Svartdal


Smerte

 • Oppmerksomhet

 • Forventninger

 • Belønningsmekanismer

  • Unngåelsesatferd

  • Medisinbruk (tar en pille ”ved behov”)

 • ”Ryggfobi”

Smerte

Psykologisk

Primær

 • Gjelder svært mange mennesker

 • Enkle tiltak  god effekt

 • Enorm samfunnsøkonomisk betydning

Læringspsykologiske prinsipper

høyst relevante for å forstå og

endre/avhjelpe

Artikkel deles ut!

Frode Svartdal


Operant instrumentell betinging13
Operant/instrumentell betinging

 • Hos mennesker:

  • Kontingensforming: Direkte effekt av læringsbetingelser (“ubevisst læring”)

  • Regelstyring: Verbal styring av atferd (“bevisst læring”)

   • Mye forskning på forholdet mellom kontingensforming og regelstyring

   • Kan “ubevisst læring” foregå hos mennesker?

Stoff om regelstyring: http://uit-psyk.net/regel/

Frode Svartdal


Prosedyre vs prosess
Prosedyre vs. prosess

 • Prosedyre: Hva gjør eksperimentator?

 • Atferdsmessig prosess: Hva gjør forsøksperson/ -dyr?

Frode Svartdal


Prosedyrer
Prosedyrer

 • Stimulus presenteres (S)

  • Habituering og sensitisering

 • Stimulus presenteres sammen med en annen stimulus (BS + US)

  • Klassisk betinging

 • Stimulus presenteres etter at en bestemt respons har inntruffet (R  S)

  • Instrumentell/operant betinging

Frode Svartdal


Prosedyre vs prosess1
Prosedyre vs. prosess

 • Forskjeller mellom klassisk og operant betinging

  • Prosedyre

   • Klassisk: BS + US uavhengig av atferd

   • Operant: SR presenteres avhengig av atferd

  • Prosess

   • Klassisk: BS  BR

   • Operant: R øker i sannsynlighet

Frode Svartdal


Prosedyre vs prosess2
Prosedyre vs. prosess

Klassisk: BS BR mat (US)

Implisitt: R  mat (SR)

Operant: SD R  mat (SR)

Implisitt: BS  BR

Frode Svartdal


Prosedyre vs prosess3
Prosedyre vs. prosess

 • Salivering hos Pavlovs hund

  BR = SALIVERING

  Klassisk: BS - BR - US (mat)

  Operant: SDR  SR

  Hvordan kan vi avgjøre hvilken kontingens som øker responsen i denne situasjonen?

Frode Svartdal


Prosedyre vs prosess4
Prosedyre vs. prosess

 • Hakkking hos duer

  R = HAKKING

  Operant: SDR  SR

  Klassisk: BS - BR US (mat)

  Hvordan kan vi avgjøre hvilken kontingens som øker responsen i denne situasjonen?

Frode Svartdal


Biologi og l ring
Biologi og læring

En rekke funn viser at biologiske forhold samspiller med læringsbetingelser

 • Smaksaversjon

 • Etablering av frykt

 • Begrensninger i hva som kan betinges

 • Nevrale mekanismer i læring

+

Frode Svartdal


Kognisjon og l ring

Innsikt (Köhler, 1925)

Aper lærte å bruke redskaper (pinner, kasser) for å få fatt i en banan (i taket, utenfor et bur)

Kognisjon og læring

Frode Svartdal


K hlers innsikt

MEN:

Tidligere erfaring (Köhler brukte aper uten kjent historie)?

Birch, 1952

MEN:

Biologiske særtrekk ved aper (aper liger å leke med pinner og kasser).

Schiller, 1952

Köhlers innsikt

Frode Svartdal


Kognisjon og l ring1

Kognitive kart (Tolman)

* Rotter utvikler en mental representasjon av labyrinten, uavhengig av forsterkning (belønning)

Kognisjon og læring

Frode Svartdal


Kognitive kart

Kognitive kart:

Sterk støtte i nyere forskning

Olton: Radial maze

Fugler lagrer mat på flere tusen steder om sommeren – finner den om vinteren

Kognitive kart

Frode Svartdal


Kognisjon og l ring2
Kognisjon og læring

Forventning og “surprise” i klassisk betinging

 • Rescorla & Wagner, 1972: Det avgjørende for klassisk betinging er i hvilken grad BS predikerer US

Frode Svartdal


Kognisjon og l ring3
Kognisjon og læring

Latent læring

(Tolman & Honzik,

1930)

 • Gr. 1: Alltid mat

 • Gr. 2: Aldri mat

 • Gr. 3: Mat fra 11. dag

Frode Svartdal


K lashley 1926 hva l res
K. Lashley (1926): Hva læres?

Fase 1: Rotter lærte å løpe i en labyrint for belønning

Labyrint fylt med vann

Fase 2: Rottene måtte svømme for å nå målboksen

S-R-prediksjon: Dårlig prestasjon

Kognitiv prediksjon: Samme prestasjon

Frode Svartdal


Kognisjon og l ring4
Kognisjon og læring

Observasjonslæring (Bandura)

 • Lærer fra en modell (snarere enn ved egenerfaring)

 • Iimitasjon vs. observasjonslæring

 • Observasjonslæring:

  • Hvilke responser er funksjonelle i situasjonen?

  • Hvilke konsekvenser kan oppnås?

  • Under hvilke betingelser oppnås konsekvenser?

Frode Svartdal


Kognisjon og l ring5
Kognisjon og læring

Fenomen vs. tolkning av fenomen

Eksempler:

Observasjonslæring

 • Tolkning 1: Kognitiv læring (Bandura)

 • Tolkning 2: Assosiasjonistisk: Generalisert imitasjon

  Köhlers innsiktsstudier

 • Tolkning 1: Innsikt (Köhler)

 • Tolkning 2: Lek (Schiller)

Frode Svartdal


Behaviorismen
Behaviorismen

John Watson, 1913: Behaviorism

 • Psykologiens tema = atferd

 • Atferd = observerbar atferd

 • ”Mekanistisk” S—R-psykologi

 • Enorm betydning for psykologien

Frode Svartdal


Behaviorisme
Behaviorisme

Watsons etterfølgere:

 • Hull, Tolman, Guthrie, Skinner…

 • Flere ”behaviorismer”:

  • Metodologisk (Tolman, Hull)

  • Radikal (Skinner)

Frode Svartdal


Behaviorisme1
Behaviorisme

 • Metodologisk behaviorisme:

  • Gitt forankring i gode observasjoner kan vi konstruere hjelpebegreper om hvordan relasjonen mellom S og R skal forstås

   • Tolman: Kognitivt kart

 • Slike forhold er ikke noe som personen kan observere; det er noe forskeren postulerer

  • Tolman: Kognitivt kart

 • Metodologisk behaviorisme forløper for kognitiv psykologi

  • Tolman (kognitive kart), Hull, Mowrer

 • Frode Svartdal


  Radikal behaviorisme
  Radikal behaviorisme

  • Skinner

  • Godtar ikke teoretiske konstrukter (så som ”kognitive kart”)

  • ”Radikal” = altomfattende, konsekvent

  • Radikal behaviorisme sterk kritisk til metodologisk behaviorisme (og dermed til kognitiv psykologi)

  • Radikal behaviorisme svært opptatt av ”kognitive” forhold (bevissthet, språk, tenkning)

   • Verbal behavior (Skinner, 1957)

  Frode Svartdal