Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen - PowerPoint PPT Presentation

beelden om te kiezen docentendag politicologie elly te molder juul willen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen
306 Views
moses
Download Presentation

Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Donderdag 31 oktober 2013 Beelden om te kiezenDocentendag PoliticologieElly te Molder & Juul Willen

 2. Eindtermen Inhoudsdomeinen: Denken op verschillende niveaus. Hoe komen we tot vragen / opdrachten die leerlingen op hogere niveaus laten denken? Vaardigheidsdomein Informatievaardigheden Argumentatievaardigheden Onderzoeksvaardigheden Verbeeldingsvaardigheden Reflectievaardigheid Hoe komen we tot vragen/opdrachten waardoor leerlingen deze vaardigheden oefenen en uiteindelijk zelfstandig gebruiken?

 3. Denkvaardigheidsopdracht • Aansprekend probleem, zonder eenduidig antwoord • Er is geen eenduidige aanpak om het probleem op te lossen • Activeert het denken • Gebruik van bestaande kennis • Overleggen, samenwerken • Niet alleen ‘weten wat’, ook ‘weten hoe’

 4. Werken met “beelden”? • Verbeelden • Ideevorming • Alternatieve zienswijzen en oplossingen • Argumenteren • Ver(ant)woorden eigen gedachtegang • Visualiseren • Waarnemen, beschrijven, benoemen • Interpreteren • Inzetten als bron • Analyseren • Beoordelen

 5. Samenleving Liberalisme Rol van de overheid Particulier initiatief Individuele vrijheid Praktijk: WoordsterLiberalisme Rol van de overheid Individuele vrijheid

 6. Praktijk: WoordsterLiberalisme

 7. Samenleving Liberalisme Rol van de overheid Particulier initiatief Individuele vrijheid Praktijk: Woordster Liberalisme

 8. Denken: Taak- / Vraagsoort • Informatie • begripsvraag • selectievraag • bewerkingsvraag • aanvaardbaarheidsvraag • Standpuntbepaling • argumentenvraag • standpuntvraag • afwegingsvraag

 9. Praktijk: Beeldenom te kiezen • Voorkennis: Politieke stromingen • Ronde 1. Taak Campagneteam • Verkiezingsfolder /foto /onderschrift • Ronde 2. Taak campagneteam • Verkiezingsaffiche / slogan. • Ronde 3. Cie. van uitgangspunten • peerfeedback

 10. Denken: Taak- / Vraagsoort • Informatie • begripsvraag • selectievraag • bewerkingsvraag • aanvaardbaarheidsvraag • Standpuntbepaling • argumentenvraag • standpuntvraag • afwegingsvraag

 11. Beeld als bron

 12. Beeld als bron • Context van het beeld belangrijk • Beter leren kijken • Veel vakkennis nodig. • Beeldanalyse

 13. Praktijk: Beelden om te onthouden • Leerlingen moeten een afbeelding natekenen (streven naar een kopie); • Korte activiteit; • Doet beroep op samenwerken, visueel vermogen aandacht voor detail en belang van het algemene beeld; • Principes van SL in de praktijk gebracht. • Positieve wederzijds afhankelijk • Individuele aanspreekbaarheid • Directe interactie en sociale vaardigheid

 14. Praktijk: Beelden om te onthouden Instructie1 • Kleine groepen , 3 of 4 personen • 1 tekening omgedraaid op bureau • Per groepje: 1 leerling mag komen kijken (20 seconden) • Interval 1 minuut. • Instructie vooraf: • “Je krijgt een afbeelding te zien. Hier op het bureau ligt die afbeelding. Om de beurt mogen jullie kort komen kijken. Het is de bedoeling dat jullie de afbeelding zo goed mogelijk natekenen. Je mag tijdens het kijken geen pen, papier of potlood gebruiken. Bedenk een manier om dit zo goed mogelijk te doen.”

 15. Praktijk: Beelden om te onthouden Instructie2 • Tijdens eerste rond ondersteunt de docent door leerlingen de tip te geven nog eens goed na te denken over de strategie: hoe kijk je naar een afbeelding. • Elk groepje van vier mag 2x komen kijken (groepjes van drie samen 8 keer) • De docent loopt rond en observeert (luistert en kijkt naar groepsactiviteiten) ter voorbereiding op de nabespreking • Nadat ieder groepje 2x is geweest is er nog 5 minuten om de tekening af te maken

 16. Praktijk: Beelden om te onthouden Rutte

 17. Praktijk: Beelden om te onthouden Nabespreking • Bespreken: Strategie / aanpak • Bespreken: Wat geleerd? • Bespreken: Aan de hand van richtvragen voor de vakinhoud • Bespreken: Waarom deze oefening / opdracht? • Maar ook mogelijk: • Hoe was het om te doen? Moeilijk, leuk, … ? • Wat moet je kennen en kunnen om dit goed te kunnen doen?? • Welke denkactiviteiten heb je gebruikt?

 18. Beeld als bron Vorm: hoe is het gemaakt? • Soort afbeelding / werk • Plaatsen van personen in de afbeelding • Waar valt het licht op? • ed. Inhoud: wat stelt het voor? • Wat zijn de personen aan het doen? • Waar kijken de personen naar? • Wat voor voorwerpen zie je? • Welke symbolen zie je? Functie: waarom/waarvoor is het gemaakt? • Nieuwsvoorziening • Politieke, religieuze boodschap

 19. Contact? • e.temolder@docentenacademie.ru.nl • j.willen@docentenacademie.ru.nl • Wil u eventueel deelnemen aan een nog op te richten ontwikkelgroep ML & MW? Meld dit dan aan een van ons beiden • Wil u de beschikking hebben over digitaal materiaal van de besproken werkvormen, richt dan uw verzoek aan een van ons beiden.