Het 4C-ID-model:
Download
1 / 54

Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo. Elly Kamphuis Elsbeth Ruiterkamp Eric Koertshuis. Opzet presentatie. Inleiding Kort overzicht van activiteiten 4C-ID en Lesontwerpen met het ADI 4C-ID en Verhalend ontwerpen Verworvenheden Knelpunten en valkuilen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het 4C-ID-model: gebruik op Hs. Edith Stein Hengelo' - zafirah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Het 4C-ID-model:

gebruik op

Hs. Edith Stein

Hengelo

Elly Kamphuis

Elsbeth Ruiterkamp

Eric Koertshuis


Opzet presentatie
Opzet presentatie

 • Inleiding

 • Kort overzicht van activiteiten

 • 4C-ID en Lesontwerpen met het ADI

 • 4C-ID en Verhalend ontwerpen

 • Verworvenheden

 • Knelpunten en valkuilen


Overzicht activiteiten
Overzicht activiteiten

 • 2 jaar “opleiden voor de toekomst”

 • Start met taak: lesontwerpen m.b.v. ADI

 • Daarna complexe taak: verhalend ontwerpen

 • Nascholing verhalend ontwerpen


4c id en adi
4C-ID en ADI

 • Start met taakanalyse door docenten

 • 1 Taakklasse onderscheiden

 • 4 deeltaakoefeningen in de vorm van aanvulproblemen

 • Start met hele taak  gegeven volledige lesbeschrijving volgens ADI

 • 3 aanvulproblemen die in moeilijkheidgraad toenemen en wat betreft begeleiding afnemen.


Het adi model

Het ADI-model

Leertaak 1

demonstratie


3

30


Natuuronderwijs

Magneten

1e les uit de cyclus van 2 lessen

X

X

Natuuronderwijs – uit hanomap


Beginsituatie bepalen in notitiepagina achtergrondinfo
Beginsituatie bepalen(in notitiepagina achtergrondinfo)

 • Informatie inwinnen bij Mentor

 • Observeer de kinderen

 • Bekijk de methode voor natuuronderwijs

 • Informeer in sls

 • Leerlingenwerk


Natuuronderwijs

Magneten

1e les uit de cyclus van 2 lessen

X

X

Natuuronderwijs – uit hanomap

De lln hebben soms onbewust ervaring met magneten in hun dagelijkse omgeving

De lln weten dat voorwerpen van verschillende materialen gemaakt zijn: Hout , plastic, ijzer.


Doelen formuleren
Doelen formuleren

 • In concrete termen operationaliseren

 • 4 sleutelvragen vlgs. Mager

  • Gedrag

  • Inhoud

  • Omstandigheden

  • Criteria

 • Zie zelfstudiepakket: www.edith.nl/doelen/

  • Kies lesmateriaal

  • Wachtwoord: Merlijn


 • Natuuronderwijs

  Magneten

  1e les uit de cyclus van 2 lessen

  X

  X

  Natuuronderwijs – uit hanomap

  De lln hebben soms onbewust ervaring met magneten in hun dagelijkse omgeving

  De lln weten dat voorwerpen van verschillende materialen gemaakt zijn: Hout , plastic, ijzer.

  De lln kunnen uit hun onderzoek de conclusie trekken dat alleen ijzeren voorwerpen door magneten worden aangetrokken. Deze conclusie kunnen zij met een nieuw voorwerp toelichten.


  Aan welke competenties werk je deze les
  Aan welke competenties werk je deze les?

  De student zet het benodigde leerlingmateriaal voor de les geordend in zodat de opdrachten door de leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

  Organisatorische competent

  Organisatorische competent

  De student kan zich houden aan een gemaakte planning voor een lesactiviteit volgens het ADI-model

  Maakt juiste keuzes voor groepsopstelling, werkvormen en materialen om de leerlingen gemotiveerd te houden en de lesdoelen te bereiken.

  (vak) didactisch competent


  Koppeling Theorie?

  In Bs. 4 komen binnen het aanbod van Natuuronderwijs het onderzoekend en ontdekkend leren aan bod.

  1 magneet per leerling (30)

  het apparaatje van juffrouw Jansen

  Werkblad met daarop spullen uit de bakjes [30]

  Per groep : 1 bakje met spullen van verschillend materiaal gemaakt

  Bakjes met ja , deksels met nee.


  Leerinhoud link naar procedurle info
  Leerinhoud (link naar procedurle info.)

  • Ordening in 4 koppen:

   • Kennis

   • inzicht

   • vaardigheden

   • houding en gedrag


  Leerinhoud 2
  Leerinhoud (2)

  • Geeft kort en bondig per lesfase de inhoud weer van:

  • De begrippen die je gebruikt

  • de vragen die je stelt

  • de verbanden die je weergeeft

  • de uitleg/instructie /opdrachten die je geeft

  • het verhaal dat je vertelt


  1

  Voorbeeld magnetisme

  Magneten zitten in gebruiksvoor-werpen en spelletjes

  Inleiding

  (Oriëntie

  Terugblik en motivatie)

  Sommige spullen kleven wel aan een magneet , andere niet. Conclusie: dit is afhankelijk van het materiaal , wel / niet van ijzer

  2

  Begeleide inoefening  Leertaak 2
  Leertaak 2

  • Deel van een gegeven les wordt aangereikt

  • Moeilijkheidsgraad neemt toe de begeleiding af.

  • Studenten krijgen de opdracht de les af te maken.

  • Studenten wordt gevraagd delen van de les op te nemen en in de OWP’s in te brengen.


  Leertaak 3
  Leertaak 3

  • Aan de hand van de gegevens in de hierna volgende lesbeschrijving beschrijf je:

  • De benodigde beginsituatie

  • De leerinhouden die verworven dienen te worden

  • De doelen die je wilt bereiken

  • Je eigen ontwikkelpunten


  Verhalend ontwerpen en 4c id
  Verhalend ontwerpen en 4C-ID

  • Gekoppeld aan bs. 6 (thema: onderwijs in samenhang)

  • Tweede jaars studenten

  • 1 tutorgroep

  • Start met taakanalyse

  • Verdeling in taakklassen-leertaken-deeltaakoefeningen bepalen soorten informatie

  • Confrontatie studenten met 4C-ID

  • Uitvoeren project door studenten in de praktijk


  Leertaak 1
  Leertaak 1

  Circus Grimaldi

  • Taakklasse 1

   Voorbereiden verhalendontwerpen

  • Taakklasse 2

   Pedagogisch didactischeaanpak

  • Taakklasse 3

   Doelen/ leerinhouden/ leerlijnen vanuit de vakken


  Leertaak 21
  Leertaak 2

  De reiswinkel voor Zuid Europa

  • Taakklasse 1

   Voorbereiden verhalendontwerpen

  • Taakklasse 2

   Pedagogisch didactischeaanpak

  • Taakklasse 3

   Doelen/ leerinhouden/ leerlijnen vanuit de vakken


  Leertaak 3 eigen ontwerp
  Leertaak 3- Eigen ontwerp

  • Taakklasse 1

   Voorbereiden verhalend ontwerpen

  • Taakklasse 2

   Pedagogisch didactische aanpak

  • Taakklasse 3

   Doelen/ leerinhouden/ leerlijnen vanuit de vakken  Verhalend ontwerp de sportschool

  Verhalend ontwerp“De sportschool”

  Rob Kobes

  Kim Herskamp

  VH2D


  Ondersteunende informatie
  Ondersteunende informatie

  • Nederlands:

   Brief indeling (aanhef etc.…)

   handleiding schrijven

   indeling poster ontwerpen

  • Techniek

   constructiebouw (hoogbouw)

   beschrijving apparaten

  • Aardrijkskunde

   noord-oost-zuid-west

  • Sportschool

   kennismaking

  • Samenwerking

   taken verdelen

   groepsverantwoordelijkheid/processen

   feedback geven (negatief/positief)


  4c id verhalend ontwerpen en nascholing
  4C-ID – verhalend ontwerpen en Nascholing

  • Het idee:

  • Wilbertschool – Jenaplanschool

  • Pilot  gericht op ontwikkeling nascholingsaanbod

  • Onderliggende vraag directie: in kaart brengen van leeropbrengsten van projectonderwijs (verhalend ontwerpen)


  Vormgeving
  Vormgeving

  • Vergelijkbaar met studenten

  • Focus vanuit taakanalyse op vakkenintegratie

  • Kerndoelen en leerlijnen: Welke kennisgebieden komen aan de orde in het projectwerk

  • Vraag: mate van sturing en doelgerichtheid vanuit verhalend ontwerpen?

  • Dilemma: Registratie en rapportage van leeropbrengsten.


  Aandachtspunten opbrengsten na uitvoering pilot
  Aandachtspunten/opbrengsten na uitvoering pilot:

  • Hele taak benadering gebruiken/ombouwen n.a.v. nascholingsvraag

  • Hele taak= Het kunnen verantwoorden van projectonderwijs in termen van leeropbrengsten

  • Hele taak ≠ verhalend ontwerpen

  • Uitdaging: 4C-ID-model inzetten om genoemde complexe taak eigen te maken.

  Procedurele informatie
  Procedurele informatie:

  • Maak gebruik bij de voorbereiding van deze les van de theorie die je hebt gehad in de Bs. 4 bij het vak Nederlands omtrent aanvankelijke leesprocessen en beginnende geletterdheid.


  Gehele taak

  Taakklasse 1

  Voorbereiden verhalend ontwerpen

  Taakklasse 2

  Pedagogische/ Didact. aanpak

  Taakklasse 3

  Integratie van vakken

  Leertaak 1

  Leertaak 2

  Leertaak 3

  Leertaak 1

  Leertaak 2

  Leertaak 3

  Leertaak 1

  Leertaak 2

  Leertaak 3

  Ondersteunende informatie

  vanuit vakken

  (Kern)doelen

  leerlijnen

  • Ondersteunende informatie

  • Meervoudige Intell.

  • Samenwerkend leren

  • - vakdidactiek

  Case Study:

  Circus Grimaldi

  Aanvul probleem

  De Reiswinkel

  Procedurele informatie: Routine aspecten

  Conventioneel probleem: eigen ontwerp


  Procedurele informatie:

  Voorbeeld van Planning

  Letschert, J. (1995) JSW Boek: Op verhaal komen. Thematisch onderwijs waarbij verhalen in het middelpunt staan. Tilburg: Zwijssen.

  Pg 38- planningsmodel.

  Pg 65-66- voorbeeld wandfries.

  Vos, E. & Dekkers, P. (1994) Verhalend ontwerpen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

  Greven, J. & Letschert, J. (2005) De Storyline Approach, over thematisch onderwijs in de vorm van verhalen. Enschede: SLO.


  Taakklasse 1-2-3 Leertaak 1 (bijeenkomst 1)

  Voorbeeld uitwerking van les Elsbeth gebruiken, evt. videofragment van die les.

  Analyse aan de hand van circus Grimaldi

  Lesopzet eerste bijeenkomst:

  Doel van deze bijeenkomst: inzicht krijgen in alle deelaspecten van de hele taak ‘verhalend ontwerpen’.

  Korte terugblik hoorcollege over verhalend ontwerpen.

  Toelichting op taakanalyse ‘verhalend’ ontwerpen m.b.v. dia nr. 2 (verbeterpunt: samen met studenten brainstormenover verschillende aspecten van de taak en pas daarna taakanalyse presenteren)

  In groepen de storyline van Circus Grimaldi analyseren m.b.v. gegeven taakanalyse (dia 2)

  Centraal stond de vraag: Is met alle genoemde aspecten rekening gehouden?

  4. Gezamenlijke evaluatie van het werkproces

  Resultaten evaluatie:

  -Door deze oefening hebben we een beter inzicht gekregen in de complexiteit van deze taak”.

  -Inhoudelijke, voorwaardelijke kennis m.b.t verhalend ontwerpen is bij studenten niet of nauwelijks aanwezig en door inzet van deze werkvorm wordt duidelijk welke vaardigheden en kennis nog nodig zijn om deze taak te kunnen uitvoeren.

  -Inhoudelijke doelen zoals door de vakken gegeven in de ondersteunende informatie is te algemeen geformuleerd en geven te weinig houvast.

  Voorzichtige conclusie van ontwikkelaars: dat studenten, naast doelen, leerlijnen krijgen aangereikt vanuit de vakgebieden zodat studenten hierbij beter kunnen aansluiten bij de kinderen uit hun eigen stageklas. Leerlijnen geven beter houvast en geven meer richting.


  Taakklasse 1 leertaak 2

  De Reiswinkel voor Zuid-Europa.

  Op zoek naar een reis naar een Zuid-Europees land kom op het internet in Griekenland terecht.

  http://www.dianavandenberg.neckermann-reizen.nl/griekenland

  Episode 1:

  Diana krijgt in haar reisbureau familie Kamphuis op bezoek. Vader Roy en moeder Elly en hun twee puberende kinderen willen naar een Zuid-Europeesland op vakantie.

  Ze hebben schoon genoeg van ons kwakkelende winterweer en zoeken de warmte.

  Naast warmte, zon zee en strand zoeken vooral vader en moeder ook kunst en cultuur.

  Sleutelvraag 1:

  Wat moet Diana allemaal weten om de familie Kamphuis een goed advies te kunnen geven?

  Aanvuloefening Sleutelvragen: (denk aan koppeling met (hele) taakanalyse, dia 2)

  Over welke aspecten van het land wil deze familie meer weten?

  In welk land vindt deze familie de meest passende vakantie gezien hun vragen en wensen.


  Taakklasse 1 leertaak 2

  Verhaallijn:

  Een Nederlandse familie (Kamphuis) wil op vakantie naar Zuid-Europa. Dit kan natuurlijk niet onvoorbereid.

  Er worden uitgebreide eisen aan de vakantie gesteld. Er wordt dus gedegen onderzoek gedaan op allerlei fronten.

  Uiteindelijk belandt de familie in Griekenland, in het plaatsje Mycene.

  Ze gaan deelnemen aan een excursie naar de grotten van Seuz.

  De familie verdwaalt in deze grotten.

  Tijdens de zoektocht naar de uitgang stuiten ze op archeologische schatten die hun weerga niet kennen.

  Tussen de schatten vinden ze een plattegrond van een gangenstelsel en vinden op deze wijze net op tijd de uitgang.


  Ontwerp volgens 4c id een verhalend ontwerp taakklasse 1 2 3 bijeenkomst 3
  Ontwerp volgens 4C-ID een verhalend ontwerp Taakklasse 1-2-3Bijeenkomst 3

  Eigen verhalend ontwerp


  Opzet bijeenkomst 3
  Opzet bijeenkomst 3

  • Vaststellen stand van zaken.

  • Terugblik op werkproces tot heden.

   • Starten vanuit hele taakbenadering

   • Deeltaakoefeningen

   • Nu voorbereiden en uitvoeren van eigen verhalend ontwerp.

  • Opdracht:

   Werken vanuit de hele taakbenadering met kinderen.


  Hele taak benadering

  Afname van begeleiding

  uitgangssituatie

  doelsituatie

  oplossing met uitleg aanpak

  demonstratie van het probleemoplossingsproces

  uitgangssituatie

  doelsituatie


  De 4 componenten
  De 4 componenten

  • component 4:

  • Deeltaakoefening

  • Biedt extra oefening voor routine-aspecten voor automatisering

  • component 1:

  • De leertaak

  • Altijd een hele taak

  • Afname in begeleiding (zie oranje vlakjes)

  • component 3:

  • Procedurele informatie

  • JIT (just-in-time) informatie

  • Gericht op routineaspecten van de leertaak

  • component 2:

  • Ondersteunende informatie

  • Ondersteunt bij het oplossen en uitvoeren van de leertaak.

  • Gericht op algemene kennis


  ad