levaade 2007 2013 el struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust. Orm Valtson 14.November 2006. Planeerimise hetkeseis: struktuurivahendite strateegia 2007-13. Esmasel kujul “Riigi eelarvestrateegia 2007-2010” raames mais 2006 põhimõtteliselt Valitsuse poolt heaks kiidetud

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust' - morton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
levaade 2007 2013 el struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust

Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust

Orm Valtson

14.November 2006

planeerimise hetkeseis struktuurivahendite strateegia 2007 13
Planeerimise hetkeseis: struktuurivahendite strateegia 2007-13
 • Esmasel kujul “Riigi eelarvestrateegia 2007-2010” raames mais 2006 põhimõtteliselt Valitsuse poolt heaks kiidetud
 • Strateegia osas käimas konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga; valminud eelhindamise vahetulemused
 • Täiendatud eelnõu valmimas novembri keskpaigas
planeerimise hetkeseis valdkondlikud rakenduskavad opd
Planeerimise hetkeseis: valdkondlikud rakenduskavad (OPd)
 • 6. juulil 2006 valitsuskabineti arutelu – esmased eelnõud
 • 7. juuli – 21. august – siseriikliku konsultatsiooni voor. Ettepanekud 46 organisatsiooni/isiku poolt
 • September/oktoober – rakenduskavade täiendamine
 • Rakenduskavade eelhindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise vahetulemused valminud
 • 6. november – täiendatud eelnõude avalikustamine RMi veebilehel
opde arvu muutumine 4 asemel 3
OPde arvu muutumine: 4 asemel 3
 • 19. oktoobril otsustas Vabariigi Valitsus jätkata senise 4 rakenduskava asemel 3 kava koostamisega
 • Energeetika valdkond kuulub edaspidi elukeskkonna rakenduskava alla
 • Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine ettevõtluse … infrastruktuuri arendamise rakenduskava alla
 • Hariduse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamise valdkond elukeskkonna arendamise rakenduskava alla
opde arvu muutmine partnerite ja tulevaste toetuse saajate jaoks olulisi muutusi ei ole
OPde arvu muutmine: partnerite ja tulevaste toetuse saajate jaoks olulisi muutusi ei ole!!

Antud muutmisega jäävad samaks:

 • ümberpaigutatavate prioriteetsete suundade sisu – välja arvatud energeetika osas (välisõhu kaitse tegevused juurde)
 • ümberpaigutatavatele prioriteetsetele suundadele algse valitsuskabineti põhimõttelise otsuse järgselt eraldatavate rahaliste vahendite maht– välja arvatud energeetika osas (280 mln juurde välisõhu kaitse tegevusi)
 • ümberpaigutatavate prioriteetsete suundade ettevalmistamise ja rakendamise senine korraldus
opde arvu muutmisest kasulikkus
OPde arvu muutmisest kasulikkus:
 • suurem paindlikkus tulevikus kavade rakendamise käigus vajadusel rahaliste vahendite ümbersuunamiseks;
 • väiksemad vahendite kasutamisega seotud administratiivsed riskid ja halduskoormus;
 • suuremad eeldused ja tõenäosusEestile eraldatavate struktuurivahendite tulemuslikuks ärakasutamiseks;
 • terviklikum ja seeläbi potentsiaalselt tulemuslikum rakenduskavade seiramine edaspidi.
planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik
Planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik
 • November 2006 – partneritel võimalus tutvuda täiendatud dokumentidega

Soovi korral võimalus saata ministeeriumidele otsesuhtluses täiendavaid ettepanekuid – kuigi laia konsultatsioonivooru ei tule

 • November 2006 – täiendavad hindamised (keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine)
 • Jätkuvad konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga
planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik1
Planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik
 • Detsembri I pool 2006 – järgmine teavitusseminar

Dokumentide muudatuste, lisandunud ettepanekute ja hindamiste lõpptulemuste tutvustus ja arutelu

 • Hiljemalt detsembri lõpp 2006 – strateegia ja rakenduskavade heakskiitmine Vabariigi Valitsuses, Euroopa Komisjonile esitamine
 • 2007 I kvartal – läbirääkimised Euroopa Komisjoniga
ek m rkused elukeskkonna rakenduskavale
EK märkused elukeskkonna rakenduskavale
 • Keskkonnateemad ei ole prioriteetsed RES 2007-2013 strateegias
 • Oodatakse analüüsi majanduse kiire kasvu mõjust keskkonnale
 • Vee- ja jäätmemajandus ületähtsustatud
 • Vähene toetus alternatiivenergiale
 • Kasusaajate haldussuutlikkus ja finantsvõimekus küsitav – viide KOV-le
 • Suunata osa keskkonna ja kõrgkoolide infrastruktuuri vahendeid inimressursi, taastuvenergeetika, ühistranspordija ettevõtluse, TA ja innovatsiooni arendamiseks
ek ldised m rkused
EK üldised märkused
 • Valikukriteeriumid ei ole asjakohased
 • Toetus taotlejatele on ebapiisav
 • Ebaküpsed projektid ja sellest tulenevad hilinemised, mis omakorda toob kaasa kulude kasvu
 • Piiratud võimalused projektide administreerimisel ja tehnilistes teadmistes
ad