sprogfagene i skolereformen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sprogfagene i skolereformen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Sprogfagene i skolereformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Sprogfagene i skolereformen. Engelsk fra 1. klasse Tysk/Fransk fra 5. klasse Mulighed for et 3. fremmedsprog 25.09.14, Vibeke Haaning. Historisk rids. Før 1958: Tysk første fremmedsprog de fleste steder. Engelsk kun for de få

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sprogfagene i skolereformen' - montana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sprogfagene i skolereformen

Sprogfagene i skolereformen

Engelsk fra 1. klasse

Tysk/Fransk fra 5. klasse

Mulighed for et 3. fremmedsprog

25.09.14, Vibeke Haaning

historisk rids
Historisk rids
 • Før 1958: Tysk første fremmedsprog de fleste steder.

Engelsk kun for de få

”de Børn som efter Skolens Skøn virkelig kan have Udbytte deraf, og hvis Forældre ønsker det”

 • 1958: Engelsk obligatorisk fremmedsprog fra 6.kl – niveaudeling. Tysk fra 7.kl. Den blå betænkning.
 • 1972: Engelsk fra 5.kl. Tysk (fransk) som tilbudsfag (valgfag)fra 7.kl/8.kl. Faghæfte 1976.
 • 1994: Engelsk fra 4. kl. Klare Mål 2002.
 • 2004: Engelsk fra 3. kl. Fælles Mål I.
 • 2009: Fælles Mål II (”Engelsk som kulturteknik”)
 • 2014: Skolereform. Engelsk fra 1.kl. Tysk/fransk fra 5.kl (tilbudsfag og valgfag) Fælles Mål III.
ndringer i f lles m l
Ændringer i Fælles Mål
 • Sprogsyn (hvem ønsker den tidlige start – og hvorfor?)
 • Sprogtilegnelsessyn/læringssyn (The earlier the better?)
 • The CriticalPeriodHypothesis (L1)
 • L1, L2, L3, FL. Der er forskel.
 • EIL/ELF
 • Interculturalcommunicativecompetence
 • Er kompetencemålene de samme for engelsk og tysk/fransk? Se http://ffm.emu.dk/
sammenligning af kompetencem l
Sammenligning af kompetencemål

Engelsk (9.kl):

Mundtlig kommunikation

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Skriftlig kommunikation

Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Kultur og samfund

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Tysk (9.kl):

Mundtlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Skriftlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kultur og samfund

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

sammenligning af kompetencem l1
Sammenligning af kompetencemål

Tysk (9.kl):

Mundtlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Skriftlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kultur og samfund

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Fransk (9.kl)

Mundtlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Skriftlig kommunikation

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Kultur og samfund

Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

slide6

ELLiEEarly Language Learning in Europehttp://www.britishcouncil.org/spain/sites/default/files/publications/early-language-learning-in-europe-2011.pdf

hvad har man unders gt
Hvad har man undersøgt?
 • Individuallearner differences
 • The school
 • The teacher’srole
 • Out-of-school factors (the home)
 • Languageachievements (a longitudinalperspective)
faktorer der har betydning for sprog undervisningen
Faktorer der har betydning for sprogundervisningen
 • Politik – verdensbilledet - samfundets krav
 • Det herskende dannelsessyn/læringssyn
 • Det herskende sprogsyn (mål)
 • Forskning i ind- og udland (ELLiE/CEFRL)
 • Det herskende tilegnelsessyn (metode)
faktorer der har betydning for sprog tilegnelsen
Faktorer der har betydning for sprogtilegnelsen
 • Kontekst (L1, L2, FL1, FL2….. EIL /ELF)
 • Intelligens – Evner - Personlighed
 • Motivation – Holdning - Identitet
 • Mål - Metode – Learningstyle
 • Tilegnelse eller læring?
alderens betydning
Alderens betydning
 • Kan man overføre teori om L1 tilegnelse på L2- og FL-tilegnelse?
 • Alder og didaktik/metode
 • Alder og tid
 • Alder og mål
 • Alder og læring/tilegnelse
l ringskonteksten
Læringskonteksten
 • L2, L3, FL?
 • Sproget som faktor (analytisk eller syntetisk sprog)
 • Forholdet mellem L1 og FL
 • Forholdet mellem fremmedsprogene
 • Hvad betyder elevens tidligere sproglige erfaringer?
 • Samme mål – forskellig alder – forskellig tilgang?
didaktiske konsekvenser
Didaktiske konsekvenser
 • Hvad kendetegner de forskellige aldersklasser?
 • Skolebegynderen
 • Elever på mellemtrinnet
 • Elever i udskolingen
 • Fokus på læring (elevcentrering/differentiering)
den unge sprog elev
Den unge (sprog)elev
 • Kan ikke (forventes at kunne)læse og skrive
 • Holistisk læring (sprog kombineres med handling)-jfr. Piaget (den konkret operationelle periode)
 • Gode til at efterligne lyde (den kritiske periode)
 • God hukommelse
 • Lege-sange-rim-remser-gåder-ordspil-historier
 • Korte opmærksomhedsperioder
 • Gentagelser
 • Kræver opmærksomhed/ anerkendelse
 • Selvcentrerede
 • Ingen hæmninger
 • Åbne og nysgerrige
 • Nogle har kendskab til målsproget fra medier
begynderen p mellemtrinnet
Begynderen på mellemtrinnet
 • Kan læse og skrive på L1.
 • Kan tænke abstrakt , hypotetisk og logisk (den formelt operationelle periode)
 • Evnen til at skelne og efterligne lyde forringes.
 • Kræver andet indhold end den unge elev (jfr. ’elevens nære omgivelser’)
 • Kan løse opgaver – arbejde med projekter
 • Længere opmærksomhedsperioder
 • Gentagelser stadig nødvendige
 • Hæmninger /selvcentrerede (ikke risk-takers)
 • Erfaringer fra EFL
hvad kan elever i 1 klasse l re
Hvad kan elever i 1.klasse lære?
 • Ordforråd
 • Sange
 • Lege
 • Lytte, se og forstå
 • Nye lyde
 • Intonation
 • Begyndende grammatisk bevidsthed (the naturalorder of acquisition)
 • Begyndende mundtlig sproglig produktion (formler – chunks)
hvad kan den lidt ldre sprogelev l re
Hvad kan den lidt ældre sprogelev lære?
 • Sprog og identitetsdannelse
 • Risk-taking/det affektive filter
 • Sproglig opmærksomhed/ hypoteseafprøvning
 • Transfer /kontrastiv tilgang (erfaring fra andre sprog)
 • Sprogøre –musikalitet – afkodning af lyde
 • Hukommelse
den gode sprogl rer
Den gode sproglærer
 • Sproglig rollemodel (skal kunne gennemføre undervisningen på målsproget - kunne tilpasse det sproglige input))
 • Risk-taker (pluskreativitet, humor, fantasi, tålmodighed)
 • Viden om:

eleverne

tilegnelsesteorier

målsproget (ordforråd, struktur, intonation )

Fælles Mål

materialer

metoder

læring

den gode sprogtime
Den gode sprogtime
 • Målsproget som klasseværelsessprog– men L1 som en resurse (genvej)
 • Skab klasse-rutiner på målsproget
 • Brug målsproget til ægte kommunikation (tilpas input)
 • Brug elevernes hverdagserfaringer/interesseområder
 • Lytte (forstå /agere) -> tale -> læse ->skrive (på mellemtrinnet kan skriftsproget understøtte mundtlig kommunikation)
 • Gentagelser (fokus på udtale og intonation)
 • Kollektive rettelser
 • Mange aktivitetsskift med små elever
 • Konkrete materialer (booklessbeginners)-Tasks –Temaer- Projektarbejde
 • Sproglig opmærksomhed – sæt ord på
 • Opmuntring og anerkendelse
 • Opmærksomhed på den enkelte elevs intersprog – læring!
 • Kulturel bevidsthed –tilpasset alderen