Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre. Møde i Samfund & Skole 30. oktober 2013. Overordnede nationale mål. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Skolereformen i Greve- lad os sammen gøre en god skole bedre

Møde i Samfund & Skole

30. oktober 2013


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Overordnede nationale mål

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests

  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, skal reduceres år for år uanset social baggrund

 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

  • Elevernes trivsel skal øges

  • (Implementering af lærernes nye arbejdstidsaftale)


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Reformens indhold

 • Åbning af skolen mod det omgivende samfund

  • Kommunerne forpligtes til samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet

  • Folkeskolen, musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde

 • Fuld kompetencedækning blandt lærerne (linjefagskompetence) i 2020

 • Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse

 • Elite- og talentklasser

 • Øget brug af IT

 • Elev- og uddannelsesplan integreres

 • Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet

 • Lempelse af holddannelsesregler

 • Forenkling og forbedring af afgangsprøver


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Reformens indhold

En længere skoledag:

 • 30 (28) timer for børnehaveklassen til 3. klasse

 • 33 (30) timer for 4. til 6. klasse

 • 35 (33) timer for 7. til 9. klasse.

  Reformen indfases fuldt ud efter valget i 2015 og får endelig virkning fra 2016.

  Fra 2014 og til fuld indfasning indføres følgende mellemløsning:

 • Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimer.

 • Med lektiehjælpen nås det samme, samlede antal timer som efter fuld indfasning.


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Reformens indhold

En længere og mere varieret skoledag

 • Fagopdelt undervisning (lektioner = 45 min.)

 • Motion og bevægelse (i gennemsnit 45 min. om dagen, idrætsundervisningen indgår heri)

 • Understøttende undervisning (7 timer ugentligt)

  Fx: Pædagoger og andre

  Lektiehjælp (tilbud i ydertimer i 2014/15) kompetente medarbejdere

  Faglig fordybelse kan også varetage denne tid under en Motion og bevægelse lærers planlægning

 • Engelsk fra 1. klasse og andet fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. klasse

 • Flere timer i dansk og matematik i 4.-9. klasse

 • Styrkelse af idræt, karaktergivning i faget samt udtræksfag i den naturfaglige blok

 • Flere timer i musik, natur og teknik

 • Madkundskab, håndværk og design i 4.-7. klasse (fra 2016/17)

 • Valgfag fra 7. klasse


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Det helt nye: Understøttende undervisning

§16a: Undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner suppleres af understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen, som skal understøtte undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner

En anden skoledag med nye rammer,

som motiverer og aktiverer, så eleverne lærer mere

Fokus på:

• Styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel

• Give elevernes anledning til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser

 • Give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagdelte undervisning


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Procesdiagram

Rådene (Samfund & Skole d. 30.10)

Det politiske niveau

Styregruppe

Foreningsliv & andre institutioner

Projektgruppe

Motion og bevægelse

Ledelsesrollen fremover

Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse

 • Arbejdsgrupper

 • 7 temaer

 • Ledere og konsulenter

Bedre udskoling

Bedre læringsmiljø

Den understøttende faglige undervisning

Den åbne skole

Skolebestyrelserne

Skolernes udviklingsgruppe

Skolernes udviklingsgruppe

Skolernes udviklingsgruppe

 • Skolernes lokale udviklingsgrupper

 • 7 temaer

 • Ledere og medarbejdere

MED

Skolernes udviklingsgruppe

Skolernes udviklingsgruppe

Skolernes udviklingsgruppe


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Kobling til skolepolitikken

 • Greve Kommune er langt, når vi sammenholder den skolepolitiske målsætning og skolereformen.

 • Snitflader mellem skolepolitikken og reformen skitseres i det følgende med udgangspunkt i de overordnede nationale mål.

9


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

 • Tilpas faglige udfordringer for den enkelte, bl.a. Talent-strategi (fokusområde 1: Læring)

 • Forudsætninger for læring forbedres hvis de spiser sundt og får motion (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

 • Elevernes medinddragelse gennem brug af digitale læremidler (fokusområde 3: Digital skole - 1:1)

 • Eksperimenterende arbejde der fremme nysgerrighed (fokusområde 4: Innovation & kreativitet)

 • Styrke elevernes egne resurser og anerkende de lærer forskelligt (fokusområde 5: Inklusion)

10


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

 • Læring giver adgang til at deltage, tage medansvar og kende sine rettigheder i et demokratisk samfund (fokusområde 1: Læring)

 • Børn og unge selv har en forståelse af, at de er sunde og raske for at kunne lære og trives/En indsats i skolen for at fremme sundhed skal på længere sigt række ind i børnenes voksenliv (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

 • Prioritering af indsatsen så tæt på eleverne som muligt (fokusområde 3: Digital skole - 1:1)

 • Kombination af viden fra forskellige fagområder (fokusområde 4: Innovation & kreativitet)

 • ”Lav en plan” Tosprogs-Taskforce projekt (fokusområde 5: Inklusion)

11


Skolereformen i greve lad os sammen g re en god skole bedre

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

 • Læring som en livslang proces, gennem at lære at lære (fokusområde 1: Læring)

 • Trivsel og sundhed er et samarbejdsanliggende, bl.a. brug af klassetrivsel.dk på alle skoler (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

 • Gennemførelsen af 1:1 skolen (fokusområde 3: Digital skole - 1:1)

 • Inddragelse af lokalsamfundet (fokusområde 4: Innovation & kreativitet)

 • Egmontprojektet (fokusområde 5: Inklusion)

12


Perspektiver i forhold til erhvervsliv og ungdomsuddannelser
Perspektiver i forhold til erhvervsliv og ungdomsuddannelser andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Hvordan kan det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelserne og UUV tænkes ind i et forpligtende samarbejde omkring følgende:

Generelt

 • Give elevernes anledning til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser

  Specifikt

 • Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet

 • Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse

 • Madkundskab, håndværk og design i 4.-7. klasse (fra 2016/17)