velkommen til informationsaften om skolereformen den 12 juni 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014. Stavnsholtskolens vision. Alle elever på Stavnsholtskolen udvikler sig i ambitiøse faglige læringsmiljøer . Eleverne håndterer og respekterer forskellighed og ser den som en ressource .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til informationsaften om skolereformen den 12. juni 2014' - gibson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stavnsholtskolens vision
Stavnsholtskolens vision
 • Alle elever på Stavnsholtskolen
 • udvikler sig i ambitiøse
 • faglige læringsmiljøer.
 • Eleverne håndterer og
 • respekterer forskellighed
 • og ser den som en ressource.
 • Læring bygger på en stærk faglighed, kreativitet og innovation som udvikler elevernes kompetencer i et aktivt samspil med det omkringliggende samfund
et fagligt l ft af folkeskolen
Et fagligt løft af folkeskolen

De 3 overordnede mål

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
3 overordnede indsatsomr der
3 overordnede indsatsområder
 • En længere og varieret skoledag
 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
 • Få klare mål og regelforenklinger
hovedelementer i reformen
Hovedelementer i reformen
 • Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning
 • Timetal i dansk, matematik, natur og teknik og musik øges
 • Engelsk fra 1. klasse
 • Andet fremmedsprog fra 5. klasse
 • Valgfag fra 7. klasse
 • Pædagoger med i undervisningen
 • Åben skole: Skolen i samfundet – samfundet i skolen
 • Motion og bevægelse – gennemsnit 45 min. om dagen
 • Tilbud om faglig fordybelse og lektiecafe/studietimer
en l ngere og varieret skoledag
En længere og varieret skoledag
 • 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
 • 33 timer i 4.-6. klasse
 • 35 timer i 7.-9. klasse
 • Ved fravalg af læringscafé bliver skoleugen på:
 • 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
 • 30 timer i 4.-6. klasse
 • 33 timer i 7.-9. klasse
underst ttende undervisining
Understøttende undervisining

Hensigten:

 • At hæve det faglige niveau
 • Lære på forskellige måder
 • Kobling mellem teori og praksis
 • Supplere og spille sammen med fagtimerne
 • Mere tid til at indfri de faglige læringsmål

Eksempler:

 • Bevægelse i undervisingen
 • Timeløse fag herunder færdsel, UEA-undervisninig, seksualundervisning.
 • Trivsel i klassen/elevdemokrati
 • Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv
 • Tema og projekter
 • Træning og automatisering af færdigheder
 • Læringscafé/fagligfordybelse
l ringscaf
Læringscafé

Mål

Læringscaféen skal styrke elevernes faglige niveau ved at tilbyde eleverne faglige udfordringer, som er tilpasset deres niveau og behov

Deltagere

Alle elever er som udgangspunkt en aktiv del af læringscaféen. I de tilfælde, hvor forældrene ikke ønsker at eleven skal deltage i læringscafé, skal klasselæreren orienteres om dette. Dvs. at forældrene aktivt skal melde elever fra

l ringscaf muligheder
Læringscafé - muligheder
 • Faglig træning
 • Turboforløb
 • Forforståelse
 • Hjælp med de daglige lektier
 • Støtte til større opgaver
 • Rådgivning og hjælp til større opgaver
 • Fordybelsestid
 • Efterbehandling
bev gelse i skoledagen
Bevægelse i skoledagen
 • I gennemsnit 45 min. bevægelse om dagen.

3 bevægelseskoordinatorer på skolen

 • Løbebane indendørs
 • Bevægelse for hele skolen, afdelingen, årgangen, klassen og hold – styret af årgangsteamet.
en sammenh ngende dag
En sammenhængende dag
 • Lærer/pædagogsamarbejde
 • Ingen klokke – formiddags og eftermiddagsmoduler
 • Lærere og pædagoger i primærteam 0-6. kl.
 • FFO, Solhøjgaard, Furesøgaard
stavnsholtskolen det tager vi med videre ift reformen
Stavnsholtskolen – det tager vi med videre ift. reformen
 • Afdelingsetam
 • Årgangsteam
 • Samarbejde mellem lærere og pædagoger indskolingen
 • Fleksibel planlægning/skemalæggere
 • Sammenhængende undervisingforløb/temaer
 • Målstyret undervisning
 • Bevægelse i undervisningen
 • Haver til maver, erhvervsguider
 • Kompetencefag udskolingen
 • Trivselspolitik
forandringer
Forandringer
 • Ny og længere skoledag
 • Ingen klokke
 • Variende pauser formiddag
 • og eftermiddag
 • Øget fokus på læringsmål
 • Bevægelse 45 min. om dagen - aktive elever
 • Sund mad til alle projekt
 • Lærer/pædagogsamarbejde Mellemtrin
 • Samarbejde Stavnsholt, Solhøjgaard, Furesøgaard
 • Læsepolitik
 • Læringscafè
 • Parkourbane, M2 legeplads
 • Samarbejde med idrætsforeninger, lokalsamfundet
fokuspunkter p stavnsholtskolen
Fokuspunkter på Stavnsholtskolen
 • 1) Evidens
 • 2) Klasseledelse
 • 3) Læringsmål
 • 4) Lærer og
 • pædagogsamarbejdet
 • Kompetenceudvikling (PWC, Pæd. weekend, linjefag (N/T, engelsk, ledelsessparring i forhold forandringen)