skolereformen p hammerum skole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolereformen på Hammerum Skole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolereformen på Hammerum Skole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Skolereformen på Hammerum Skole - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Skolereformen på Hammerum Skole. Informationsmøde for forældre 1. maj 2014. Program. Velkomst Fællessang Skolereformen generelt Skolereformen på Hammerum Skole Lærernes arbejdstid Principper for skole-hjem samarbejdet Principper for holddannelse Spørgsmål. Hvor du sætter din fod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skolereformen på Hammerum Skole' - mora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skolereformen p hammerum skole

Skolereformen på Hammerum Skole

Informationsmøde for forældre 1. maj 2014

program
Program
 • Velkomst
 • Fællessang
 • Skolereformen generelt
 • Skolereformen på Hammerum Skole
 • Lærernes arbejdstid
 • Principper for skole-hjem samarbejdet
 • Principper for holddannelse
 • Spørgsmål
hvor du s tter din fod
Hvor du sætter din fod

Hvor du sætter din fod,

drysser frø af de drømme du driver imod.

Ved de veje du finder,

vil man snart plukke minder.

Om du flyver omkring eller står og slår rod,

bli´r der spor af din fod.

Når du åbner din hånd,

ser du synlige spor af usynlige bånd.

Du har fat i et stykke

af dit medmen´skes lykke.

Det kan føles som fnug eller veje et ton:

Det er lagt i din hånd.

hvor du s tter din fod1
Hvor du sætter din fod

Vil du vugge dit skød,

går du med i en dans som fra skabelsen lød.

Vores fremtid bli’rfarvet

af den klang du har arvet.

Det er slægternes rytme der rører dit kød,

med musik i dit skød.

Når du husker at le,

lukker hovedet sig op og gi’rlyset entré.

Vi begriber med latter

hvad logik ikke fatter.

Det er ligesom et kærtegn fra livets idé

når du vover at le.

hvor du s tter din fod2
Hvor du sætter din fod

Du er en del af os.

Der skal mere end én til at elske og slås.

Vil du yde dit bedste

for dig selv og din næste,

må du vælge hver dag mellem tillid og trods:

Er det mig eller os?

Fra din tå til din top

er du skabt i et stykke der ikke går op.

Hvad du gi´r til det fælles

bli´r til mer´ end der tælles.

Det la´r tro, håb og kærlighed vokse og nå

fra din top til din tå.

skolereformen generelt
Skolereformen generelt
 • Formålet med skolereformen
 • Ændringer i skoledagen
 • Ændringer i fagrækken
form l med skolereformen
Formål med skolereformen

Alle elever skal blive så dygtige som de kan

Alle elever skal ved udgangen af 8. årgang, være lige så dygtige som de i dag er efter 9. årgang

En længere og mere varieret skoledag med bevægelse hver dag

ndringer i skoledagen
Ændringer i skoledagen

Udvidelse af skoledagen

0.-3. årgang 30 timer om ugen

4.-6. årgang 33 timer om ugen

7.-9. årgang 35 timer om ugen

Fremover mødetid klokken 8.00

ndringer i skoledagen1
Ændringer i skoledagen

Før Nu

0.-2. klasse 8.15 – 13.00 24 lekt. 8.00 – 14.00 30 lekt.

3. klasse 8.15 – 13.45 26 lekt. 8.00 – 14.00 30 lekt.

4. klasse 8.15 – 13.45 28 lekt. 8.00 – 14.00/15.00 33 lekt.

5.-6. klasse 8.15 – 13.45 29 lekt. 8.00 – 14.00/15.00 33 lekt.

7. klasse 8.15 – 14.40 29 lekt. 8.00 – 15.00 35 lekt.

8. klasse 8.15 – 14.40 31 lekt. 8.00 – 15.00 35 lekt.

9. klasse 8.15 – 14.40 31 lekt. 8.00 – 15.00 35 lekt.

ndringer i fagr kken
Ændringer i fagrækken
 • En ekstra time i dansk og matematik fra 4.-9. klasse
 • En ekstra musiktime i 1. klasse
 • Engelsk fra 1. klasse
 • Tysk fra 5. klasse
 • Hjemkundskab erstattes af madkundskab
 • Håndarbejde og sløjd erstattes af faget håndværk og design
 • Natur/teknik skifter navn til Natur og teknologi
andre ndringer i fagene
andre Ændringer i fagene
 • Idræt bliver et prøvefag og der afgives karakter i faget
 • Valgfag i 7.-9. årgang bliver obligatorisk. Valgfag på 9. årgang skal indgå i projektopgaven.
 • Undervisning i fagrækken kaldes fremover ”Fagopdelt undervisning” i modsætning til ”Understøttende undervisning”.
 • Understøttende undervisning kan bl.a. Indeholde morgensang, bevægelse, eksterne undervisere, sociale ekskursioner, frivillig musik, faglig fordybelse og de ‘timeløse fag’ som fx færdsel og seksualundervisning.
skolereformen p hammerum skole1
Skolereformen på Hammerum Skole
 • Grundtanker
 • Teamstruktur
 • Kontaktlærere
 • Ringetider og pauser
 • Understøttende undervisning
 • Bevægelse
 • Skoledagens indhold
 • Lektier
 • Lejrskoler
grundtanker
Grundtanker

Al læring er afhængig af relationen mellem lærer og elev

Hvis alle elever skal blive ét år dygtigere i løbet af deres skolegang, må ændringerne ske gennem hele skoletiden

Årgangen er den bærende enhed

teamstruktur
Teamstruktur

I dag oplever elever følgende skift i forbindelse med deres skoletid:

Børnehave – 0. årgang. Overgang fra børnehave til skole

0. - 1. årgang Overgang fra børnehaveklasse til indskoling

3. - 4. årgang Overgang fra indskoling til mellemtrin

6. - 7. årgang Overgang fra mellemtrin til udskoling

teamstruktur1
Teamstruktur

Det er målet at de fremover kun oplever følgende skift:

Børnehave – 0. årgang. Overgang fra børnehave til skole

6. - 7. årgang Overgang fra mellemtrin til udskoling

0. årgang sidestilles med øvrige årgange i indskolingen. Samme fag som 1. årgang. Lærer og børnehaveklasseleder samarbejder om årgangen. Bh.kl.leder følger med op i 1. klasse.

Mindst én lærer på årgangen følger med eleverne fra indskoling til mellemtrin

teamstruktur2
Teamstruktur

Ny teamstruktur

0.-2. årgang Indskolingen

3.-6. årgang Mellemtrinet

7.-9. årgang Udskolingen

kontaktl rer
Kontaktlærer

Klasselærerfunktionen erstattes af en kontaktlærerfunktion

Der vil være 3-4 kontaktlærere på hver årgang.

Hver enkelt kontaktlærer har ansvaret for en elevgruppe.

Står for trivselssamtaler med elever. Kontakt til hjemmet.

rgangen som b rende enhed
Årgangen som bærende enhed

Stor grad af fleksibilitet når lærerne kun har undervisning på en

eller to årgange. Skemaet følger undervisningen, ikke omvendt.

Mulighed for holddannelse, der matcher elevernes behov

Mere fokus på trivsel.

Stamhold som udgangspunkt i indskolingen

Mere og mere fokus på årgangen op gennem skoleforløbet

ringetider og pauser
Ringetider og pauser

Alle elever begynder skoledagen kl. 8.00

Alle årgange har en halv times pause om formiddagen. Pausen ligger, så det passer ind i undervisningen

0.-6. årgang har spisepause 11.30 – 12.157.-9. årgang har spisepause 11.45 – 12.30

underst ttende undervisning
Understøttende undervisning

0.- 2. årgang: Der ansættes pædagoger til at understøtte elevernes

læring. Som udgangspunkt er der tale om pædagoger, eleverne kender

fra fritidsordningen.

3.-9. årgang: Årgangsteamet får en økonomisk ressource til indkøb af

eksterne undervisere, der kan supplere den fagopdelte undervisning

Studietid og faglig fordybelse

Vi anbefaler, at alle elever deltager i den tilbudte undervisning

bev gelse
Bevægelse

Der er 3 aspekter i bevægelse

 • Sundhed
 • Læring gennem bevægelse
 • Socialt

Alle elever skal bevæge sig 45 minutter hver dag.

Alle aspekter skal tilgodeses, men ikke hver dag.

Fx gennem morgenløb, praktisk matematik, løbediktat, sangleg og dans.

skoledagen
Skoledagen

Kan variere hen over skoleåret. For nogle årgange endda fra uge

til uge.

Lektioner kan have varierende længde.

lektier
Lektier

Lektiemængden vil falde drastisk

Som udgangspunkt foregår læreprocesserne på skolen

Undtagelser

Læsetræning – 20 minutter om dagen

Romanlæsning i udskolingen

lejrskoler
Lejrskoler

Vi planlægger med uændret antal lejrskoler

5. årgang Venø idrætslejrskole

7. årgang Rystesammentur

8. årgang UNO- og friluftstur

8./9. årgang Københavnertur

l rernes arbejdstid
Lærernes arbejdstid

Lærerne er til stede på skolen i hele deres arbejdstid

40 timer om ugen i 42 uger.

Som udgangspunkt ligger arbejdstiden mellem 7.45 og 16.00

Undtagelser: Forældremøde, skolefest, lejrskoler og evt.

deltagelse i aften- / forældrearrangementer.

Skole-hjem samtaler foregår inden for arbejdstiden.

l rernes arbejdstid1
Lærernes arbejdstid

Telefonisk kontakt til lærerne kun i arbejdstiden – ring til skolen

Uden for arbejdstid anvendes forældreintra.

Der kan forventes svar inden for to arbejdsdage (som i dag).

Ved akutte og uopsættelige situationer kontaktes skolens ledelse.

principper for holddannelse uddrag
Principper for holddannelse(uddrag)

Formål: Holddannelse anvendes for at styrke fagligheden, de

sociale relationer og kompetencer, undervisningsdifferentiering og

den enkelte elevs selvstændighed og læring.

principper for holddannelse uddrag1
Principper for holddannelse(uddrag)

Holddannelse giver mulighed for, at lærerteamet kan differentiere

og tilrettelægge fleksibelt i forhold til indhold, metoder,

organisation, materialer og tid.

Holddannelse kan foregå både på årgangen og på tværs af

årgange

Holddannelse kan ske på baggrund af fagligt niveau, køn,

engagement, interesser, selvstændighed, læringsstile, sociale

relationer, kompetencer mv.

morgenpasning og fritidstilbud
Morgenpasning og Fritidstilbud

Pr. 1. august 2014 bliver der morgenpasning samt fritidstilbud på

skolen

Morgenpasning 6.30 – 8.00

Fritidstilbud 14.00 – 17.00 (fredag 16.00)

Tangsøgård og Barnets hus står for pasningstilbud.