Download
poczta elektroniczna em@il n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poczta elektroniczna – em@il PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poczta elektroniczna – em@il

Poczta elektroniczna – em@il

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Poczta elektroniczna – em@il

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poczta elektroniczna – em@il czyli bądź w kontakcie

  2. Schemat działania poczty elektronicznej SMTP serwer poczty wychodzącej POP3 serwer poczty przychodzącej łącze internetowe Serwer pocztowy, na który wiadomości są dostarczane od nadawców i z którego adresat pobiera list. Klient – osoba wysyłająca i odbierająca e-maile na serwer przy pomocy programu pocztowego

  3. Budowa adresu poczty elektronicznej Nazwa użytkownika poczty “et” “małpa” sport1@akademia.pl domena oznaczająca Akademię

  4. Jak odebrać pocztę elektroniczną? Do wysyłania i odbioru poczty elektronicznej służą programy pocztowe; niektóre z nich instaluje się na swoim osobistym komputerze, a część z nich jest dostępna tylko ze strony WWW;

  5. Każdy program pocztowy posiada: • skrzynkę nadawczą • skrzynkę odbiorczą • książkę adresową • możliwość załączania plików • możliwość obejrzenia elementów wysłanych • możliwość usuwania niepożądanych listów • Często dostępne jest zachowanie kopii roboczej tworzonego listu.

  6. Program pocztowy dostępny ze strony WWW • Program pocztowy dostępny ze stron WWW ma dwie podstawowe zalety: • jest “pod ręka” w dowolnym miejscu na Ziemi, gdzie mamy dostęp do Internetu • nie wymaga dokonania ustawień programowych

  7. Skrzynka odbiorcza Skrzynka odbiorcza skrzynka odbiorcza kopie robocze elementy wysłane elementy usunięte

  8. Nowa wiadomość Nowa wiadomość adresat do wiadomości ukryte do wiadomości spis adresów przeglądane pliki do załączenia

  9. Pisanie wiadomości elektronicznych • list rozpocznij od wybrania adresatów; możesz wysyłać kopie listu lub ukryte kopie, a także żądać potwierdzenia odbioru wiadomości • wpisz temat • rozpocznij od powitania, np. Witam • pamiętaj o zasadzie grzeczności (NETetykieta) i pisz z wielkiej litery Twój, Twoje, Pan, Państwu, itp.

  10. Pisanie wiadomości elektronicznych • gdy skończysz list nie zapomnij o zwrocie z pozdrowieniem i podpisie • Po zakończeniu pracy z programem pocztowym • NIE ZAPOMNIJ O NACIŚNIĘCIU WYLOGUJ.