Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektroniczny obieg informacji w firmie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektroniczny obieg informacji w firmie

Elektroniczny obieg informacji w firmie

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Elektroniczny obieg informacji w firmie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Faktura elektroniczna, podpis elektroniczny – aspekty prawneWitold Chomiczewski, LL.M. radca prawny

 2. Elektroniczny obieg informacji w firmie

 3. Faktura elektroniczna– podstawa prawna

 4. Faktura elektroniczna a „papierowa”

 5. Faktura elektroniczna

 6. Faktura elektroniczna – warunek stosowania

 7. Faktura elektroniczna – przesyłanie

 8. Realizacja poszczególnych wymogów

 9. Faktura elektroniczna - przechowywanie

 10. Podpis elektroniczny

 11. Podpis elektroniczny - definicja

 12. Bezpieczny podpis elektroniczny

 13. Kwalifikowany certyfikat

 14. Bezpieczny podpis elektroniczny – skutki prawne

 15. Bezpieczny podpis elektroniczny – skutki prawne

 16. Podpis elektroniczny – znakowanie czasem

 17. Znakowanie czasem - skutki

 18. Witold Chomiczewski, LL.M Radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. ul. Żwirki 17 90-539 Łódź Tel. kom.: + 48 503 027 760 Email: witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl www.lubasziwspolnicy.pl Dziękuję za uwagę