Download
poradnia psychologiczno pedagogiczna nr 4 w odzi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr4 w Łodzi Al. Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź Tel: 42 674-59-73, 42 674-45-88 ppp4lodz@poczta.onet.pl www.ppp4.edu.lodz.pl

 2. Misja poradni: Jesteśmy po to, aby rozumieći pomagać. Wspieramy dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

 3. W 2008 roku poradnia obchodziła 45 - lecie swojej działalności.

 4. W poradni znajdują się: • Gabinety psychologiczno-pedagogiczne • Gabinety logopedyczne • Pracownia terapii integracji sensorycznej • Pracownia biofeedback • Gabinety spotkań grupowych

 5. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna Wyspecjalizowana kadra rozumie i pomaga rozwiązywać problemy podopiecznych. Poprzez szereg specjalistycznych badań określamy deficyty i potrzeby rozwojowe dziecka. Udzielamy fachowych porad i wskazówek dotyczących form pomocy.

 6. Nasi pracownicy prowadzą: • Specjalistyczną diagnozę • Terapię psychologiczną • Terapię pedagogiczną • Terapię logopedyczną • Zajęcia edukacyjne i warsztatowe • Doradztwo • Terapię integracji sensorycznej • Terapię Biofeedback • Terapię rodzin

 7. Terapia logopedyczna: • W poradni zatrudnionych jest czterech logopedów • Prowadzimy terapię indywidualną i zajęcia grupowe • W pracy z dziećmi wykorzystujemy metody polisensoryczne, korzystamy z nowoczesnych pomocy terapeutycznych • Proces terapii wspieramy również wykorzystując programy multimedialne

 8. Gabinet logopedyczny :

 9. Gabinet terapii Biofeedback W poradni funkcjonuje nowocześnie wyposażony gabinet terapii Biofeedback. Pomagamy dzieciom z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami koncentracji uwagi, problemami emocjonalnymi oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

 10. Biofeedback poprawia : koncentrację uwagi twórcze myślenie pamięć szybkość uczenia się zdrowy sen koordynację ruchową Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Łodzi, która korzysta z innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój dziecka.

 11. Pracownia integracji sensorycznej: Terapia Integracji Sensorycznej ma postać „zabawy która uczy", pomaga w tym specjalistyczny sprzęt znajdujący się w poradni. Nauka i prawidłowe funkcjonowanie dziecka jest możliwe dzięki odpowiedniej terapii integracji sensorycznej. Integracja czynności zmysłowo-ruchowych jest to uporządkowanie wrażeń zmysłowych, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

 12. Pracownia integracji sensorycznej

 13. Przykładowe programy realizowane w PPP4: Ortograffiti Szkoła dla rodziców i wychowawców • Wspieramy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przyswojeniu zasad pisowni i wyrównaniu deficytów rozwojowych, podniesieniu samooceny. • Program dla rodziców i wychowawców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i poprawić relacje z dziećmi. Dogoterapia Szkoła przetrwania • Współpraca z fundacją Ama Canem – gry i ćwiczenia służące rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów oraz pozytywnych emocji • Program socjoterapeutyczny dla uczniów z trudnościami w kontaktach społecznych i problemami emocjonalnymi.

 14. „Porozumienie bez szklanej szyby” • Innowacyjny program pracy korekcyjno-terapeutycznej z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, jego rodzicami i nauczycielami – m.in. opracowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem, metoda Dennisona, wideotrening komunikacji, terapia zaburzeń zachowania, trening umiejętności społecznych, psychoedukacja, trening umiejętności wychowawczych, program realizowany jest w poradni, szkole i domu rodzinnym dziecka

 15. Oferta zajęć, konsultacje: W poradni prowadzimy punkty konsultacyjne : 1. Dla młodzieży, rodziców i nauczycieli przemoc w rodzinie, sytuacje molestowania seksualnego dzieci porady, wskazówki, aspekt psychologiczny i prawny prowadzony przez psychologa, biegłego sądowego.2. Konsultacje logopedyczne- punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów3.Punkt konsultacyjny dla rodziców, wczesnej interwencji – problemy eksperymentowania przez dzieci z alkoholem, narkotykami, przemoc w rodzinie4. Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami dyslektycznymi 5.Konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

 16. Gry interaktywne Nową formą zajęć w poradni są gry interaktywne dla dzieci uczestniczących w terapii oraz ich rodziców. W grach „Na tropie gżegżółki” , „Fabryka św. Mikołaja”, „Dlaczego krokodyl Dyl jest smutny?”, „Odliczanie do wakacji” dzieci poznawały tajniki ortografii, stymulowały zmysły, a przy okazji odkrywały zakątki poradni. Rodzice uczestniczyli w pokazie multimedialnym „Współpraca terapeuta-rodzic-dziecko” oraz w ćwiczeniach gimnastyki mózgu.

 17. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty