Download
tik z komputerem przez pokolenia zak adamy poczt elektroniczn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIK – Z komputerem przez pokolenia. Zakładamy pocztę elektroniczną PowerPoint Presentation
Download Presentation
TIK – Z komputerem przez pokolenia. Zakładamy pocztę elektroniczną

TIK – Z komputerem przez pokolenia. Zakładamy pocztę elektroniczną

93 Views Download Presentation
Download Presentation

TIK – Z komputerem przez pokolenia. Zakładamy pocztę elektroniczną

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TIK – Z komputerem przez pokolenia. Zakładamy pocztę elektroniczną Kuchary Kościelne, 17.01.2014 r.

 2. Krok 1 Po włączeniu jednostki, używając kursora myszki, dwukrotnie przyciskamy ikonę przeglądarki ( w tym wypadku jest to „Mozilla Firefox” ).

 3. Krok 2 Po wykonaniu poprzedniej czynności powinno ukazać się nowootwarte okno przeglądarki.

 4. Krok 3 Wprowadzamy adres, do którego następnie zostaniemy przekierowani.Będzie to adres http://o2.pl/. Wprowadzamy adres http://o2.pl/

 5. Krok 4 Po wykonaniu danej czynności powinniśmy znaleźć się na oficialnej stronie portalu „o2.pl”.

 6. Krok 5 Aby stworzyć swoją własną, darmową pocztę elektroniczną należy kursorem myszy kliknąć na przycisku „Załóż konto”.

 7. Krok 6 Po wykonaniu poprzedniej czynności zostaniemy odesłani do formularza, który należy wypełnić w celu założenia poczty elektronicznej

 8. Krok 7 Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić wszystkie pola wymagające „wyrażenia zgody”, a następnie należy kliknąć przycisk „Załóż konto”

 9. Krok 8 Po zakończeniu poprzednich operacji zostajemy poinformowani o tym, iż nasze konto zostało utworzone. Otrzymujemy również pełny zestaw informacji na temat tego konta.

 10. Krok 9 Gdy stworzyliśmy konto, jesteśmy już w stanie się na nie zalogować. W tym celu wpisujemy nasz login (nazwę użytkownika) oraz hasło.

 11. Krok 10 Po zalogowaniu niemalże natychmiast zostajemy przekierowani do naszej prywatnej poczty elektornicznej, która gotowa jest już do działania. Pocztę zawsze można spersonalizować, jednakże zostawiamy to w gestii użytkownika.

 12. Dziękujemy za uwagę.