besk ftigelsesfaglighed i praksis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beskæftigelsesfaglighed i praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beskæftigelsesfaglighed i praksis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Beskæftigelsesfaglighed i praksis - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Beskæftigelsesfaglighed i praksis. v./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset lk@vaeksthus.dk www.vaeksthus.dk. Kan I huske denne her?. Styringsmæssig helgardering?. Formål. Er der noget område, hvor der ikke er sat detaljerede krav? Er der belæg for, at disse krav virker efter hensigten?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beskæftigelsesfaglighed i praksis' - monet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
besk ftigelsesfaglighed i praksis

Beskæftigelsesfaglighed i praksis

v./ Leif Tøfting Kongsgaard, Væksthuset

lk@vaeksthus.dk

www.vaeksthus.dk

kan i huske denne her
Kan I huske denne her?

Styringsmæssig helgardering?

Formål

Er der noget område, hvor der

ikke er sat detaljerede krav?

Er der belæg for, at disse krav

virker efter hensigten?

Kunne vi opnå formålet på andre

måder?

(Fra Klaus Majgaard, sidste årskonference)

Effektmål

Indholdskrav

Proceskrav

Organisering

Finansiering

Offentlighed

evidenshierarki
Evidenshierarki

1. Metadesigns

2. Randomiserede, kontrollerede eksperimenter

3. Kvasieksperimenter: Kontrollerede forsøg baseret på matching

4. Forløbs- og registerstudier

5. Tværsnitsundersøgelser

6. Procesevaluering, fx aktionsforskning

7. Kvalitative casestudier og etnografiske feltstudier

8. Erfaringer og eksempler på god praksis

9. Ekspertvurderinger (fra såvel forskere som fagprofessionelle).

10. Brugervurderinger

Citeret efter Flemming Larsen fra Rieper et al (2007).

evidenshierarki udj vnes
Evidenshierarki udjævnes
 • Metadesigns
 • Randomiserede, kontrollerede eksperimenter (dobbeltblindede, enkeltblindede eller ublindede)

Kvasieksperimenter: Kontrollerede forsøg baseret på matching

 • Forløbs- og registerstudier
 • Tværsnitsundersøgelser
 • Procesevaluering, fx aktionsforskning
 • Kvalitative casestudier og etnografiske feltstudier
 • Erfaringer og eksempler på god praksis
 • Ekspertvurderinger (fra såvel forskere som fagprofessionelle).
 • Brugervurderinger

Citeret efter Flemming Larsen fra Rieper et al (2007).

risici ved standardiseringer
Risici ved standardiseringer
 • Risiko for ”utilsigtet adfærd for at tilgodese indfrielse af de præstationer/resultater der evalueres på” (man får det, man måler på)
 • Risiko for overdreven manualisering, standardisering, rutinisering hvor professionsbåren ”fornuft” og responsivitet tilsidesættes. (praktikerne undlader at tænke)

Citeret efter Flemming Larsen.

behov for
Behov for
 • Anvendelse af en flerhed af vidensformer(randomiserede kontrollerede forsøg, politik- og implementeringsstudier, sociologiske studier, psykologiske studier, antropologiske studier, etc.)
 • Stærkere fokus på udvikling af relationen mellem sagsbehandler og den ledige – Udvikling af medarbejderkompetencer, medarbejderdreven udvikling (selvevaluering, erfaringsudveksling, coaching, sparring, mv.).

(Fra Flemming Larsen)

hvor kigger forskningen nu hen
Hvor kigger forskningen nu hen?

Der er enighed i evalueringsforskningen om, at den personlige rådgiver (PR) er altafgørende for, om en indsats lykkes eller ej. PR´s kompetencer og indstilling og de værktøjer de benytter sig af har en vigtig indflydelse på effekterne af indsatserne.

Det er ikke bare et teknisk spørgsmål om, hvor godt en indsats eller et forløb skrues sammen og leveres, men i høj grad et spøgsmål om, hvor god PR er til at fremkalde en lyst og ønske blandt borgerne om at søge og tage imod arbejde samt evnen til at bygge ovenpå borgerens allerede eksisterende engagement ved at give lige præcis den indsats, der passer til den givne situation.

Det ser ud til, videnskabeligt set, at desto større fleksibilitet, der gives til PR, desto bedre er de til at udfylde deres rolle og at give borgeren en reel individuel indsats.

(Oversat frit efter ’Whatworks for Whom)

den defensive praktiker
Den defensive praktiker
 • Det er jo det, vi altid har sagt:
  • ”Alt er relativt”
  • ”Det er mere komplekst end som så”
  • ”Det er individuelt, hvad der virker”
  • ”Det er relationen, der er afgørende”
  • ”Det er fagligheden, der er afgørende”
  • ”Vi møder borgeren i øjenhøjde”
  • ”Det er jo det, vi altid har gjort”
  • Fortsæt selv….
den offensive praktiker
Den offensive praktiker
 • Hvis relationen er det vigtigste og det er individuelt, hvad der virker for hvem, hvori består så fagligheden?
 • Hvem definerer den?
 • Hvilke faggrupper?
 • Hvilke kvalitetskrav?
 • Hvordan måles den?
 • Hvem her i dag har et bud?
1 mellemmenneskelige kompetencer
1. Mellemmenneskelige kompetencer
 • Dur
  • Psykologisk og pædagogisk viden
  • Evnen til selvrefleksion
  • Samtaletræning
  • Motivationsskabelse
  • Engagement og smittende begejstring
  • At veksle mellem stile og roller
  • Præcis empati
  • Multiteoretisk mindset
  • Reflekterende og lærende organisation
 • Dur ikke
 • Synsninger
 • Ensporet tilgang
 • Monoteoretisk – ‘one-size-fits-all’
 • Faggrænser og siloer
 • Procedurer, beskrivelser, arbejdsgange (procesfokus)
 • Manglende optimisme og begejstring
 • Standardiserede indsatser
2 viden og handlingskompetencer
2. Viden og handlingskompetencer
 • Lovgivning, regler, hjælp
 • Psykiske og fysiske problemer
 • Sociale indsatser
 • Mulighed for at handle – hurtigt
 • At skaffe, ringe, ordne, fixe
 • Kende smuthuller
 • Netværk
 • Mestringskompetencer
 • osv.
3 virkelighedslink
3. Virkelighedslink
 • Rykke indsats ud i virkeligheden
 • IPS – Individual placement & support
 • Flyt ud på virksomheder og udd.
 • Hvorfor fastholde pseudovirkeligheder?
 • Kontakter til mange steder – ikke kun de 15 trofaste
 • Kontakter til foreninger, organisationer osv.
reklame

Reklame

www.publicprofessional.com

dit fokus
Dit fokus
 • Problemløsende stil
 • Overskud
 • Handling
 • Inspirerende stil
 • Håb
 • Motivation

Rammesættende stil

Tydelighed

Afstemme forventninger

 • Tilknyttende stil
 • Samarbejde
 • Personligt kendskab
 • Rådgivende stil
 • Indsigt
 • Retning
 • Udviklende stil
 • Kompetence
 • Ansvarlighed
 • Inddragende stil
 • Selvindsigt
 • Medansvar
 • Temposættende stil
 • Resultat
 • Ambitioner
den emotionelle kompetencemodel
Den emotionelle kompetencemodel

Intra-personlig kompetence

Inter-personlig kompetence

Faglig/teknisk kompetence

Social bevidsthed

Selvbevidsthed

Faglig viden

Bevidsthed

Bevidsthed

Selvkontrol

Sociale evner

Fagligt repertoire

Handling

Handling

organisatorisk besk ftigelsesfaglighed
Organisatorisk beskæftigelsesfaglighed
 • Reelt individuelt – at indsatser indrettes efter borgeren og ikke omvendt
 • Fælles sprog på tværs af sektorer og fagligheder
 • Fælles mål – progressionsmål mål som eksempel
progressionsm l
Progressionsmål

I meget lille grad

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

(se www.jobindikator.dk)

forslag til god praksis
Forslag til god praksis
 • Sæt medarbejderne fri, men kræv mere af dem
 • Evnen til at navigere mellem relevante stile er den afgørende kompetence
 • Coaching skal suppleres af viden, hjælp og handlekraft
 • Virkeligheden skal ikke være ’næste skridt’ men med fra starten
 • En lærende, refleksiv organisation
 • Kontinuitet og mening for borgeren fremfor for systemet
 • Tror vi selv på det?
se ogs
Se også

http://www.kl.dk/goersomdebedste

En effektiv indsats for udsatte borgere – 10 punkter på en tjekliste – udarbejdet af New Insight for KL.

hvad vil i svare
Hvad vil I svare?

1. Lav en (efter)uddannelse til medarbejdere og ledere, der arbejder med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Hvordan skulle den se ud?

2. Hvordan kunne en kvalitetssikringsmodel se ud for branchen? Hvilke parametre og hvordan skal de sikres/evalueres/forbedres?