Facilitatorkorpset - og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis - PowerPoint PPT Presentation

kimi
facilitatorkorpset og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Facilitatorkorpset - og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Facilitatorkorpset - og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
138 Views
Download Presentation

Facilitatorkorpset - og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Facilitatorkorpset- og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis Rudi Østlund Slatanach

  2. Facilitatorbesøg • Formål: At understøtte udviklingen mod en optimeret kronikeromsorg i almen praksis • Styrke den interne organisering i klinikken • Styrke det tværsektorielle samarbejde • Korps af 14 lægefaglige facilitatorer og 2 organisationskonsulenter • Alle klinikker i regionen tilbydes 3 gratis besøg med honorering for tabt arbejdsfortjeneste Rudi Østlund Slatanach

  3. Det unikke ved Facilitatorordningens koncept • At læringen foregår i klinikkens egen setting • At klinikken bliver mødt, hvor den er i sin udvikling • At ALLE i klinikken samles om den fælles udvikling • At klinikken kan ønske fokus for besøget • At klinikken definerer mål for sin egen udvikling • Hjælp til selvhjælp. • Facilitator er en kollega og en generalist-konsulent, og kan efter behov fungere som underviser eller yde sparring/coaching, og kan henvise til specialiseret hjælp i form af andre konsulenter eller kurser Rudi Østlund Slatanach

  4. Hvordan arbejder facilitatoren? • Tildelt bestemte kommuner • Forberedelse: spørgsmål, drøfte fokus for besøg • Besøgsrapport: konkrete indsatsområder og plan for hele forløbet • Nogle foreløbige erfaringer: 1) 348 = 46% 2) Fokus for besøg:Datafangst, ICPC, SOFT, KOL, T2DM, roller og arbejdsdeling, stratificering, tovholder- rolle…. Rudi Østlund Slatanach

  5. Facilitator styrker tovholderrollen ved… • Risikostratificering af den kroniske sygdom • Datafangst • SOFT-portalen • Årskontrollen som konsultationen, hvor tovholderrollen især praktiseres. Rudi Østlund Slatanach


  6. Udfordringer og perspektiver? • Patient: • Stratificering og patienter ”der ikke passer ind i kasser” • Udnytte patientens gode ressourcer/egenomsorg? • Praksis: • Tid: hvornår tid til refleksion, møder….. • Ledelse: Underprioriteret, men vi er på vej…. • Tværsektorielle samarbejde: • SOFT: Et godt værktøj! (Forskel på kommunernes tilbud?) • Patienten i ”sektorovergangen ” • Kommunikation og samarbejde: Praksiskoordinatorer, kommunale praksiskonsulenter, KLU repræsentanter mv. Rudi Østlund Slatanach

  7. Rudi Østlund Slatanach