information viden l ring praksis the social life of information af brown duguid 2000
Download
Skip this Video
Download Presentation
Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000) - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000). ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, for å r 2008 v/ Egil Boisen. Kernepointer. Begreberne: Information – viden – læring.. og praksis Proces vs praksis:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Information Viden Læring Praksis - ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000)' - nasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
information viden l ring praksis the social life of information af brown duguid 2000

Information Viden Læring Praksis- ‘The Social Life of Information’ af Brown & Duguid (2000)

ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, forår 2008

v/ Egil Boisen

kernepointer
Kernepointer
 • Begreberne:
  • Information – viden – læring.. og praksis
 • Proces vs praksis:
  • kritik af Business Process Reengineering (det grundlæggende drama i 2000)
 • Information vs viden
 • Learning about vs learning to become
 • Praksis: fællesskaber og netværk
  • Xerox Reps-anekdoten: anvendelse af viden
  • Xerox Parc-anekdoten: innovation
 • Narratologisk viden og ‘videnskab’
  • Brown & Duguid som eksempel i sig selv
proces vs praksis kritik af bpr
Proces vs praksis: kritik af BPR
 • BPR: Business Process Reengineering
  • Hammer/ Champy (1993)
  • Fokus på processer
   • ‘value-adding’
   • mål-middel/ input-output/ ‘clean sheet of paper’
   • ‘genopfind dig selv’/ the crisis that will not go away
  • Opgør med klassisk, bureaukratisk tænkning tilbage fra AdamSmith, gældende for 19. og 20. årh:
    • Arbejdsdeling: én proces der brydes ned i specialiserede enkeltfunktioner; en kæde af basale processer;
    • Bureaukrati: tænkning adskilt fra dagligt arbejde;
    • Masseproduktion, stordriftsfordele
  • Succes i 90’erne:
   • Konsulent-vælde; IKT og generalister
  • Ikke fokus på lateral vidensudveksling (Brown & Duguids kritik)
it og omstrukturering h c 1994 s 98 117
IT og omstrukturering (H&C 1994, s.98-117):
 • IT gør det muligt at tænke nyt: Vidensdistribution (databaser; ekspertsystemer, CSCW);
 • muligt at drage nytte af både centralisering og decentralisering; den enkelte generalist kan arbejde hjemme eller ude i marken tæt ved kunden.
 • Personlig kontakt har altid været afgørende: interaktiv video.
 • Automatisk identifikation: tingene kan selv fortælle hvor de er.
proces fokus
Proces-fokus
 • 'Ved "proces" forstår vi simplet hen en række funktioner som, under et, producerer noget der er af værdi for en kunde - for eksempel ved at frembringe et produkt.' (Hammer & Champy 1994, s.14)
brown duguid kritik af bpr
Brown/Duguid-kritik af BPR
 • BPR er karakteriseret ved:
  • top down-styring
  • fokus på proces/ produkt primært; sekundært på personer.
  • Fokus på individer, snarere end på sociale systemer
  • Klart skel mellem 'value adding'/ non-value adding' aktiviteter: fokus på produktet/ synsvinkel 'udefra'/ input-output;
   • Ikke fokus 'indefra' på det indimellem input-output, samt hvad disse processer betyder for de deltagende (B&D 2000, s.95); Ingen respekt for kultur.
   • Longitudinalt perspektiv: tunnel vision
   • Non-lateralt perspektiv: lateral links bewteen people doing similar things is considered non-value adding.
  • BPR's succeshistorier kommer fra brancher med veldefinerede input-output-strukturer, lineær work flow tænkning (bogholderier og militæret er eksempler)
information vs viden
Information vs viden
 • IKT: informationsteknologi
  • gemme, genfinde og præsentere information
  • .. og bearbejde information ~ ‘computeriseret viden’?
 • Information er ikke det samme som viden
  • Information; naturligt at spørge 'hvor';
  • Viden: naturligt at spørge 'hvem‘
   • Knyttet til personer, engagement, praksis og fællesskaber
  • Mening og praksis
   • Polanyi: tavs viden
 • Computeriseret viden?
  • Ekspertsystemer som regelfølgemaskiner?
  • Om at følge regler
   • Wittgenstein: findes der regler for det?
   • Eksemplet med buschaufføren (Collins)
l ring
Læring
 • Learning about vs learning to become (Bruner)
 • Læring:
  • som noget essentielt i samtale
  • som noget essentielt i samarbejde
  • om at være ‘off piste’/ uden for landkortet
  • socialisering ind i praksisfællesskaber (og deres perspektiv)
praksis f llesskaber og netv rk
Praksis: fællesskaber og netværk
 • Praksisfællesskaber (COP; Lave/ Wenger)
 • Network of practice (Brown/ Duguid)
 • Anekdoterne
  • Xerox Reps-anekdoten: anvendelse af viden
  • Xerox Parc-anekdoten: innovation
 • Matrix-modellen:
  • COP sammenbinder en virksomhed, mens NOP sammenbinder virksomheder
case xerox reps 1
Case: Xerox 'reps' (1)
 • Reps problemer: Dokumentation
  • fortalte hvad man skulle gøre i forhold til beskrevne problemtyper, men ikke hvorfor.
  • Ikke tilstrækkelig, fordi kopimaskiner er så komplekse og har så individuelle forhold at de får individuelle problemer.
case xerox reps 2
Case: Xerox 'reps' (2)
 • Reps egen løsning:
  • morgenmads-møder med 'krigshistorier'
  • narrative principper: tidslighed; kausalitet; principper;
  • fortællingens funktioner: meningsdannende; værdier; socialiserende
  • fortællingens dynamiske strukturer: jazz soli-analogien; 'gap closing improvisations' for at bygge bro mellem regelsæt og virkeligheden.
 • Xerox organisationens løsning: Eureka
  • Vidensdelings-system med peer review
referencer
Referencer
 • Brown, J.S. & Duguid, P. (2000): The Social Life of Information. Harvard Business School Press, Boston, 2000,kap. 3 – 5.
 • Hammer & Champy: Omstrukturering af virksomheden. Borgen 1994 (amr. udg. 1993)
ad