planul na ional de cercetar e dezvoltare i inovare pentru perioada 2007 2013 pn ii l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planul Naţional de Cercetar e - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 - PN II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planul Naţional de Cercetar e - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 - PN II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Planul Naţional de Cercetar e - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 - PN II - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. Planul Naţional de Cercetar e - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 - PN II. AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. 5.INOVARE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planul Naţional de Cercetar e - Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 - PN II' - merlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autoritatea na ional pentru cercetare tiin ific
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

5.INOVARE

Susţinerea finalizării cercetărilor prin rezultate practice, legate de dezvoltările tehnice şi tehnologice

  • Obiectiv :Creşterea capacităţii de inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilare în producţie a rezultatelor tehnologice pentru îmbunătăţirea competitivităţiieconomiei naţionale şi creşterea calităţii vieţii.

Programul INOVARE va fi condus de către Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica

slide3

Direcţii de acţiune1. crearea de produse şi tehnologii la iniţiativa agenţilor economici;2. crearea şi / sau dezvoltarea infrastructurii de inovare: - Parcuri ştiinţifice şi / sau tehnologice - Centre de transfer tehnologic - Centre de brokeraj, magazine ale cunoaşterii - Incubatoare tehnologice;3. sprijinirea ofertei de servicii suport pentru inovare;4. sprijinirea dezvoltării infrastructurii de atestare a calităţii;5. sprijinirea acreditării laboratoarelor de încercări şi analiză;6. sprijinirea implementării şi dezvoltării sistemului de management al calităţii;7. sprijinirea formării şi dezvoltării de reţele inovative;8. sprijinirea activităţii platformelor tehnologice;9. organizarea de concursuri cu premii pe domenii cu potenţial inovativ pe plan naţional.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide4

Structura ProgramuluiÎn vederea îndeplinirii obiectivelor şi realizării cadrului necesar realizării acţiunilor prevăzute, Programul este conceput, structurat, finanţat şi monitorizat în cadrul a 4 MODULE

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide5

MODULUL 1 – Dezvoltare de produs – sisteme susţine derularea de proiecte având ca scop transferul tehnologic al rezultatelor cercetării tehnologice şi inovării, cât şi sprijinirea valorificării brevetelor de către întreprinderi pentru:- realizarea unor produse, tehnologii şi servicii noi sau modernizate, aplicabile la agenţi economici;- stimularea inovării produselor, tehnologiilor şi serviciilor realizate de către agenţii economici.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide6

MODULUL 2 - Crearea şi / sau dezvoltarea entităţilor şi structurilor de susţinere a inovării este destinat proiectelor pentru crearea şi dezvoltarea de infrastructuri cu facilităţi pentru transferul de cunoaştere, înfiinţarea şi funcţionarea de întreprinderi inovative din categoriile:-Parcuri ştiinţifice şi / sau tehnologice, - Centre de transfer tehnologic, - Centre de brokeraj, Magazine ale cunoaşterii,- Incubatoare tehnologice, constituirea şi dezvoltarea de reţele inovative

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide7

MODULUL 3 - Servicii suport pentru inovare se adresează unităţilor de CDI care pot dezvolta acţiuni:- în vederea susţinerii activităţilor inovative ale IMM – urilor, - pentru clustere şi reţele inovative de IMM – uri, crearea si dezvoltare de portaluri ştiinţifice, târguri virtuale ştiinţifice, - promovarea şi diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor CDI.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide8

MODULUL 4 - Infrastructura şi Managementul calităţii sprijină proiectele pentru:- dezvoltarea infrastructurii de atestare a calităţii, - pentru acreditarea laboratoarelor de încercări şi analiză, - pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide9

Indicatori specifici Programului:1. Număr de proiecte CDI finanţate2. Rata de succes a solicitărilor de proiecte CDI3. Ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte CDI, din care contribuţie financiară directă4. Număr de produse transferabile obţinute5. Număr de cereri de brevete depuse în urma proiectelor, din care:NaţionaleEPO (UE)USPTO (SUA)Triadice (U.E. SUA, Japonia)

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide10

7. Număr de IMM – uri participante în proiecte8. Număr de proiecte de parcuri ştiinţifice9. Valoarea tranzacţiilor efectuate în centrele de transfer tehnologic10. Număr de centre de brokeraj susţinute11. Număr de incubatoare tehnologice sprijinite12. Număr de reţele inovative sprijinite13. Număr de platforme tehnologice sprijinite14. Valoarea investiţiei în infrastructură de certificare a calităţii

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide11

15. Număr de laboratoare de certificare a calităţii acreditate16. Număr unităţi CDI care au implementat sisteme de management al calităţii17. Valoarea proiectelor CDI desfăşurate în cadrul concursurilor naţionale de inovare18. Valoarea premiilor oferite în cadrul concursurilor naţionale de inovare

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide12

Calendarul ProgramuluiSelectarea proiectelor ce vor fi contractate se va face în sistem competiţional, competiţiile vor fi organizate anual, după un program ce va fi dat publicităţii în timp util. În anul 2007 va fi scos la competiţie doar MODULUL 1, destinat dezvoltării de produse / tehnologii / servicii. Pentru anul 2008 se estimează lansarea competiţiei, pentru toate componentele Programului, în noiembrie 2007 cu termene de depunere a propunerilor de proiecte în februarie, martie 2008, în funcţie de aprobarea şi difuzarea bugetului de stat.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide13

TIPURI SI CATEGORII DE PROIECTE Vor fi abordate proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pentru produse / tehnologii / servicii care susţin derularea de activităţi având ca scop final transferul tehnologic al rezultatelor cercetării tehnologice cevor răspunde la iniţiativa unui agent economic care doreşte un parteneriat pentru a obţine rezultatele care îi vor aparţine (tip deproiecte: CDI orientate).categorii de proiecte: PDP - dezvoltare de produs PDT - dezvoltare de tehnologie PDS - dezvoltare de serviciu

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide14

Condiţii de eligibilitateCoordonatorul proiectuluieste unagent economic care are în obiectul de activitate şi cercetare – dezvoltare. Parteneri: agenţi economici, entităţi CDI, unităţi ale administraţiei publice locale, unităţi de transfer tehnologic.Toţi participanţii din consorţiu trebuie să fie înregistraţi în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC) şi certificaţi.Agenţii economici, parteneri în propunerea de proiect au, cel puţin, un bilanţ contabil încheiat şi au înregistrat profit în ultimul an.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide15

Durata proiectelorDurata unui proiect de inovare şi transfer tehnologic pentru produs / tehnologie / serviciu este de maxim 24 luni de la data încheierii contractului de finanţare de la buget pentru propunerile acceptate.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide16

Nivelul de finanţare de la bugetSprijinul financiar (finanţarea de la buget) acordat de la bugetul Programului pentru un proiect de inovare şi transfer tehnologic pentru produs / tehnologie / serviciu, pe toată durata acestuia, este de maximum 2.000.000 lei, în condiţiile respectării legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide17

Categorii de activităţi:- activităţi de cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică;- activităţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării;- activităţi suport, de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor din cadrul proiectului, inclusiv diseminare de informaţii, instruire, mobilităţi, manifestări ştiinţifice

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide18

informaţii curente:www.amcsit.roînregistrare on-line proiecte: www. inovare.amcsit.ropentru corespondenţă: inovare@amcsit.roAgenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic AMCSIT – Politehnica, Splaiul Independenţei nr. 313, CP 060042, sector 6, căsuţa poştală 29, oficiul poştal 78,Bucureşti.corp RECTORAT, etaj I: sala R102-104;corp AN, parter: sala AN 031

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE

slide19

CALENDAR COMPETIŢIE 20071 – 29 iunie: pregătire, înregistrare şi depunere propuneri de proiecte- înregistrare on-line- depunere on-line şi prin poştă (data poştei: 29 iunie 2007)iulie: evaluarea propunerilor de proiecte31 iulie 2007: anunţarea rezultatelor pană la 14 septembrie 2007: pregătirea documentelor pentru contractare şi negocierea contractelor15 septembrie 2007: data limită pentru semnarea contractelor de finanţare

AGENTIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE STIINŢIFICĂ, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – PolitehnicaPlan Naţional – Programul INOVARE