Význam rias - PowerPoint PPT Presentation

v znam rias n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Význam rias PowerPoint Presentation
Download Presentation
Význam rias

play fullscreen
1 / 12
Význam rias
178 Views
Download Presentation
menefer
Download Presentation

Význam rias

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Význam rias *vo vode sú producentmi biomasy a kyslíka. *jednobunkové riasy sú dôležitou zložkou fytoplanktónu. *mnohé riasy väčších rozmerov sú krmivom pre živočíchy a niektoré sa používajú aj ako potrava pre ľudí. *niektoré majú význam v medicíne, vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

 2. Oddelenie:SLIZOVKY (MYXOMYCOTA)

 3. Charakteristika: • eukaryotické, heterotrofné organizmy so znakmi živočíšnej i rastlinnej ríše • ich vegetatívnu stielku tvoria myxomonády, myxaméby a plazmódium, ktoré sú bez bunkových stien, reagujú na vonkajšie podráždenie pohybom • vyživujú sa fagotrofne (holozoicky) baktériami, spórami húb, kvasinkami a inými mikroorganizmami • plazmódium sa pohybuje prelievaním plazmy • príbuznosť s rastlinami: rozmnožovanie výtrusmi, ktoré majú celulózové bunkové steny • zásobnou látkou je GLYKOGÉN

 4. Systém: • V niektorých systémoch sú zaradené medzi HUBY, pretože mnohými znakmi sa podobajú na huby • 4 triedy: 1. tr.: ACRASIOMYCETES 2. tr.: HYDROMYXOMYCETES 3. tr.: MYXOMYCETES 4. tr.: PLASMODIOPHOROMYCETES

 5. 1. tr.: ACRASIOMYCETES(bunkové slizovky, akrázie) * najjednoduchšie slizovky * plazmódium vzniká zoskupením jednojadrových améb, ktoré si zachovávajú svoju individualitu (vnútorne sa nespoja) => nepravé (agregátne) plazmódium * hlavným rozmnožovacím útvarom je plodnička – SPOROKARP, ktorá sa skladá z jemnej tubulárnej stopky, ktorá nesie na vrchole buď jednu spóru, alebo sórus (zhluk) spór * na rozmnožovanie slúžia aj mikrocysty a makrocysty, ktoré sa tvoria v nepriaznvých životných podmienkach * žijú na rastlinných zvyškoch v pôde a hnoji, ale aj v sladkých vodách * zástupca: Dictyostelium discoideum(slizovníček obyčajný)

 6. Dyctiostelium discoideum

 7. 2.tr. HYDROMYXOMYCETES (vodné slizovky) * majú sieťovité plazmódium, ktorého nahé vretenovité bunky (protoplasty) produkujú na povrch sliz, ktorý ich postupne obalí. Medzi susediacimi protoplastami sliz splýva, čím vznikajú slizové trubice, v ktorých sa vretenovité protoplasty pohybujú * rozmnožujú sa iba nepohlavne – tvorbou cýst a pohyblivými výtrusmi (planospórami) * žijú prevažne v slaných vodách ako parazity, prípadne saprofyty rias alebo vyšších rastlín * zástupca: Labyrinthula macrocystis(labyrintovka zosterová) – je parazitom morskej trávy Zostera marina

 8. Labyrinthula macrocystis

 9. 3. tr.: MYXOMYCETES(pravé slizovky) • ich vegetatívnou stielkou je pravé mnohojadrové plazmódium • vytvára rôznofarebné slizovité povlaky na rôznych organických substrátoch • žijú výlučne ako saprofyty • nepohlavné rozmnožovanie: výtrusmi, vznikajúcimi v plodničkách, vegetatívne delením myxomonád a myxoaméb • pohlavné rozmnožovanie: spájaním myxomonád a myxoaméb • vyskytujú sa na chladnejších tienistých a vlhkých miestach v lese, v záhradách, na zvyškoch mokrého rozkladajúceho sa dreva, rastlinných zvyškoch a iných organických substrátoch • najhojnejšie sú na miestach, kde je pôda bohatá na vápnik • doposiaľ je známych 400 – 500 druhov pravých slizoviek • zástupcovia: Stemonitis fusca(pazdierka hnedá), Lycogala epidendrum(vlčinka červená)

 10. Stemonitis fusca Lycogala epidendrum

 11. 4.tr. PLASMODIOPHOROMYCETES (nádorovky) • patria sem obligátne (biotrofné) parazitické slizovky, ktoré vyvolávajú nádorové choroby kultúrnych rastlín, zapríčiňujú abnormálne zväčšenie (hypertrofie) infikovaných buniek, pričom súčasne nastane aj ich neorganizované delenie (hyperplázia) • niektoré nádorovky žijú ako endotrofné parazity v bunkách vodných rias • Vegetatívnou stielkou je plazmódium (paraplazmódium), najskôr haploidné a potom diploidné • nemajú plodnice, ich bunkové steny sú z chitínu, javia blízke vzťahy k hubám • zástupcovia: Plasmodiophora brassicae (nádorovka kapustová), Spongospora subterranea je pôvodcom korkovitej chrastavivosti zemiakových hľúz

 12. Plasmodiophora brassicaeSpongospora subterranea