g rme kaybi le prezente olan gebe akc er kanser olgusu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GÖRME KAYBI İLE PREZENTE OLAN GEBE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

GÖRME KAYBI İLE PREZENTE OLAN GEBE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

GÖRME KAYBI İLE PREZENTE OLAN GEBE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU. KARAOSMAN Sinem, Avşar Necati, ERTAŞ Mehtap, OKTAY Nuray, KILIÇASLAN Zeki İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Herhangi bir kurum ya da kuruluşla çıkar çatışmamız yoktur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GÖRME KAYBI İLE PREZENTE OLAN GEBE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU' - megan-lucas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g rme kaybi le prezente olan gebe akc er kanser olgusu

GÖRME KAYBI İLE PREZENTE OLAN GEBE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU

KARAOSMAN Sinem, Avşar Necati, ERTAŞ Mehtap, OKTAY Nuray, KILIÇASLAN Zeki

İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

gebel k ve akc er kanser
Gebelİk ve AkcİğerKanserİ
 • Gebelikte akciğer kanseri nadir olmasına rağmen son yıllarda sayısı giderek artmaktadır.
 • Bunun sebebi genç kadınlar arasında sigara içiminin yaygınlaşması veya gebelik yaşının büyümesi olabilir.
 • Gebelikte akciğer kanseri kötü prognozludur ve gebelik döneminde kemoterapi alan bildirilmiş vakalar vardı.
slide4
VAKA
 • 28/K Evhanımı
 • Doğum yeri: Diyarbakır

Şikayet:

 • Nefes darlığı, göğüs ağrısı, sağ gözde görme

kaybı

h kaye
Hİkaye:
 • G4P2A1 22 haftalık gebe
 • 2 ay önce başlayan nefes darlığı
 • Astım tedavisine yanıtsız
 • 4 gün önce başlayan sağ gözde görme

kaybı, başağrısı, ayaklarda ağrı ve şişme

slide6

Özgeçmiş:

 • Asbest maruziyeti: Var
 • Sigara Ø
slide7

Fizik Muayene

 • DSS:22/dk NDS:82/dk TA:110/70mmHg
 • sO2:%97 (OH)
 • Sağ akciğerde solunum sesleri hafif azalmış.
 • Sağ bacaktakızarıklık, ısı ve çap artışı

EKG:

 • 83/dk sinüs ritminde
laboratuvar
Laboratuvar
 • Glukoz:90mg/dl
 • Üre:14mg/dl
 • Kr:0.5mg/dl
 • Na:136mmol/L
 • K:3.7mmol/L
 • Ca:8.5mg/dl
 • Cl:108mmol/L
 • AST:15
 • ALT:13
 • T.bil:0.2mg/dl
 • LDH:202U/dl
 • T.protein:6.3g/dl
 • Alb:2.77g/dl
 • PT:12.5sn
 • aPTT:26.7sn
 • INR:1.04
 • Lökosit:10500
 • Hb:11
 • Htc:32.7
 • Plt:240000
 • ESR:19/st
 • CRP:0.7
slide9

Arter kan gazı:

 • pO2:98 pCO2:32 pH:7.46 HCO3:22 sO2:%97
slide10

Alt ekstremite venöz doppler USG:

 • Sol alt ekstremite venöz sistemi doğal
 • Sağ popliteal ven distalinde posterior derin krural ven ayak bileğine kadar trombüs ile oblitere ve dilate (Subakut-akut DVT)
slide11

Akciğer perfüzyon sintigrafisi:

 • Sağ akciğerde tam perfüzyon kaybı
 • DMAH 2x0.6ml sc ve antiembolik çorap verildi.
slide12

DVT+pulmoner emboli tanıları olan hastada herediter faktörlerin değerlendirmesi için

 • Faktör V Leiden Mutasyonu (+)
 • PAI-1 (+)
 • MTHFR (+)
slide13

Sağ gözde görme kaybı ve şiddetli baş ağrısı olması nedeniyle nöroloji konsultasyonu sonucunda kranial MR istendi.

slide14

Kranial MR:

 • Sağ glob içinde T1 de hafif hiperintens, T2 de hipointens 11x6mm lezyon (hematom? Melanom?)

Bilateral orbital MR:

 • Sağ glob posterioründe medial ucu optik diske dayanan 12x6x17mm T1de hafif hiperintens, T2de hipointens, kontrast verilemediğinden kitle- hematom ayrımı yapılamayan lezyon mevcut.
g z muayenes
Göz Muayenesİ

Sağ göz dibi muayenesinde:

 • Optik disk etrafını infiltre eden amelanotik kitle 16x16x8mm , papilla ödemli, eksüdatif retina dekolmanı, yer yer kıymık şeklinde retinal hemoraji
normal g z d b
Normal göz dİbİ

Optik disk

Makula

g zdeki lezyon
Gözdeki lezyon ???
 • Melanom?
 • Hemanjiyom?
 • Metastaz?
 • Tüberküloz granülomu?
 • Sağa enükleasyon planlanırken sol gözde de görme kaybı başladı.
slide22

Göz bulguları gözün tbc tutulumu ile de uyumlu olabilir.

 • Hasta Tüberküloz servisine alınıp 4’lü anti-Tbc tedavi başlandı.
mal gn te taramasi
MalİgnİtetaramasI
 • Batın USG: Doğal
 • Bilateral meme-aksillar USG: Doğal
pa akc er graf s
PA akcİğergrafİsİ

Sağ hilar bölgede kitle? LAP? Tbc? görünümünde lezyon

ayirici tani
AyIrIcITanI
 • 28 Yaşında Hamile Kadın Hasta
 • Akciğer Grafisi, Göz Lezyonları ve DVT bulgusu ile

Ayırıcı tanı:

 • Dissemine tüberküloz
 • Metastatik Ca
bronkoskop
Bronkoskopİ
 • Ana karena künt, subkarenal açı genişlemiş.
 • Sol sistem doğal
 • Sağ ana bronş ödemli, hiperemik.
 • Sağ sekonder karena geniş, submukozal infiltrasyon mevcut (İAB) .
 • Sağ orta lob girişi hizasında anterior duvarda mukozal protrüzyon, sağ üst lob ağzı dıştan bası ve mukozal infiltrasyon ile tıkalı (biyopsi ve lavaj).
slide29

karena

SAG İNTERMEDİER BRONŞ DİST

SAG ÜST LOB GİRİŞİ

sağ sekonder karena İAB

SAĞ ANA BRONŞ

29

slide30

Elispot: Negatif

 • Açlık mide suyu ARB negatif
 • Patoloji: Önplanda primer akciğer düşünülen adenokarsinom
slide31

28 yaşında

 • Sigara içmeyen kadın, Akciğer Adeno CA
 • Bu hastada bu yaşta akciğer kanseri oluşması için bir risk faktörü var mı ?
slide32

32

Özgeçmiş:

 • Sigara Ø
 • Asbest maruziyeti var.
gebe kadinlarda akc er ca
Gebe KadInlardaAkcİğerCa…
 • Literatürde 44 olgu.
 • Ortalama hamilelik süresi 27 ay (12-37).
 • Ortalama doğum haftası : 32 hafta.
 • Kötü prognoz. Ancak % 25’ i doğumdan 1 yıl sonra hala yaşıyordu.
 • 3 olguda fetal metastaz.
 • 11 Olguda Plasental metastaz.

Lung Cancer. 2010 Mar;67(3):251-6. Lung cancer in the pregnant woman:

to treat or not to treat, that is the question.

Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N.

gebe kadinlarda akc er ca1
Gebe KadInlardaAkcİğerCa…
 • Sekiz hasta gebelik sürerken kemoterapi almış
 • 3 olgu Radyoterapi almış.
 • Hiçbirinde konjenital anomali yok.

Lung Cancer. 2010 Mar;67(3):251-6. Lung cancer in the pregnant woman:

to treat or not to treat, that is the question.

Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N.

slide35

Gözde koroid metastazı olduğundan Evre IV akciğer Ca kabul edilen hastaya 31. gebelik haftasında haftalık Cisplatin-Vinorelbine kemoterapisi başlandı.

 • 33. gebelik haftasında sezeryanla bebek doğurtuldu.
 • Bebek sağlıklı, anne onkoloji ve

göğüs hastalıkları polikliniklerinden

takip edilmekte.