kompleman s stem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMPLEMAN SİSTEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMPLEMAN SİSTEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

KOMPLEMAN SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1085 Views
 • Uploaded on

KOMPLEMAN SİSTEMİ. Dr. Deniz Tuna Edizer. KOMPLEMAN SİSTEMİ. Kompleman sistemi birçoğu proteinaz olan 30’dan fazla proteinin bir kompleks serisi oluşturmasından meydana gelir Enfeksiyona yanıtta aktive olan ilk sistemlerden birisidir Kompleman proteinleri plazmada inaktif olarak dolaşır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KOMPLEMAN SİSTEMİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompleman s stem

KOMPLEMAN SİSTEMİ

Dr. Deniz Tuna Edizer

kompleman s stem1
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Kompleman sistemi birçoğu proteinaz olan 30’dan fazla proteinin bir kompleks serisi oluşturmasından meydana gelir
 • Enfeksiyona yanıtta aktive olan ilk sistemlerden birisidir
 • Kompleman proteinleri plazmada inaktif olarak dolaşır
 • İmmunitede, primer olarak MAK oluşturarak fonksiyon gösterir
kompleman s stem2
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Enfeksiyonlar bir seri proteolitik aktivasyon reaksiyonu ile kompleman sistemini aktive eder
 • Bu eşleşmiş proteolitik reaksiyonlar şiddeti gittikçe artan etkileri ile distal kompleman proteinlerinin aktivasyonuna sebep olurlar
kompleman s stem3
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Biolojik Fonksiyonları

1-Sitoliz

2-Opsonizasyon

3-İnflamasyonun aktivasyonu

kemotaktik

anafilotoksin

4-İmmun komplekslerin kleransı

kompleman s stem4
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Biolojik Fonksiyonları

1-Sitoliz

2-Opsonizasyon

3-İnflamasyonun aktivasyonu

kemotaktik

anafilotoksin

4-İmmun komplekslerin kleransı

kompleman s stem5
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Biolojik Fonksiyonları

1-Sitoliz

2-Opsonizasyon

3-İnflamasyonun aktivasyonu

kemotaktik (C5a)

anafilotoksin (C3a,4a,5a)

4-İmmun komplekslerin kleransı

kompleman s stem6
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Biolojik Fonksiyonları

1-Sitoliz

2-Opsonizasyon

3-İnflamasyonun aktivasyonu

kemotaktik (C5a)

anafilotoksin (C3a,4a,5a)

4-İmmun komplekslerin kleransı

kompleman s stem7
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • Önemli Özellikleri

1-Proteoliz sonucu aktivasyon

2-Belirli noktalarda aktivasyon

Antijen-antikor kompleksi  Klasik Yol

Mikrobial yüzeyler  Alternatif Yol

3-Kompleman sisteminin regulasyonu

slide13

KLASİK

ALTERNATİF

slide15

KLASİK

ALTERNATİF

kompleman s stem9
KOMPLEMAN SİSTEMİ
 • C3 ‘Kompleman sisteminin merkezi üyesi’

C3 konvertaz (proteoliz)  C3a & C3b

C4b2a----Klasik yol C3 konvertaz’ı

C3bBb----Alternatif yol C3 konvertaz’ı

 • C3b, C3 konvertaz enzimine bağlanarak C5 konvertazı oluşturmaktadır.

C4b2a3b----Klasik yol C5 konvertaz’ı

C3bBb3b----Alternatif yol C5 konvertaz’ı

klas k yol
KLASİK YOL
 • C1, antijene bağlı antikorun Fc kısmına bağlanarak, klasik yol tetiklenir.

IgM & IgG(G1,G2,G3)

Tek C1 aynı anda birden fazla Fc’ye bağlanmalıdır. IgM>pentamerik

IgG>monomerik

Serbest değil, antijene bağlı antikorlar

klas k yol1
KLASİK YOL
 • C1, C2 ve C4’ü aktifleştirir
 • C4, C4a ve C4b’ye bölünür
 • C4b, C2 ye bağlanır ve C4b2a oluşur
 • C4b2a(C3 konvertaz) C3’ü parçalar ve C3a & C3b oluşur
 • C3b, C4b2a ile birleşerek, C4b2a3b(C5 konvertaz) oluşur
alternat f yol
ALTERNATİF YOL
 • Antikor varlığı olmadan aktive olur ve C3 konvertaz oluşur.
 • C3 konvertaz mikrobial yüzeylerde oluştuğundan, alternatif yol self & nonself

ayrımı yapabilir.

alternat f yol1
ALTERNATİF YOL
 • C3, C3b’ye dönüşür ve Faktor D varlığında Faktor B ile birleşerek C3bBb(C3 konvertaz) oluşur.Ardından C3a ve C3b ortaya çıkar.POZİTİF FEEDBACK
 • C3b, C3bBb’ye bağlanarak C3bBb3b(C5 konvertaz) oluşur.
membran atak kompleksi
Membran Atak Kompleksi
 • C5 konvertaz C5’i, C5a ve C5b’ye böler
 • C5b stabil değildir ve C6’ya bağlanır
 • C5b6, diğer üyelere bağlanarak C5b6789 (MAK) ortaya çıkar
membran atak kompleksi1
Membran Atak Kompleksi
 • MAK etkisiyle membranda oluşan delikçikler aracılığı ile su hücre içine girer ve osmotik lizis görülür.
slide29
Hücre lizisi ----------------- C5b-C9
 • Opsonizasyon ------------ C3b
 • İnflamasyon

Vaskuler cevap ---------- C5a>C4a>C3a

Kemotaksis --------------- C5a

 • İmmun Kompleks KL ---- C3b
c3a c5a n n biyolojik fonksiyonlar
C3a-C5a’nın Biyolojik Fonksiyonları
 • Mast hücrelerinin, bazofillerin ve eosinofilerin toksik degranülasyonuna sebep olurlar (histamin salınımı)
 • Artan vasküler permeabiliteyi ve ödemi indükler
 • Düz kas kontraksiyonuna neden olurlar
 • Sitokinlerin salınımını, adezyon molekülleri ve akut faz proteinlerinin ekspresyonlarını indükler
 • Respitatuvar yanmayı indükler/arttırır
slide31
Anafilotoksinler (C3a,C4a,C5a)

mast hücresi & bazofil histamin

vaskuler permeabilite artışı

düz kas kontraksiyonu

kompleman s stem n n d zenlenmes
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN DÜZENLENMESİ
 • Komplemanın kontrol dışı aktivasyonu kendi dokularımız üzerinde MAK oluşumuna neden olabilmektedir.
 • Klasik yol için Ag-Ab kompleksi

Alternatif yol için mikrobial yüzey

kompleman s stem n n d zenlenmes1
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN DÜZENLENMESİ
 • C1INH (C1 esteraz inhibitör)
  • C1 proteolitik aktivitesini inhibe etmektedir
  • Plazmada C1’in spontan aktivasyonunu engellemektedir.
  • C1 INH plazma konsantrasyonu > C1
  • Eksikliğinde Herediter Anjionörotik Ödem
herediter anjion rotik dem
Herediter Anjionörotik Ödem
 • Otozomal dominant
 • Deri, ÜSY,GİS ‘te rekürren ödem
 • Minor travma, sıcaklık, stres
 • % 30 mortalite
kompleman s stem n n d zenlenmes2
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN DÜZENLENMESİ
 • C4 Bağlayıcı Protein (C4bp)
  • C2b’yi C4b’den ayırarak klasik yol C3 konvertaz oluşumunu engeller
  • C4b’nin Faktor I üzerinden proteolizisine neden olur (Faktor I’nın kofaktörü olarak davranır)
 • Faktor H
  • Alternatif yolda C3b and C3 konvertaz’a bağlanır
  • Klasik yol C5 konvertazı parçalar
  • Faktor I için kofaktör
  • Eksikliğinde Hemolitik Üremik Sendrom
kompleman s stem n n d zenlenmes3
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN DÜZENLENMESİ
 • Decay-accelerating factor (DAF)
  • Klasik yol C3 konvertaz oluşumunu inhibe eder
  • Bb’yi C3b’den ayırarak alternatif yol C3 konvertazı da inhibe eder
  • DAF kan hücrelerinin çoğunun yüzeyinde bulunur.
kompleman s stem n n d zenlenmes4
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN DÜZENLENMESİ
 • CD59 (Protektin)
  • Hücrelerde, spontan kompleman aktivasyonuna bağlı MAK oluşumunu engeller
  • C8 ve C9’a bağlanarak C9’un polimerizasyonunu inhibe eder.
  • Membrana bağlı bir proteindir
kompleman s stem n n d zenlenmes5
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN DÜZENLENMESİ
 • CD59 ve DAF eksikliğinde:

Uygunsuz kompleman aktivasyonu sonucu eritrositlerde hemoliz görülür

İntravasküler hemoliz -- Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri --

slide39
C1q,C1r,C1s,C3,C4 eksikliğinde:

immun kompleks hst./piyojenik enf.

 • Faktör D eksikliğinde:

piyojenik enfeksiyonlar

 • C5,6,7,8,9 eksikliğinde:

rekürren Neisseria enfeksiyonları