genel zellikler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genel özellikler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genel özellikler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

Genel özellikler - PowerPoint PPT Presentation


 • 372 Views
 • Uploaded on

Genel özellikler. Hayvanların yaşadığı ortama göre farklılık gösterebilir. Bu durum özellikle yağ ve protein oranında belirgindir. Doğum ağırlığının iki katına çıkma süresi kısa olan hayvanlarda oran düşüktür. Örn: köpekler= 9 gün/% 7.3, insanlar= 180 gün/%1.6

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genel özellikler' - oceana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genel zellikler
Genel özellikler
 • Hayvanların yaşadığı ortama göre farklılık gösterebilir. Bu durum özellikle yağ ve protein oranında belirgindir.
 • Doğum ağırlığının iki katına çıkma süresi kısa olan hayvanlarda oran düşüktür. Örn: köpekler= 9 gün/% 7.3, insanlar= 180 gün/%1.6
 • Enerji sağladığı için soğuk bölgelerde yaşayanların yağ oranı daha yüksektir (ren geyiği=%16, balina=%22).
s t besin de eri
Süt / besin değeri
 • Temel gıda maddesidir:
 • Mineral madde kaynağı:Kalsiyum, fosfor
 • Vitamin kaynağı: riboflavin (B2)
 • Esansiyel amino asitleri ve yağ asitlerini içerir
 • Sadece sütte bulunan bileşenler; laktoz (galaktoz), süt yağı, kazein, laktoalbümin ve laktoglobülindir.
 • 1 litre % 3 yağlı içme sütü 615 kcal enerji verir.
s t koruyucu g da
Süt / koruyucu gıda
 • Süt proteini amfoter özelliği nedeniyle

zehirli ağır metalleri bağlar

asit ve baz buharlarını tamponlar

Bu nedenle;

kimya endüstrisi, kömür ocakları havagazı fabrikalarında çalışanlara yasal olarak zehirlenmelere karşı korumak amacıyla süt ve yoğurt verilmektedir

i s t

Çiğ süt

Düzenli olarak ve tam olarak sağılan

Soğutulan

içerisinden herhangi bir bileşeni alınmayan

içerisine herhangi bir madde ilave edilmeyen

önceden herhangi bir işleme tabi tutulmayan (ısıtma gibi)

kazeinli s t
Kazeinli süt
 • Toplam proteinin en az 2/3 si kazeinden oluşmuştur
 • İnek, koyun, keçi sütleri bu gruba girer
 • Yüksek ısıya dayanıklıdır
 • Asitler, mide salgıları, maya ile iri taneli pıhtı verir
 • Hazmı zordur
albuminli s tler
Albuminli sütler
 • Albumin ve globulin oranı kazeine yakındır
 • İnsan, at eşek köpek ve domuz sütleri bu grupta
 • Asitler, mide salgıları, maya ile ufak taneli taneli ve yumuşak pıhtı verir
 • Hazmı kolaydır
kolostrum
kolostrum
 • Doğumdan hemen sonra 5-7 gün içerisinde salgılanır ve mutlak alınması gerekir .
 • İmmunoglobülinler nedeniyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirip yavrunun dış etkilere ve hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlarlar.
 • Bileşimi normal süte göre oldukça farklıdır.
 • Sarımsı renkte, acımsı tatta, koyu kıvamlıdır
 • Enzimlerce zengin (katalaz, peroksidaz, amilaz ve lipaz)
 • Yağ miktarı düşüktür.
bile enlerin fiziksel durumu
Bileşenlerin fiziksel durumu
 • Süt polidispers bir gıdadır. Sistemde:
 • Süt yağı= emülsiyon,
 • Protein= kolloidal dispersiyon,
 • Laktoz/mineral maddeler =gerçek çözelti

halinde bulunur

slide10
Süt elde edildiği canlıya (inek, koyun, keçi manda) göre isimlendirilir.
 • Teknolojik ve ekonomik olarak önem taşıyan sadece inek sütüdür. Çünkü başta içme sütü olmak üzere birçok ürünün hammaddesidir
 • Süt teknolojisinde süt denildiğinde sadece inek sütü anlaşılır. İnek sütünden başka bir süt söz konusu olduğunda elde edildiği canlının adı ile birlikte anılır.
koyun s t
Koyun sütü
 • protein yağ ve mineral maddeler açısından zengin
 • Doğal asitliği daha yüksek
 • kendine özgü ağır bir tadı ve kokusu vardır. Bu nedenle içme sütüne uygun değil
 • Kazein ve yağ oranı yüksek olduğundan peynir, yoğurt, tereyağı ve kazein üretiminde tercih edilir
 • sindirimi daha güçtür.
ke i s t
Keçi Sütü
 • Bileşim açısından inek sütüne yakın değerlere sahiptir
 • Karoten miktarı az olduğundan rengi daha beyazdır.
 • kaproik, kaprilik kaprik yağ asitlerinin miktarı fazla olduğundan kendine has, ağır bir kokusu (teke) ve tadı vardır. Kötü bakım ve ağıl koşullarında bu koku ve tat daha belirginleşir.
slide13
Yağ globülleri ve kazein miselleri küçük olduğundan kaymak bağlaması zordur, peynir mayasıyla küçük pıhtı verir
 • Bu nedenle sindirim problemli hastalar ve bebeklerin beslenmesinde tercih edilir.
 • B12 vitamini ve demirce fakir olduğundan uzun süre keçi sütüyle beslenenlerde kansızlık görülebilir.
manda s t
Manda sütü
 • Diğer tür sütler arasında yağ oranı açısından en yüksek değere sahiptir
 • Tereyağı, lüle kaymağı ve yoğurt üretiminde kullanılır.
 • Mandalar yeşil yemlerle aldıkları karotenin tamamını A vitaminine çevirdikleri için sütlerinin rengi daha beyazdır.
k srak s t
Kısrak sütü
 • Su ve laktoz oranı inek sütüne göre daha yüksek olduğundan mavimsi-beyaz renkte görünür ve daha tatlımsıdır.
 • Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde “Kımız” adı verilen fermente ürün üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
s t proteinleri
Süt proteinleri
 • Toplam kurumaddenin yaklaşık % 27’sini oluşturur
 • Yapılarında vücut tarafından sentezlenemeyen dolayısıyla gıdalarla dışardan alınmaları gereken temel (esansiyel) amino asitlerin hepsini bulundururlar. Süt proteinleri ancak elektron mikroskobu ile görülebilmektedir
slide18
Süt proteini homojen değildir, farklı nitelikte 30’dan fazla fraksiyondan oluşmakla birlikte
 • Temel olarak 2 grup altında toplanır
  • Kazein (%80)
  • Serum proteinleri (% 20)
slide19

Çizelge 2.2.Süt proteinlerinin bazı özellikleri

*Ca-iyonlarına karşı duyarlıdır

kazein
Kazein
 • Doğada sadece sütte bulunur
 • Sütte misel adı verilen parçacıklar halinde bulunur
 • Her bir kazein miseli;
  • αs-kazein,
  • β-kazein,
  • κ-kazein,
  • γ-kazein den oluşmuştur
 • Misellerde ayrıca kalsiyum, magnezyum, fosfat, sitrat, potasyum gibi maddeler de bulunur.
 • Kazeinin bu maddelerle oluşturduğu komplekse; kalsiyum-kazeinat fosfat veya kalsiyum fosfo-kazeinat adı verilir. Kazein
kazein miselleri
Kazein miselleri
 • Kazein miselleri 10-15 nm çapında alt/sub misellerden oluşur
 • Alt miseller kazein misellerinin yapıtaşlarıdır.
 • Birbirlerine yakın alt miseller arasındaki iyonik bağlar kalsiyum köprüleri ile oluşturulur.
 • Alt misellerin çekirdek kısmında αs1-kazein ve β-kazein, yüzey kısmında çoğunlukla k-kazein bulunur.
kazeinin asitle p ht la mas
Kazeinin asitle pıhtılaşması
 • Kazein miselleri pH değişimlerinden kolayca etkilenir.
 • Asitlik gelişince kalsiyum ve fosfor çözünerek ayrılır. Kompleks koloidal durumunu koruyamaz ve çözelti jel haline geçer. Bu duruma asit etkisiyle sütün pıhtılaşması denir.
 • Yoğurt ve fermente süt ürünlerinin üretiminde bu olaydan faydalanılır.
kazeinin enzimle p ht la mas
Kazeinin enzimle pıhtılaşması
 • Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklardan sağlanan enzimler de kazeini pıhtılaştırır.
 • Rennin enzimi (hayvansal proteaz) peynir teknolojisinde kullanılır. Rennin ile pıhtılaşma 3 aşamada olur;
  • enzimatik proteoliz,
  • kümeleşme (agregasyon)
  • jelleşme
serum proteinleri
Serum proteinleri
 • Yağsız sütten kazein uzaklaştırıldığında kalan süt serumu içerisinde yaklaşık % 0.7 oranında protein bulunur. Bunlara serum proteinleri veya peynir üretimi sırasında peyniraltı suyunda kaldıkları için peyniraltı suyu proteinleri adı verilir.
 • Serum proteinleri genel olarak 3 gruba ayrılır
  • albümin (laktalbümin)
  • globülin (immunoglobülin)
  • proteoz-pepton
serum proteinleri27
Serum proteinleri
 • Isıl işlemden etkilenirler ve 60°C’nin üzerinde denatürasyon başlar. Buna karşın pH değişimlerinden etkilenmez
 • Her birinin sıcaklığa karşı duyarlılıkları oldukça farklıdır.
  • İmmünoglobülinler ve serum albumini= 74°C/15 sn denatürasyon
  • Albüminler= 85-100°C/5 dk denatürasyon
  • Proteoz-peptonlar= 95-100°C/ 30 dk denatürasyon
serum proteinlerinde denat rasyon
Serum proteinlerinde denatürasyon
 • sıcaklık etkisiyle pıhtılaşma peynir teknolojisinde problem yaratır oluşan pıhtı çok ince ve gözle görülmez olduğundan kazein misellerinin üzerinde yerleşerek peynir mayasının kazeine etkisini engeller
 • çok yüksekbiyolojik değeresahiptir

yumurta100

laktalbuminin104

 • Yüksek biyolojik değerine rağmen insan gıdası olarak doğrudan fazla kullanımı yoktur. Ekmek ve diğer unlu mamüllerde, şekerleme sanayinde peyniraltı suyu tozundan yararlanılır. Lor peyniri yapılır.
s t ya
Süt yağı
 • süt serumunda çapları 0.1-20 µm arasında değişen kürecikler (damlacıklar) şeklinde ve emülsiyon halinde bulunur.
 • % 98-99’u katı ve sıvı durumdaki trigliseritlerden oluşur
 • % 1-2’lik kısımda ise; mono- ve di-gliseridler, serbest yağ asitleri, steroller, karotenoidler, A, D, E ve K vitaminleri bulunur.
ya glob l membran
Yağ globül membranı
 • protein ve fosfolipidden oluşur 5-10 nm kalınlığındadır ve emülsiyon stabilitesini sağlar
 • serebrositler, nükleik asitler, bazı enzimler, demir ve bakır gibi metaller, bazı tuzlar ve bağlı su içerir.
 • Gerek fosfolipid-protein kompleksi gerekse globüllerin negatif elektrik yükü globüllerin bir araya gelmesini engeller.
 • yağın lipaz enzimiyle parçalanmasını önler
ya asitleri
Yağ asitleri
 • 400’den fazla yağ asidi bulunur, 10 tanesi yağın fiziksel özellikleri üzerinde belirleyicidir
 • Kısa zincirli: C4, C6, C8, C10, C12
 • Uzun zincirli: C14, C16, C18, C18:1 (cis) ve C18:1 (trans)
 • Uzun zincirli olanlar hem doymuş hem de doymamış halde bulunurlar.
oksidasyon
oksidasyon
 • Doymamış yağ asitlerinin oksijenle yükseltgenerek peroksit ve hidroperoksitlerin meydana gelmesi otooksidasyondur
 • Çift bağ sayısının artışı oksidasyonu artırır
 • Tat bozukluğunun yanı sıra A, D, E K vitaminleri, karoten, bazı yağ asitlerinin parçalanmasına neden olmaktadır.
 • Tetikleyen faktörler:
  • sıcaklık artışı
  • kısa dalga boylu ışık
  • nem
  • ağır metal iyonları (bakır,demir)
  • sütün ısıtılması, homojenizasyonu, çalkalanması ve uzun süre saklanması gibi teknolojik işlemler
hidrolizasyon
hidrolizasyon
 • trigliseritlerin gliserin ve yağ asitlerine parçalanmasıdır 2 şekilde gerçekleşir
 • Kimyasal hidrolizasyon: su kimyasal bir madde olarak yağları parçalar
 • Lipoliz: lipaz enziminin etkisiyle yağların yağ asitleri ve gliserine parçalanması
 • Lipolizin önemi:süt yağındaki alçak moleküllü yağ asitlerinin (bütirik, kapronik, kaprinik, kaprilik asitler) gliseridleri hoş tat ve kokuda olmalarına karşın, serbest hale geçtiklerinde hoşa gitmeyen keskin, acı, tat ve kokuyu oluşmasına neden olabilirler.
lipaz enziminin etkisiyle ya asitlerinin a a kmas ve s t ya n n hidrolizi
Lipaz enziminin etkisiyle yağ asitlerinin açığa çıkması ve süt yağının hidrolizi
hidrolizasyonun nlenmesi
Hidrolizasyonun önlenmesi:
 • üretimin hijyenik koşullarda yapılması
 • kısa sürede ısıl işlem uygulanması
 • soğukta muhafaza
 • pastörizasyondan önce mümkün olduğunca mekanik işlemlerden kaçınılması .
lipaz enzimi
Lipaz enzimi

sütte doğal olarak olarak bulunabilir ya da

Bakteri: Pseudomonas, Achromobacter, Alcaligenes,Brevibacterium

Küfler: Penicillium, Aspergillus,Mucor

Mayalar: Candida lipolyticaOospora lactis

tarafından sentezlenir

laktoz zellikler
Laktoz/özellikler
 • Sadece sütte bulunur
 • Glikoz+galaktoz=laktoz
 • Sütün özgül ağırlığını, D.N ve K.N nı ve ozmotik basıncını etkiler
 • Asitlere dayanıklı ve alkalilere hassastır.
 • Laktoz intoleransı
 • Higroskopik (dondurma koyulaştırılmış süt)
 • galaktoz bebeklerde beyin ve sinir ücrelerinin oluşumu ve gelişimi için gereklidir
 • Vitamin sentezlenmesi (B1, B2, B6, folasin)
 • kalsiyum ve fosforun vücuda daha kolay alınmasını ve birikimini sağlar.
laktoz kimyasal tepkimeler
Laktoz/kimyasal tepkimeler
 • Hidrolizasyon:
  • Kuvvetli mineral asitler (hidroklorik veya sülfürik asit ) ile
  • enzimatik hidroliz (bazı küf ve mayalardan elde edilen laktaz (β-D-galaktozidaz) enzimi) ile
 • Oksidasyon: asidik ve bazik potasyum permanganat, demir sülfat ve sodyum sülfat gibi maddelerin etkisiyle oksidasyona uğrar, Laktobiyonik asit ve laktonlar meydana gelir.
 • İndirgenme: basınçlı hidrojen ve yüksek sıcaklık (195°C) etkisiyle indirgenir, laktositol oluşur. Laktositol, besleyici değeri olmayan tatlandırıcı özellikte bir maddedir.
laktoz s l i lem
Laktoz/ısıl işlem
 • Laktuloz oluşumu: ısıtma sırasında az miktarda oluşabilir, toksikolojik açıdan zararsızdır,tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır.
 • Maillard reaksiyonu laktoz ile proteinler arasında oluşur, son ürün olarak melanoidin denilen kahverenkli pigmentler ile uçucu olmayan bazı bileşikler meydana gelir, lisin kaybı görülür.
laktoz fermantasyonlar
Laktoz/fermantasyonlar
 • Laktik asit fermentasyonu:laktik asit bakterileri etkindir, yoğurt ve peynir üretiminde yararlanılır.
 • Alkol fermentasyonu:mayalar etkindir, kefir kımız gibi fermente süt ürünlerinin oluşmasında rol oynar.
 • Propionik asit fermentasyonu:Propionibacterium shermanii etkindir, emmental peynirinde önem taşır.
mineral maddeler
Mineral maddeler
 • sütte yaklaşık % 0.70 oranında bulunur.
 • Makro elementler: Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, fosfat, sülfat, bikarbonat ve sitrat.
 • İz elementler: Demir, bakır, kobalt çinko, kurşun, kalay, flor, iyot, brom, silisyum, selenyum ve bordur.
 • Fonksiyonları:
 • Beslenme:
  • vücuttaki demir eksikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması,
  • proteinlerin sindirimini kolaylaştırır
  • kanın pıhtılaştırılmasında rol oynar
mineral maddeler44
Mineral maddeler
 • Süt proteinlerinin kolloidal stabilitesini sağlar (kalsiyum)
 • Kalsiyum iyonları olmaksızın süt peynir mayasıyla pıhtılaşmaz ve peynir yapımı gerçekleşmez.
 • kalsiyum magnezyum iyonlarıyla fosfat ve sitratlar arasında bir denge vardır bu da kolloidal stabiliteyi sağlar. Denge bozulunca sütün ısıya dayanımı azalır, sterilize içme sütleri ve koyulaştırılmış sütlerin depolama ömrü kısalır.
 • Demir ve bakır süt yağının oksidasyonunda etkilidir.
vitaminler
Vitaminler
 • ß-karoten (provitamin A) ve laktoflavin (B2) süt ürünlerinin karakteristik renklerinin oluşmasında etkilidir Yazın üretilen tereyağlarının rengi daha sarıdır.
 • E ve C vitamini antioksidan görevindedir; sütün redoks potansiyelini etkiler, kimyasal olarak bozulmayı engeller.
 • Bazı vitaminler süt ürünleri için yararlı mikroorganizmaların gelişmelerini sağlarken bazı mikrorganizmalar da vitamin miktarını artırabilir (laktik asit bakterileri C vitaminini artırabilir)
slide47

Çizelge 2.4.Sütün işlenmesi sırasında zarar gören vitaminler

Çizelge 2.5.Farklı ısıl işlemler uygulanan sütlerde vitamin kayıpları (%)

enzimler
Enzimler
 • Katalaz: Sıcak ülkelerde bakteri faaliyetini engellemek için çiğ sütlere katılan hidrojen peroksidin zararsız hale getirilmesinde kullanılır, ağız sütleri ve mastitisli sütlerde miktarı yüksektir. Süt kökenli bir enzimdir.
 • Lipaz: Yağları parçalar, pastörizasyon ile inaktif olur. Bakteriyel enzimdir.
 • Fosfataz: Organik fosfatları parçalar, pastörizasyon kontrolünde kullanılır.
 • Peroksidaz: Hastalıklı hayvanların sütlerinde daha fazla bulunur. Kaynatmaya yakın sıcaklıklarda inaktif olduğundan yüksek ısıl işlem uygulanmış sütlerle pastörize sütleri ayırt etmede kullanılır.
 • Proteaz: Proteini parçalar, peynir olgunlaşmasında rol oynar.
mikroorganizmalar
Mikroorganizmalar
 • Süte sağım, taşıma, muhafaza, ürünlere işlenme, olgunlaşma ve tüketim sırasında mikroorganizma bulaşır
 • yararlı olan mikroorganizmalar: ürünlerin üretimi için kullanılır,tat ve aroma ile yapının oluşmasını sağlar, bunlar starter kültür olarak süte ilave edilir.
 • zararlı mikroorganizmalar ürünleri ve insan sağlığını olumsuz yönde etkiler
mayalar
Mayalar
 • Saccharomyces ve Torulopsis = Kefir, kımız
 • Kluyveromyces= kımız fermentasyonu, peynir olgunlaşmasında bozulma
 • Candida, Torulopsis ve Geotrichum candidum = Camembert ve Brie gibi yumuşak ve üst yüzeyi küflü peynirlerde
 • Rhodotorula = süt, krema, taze peynir ve salamuralarda bozulma (proteolitik aktivite)
k fler
Küfler
 • Penicilliumve Oospora lactis (Oidium lactis)
 • Penicillium roqueforti = Roquefort peyniri
 • Penicillium camemberti = Camembert peyniri
 • Oidium türleri= süt, krema, tereyağı, ve yumuşak peynirlerde yüzeyde bozulma (lipoliz), yumuşak peynir olgunlaşması
 • Aspergillus türleri= toksik etkili aflatoksin üretimi
bakteriler
Bakteriler
 • Streptococcus, Leuconostoc= laktik asit fermentasyonu, starter kültür
 • Clostridium = bütirik asit oluşturur
 • Pseudomonas, Clostridium= proteinleri parçalar
 • E.coli, Enterobacter aerogenes= gaz ve asit oluşumu, peynirlerde şişme
 • Alcaligenes= lipolitik, yapışkanlık nedeni
s tle bula an hastal klar
Sütle bulaşan hastalıklar
 • Hastalık etkeni patojen mikroorganizma ve toksinler genellikle 3 yolla süte oradan insanlara geçer:

1) hayvandan= hasta hayvanın kanından veya hayvan vücudunun dış kısmındaki enfeksiyonlardan

2) çevreden

3) insandan= sütün sağımı ve işlenmesiyle uğraşan ve de hastalık mikrobu taşıyan insanlardan

s tle bula an hastal klar enfeksiyonlar
Sütle bulaşan hastalıklar / enfeksiyonlar
 • Bakteriyel, viral ve fungal kaynaklıdır
 • Kontamine olmuş süt ve ürünlerinin vücuda alınması ve mikroorganizmaların orada çoğalmasıyla gerçekleşir
 • Salmonella (tifo-paratifo), Clostridium perfringens (kangren), Bacillus cereus, Escherichia coli, Vibrio parahaemolyticus gibi bakterilerin neden olduğu hastalıklar direkt yolla bulaşır ve süt mamülleri çoğalmalarını destekler
 • Tüberküloz, difteri, dizanteri, Q humması, kolera gibi hastalıklar ise indirekt yolla bulaşır, süt ve ürünleri sadece taşırlar.
s tle bula an hastal klar ntoksikasyonlar
Sütle bulaşan hastalıklar / İntoksikasyonlar
 • İntoksikasyonlar mikroorganizma (bakteri kaynaklı) toksinlerinden kaynaklanan gıda zehirlenmeleridir
 • Patojenler süte girerek çoğalır ve belirli bir sayıya ulaştığında toksini sentezler.
 • Aspergillus flavus (aflatoksin), Staphylococcus aureus,Clostridium botulinum, Bacillus cereus intoksikasyonu
s t gazlar
süt gazları
 • Sütte % 5-8 oranında oksijen, karbondioksit ve azot bulunur, kan yoluyla süte karışır
 • Miktar; sağım, işleme ve depolama koşullarına (çalkalama, soğutma, ısıtma, havalandırma) göre değişiklik gösterir.
 • Oksijen; vitamin aktivitesini, bakteri faaliyetini etkiler, oksidatif ransiditeyi artırır.
 • Karbondioksit; miktarı en fazladır, mikroorganizmalar faaliyetleri sonucunda CO2 gazı oluştururlar, bazı peynir çeşitleriyle kefire CO2 ilave edilir
 • Azot; İnerttir, depolamada oksidatif bozuklukları önlemek amacıyla oksijen alınarak yerine azot gazı verilebilir.
organik asitler
Organik asitler
 • laktik, bütirik, propiyonik, oksalik, orotik, pirüvik, sitrik ve ürik asit
 • Çok az miktarlardadır
 • sütün tampon sistemine ve ürünlerinde tat-aroma maddelerini oluşumunda etkilidirler.
 • Stafilokok ve koli bakterilerinin gelişmesini belirli ölçüde engeller.
hormonlar
Hormonlar
 • Endokrin bezleri aracılığıyla salgılanır, kan ile süte geçer.
 • hormonlar sütün oluşumunu ve sağım sırasında salgılanmasını sağlarlar.
 • Miktarı oldukça düşüktür (nano gram =10-9 gram düzeylerinde)
 • östrojenler, prolaktin, progesteron, prostaglandin ve somatotropindir.
antikorlar koruyucular
Antikorlar (koruyucular)

Laktoperoksidaz sistemi: Sütte bulunan bir enzimdir. Koliform grubu bakteriler, Salmonella, Shigella, Pseodomonas gibi bakterileri inhibe eder. Çiğ sütte soğutmaya alternatiftir.

 • Lisozim: Antibakteriyel enzim, gram pozitif bakterilere karşı etkili, sert ve yarı sert peynirlerde Clostridium un neden olduğu geç şişmeye etkili
 • Laktoferrin: Demir bağlayan proteindir. Akut iltihaplı ineklerin sütlerinde miktarı artarak Escherichia coli ve diğer patojenleri öldürür
 • İmmünoglobülinler: bağışıklık maddesi olarak görev yaparlar.
somatik h creler
Somatik hücreler
 • Sütün sentezlenmesi sırasında kandan gelen ve memenin epitelyum hücrelerinden ayrılan hücrelerdir
 • Mikroorganizma hücreleri gibi çoğalmazlar, toplam hücre sayısının % 60-70’i epitelyum hücrelerinden oluşur.
 • Epitelyum hücrelerinin yanı sıra lökositler, eritrositler ve lenfositler de kan yoluyla süte geçerler.
bula anlar
Bulaşanlar
 • dezenfektan ve deterjan kalıntıları
 • Antibiyotikler, ilaç kalıntıları
 • zirai mücadele ilaç kalıntıları
 • Metalik kalıntılar
 • Radyoaktif madde kalıntıları
s t n rengi
Sütün rengi
 • Normal süt porselen beyazı renkte= kalsiyum-kazeinat ve süt yağı tanecikleri ışığı yansıtır
 • peyniraltı suyu yeşilimsi sarı renkte= riboflavinden
 • Su katılmış, yağı alınmış, kurumaddesi az sütler= mavimsi renkte
 • Mikroorganizmalar ve hastalıkları sütün rengini değiştirir.

-sarılık, mastitis şap ve antraks= anormal sarı bir renk

-meme kanamaları, bakteriler= kırmızı, mavi ve kahverengi

 • Hayvanların tür, ırk özellikleri ile yediği yem renkte etkili

-inekler sütleri daha sarı= yemdeki karoteni süte daha fazla geçirirler.

-Manda sütleri daha beyaz= yemdeki karoten değişikliğe uğrayarak A vitaminine dönüştükten sonra süte geçer

tat ve koku
Tat ve koku
 • Sütün hafif tatlımsı hoş bir tadında; laktoz, süt yağı ve mineraller arasındaki denge etkili
 • Kurumaddesi yüksek olan sütlerin tat ve kokusu daha güçlü algılanır.
 • Asetaldehit, aseton ve bütirik asit gibi aroma maddeleri ve bazı uçucu bileşikler tat kokudan sorumludur.Bu maddeler çoğunlukla yağ ve protein üzerine absorbe edilir.
tat ve koku65
Tat ve koku
 • Yem

-soğan, sarımsak, lahana, pırasa gibi kötü tat ve kokulu yemler sütün tat ve kokusunu etkiler

-Silajlamada yüksek bütirik asit oluşmuşsa bunun kokusu da süte geçebilmektedir.

 • Yemin dışında uygun olmayan sağım koşulları ve sağım kapları verilen ilaçlar, ahır kokusu sütün duyusal niteliklerini etkiler.
tat ve koku mikroorganizma etkisi
Tat ve koku / mikroorganizma etkisi
 • Laktozun fermantasyonu ve laktik asit oluşumuyla ekşimsi tat,
 • proteolitik mikroorganizmaların ve enzimlerin etkisiyle (proteinlerin peptitlere ve amino asitlere parçalanması) acımsı tat,
 • lipolitik mikroorganizmaların (süt yağının parçalaması ve serbest yağ asitlerinin ortaya çıkması) acımsı tat
 • meme hastalıklarında tuzlumsu tat (laktoz miktarı azalıp klor miktarı arttığından)
evre ko ullar
Çevre koşulları
 • güneş ışığı, oksijen, demir, bakır gibi ağır metallerin katalitik etkisiyle

-doymamış yağ asitleri oksitlenerek sütte oksidatif tat bozukluğu oluşabilir. Bu nedenle sütler toplanma sırasında ışık altında bekletilmemesi gerekir.

tat ve koku teknolojik i lemler
Tat ve koku / teknolojik işlemler
 • Homojenizasyon sütün daha lezzetli algılanmasını sağlar
 • yüksek ısıl işlemler pişmiş tat ve koku oluşturur (kükürtlü amino asitlerden serbest hale geçen sülfidril grupları)
 • ısıl işlemin etkisiyle koyulaştırılmış süt ve UHT sütlerde meydana gelen Maillard reaksiyonuyla sütün rengi kahverengileşir ve karamel tadı oluşur.
as tl k
ASİTLİK
 • Süt hafif asidik reaksiyon gösterir (organik asitler)
 • sağımdan hemen sonra görülen ilk asitlik veya doğal asitlik, kaynağı:

--birinci derecede kazein, fosfat, sitratlar

–ikinci derecede albumin, globulin ve CO2

 • Daha sonra mikroorganizmaların etkisiyle oluşan asitlik gelişen asitlik
 • Sağımdan herhangi bir süre sonra belirlenen toplam asitlik

pH metre aleti kullanılarak pH cinsinden belirlenen gerçek veya aktüelasitlik (ortamdaki serbest hidrojen iyonlarının miktarı)

as tl k70
ASİTLİK
 • Pratik olarak titrasyon yöntemiyle belirlenir ve sonuç Soxhlet-Henkel Derecesi olarak veya kısaca °SH cinsinden gösterilir.
 • Sıcaklık artışı titrasyon asitliğini azaltır, nedeni: 60°C’den sonra CO2 uçar ve Ca fosfor asidi tuzları çözünemez durumdadır
 • Diğer taraftan kaynama noktasının üzerinde Laktoz parçalanarak bazı asitler oluşur ve asitlik artar.
slide71

Çizelge 2.7.Asitlik dereceleri ve sütün özellikleri

Çizelge 2.8. Değişik tür sütlerin özgül ağırlıkları (20oC)

asitlik dereceleri ve s t n zellikleri
Asitlik dereceleri ve sütün özellikleri
 • Sütün özelliğiSH pH
 • Mastitisli süt 4.0-5.0 >6.8
 • Normal taze süt 6.5-7.5 6.6-6.8
 • Asitleşme başlangıcı 8-9 6.3
 • Isıtmada pıhtılaşma 10-12 5.7
 • Kesilen süt 25-30 5.3-5.5
yo unluk
YOĞUNLUK

Ağırlık (g) (m)

 • Yoğunluk (ρ) =

Hacim (ml) (v)

 • Yoğunluk= belirli bir hacmin ağırlık olarak ifadesi Özgül ağırlık= T° C’deki maddenin ağırlığının aynı hacimdeki ve sıcaklıktaki suyun ağırlığına oranıdır. Diğer bir deyişle o maddenin sudan kaç kez ağır olduğunu belirtir ve birimsiz ifade edilir.
 • Süt teknolojisinde yoğunluk belirlenirken genellikle ağırlık gram (g), hacim ml cinsinden kullanılır.
izelge 2 8 de i ik t r s tlerin zg l a rl klar 20oc
Çizelge 2.8.Değişik tür sütlerin özgül ağırlıkları (20oC)

Süt türü Özgül ağırlık (g/ml)

İnek sütü 1.028-1.037

Koyun sütü 1.033-1.042

Keçi sütü 1.032-1.040

Manda sütü 1.028-1.038

izelge 2 9 s t bile enlerinin zg l a rl 20oc
Çizelge 2.9.Süt bileşenlerinin özgül ağırlığı (20oC)

Bileşen Özgül ağırlık (g/ml)

Süt 1.033

Saf süt kurumaddesi 1.33

Yağsız süt kurumaddesi 1.60

Süt yağı 0.93

Protein 1.35

Laktoz 1.63

Süt tuzları 3-4

donma ve kaynama noktasi
DONMA VE KAYNAMA NOKTASI
 • En sabit fiziko-kimyasal özellik
 • sütte gerçek çözelti halinde bulunan laktoz ve mineral maddeler etkiler ve bu maddelerden dolayı sütün suya göre D.N. daha düşük (-0.540°C) ve K.N. (100.16°C) daha yüksektir.
 • süte hile yapılıp yapılmadığını anlamak için donma noktası saptanır.
 • Su katılan sütlerde donma noktası yükselir. nötürleyici madde katılmış sütlerde donma noktası düşer.
farkl ortamlar ve donma noktas
Farklı ortamlar ve donma noktası
 • 0.00°C su
 • -0.48°C hileli süt (su katılmış)
 • -0.54°C normal süt (katkı yok)
 • -0.58°C kolostrum
 • -0.63°C hileli süt (soda, nötürleyici madde katılmış)
refraktometre nd s
REFRAKTOMETRE İNDİSİ
 • Işık optik yoğunluğu farklı ortamlardan geçerken kırılır, giriş ve kırılış açılarının sinüslerinin oranı refraktometre indisini verir.
 • Süt bileşimindeki yağ (ışığı büyük ölçüde geri yansıtır) ve protein nedeniyle ışığı geçirmez
 • Damıtık suyun R.İ. Değeri= 1.3330
 • Sütün R.İ. Değeri=1.3440-1.3480

-sütteki yağsız kurumadde değeri

-süte katılan su miktarını

-serumdaki laktoz miktarını ve

-süt yağının kırılma indisiyle iyot sayısını bulabiliriz.

ozmot k basin
OZMOTİK BASINÇ
 • laktoz ve mineral maddeler etkilidir
 • Sütün ozmotik basıncı 7 atm. ve sabittir (kan sıvısıyla izotonik)
 • Normal sütlerde laktoz ve klorür arasında bir denge vardır ve koestler değeriyle ifade edilir ve 1.5-2 ile 3 arasında değişir.
 • meme enfeksiyonunda ve laktasyonun sonuna doğru klorür miktarı artar ve koestler değeri 3’e doğru yükselir.
 • Süte su katılması ozmotik basıncı düşürür.

% Klorür (0.11)

Koestler değeri = X 100 = 2.3

% Laktoz (4.7)

kaymak ba lama
KAYMAK BAĞLAMA
 • yağsız süt ve süt yağı arasındaki yoğunluk farkından kaynaklanır
 • Süt oda sıcaklığında bırakıldığında 30-60 dakika sonra görünen bir krema (kaymak) tabakası oluşur

-Homojenizasyon

-Pastörizasyon

-viskozite artışı

-sütün çalkalanması, kaptan kaba aktarılması

kaymak bağlama niteliğini azaltmaktadır.

elektr k letkenl
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ
 • Süt bileşimindeki sodyum ve klor iyonları nedeniyle zayıf da olsa elektrik akımını iletir
 • mastitis durumunda elektrik iletkenliğine bakarak teşhisde yararlanılır (artar)
 • su katılması, yağın artışı = E.İ. Azaltır
 • asitlik gelişimi, soda katılması,sıcaklığın yükselmesi= E.İ. artırır
v skoz te
VİSKOZİTE
 • Sıvının iç sürtünmesinin veya akışkanlığa karşı gösterdiği direncin ifadesi
 • Viskozite artar

-Kurumadde artışı,

-proteinlerin (özellikle kazein) pıhtılaşması,

-homojenizasyon işlemi

 • Viskozite azalır

-Sıcaklığın artışı

viskozite 20 c de mpa s
Viskozite, 20°C’de (mPa.s)
 • Su 1.005
 • Yağsız süt 1.67
 • İçme sütü 1.76
 • Tam yağlı süt (çiğ) 1.80-2.18
 • Kondens süt (%7.5 yağ) 10-14
y zey ger l m
YÜZEY GERİLİMİ
 • Bir sıvı yüzeyini içe doğru çeken kuvvetin ölçüsüdür. Bir sıvının iç kısmındaki bir molekül, çevresindeki diğer moleküller tarafından her yönde eşit olarak çekilir. Sıvının yüzeyindeki bir molekül ise yalnızca sıvının iç kısmına doğru çekilir.
 • Proteinler, yağlar, fosfolipidler ve serbest yağ asitleri başlıca yüzey aktif maddeler olup yüzey gerilimini azaltırlar.
 • Sütün işlenmesi sırasında özellikle yağsız sütlerde meydana gelen kalıcı köpük oluşumu istenmeyen bir durumdur.
y zey gerilimi 20 c de dyn cm
Yüzey gerilimi (20°C’de dyn/cm)

Su 72

Yağsız süt 52-53

Peyniraltı suyu 51-52

Tam yağlı süt (çiğ) 45-60

Krema 42-45

tampon zell k
TAMPON ÖZELLİK
 • Sütün pH sını değiştirmek için önemli miktarda asit veya baz ilave etmek gerekir
 • tampon etkisi protein, fosfat, sitrat ve CO2’ten kaynaklanır.
 • Proteinleri oluşturan amino asitlerde karboksil (COOH-) ve amin (–NH2) grupları bulunduğundan hem asidik hem de bazik karakter gösterir
 • Sütte asitlik gelişmeye başladığı zaman ortamda fazla H iyonları var demektir. Bu iyonlar amino asitleri amin grubu ile birleşir ve amonyağı (NH3) oluşturur. Tersi durumda bazik ortamda ise fazla olan COOH grupları ortama H+ verir ve pH değişmez.
redoks potans yel
REDOKS POTANSİYELİ
 • OR değerine etkili faktörler

-çözünmüş oksijen

-serum proteinlerindeki indirgeyici sülfüdrül (-SH) grupları

-mikroorganizma faaliyeti

 • OR değeri +400mV………-400mV arasındadır
 • Yeni sağılmış çiğ süt +250…..+350 mV
 • Pastörize süt +100 mV
 • Yoğurt -150 mV
 • Eritme peyniri +50 mV
 • Emmental peyniri -300 mV
 • Sütün ısıtılması sonucu, oksijenin ortamdan uzaklaşması ve sülfidril gruplarının parçalanmasıyla redoks potansiyelinde azalma görülür.