gestalt kuram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gestalt Kuramı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gestalt Kuramı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Gestalt Kuramı - PowerPoint PPT Presentation


 • 1439 Views
 • Uploaded on

Gestalt Kuramı. Psk. Dan. Dr. Ş .Gonca ZEREN A ğ rı Da ğ ı Üniversitesi E ğ itim Fakültesi goncazeren@yahoo.com . Gestalt. Almanca bir kelime olan Gestalt; “ durum, figür, sima, ş ekil, form ” gibi anlamlara kar ş ılık gelmektedir. . Gestalt Kuramının Tarihçesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gestalt Kuramı' - laqueta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gestalt kuram

Gestalt Kuramı

Psk. Dan. Dr. Ş.Gonca ZEREN

Ağrı Dağı Üniversitesi Eğitim Fakültesi

goncazeren@yahoo.com

gestalt
Gestalt
 • Almanca bir kelime olan Gestalt; “durum, figür, sima, şekil, form” gibi anlamlara karşılık gelmektedir.

Zeren, 2007

gestalt kuram n n tarih esi
Gestalt Kuramının Tarihçesi
 • Gestalt Kuramı, 1912 yılında, MaxWertheimer’in çalışmaları ile başlamıştır.

Zeren, 2007

gestalt kuram n n tarih esi1
Gestalt Kuramının Tarihçesi
 • Kuram;
 • Kurt Koffka,
 • Wolfgang Köhler ve
 • Kurt Lewin tarafından geliştirilmiştir.

Zeren, 2007

gestalt kuram na g re
Gestalt Kuramına Göre,
 • Bütün, kendisi oluşturan parçalardan daha fazla anlam taşımaktadır.
 • İnsanlar uyarıcıları bütün ve eksiksiz olarak algılama eğilimindedirler.
 • Bütünü oluşturan parçalardan çok, bu parçalar arasındaki ilişkiler önemlidir.

Zeren, 2007

gestalt kuram nda alg lama
Gestalt Kuramında Algılama
 • Çevreyi algılama biçimi, uyaranları anlamlandırmada en önemli faktördür.
 • Algı bir tür örgütlemedir.
 • Duyu organlarına gelen uyarıcılar, gruplanır, yorumlanır ve örgütlenir.

Zeren, 2007

phi fenomen
Phi fenomen
 • Gerçekte bir hareket olmadığı halde gidip gelen bir hareket görürüz.

Zeren, 2007

phi fenomen g r n te hareket
Phi fenomen: Görünüşte hareket

http://www.aber.ac.uk/media/Modules/MC10220/visper08.html

Beyaz noktalar hareket ediyormuş gibi görünüyor.

Tıpkı ışıklı ilan panolarında ışığın, hareket ediyormuş görüntüsü vermesi gibi...

Zeren, 2007

pr gnanz yasas
Prägnanz Yasası
 • Prägnanz Yasası, zihnimizin uyarıcıları algılarken, mümkün olduğunca en iyi, en basit ve en anlamlı biçime dönüştürme eğilimidir.

Zeren, 2007

pr gnanz yasas na ait alt yasalar vard r bunlar
Prägnanz Yasasına ait alt yasalar vardır. Bunlar:
 • Şekil- zemin ilişkisi
 • Yakınlık yasası
 • Benzerlik yasası
 • Tamamlama yasası
 • Süreklilik yasası
 • Basitlik yasası

Zeren, 2007

1 ekil zemin ili kisi
Yandaki resme bakınca vazo mu görüyorsunuz, yoksa yüz yüze bakan iki insan mı?

Algı alanımıza giren temel uyarıcıyı “şekil”, onu çevreleyen ortamı da “zemin” olarak algılarız.

http://people.csail.mit.edu/fredo/SIG02_ArtScience/siggraph_Gestalt_talk.pdf

1. Şekil- zemin ilişkisi

Zeren, 2007

http www allposters es sp rostro de mae west 1935 posteres i394155 htm

Şekil- zemin ilişkisi

http://www.allposters.es/-sp/Rostro-de-Mae-West-1935-Posteres_i394155_.htmhttp://www.allposters.es/-sp/Rostro-de-Mae-West-1935-Posteres_i394155_.htm

Zeren, 2007

http people csail mit edu fredo sig02 artscience siggraph gestalt talk pdf
http://people.csail.mit.edu/fredo/SIG02_ArtScience/siggraph_Gestalt_talk.pdfhttp://people.csail.mit.edu/fredo/SIG02_ArtScience/siggraph_Gestalt_talk.pdf

Şekil- zemin ilişkisi

Zeren, 2007

2 yak nl k yasas
2. Yakınlık Yasası
 • Birbirine yakın olan uyarıcıları bir grup gibi algılarız.

Zeren, 2007

yak nl k yasas
Yakınlık Yasası
 • Ortadaki kadın hangi adamla birlikte?

Zeren, 2007

3 benzerlik yasas
3. Benzerlik Yasası
 • Birbirine benzer özellikleri olan uyarıcılar, algısal bir bütünlük kazanırlar ve tek bir grup gibi algılanırlar.

Zeren, 2007

benzerlik yasas
Benzerlik Yasası
 • Peki ya uyarıcıların tamamı birbirine benzer ama biri farklıysa?
 • Farklı olanı hemen öbürlerinden ayırd ederiz!

Zeren, 2007

4 tamamlama yasas
4. Tamamlama Yasası
 • Tamamlanmamış etkinlikler, biçimler ve sesler tamamlanarak algılanmaktadır.

Zeren, 2007

tamamlama yasas
Tamamlama Yasası
 • Tanıdık bir marka! Eksik mi tam mı? Yoksa siz mi tamamladınız?

Zeren, 2007

5 s reklilik devaml l k yasas
5. Süreklilik / Devamlılık Yasası
 • Aynı yönde giden noktalar, çizgiler vb. birimler birlikte gruplanarak birbirinin devamı gibi algılanırlar.

Zeren, 2007

6 basitlik yasas
Öteki unsurlar eşit olduğunda, birey, basit ve düzenli bir biçimde organize edilmiş figürleri algılar. 6. Basitlik Yasası

Zeren, 2007

alg sal de i mezlik
Algısal Değişmezlik
 • Bir objeyi farklı koşullara rağmen aynı obje olarak görmemize “algısal değişmezlik” denir.
 • Gözümüzün retina tabakasına gelen görüntü ile, zihnimizin yorumladığı görüntü aynı değildir.

Zeren, 2007

alg sal de i mezlik1
Algısal Değişmezlik
 • Uzaktaki çocuğu küçük, yakındakini büyük görürüz ama ikisini de aynı boyda olarak algılarız.

Zeren, 2007

alg sal de i mezlik2
Algısal Değişmezlik

http://www.ecn.purdue.edu/VISE/ee637/notes/ColorConstancy/color/

 • Yukarıdaki küplere bakın. Aynı küp, sabah ve akşam gözümüze farklı renklerde görünür. Oysa biz renkler hiç değişmemiş gibi algılarız.

Zeren, 2007

davran n belirleyicileri
Davranışın Belirleyicileri
 • Fiziksel çevre
 • Psikolojik çevre

Zeren, 2007

1 fiziksel evre
1. Fiziksel çevre
 • Yolda yürürken yüzümüze çarpan hava,
 • gördüğümüz tabelalar,
 • insanların yüzleri,
 • bastığımız zeminin sertliği,
 • ayakkabımızın rahatlığı ya da rahatsızlığı,
 • lokantadan gelen yemek kokusu,
 • dizimize sürtünerek yanımızdan geçen kedinin yumuşaklığı gibi milyonlarca uyarıcı fiziksel çevreyi oluşturmaktadır.

Zeren, 2007

2 psikolojik evre
2. Psikolojik çevre
 • Fiziksel çevreden gelen uyarıcılar, algı yasaları ve algısal değişmezlik ilkelerinden etkilenmektedir.
 • Uyarıcılar algılanırken bireyin inançları, düşünceleri, ihtiyaçları ve tutumları algılamayı etkilemektedir.
 • Fiziksel çevreden gelen uyarıcılar oldukları gibi algılanmazlar, bireyin psikolojik çevresi sanki bir süzgeçmiş gibi süzülerek algılanırlar.

Zeren, 2007

bellek s reci ve bellek izi
Bellek süreci ve bellek izi
 • Çevresel yaşantının, beyinde meydana getirdiği etkinliğe “bellek süreci” ;
 • Bu etkinlik bittiğinde kalan ize de “bellek izi” adı verilir.

Zeren, 2007

unutma
Unutma
 • Gestaltçılara göre unutmanın iki temel nedeni vardır:
 • Geriye getirmedeki başarısızlık ve
 • iz sitemindeki bozulma.

Zeren, 2007

g r sel renme
İçgörüsel Öğrenme

= Kavrama Yoluyla Öğrenme

= Seziş Yoluyla Öğrenme

Zeren, 2007

g r sel renme1
İçgörüsel Öğrenme
 • En temel özelliği, bireyin problemin çözümünü bir süre düşündükten sonra aniden bulmasıdır.

Zeren, 2007

g r sel renme2
İçgörüsel Öğrenme
 • Köhler yaptığı deneylerde, genellikle maymunları kullanmış,
 • kafesin içine sopa, kutu ve baston gibi çeşitli araç- gereç koymuştur.

Zeren, 2007

g r sel renme3
İçgörüsel Öğrenme
 • Hayvanlar için, yiyeceklere ulaşmalarını içeren, bir bakışta çözemeyecekleri, problem durumları oluşturmuştur.

Zeren, 2007

g r sel renme4
İçgörüsel Öğrenme
 • Hayvan önce problemin çözümü için yollar denemiş, ardından bir süre düşündükten sonra aniden bu araç gereci kullanarak yiyeceklere ulaşmıştır.

Zeren, 2007

g r sel renme5
İçgörüsel Öğrenme

http://www.pigeon.psy.tufts.edu/psych26/kohler.htm

Zeren, 2007

g r sel renme6
İçgörüsel Öğrenme
 • İçgörüsel öğrenme, bilişsel bir yapıya işaret etmektedir.
 • Deneylerde oluşturulan problem durumunu çözen maymunlar, benzer durumlarla karşılaştıklarında, önceki çözümleri ve benzerlerini kullanmışlardır.
 • Bir diğer deyişle, problemin çözümüne ilişkin içgörü kazanmışlardır.

Zeren, 2007

retici d nme
Üretici Düşünme
 • Wertheimer, problemleri iki biçimde çözdüğümüzü ifade etmektedir:
 • A türü çözümler; yaratıcılık ve içgörünün olduğu çözümlerdir;
 • B türü çözümler ise; anlamadan kuralları ezberlemeye dayalı çözümlerdir.

Zeren, 2007

retici d nme1
Üretici Düşünme
 • Üretici düşünme, A türü çözümler üretebilmeyi gerektirir.
 • B türü çözümler, ezbere dayalı olduğu için yeni durumlarda kullanılamazlar.

Zeren, 2007

a a daki say dizisine 15 saniye bak n say lar bakmadan do ru s rayla hat rlayabilir misiniz
Aşağıdaki sayı dizisine 15 saniye bakın. Sayıları bakmadan doğru sırayla hatırlayabilir misiniz?

1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1

Zeren, 2007

slide44
Wertheimer tarafından yapılan deneyde, deneklerden çoğu ancak bir-iki rakamı hatırlayabilmiş, deneyin üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra ise, deneklerin çoğu hiçbir rakamı hatırlayamamışlar.

Zeren, 2007

slide45

Başka bir denek grubuna ise sayıların bir araya getiriliş ilkesini bulmaları söylenmiş. Birden dokuza kadar olan rakamların karelerinden oluşturulmuş bu diziyi çözen bu gruptaki denekler, deneyin üzerinden haftalar geçtikten sonra bile sayıları doğru olarak hatırlayabilmişler.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler1
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Derslerin bütünlük içinde yürütülmesi algılamayı, zihinde tutmayı ve hatırlamayı kolaylaştıracağından öğretmenlerin;
 • dersi planlamaları,
 • konuları basitten karmaşığa doğru basamaklandırmaları,
 • konuları mümkün olduğunca yarım bırakmadan ele almaları,
 • yeni konulara geçerken eski konularla bağlantı kurmaları,
 • her derse bir önceki dersin tekrarı ile başlamaları önerilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler2
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Etkili bir öğretmen, öğrencilerini tanıyan ya da tanımaya çalışan öğretmendir. Bu nedenle öğretmenlerin;
 • öğrencilerin belli davranışlarına bakarak onları etiketlememeleri,
 • davranışlarını değerlendirirken onları bütüncül bir yaklaşımla ele almaları önerilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler3
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Algıyı bireyin fiziksel çevresinden çok psikolojik çevresi etkilemektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin;
 • her bir öğrencinin olayları, konuları algılama ve anlamlandırma biçimlerinin farklı olabileceğini unutmamaları,
 • öğrencilerinin psikolojik yapılarını tanımaya çalışmaları,
 • onların ihtiyaçlarına dönük düzenlemeler yapmaları önerilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler4
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Gestalt Kuramında şekil- zemin ilişkisi önemli yasalardan biridir. Öğretmenin “şekil” konumunu kaybetmemesi için;
 • derste monoton olmaması,
 • değişik materyaller ve dikkat çekme yöntemlerini kullanması önerilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler5
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Yakınlık yasasına göre, birbirine yakın olan uyarıcıları, benzerlik yasasına göre de birbirine benzer uyarıcıları, zihnimiz gruplandırarak bir bütün halinde algılama eğilimindedir. Öğretmenlerin;
 • öğrencilerden hatırlamalarını istediği konulardan birbirine yakın ve benzer olanları gruplayarak zihinlerinde tutmalarına yardımcı olması önerilebilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler6
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Bireyin problemin çözümünü bir süre düşündükten sonra aniden bulması, içgörüsel öğrenmeye işaret etmektedir. Okulda öğretmenlerin;
 • gerekli malzemeyi hazırlayarak, öğrencilerin çeşitli problemlere çözümler üretmelerini istemeleri,
 • öğrencilere problemi iyi anlamaları, birimler arasındaki ilişkileri fark etmeleri ve olası çözüm yollarını bulmaları için rehberlik etmeleri,
 • bu sırada öğrencilere yeterli zamanı vermeleri,
 • gerekirse onları cesaretlendirmeleri önerilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler7
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Gestaltçılar öğrenilenlerin beyinde meydana getirdiği etkinliğe “bellek süreci” ; bu etkinlik bittiğinde kalan ize de “bellek izi” demektedirler. Öğretmenlerin;
 • bellek izine ulaşamamayı, yani unutmayı önlemek için, sınıfta konuları belli aralıklarla tekrarlamaları,
 • evde tekrar etmeleri için öğrencileri yönlendirmeleri önerilebilir.

Zeren, 2007

e itsel sonu lar ve retmenlere neriler8
Eğitsel Sonuçlar ve Öğretmenlere Öneriler
 • Gestalt Kuramcıları, ezbere dayalı öğrenme yerine üretici düşünmenin önemini vurgulamaktadırlar. Öğretmenlerin;
 • öğrencilere olayları ve olguları ezberletmek yerine nedenlerini anlatması ya da nedenlerini bulmaları için öğrencileri yönlendirmesi,
 • sınıfta bu konularda tartışmaların yürütülmesini özendirmesi önerilir.

Zeren, 2007

kaynak a
Kaynakça
 • Bilge, F. (2002). Gestalt ve insancıl yaklaşımda öğrenme, (Edt. B. Yeşilyaprak), Gelişim ve öğrenme psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Child, D. (2007). Psychology and the teacher, Continuum International Publishing Group, New York.
 • Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Dictionary Portal. (2007). Almanca- Türkçe çeviri. http://www.almancasozluk.gen.tr/index.php?search=ok&lang=tr&word=gestalt adresinden 30 Ağustos 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Elliott, S.N., Kratochwill, T.R., Cook, J.L. &Travers, J.F. (2000). Educational psychology: effective teaching, effective learning, Mc Graw Hill, Boston.
 • Esher, M.C. (2007). Fishes and birds, perceiving pattern and shape. http://www.graphics.cornell.edu/~jaf/projects/pn/form.html adresinden 30 Ağustos 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Hohn, R.L. (1995). Classroom learning and teaching, Longman Publishers, USA.
 • Kaygusuz, C. (2007). Gestalt öğrenme kuramı (Edt. A. Kaya), Eğitim psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Köhler, W. (1925). The mentality of apes. http://books.google.com/books?id=hOFJysQuHIYC&pg=PP1&dq=The+Mentality+of+Apes&sig=uQRWn8_ogBMCTXCvLUp8GnH5HYo#PPP1,M1adresinden 12 Ağustos 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Köhler, W. (1947). Gestalt psychology (reissued 1992), Liveright, New York.
 • Özakpınar, Y. (2007). Bilişsel psikoloji. http://dis.fatih.edu.tr/store/docs/66656EWXszetY.doc adresinden 30 Ağustos 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Sözlük. (2007). From language to language. http://www.sozluk.de/ adresinden 30 Ağustos 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Süper Sözlük. (2007). Almanca- Türkçe Sözlük. http://mydictionary.dyndns.org/dict/seek/translator adresinden 30 Ağustos 2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Ünver, G. (2007). Bilişsel yaklaşım Gestalt kuramı, (Edt. A. Ulusoy), Eğitim psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Woolfolk, A.E. (1998). Educational psychology, Allyn and Bacon, Boston.

Zeren, 2007