1 / 14

Tradiţii şi obiceiuri româneşti

Prezentare PowerPoint. Tradiţii şi obiceiuri româneşti. Sorcova-este un obicei practicat în ziua de Anul Nou. ...câteva versuri!.

media
Download Presentation

Tradiţii şi obiceiuri româneşti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prezentare PowerPoint . Tradiţii şi obiceiuri româneşti

 2. Sorcova-este un obicei practicat în ziua de Anul Nou.

 3. ...câteva versuri! “Sorcova, vesela,Să trăiţi, să-mbătrâniţi,Peste vară, primăvară,Ca un păr, ca un măr,Ca un fir de trandafir"Tare ca piatra,Iute ca săgeata,Tare ca fierul,Iute ca oţelul.La anul şi la mulţi ani!”

 4. Obiceiul de a colinda, încă se păstrează.

 5. Colindele, mai pot fi numite cântece tradiţionale româneşti, care vestesc Naşterea Domnului, sau Crăciunul!

 6. De la cei mai mici, la cei mai mari, tradiţia de a bucura sufletele oamenilor cu diferite cântări, este nemuritoare!

 7. A venit iarna, iar copii se bucură din plin confecţionând figurine specifice iernii.

 8. Anul acesta, nu ne-a lipsit nici zăpada! Ne-am bucurat de ea din plin.

 9. “Săniuţa fuge, nimeni n-o ajunge!” Un mod de-al copiilor pentru a se distra. Un “mod al copiilor”, practicat şi plăcut însă de toţi oamenii!

 10. Bătaia cu bulgări nu este prezentă numai în ţara noastră, ci în majoritatea ţărilor.

 11. Clasele V-VIII de la Şcoala Moviliţa, au participat la proiectul E-Vacanţă, şi au făcut diferite compuneri, prezentări şi jurnale de vacanta!

 12. ...”Îngeri de zăpadă!”

 13. Iarna în versuri. “Norii cu căciuli pe frunţiA adus iarna din munţi.Ea coboară de pe creste,Frumoasă ca o poveste. Mai întâi, a pus pe stradă, Un covor alb, de zăpadă.Dalbe flori a prins pe ramuri,A pictat stelute-n geamuri.”

 14. Sfârşit!Realizator: Pîsu Elena-Cristina O dată pe an, totul e alb, imaculat, curat. Pare că natura moare, dar în sufletele noastre nu. Pentru cuvântul “iarnă” s-ar putea forma o definiţie, care ar spune deja totul: alb, alb şi iar alb!

More Related