1 / 12

Traditii si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna

Traditii si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Andreea Prodan clasa a XI-a F, C.N.O.Onicescu – Bucuresti , Prof.coord . Adriana Verbinschi. Sfantul Nicolae.

iokina
Download Presentation

Traditii si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Traditiisiobiceiurispecificesarbatorilor de iarna AndreeaProdan clasa a XI-a F, C.N.O.Onicescu – Bucuresti, Prof.coord. Adriana Verbinschi

 2. SfantulNicolae PerioadaSarbatorile de iarnaincepe de la SfantulNicolae, sarbatorit de credinciosiiortodocsipe 6 decembrie, si se termina de Boboteaza, pe 6 ianuarie. Asadar, o lunaplina in care traditiaeste la loc de cinste.

 3. Pe 6 decembrie, esteziuaSfantuluiNicolaeiar, dupatraditiapopulara, aceastaeste prima zi de iarna. Credincios, SfantulNicolaeestefaptuitor de minunisimartirpentrucredinta in Iisus. La romani, SfantulNicolaeesteinchipuit ca un mos cu barba alba care poateaduceninsoareascuturandu-sibarbia.

 4. Datoritatraditieioccidentale, MosNicolaeestesicel care face cadouricelormici. In seara din ajun (5 decembrie), parintii pun in incaltaminteacopiilor, pe care acestiasi-o pregatesc cu mare grija, multedulciurisi, uneori, jucarii. In unelelocuriexistasiobiceiul de a punealaturi de cadourisi o nuielusa care artrebuisa ii cuminteasca, macar in principiu, pecopii care nu s-au purtatbine in timpulanului.

 5. Ignatul Pe 20 decembrie in calendarulortodox se sarbatoresteziuaSfantuluiIgnat. In aceastazidatinaranduiestesa fie taiatporcul de Craciun.

 6. MosCraciun Pe 24 decembrieesteAjunulCraciunului, iarobiceiurilespecificeacesteizilesunt de naturareligioasa. Din dimineataacesteizilepanaspremiezulnoptii, cete de copiiintrecincisipaisprezeceanimerg cu " MosAjunul"- text augural scurt care anuntavenireacolindatorilor. Tot in aceastanoapte, MosCraciun vine la copiisi le punecadouri sub brad.

 7. Dar nimeni nu stie cu siguranta, cum ajunge Mosul in caseleoamenilor, dartoatepovestileisipastreaza nota de mister. Uniicopiicred ca intra pefereastra, altiicred ca un betigasfermecatilajutasa se facamicsisapatrundapringauracheii, iaraltii, maicosmopoliti, considera ca Mosul vine pehornulcasei.

 8. Steaua In prima zi de Craciun, cete de copiimerg cu "Steaua", cantecele de steaconstituind un repertoriutipiccrestin. Acestobiceievocamomentul in care, la nasterealuiIsus, pecer a aparutsteauacalauzitoare a magilor.

 9. Textuleste de facturareligioasasi a fosttransmispecalescrisaprinnumeroaseculegeri. Ceata de copiiduce o stea, luminata din spate cu o lumanaresi care are in centru o reproducere a sceneiNasteriiDomnului.

 10. Colindatul Colindatul se desfasoara in searasi in noaptea de Craciun. Colindatoriisunttinerisioameni in toatafirea, organizati in grupuri care au cate un conducatorsi care merg de la casa la casa pentru a cantacolinde, acesteaavand un continutreligios. Gazda ii rasplateste cu daruri, in principal mere, nucisicolaci.

 11. De la CraciunsipanadupaAnulNou, sarbatorilesiobiceiurile se tin lant. Colindatuldeschide de obiceiciclulcelor 12 zile ale Sarbatorilor de AnulNou. Tot ce se petreceînaceastaperioada are un caracter augural. Colindelecreeaza o atmosferaplina de optimism in care se formuleazadorinte ale oamenilor, uneoriacesteaatingandlimitelefabulosului. Daruloferit de gazdecolindatorilor (in forma traditionala a obiceiului) estecolacul, el insusisemn de belsugsiroadebogate.

More Related