anafylaxi hos barn och ungdomar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anafylaxi hos barn och ungdomar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anafylaxi hos barn och ungdomar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Anafylaxi hos barn och ungdomar - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Anafylaxi hos barn och ungdomar. Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och Ungdomskliniken CLV. 2010-10-21. Anafylaxi. Idiopatisk. Immunologisk. Icke-immunologisk. IgE födoämnen insekter latex läkemedel. Icke-IgE läkemedel. Fysikalisk ansträngning kyla. Annan läkemedel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anafylaxi hos barn och ungdomar' - maxine-castillo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anafylaxi hos barn och ungdomar

Anafylaxi hos barn och ungdomar

Helene Axfors Olsson

Barnallergolog

Barn- och Ungdomskliniken CLV

2010-10-21

slide2

Anafylaxi

Idiopatisk

Immunologisk

Icke-immunologisk

IgEfödoämneninsekterlatexläkemedel

Icke-IgEläkemedel

Fysikaliskansträngningkyla

Annanläkemedel

sv ra f do mnesreaktioner
Svåra födoämnesreaktioner

Foucard T & Malmheden Yman ILakartidningen.

2005 Nov 14-20;102(46):3465-8.

o

risk f r allvarliga reaktioner
Risk för allvarliga reaktioner
 • Jordnötter
 • Trädnötter
 • Mjölk
 • Ägg
 • Fisk
 • Skaldjur
 • Soja
 • Vete
slide5

Anafylaxi

De flesta barn som avlider av anafylaxi gör det på grund av luftvägsobstruktivitet och inte på grund av kardiovaskulär chock!

slide6

Anafylaxi

 • Lokal för anafylaxi
 • Hemmet 50-75 %
 • Skola/förskola 20-25 %
 • Hos vänner bekanta/restaurang mm
slide7

Anafylaxi - riskfaktorer

 • Dåligt kontrollerad astma
 • Tonåringar med svår födoämnesallergi
 • Barn under 3 år med svår födoämnesallergi
slide8

Svår anafylaxi med dödlig utgång

 • Tidig debut av symtom - inom 3 – 30 minuter, tidigt svåra symtom
 • Snabb progress
 • Sen diagnos
 • Sent adrenalin, inadekvat adrenalin
 • Underbehandlad astma
pojke 15 r
Pojke 15 år

Känd allergi mot jordnöt, inte mandel

Lindrig astma

Åt ”mandelkrans”. Lindrig halsklåda.

Talade med far. Cyklade omkring i 30 min.

Därefter snabbt svåra besvär.

Epi-Pen, astmamedicin. Avled innan ambulansen kom.

Jordnötter på kransen.

utredning akut
Utredning - akut
 • Tryptas/s
 • Ev. analys av födoämnen till Livsmedelsverket - allt som intagits 2 tim före anafylaxin
utredning d dsfall
Utredning dödsfall
 • Specifikt IgE mot misstänkta allergen
 • Tryptas/s
 • Ventrikelinnehåll till Livsmedelsverket
utredning f do mnesutl st anafylaxi allergi
Utredning födoämnesutlöst anafylaxi/ allergi
 • Anamnes!!
 • Specifikt IgE/ SPT (skin prick test)
 • Ev.provokation
anafylaxi samverkande faktorer
Anafylaxi - samverkande faktorer
 • Ansträngning
 • Infektion
 • Pollenexponering
 • Kraftig avkylning
 • Menstruation
 • Alkohol
utredning f do mnesutl st anafylaxi allergi1
Utredning födoämnesutlöst anafylaxi/ allergi
 • Anamnes!!
 • Specifikt IgE/ SPT (skin prick test)
 • Elimination/Provokation
pricktest specifikt ige
Pricktest/Specifikt IgE
 • Övertygande anamnes i kombination med positiv SPT eller specifikt IgE bekräftar diagnos!
spt specifikt ige f do mnen
SPT/ Specifikt IgE födoämnen
 • Hög sensitivitet >85%
 • Moderat specificitet ca 40-80%
 • Negativt test utesluter ofta IgE-förmedlad reaktion
 • Positivt test anger sensibilisering, inte säkert kliniska besvär
sannolikhet f r klinisk allergi i relation till spt storlek
Sannolikhet för klinisk allergi i relation till SPT storlek

Verstege A et al. Clin Exp Allergy 2005; 35: 1220

utility of food specific ige concentrations in predicting symptomatic food allergy
Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy

100

100

Äggvita

100

Komjölk

90

90

Fisk

100

90

Jordnöt

80

80

90

80

70

70

80

70

60

60

70

60

60

50

50

50

50

40

40

Retrospektiv studie

40

40

Retrospektiv studie

30

30

Prospektiv studie

Retrospektive studie

30

30

Prospektive studie

20

20

Prospektive studie

20

20

10

10

10

10

0

0

0

0.35

0.7

3.5

17.5

50

100

0.35

0.35

0.7

0.7

3.5

3.5

17.5

17.5

50

50

100

100

0

0.35

0.7

3.5

17.5

50

100

Retrospektiv studie

Prospektiv studie

Ref: Sampson H, J Allergy Clin Immunol, May 2001,891-896

spt specifikt ige f do mnen n r och hur kan vi anv nda det
SPT/specifikt IgE-födoämnennär och hur kan vi använda det?
 • Passar bra att använda när misstanken om IgE-förmedlad födoämnesallergi är hög
 • Ju större SPT/ spec IgE desto större sannolikhet för klinisk reaktion
 • Ett negativt SPT/spec IgE utesluter ofta IgE-förmedlad reaktion
spt specifikt ige f do mnen n r och hur kan vi anv nda det1
SPT/specifikt IgE - födoämnennär och hur kan vi använda det?
 • Ska inte användas som screening pga stor risk för falskt positiva test
 • Använd inte paneler! Välj de allergen som är relevanta utefter anamnesen
 • Bedöm alltid resultatet utifrån anamnesen
 • Osäker diagnostik när möjlighet föreligger om korsreaktioner
jordn t hasseln tsallergi speciella problem
Jordnöt-hasselnötsallergispeciella problem
 • Skilja ut patienter med OAS (oralt allergisyndrom) eller ”parabjörkallergi” från de med ”äkta” allergi mot jordnöt/hasselnöt
 • Positiva tester- aldrig ätit
 • Reaktion på luftburet allergen (fr.a jordnöt)
slide22
Oralt allergisyndrom(OAS), ”Parabjörkallergi”,
  • Klåda i gom och svalg hos björkallergiker vid intag av råa frukter eller grönsaker
korsreagerande proteiner
Korsreagerande proteiner
 • Ganska instabila (denatureras i ventrikeln)
 • Små mängder
 • Vilket gör att de sällan ger allvarliga besvär
jordn t
Jordnöt

Primärvård:

 • Om IgE björk>IgE jordnöt - misstänk korsreaktion
 • Om IgE jordnöt>IgE björk - misstänk ”äkta” jordnötsallergi

Specialistmottagning:

Analys av allergena komponenter

hasseln t
Hasselnöt

Primärvård:

 • Om IgE björk> hasselnöt misstänk korsreaktion
 • Om IgE hasselnöt> IgE björk misstänk ”äkta” hasselnötallergi

Specialistmottagning:

Analys av allergena komponenter

profiliner
Profiliner

Profilin är ett protein som finns i pollen och frukter

Allergi utvecklas via pollen som inandas

Korsreagerande IgE-ak ger milda reaktioner i munhåla-svalg vid exponering för frukt profilin.

Kan ge reaktion på många olika frukter, förutom typiska björkpollenrelaterade även melon, kiwi, apelsin, tomat, jordgubbar, banan

/ H Axfors Olsson

26

slide27
LTPs

LTPs är proteiner i frukter, spec i fam Rosaceae (äpple, päron, persika, aprikos, plommon m.fl. )

Kan verka som äkta födoämnesallergen dvs allergi utvecklas via födointag

Kan ge svåra reaktioner

/ H Axfors Olsson

provokation
Provokation
 • Bekräfta födoämnesallergi
 • Utesluta födoämnesallergi och förhindra onödig elimination och oro - t.ex jordnöt, hasselnöt
 • Bekräfta toleransutveckling - t.ex mjölk, ägg
behandling
Behandling
 • Eliminationskost
 • Akutläkemedel
 • Skriftlig handlingsplan
 • Patientutbildning
n r ska adrenalinpenna f rskrivas
När ska adrenalinpenna förskrivas?
 • Alla som haft anafylaxi grad 2 och 3 utlöst av födoämnen eller bi/geting
 • Alla som haft anafylaxi grad 2 och3 utlöst av okänd orsak vid mer än ett tillfälle
n r kan man verv ga att f rskriva adrenalinpenna
När kan man överväga att förskriva adrenalinpenna?
 • Alla med allergi mot födoämnen t.ex jordnötter eller nötter som reagerat med allergiska symtom vid kontakt med luftburet allergen
 • Vid anafylaxi grad 1 där speciella yttre omständigheter föreligger såsom långt avstånd till sjukvård
 • Vid svår latexallergi
riskindivider riskfaktorer
Riskindivider/riskfaktorer
 • Anamnes på tidigare anafylaxi
 • Höga specifika IgE (särskilt mot jordnötter och trädnötter) men stor variation på individnivå
 • Reaktion på luftburet allergen
 • Underbehandlad astma
 • Långt avstånd till sjukvård
 • Ungdomar
 • Höggradig atopi
n r ska man inte f rskriva adrenalinpenna
När ska man inte förskriva adrenalinpenna?
 • De flesta med anafylaxi grad 1
 • Vid enbart hud/slemhinnereaktioner eller anafylaxi utlöst av läkemedel
 • Vid ASIT/hyposensibilisering för bi/geting efter ett års behandling
remissindikation
Remissindikation
 • Anafylaxi grad 2-3 / erhållit adrenalinpenna

För ställningstagande till adrenalinpenna vid:

 • Anafylaxi grad 1
 • Reaktion på luftburet allergen
 • Svår födoämnesallergi/atopi
s llan remissindikation
Sällan remissindikation
 • Akut urticaria /Quinckeödem
 • OAS kopplat till björkallergi - utred med specifikt IgE björk/jordnöt/hasselnöt vid tveksamhet
 • Lindrig allergisk reaktion mot enstaka födoämne – utred ev. med specifikt IgE