urinveisinfeksjoner hos barn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urinveisinfeksjoner hos barn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urinveisinfeksjoner hos barn

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Urinveisinfeksjoner hos barn - PowerPoint PPT Presentation

shay
190 Views
Download Presentation

Urinveisinfeksjoner hos barn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urinveisinfeksjoner hos barn Ulf Wike Ljungblad Barnesenteret SiV Tønsberg

 2. Diagnostikk • Urinprøve • Ikke la urinpåse sitte på >1 h, bytt • Engasjere foreldre, ta ren prøve uten pose • Kort inkubasjonstid i blære

 3. Diagnostikk • >2+ vita på stix og ikke annet fokus for infeksjon, UVI må utelukkes • Nitritt pos urin; UVI til motsatsen bevist hos jenter, isolert hos gutter – bakt under forhud • Kun røde blodlegemer, sjelden UVI • Du skal ha en god grunn å IKKE sende barns urin til dyrking...

 4. Diagnostikk • Aldri behandle uten sikker diagnose og dyrkingsprøve tatt

 5. Hvem ska henvises ø hj? • Vurder å henvise alle med pyelonefritt (påvirket AT, temp>38,5 og CRP >30) • Alle med oppkast (beholder ikke medisin) • Alle med usikker diagnose FØR behandling startes

 6. Hvem skal utredes? • Ultralyd urinveier en gang hos alle • Om avvikende ulj eller risikofaktorer • Se Akuttveileder

 7. Hvorfor utredning? • Noen barn med UVI har missdannelse • VUR og overgangstenose • Råd • Urinveisprofylakse? • Videre oppfølgning

 8. Vad utredes? • Ulj urinveier – anatomi og blæretømming • DMSA scintigrafi – funksjon/arr • MUCG – VUR og blæretømning • Om du behandler selv – rekvirere ulj • Se akuttveileder på barnelegeforeningen.no • Tenk compliance! • Ktr urin

 9. UVI profylakse • RÅD!!! • Tøm blæren, ikke holde sig, drikke godt... • Furadantin tabl 1-2 mg/kg ti kvelden • Trimetoprim 10 mg/ml mixt 0,2-0,3 ml/kg till kvelden

 10. Behandling • Bactrim – følg opp aktivt! • Ikke Imacillin om ikke resistensmønster finnes tilgjenglig • 10 d behandling

 11. Forsikre deg om at foreldre tar kontakt om barnet kaster opp/ikke får i sig medisinen! • Kontroll urin etter avsluttet kur