1 / 34

Økonomiske fallgruver for ungdom

Økonomiske fallgruver for ungdom. 20. august 2014 GRY NERGÅRD, forbrukerombud. Hvorfor jeg engasjerer meg. Tilsyn med reklame og avtalevilkår Barn og ungdom er betydelige forbrukergrupper Ikke samme erfaring og kompetanse som voksne

maxime
Download Presentation

Økonomiske fallgruver for ungdom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Økonomiske fallgruver for ungdom 20. august 2014 GRY NERGÅRD, forbrukerombud

 2. Hvorfor jeg engasjerer meg • Tilsyn med reklame og avtalevilkår • Barn og ungdom er betydelige forbrukergrupper • Ikke samme erfaring og kompetanse som voksne • Utfordring: gjøre det trygt nok for barn og ungdom å ta del i samfunnsutviklingen • Kan gjøres på mange måter: lovgivning, tilsyn, opplæring

 3. Hvorfor jeg engasjerer meg • 28 000 unge i alderen 18-26 år har en eller flere betalingsanmerkninger • Disse betalingsanmerkningene er i snitt på ca 11 000 kr • 1 av 4 under 30 år sier de har problemer med å betale regningene sine

 4. Unge voksne Unge voksne-prosjektet 2011-2012 Særlig utfordring når man blir 18 år Utfordringer stadig tidligere bl.a. pga teknologisk utvikling Mange fristelser, jeg ser særlig på reklamen Holdninger og kunnskap viktig

 5. Utfordringene starter tidlig • https://www.youtube.com/watch?v=TqQdC0rf4Wc

 6. Betalingskort til barn og unge • Skal barn ned til 6-7 år kunne få bankkkort? • Ja, mange foreldre vil heller sende med kort enn kontanter • Motargumenter: • Skjønner de at dette er ekte penger? • Greier de å passe godt nok på kort og kode?

 7. Betalingskort til barn og unge • Skal barn ned til 15 år kunne handle på nett? • Ja, det kan være praktisk. Kinobilletter f.eks. • Motargumenter: • Lettere å misbruke kort på nett (ingen pin) • Svindel og falske nettbutikker • Viktig: foreldresamtykke og foreldrekontroll

 8. Teknologi kan være fallgruve • Barn får tilgang til ny teknologi • Foreldre ikke kyndige • Lovgivning på etterskudd • Hvem har ansvaret?

 9. Hva slags reklame retter seg til de unge? • Spill, innholdstejenester • Klær, sminke, trening, velvære • Mobil/annen elektronikk • Studier • Bolig • Lån, kreditt • Reise

 10. Hvor er denne reklamen? • Alle «vanlige» kanaler + • SMS, Facebook, blogg, Instagram, Snapchat, spill…etc • Mengde, tilgjengelighet, budskap

 11. Hovedbudskap: • Du trenger det • Du fortjener det • Du får ekstra fordeler akkurat nå • Du trenger ikke betale nå…

 12. Avtaler etter at du er 18 Leie eller kjøpe bolig Bil Forsikringer Skolekontrakt Mobiltelefon, bredbånd, TV Treningskontrakt Kredittavtaler

 13. Bolig Overdrevne forventninger? Forpliktelser i leiekontrakt? (Oppsigelsestid, fremleie, vilkår om vedlikehold og oppussing, husleiegaranti)

 14. Skolekontrakt Mange dyre skoler Vilkår om forskuddsbetaling og avbrudd

 15. Mobil, bredbånd og TV • Sjekk priser! • Og vilkår! • Bindingstid • Oppsigelsesregler

 16. Kredittavtaler Hvis du må: hvor bør du låne, og til hvilke betingelser? Les opplysningene! Sammenlign! Sett deg inn i konsekvensene: hva skal du betale tilbake, når, og har du reell mulighet til det? Hva hvis du ikke kan betale tilbake på avtalt tidspunkt?

 17. Oppsummering Store og små fallgruver Store og små utfordringer Mange ulike virkemidler bør tas i bruk for at ungdom skal kunne mestre utfordringene og ikke havne i fallgruvene Forbrukerombudet vil gjøre det vi kan med våt tilsyn Lovgining Personlig økonomi i skolen

 18. ENKLERE OG TRYGGERE MARKED FOR FORBRUKERNE www.forbrukerombudet.no

More Related