Investormuligheder og ændrede vilkår - PowerPoint PPT Presentation

investormuligheder og ndrede vilk r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Investormuligheder og ændrede vilkår PowerPoint Presentation
Download Presentation
Investormuligheder og ændrede vilkår

play fullscreen
1 / 65
Investormuligheder og ændrede vilkår
96 Views
Download Presentation
zhen
Download Presentation

Investormuligheder og ændrede vilkår

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Investormuligheder og ændrede vilkår Adm. direktør Henrik Heideby

 2. Agenda • Hvordan ku det ske? • Hvad er konsekvensen for pensionssektoren? • Den seneste økonomiske udvikling • Hvad med Danmark? • Investormuligheder og ændrede vilkår

 3. Hvordan ku’ det gå så galt • Rigelig med likviditet • Lav rente • Høj stabil vækst gav øget risikovillighed • Liberalisering og svagt tilsyn Den udløsende faktor for krisen var subprime, men det kunne have været så meget andet…

 4. Er det nok? - Hvor stort er isbjerget?

 5. Ekstrem mistillid mellem bankerne…

 6. Agenda • Hvordan ku det ske? • Hvad er konsekvensen for pensionssektoren? • Den seneste økonomiske udvikling • Hvad med Danmark? • Investormuligheder og ændrede vilkår

 7. Annus Horribilis

 8. Konsekvenser – afhængig af risikoappetit • Store tab: Fra -25% til +4% • PFA har haft en forsigtig investeringsstrategi

 9. Vi var bekymrede meget længe… Oplæg fra medio december 2007 Oplæg fra den 7. januar 2008

 10. Aktieanalytikerne har længe levet i en anden verden

 11. Alt i alt et begrænset tab på en finanskrise af historiske dimensioner • PFA har haft en forsigtig investeringsstrategi • Vi nedbragte aktieandelen i god tid • Vi har haft renteafdækningskontrakter, som har været yderst fordelagtige • PFA’s investeringsafkast i 2008 udgør 2,8% i gennemsnitsrente • PFA’s afkast i markedsrente er også i top

 12. Agenda • Hvordan ku det ske? • Hvad er konsekvensen for pensionssektoren? • Den seneste økonomiske udvikling • Hvad med Danmark? • Investormuligheder og ændrede vilkår

 13. Krise i verdensøkonomien

 14. USA: Alt falder i Q4

 15. Katastrofe for Fjernøsten: for tigrene, for Japan etc.

 16. Råvarelagrene stiger voldsomt – her aluminium

 17. Dette giver kaotiske tilstande på fragt/shipping markedet

 18. Dyb recession i den globale økonomi

 19. Hjælpepakker i G7, DK & BRIC

 20. Selvom en løsning på finanskrisen findes, så er der masser af problemer andre steder

 21. Ekstrem ekspansiv amerikansk finanspolitik • 787 mia. USD fordelt på over to år, svarende til ca. 6% af amerikansk BNP • Skabelse af 3 mio. jobs iflg. Obama • Pakken vil give midler til såvel offentlige investeringer/forbrug som skattelettelser. Skattelettelser på 500 USD pr. person. • De første tiltag ventes at træde i kraft medio 2009 • Effekten tiltager i løbet af efteråret 2009, idet offentlige støttearbejder iværksættes. Obamas planlagte finanspolitiske hjælpepakke:

 22. I Europa er den offentlige gæld allerede er relativ høj

 23. Euro i problemer

 24. Blot en dyb recession eller depression? • Forskellen mellem begreberne er ikke klar, fordi der ikke er klare definitioner af de to begreber. • Recession: • Avis-definitionen: To på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. • NBER (Business cycle dating committee): Undersøger bl.a. beskæftigelse, industriproduktion, real indkomst, detailhandel etc. • Depression • Nedturen i 30’ernes USA kaldes en depression for at adskille den fra andre mildere nedgange i økonomien i f.eks. 1910 og 1913. • Tommelfingerregel: En nedgang i BNP på mere end 10%. • Den værste recession efter 1945 i USA var fra nov. 1973 og 1½ år frem, hvor BNP faldt med knapt 5%. Lande som Indonesien og Finland har i nyere tid oplevet en depression ifølge denne definition.

 25. Uanset hvad … den længste recession i efterkrigstiden

 26. Nye signaler i 2009?

 27. Ledende indikator

 28. US Industri:

 29. Lidt mindre stramning af vilkårene

 30. Klar forbedring hvad angår realkredit

 31. Forbrugernes efterspørgsel vender?

 32. Pengemarkedet: Klare forbedringer, men langt igen … hvad kræver det af yderligere tiltag?

 33. For tidligt at økonomien vender

 34. Høje lagre

 35. Den amerikanske forbruger skifter adfærd??

 36. Den amerikanske forbruger skifter adfærd??

 37. x … kræver at man får skabt en langsigtet løsning på den finansielle sektors problemer Skøn på globale tab i finanssektoren stiger til stadighed. De mest negative lyder på USD3000bn

 38. Zombie-bankerne: Skal man forære bankerne penge? • Disse tab er af en sådan størrelsesorden, at det lammer bankerne. • I dag er situationen, at bank A eksempelvis har 2000 mia. USD i aktiver og 1900 mia. USD i passiver. Alt er godt, men… • …af de 1900 mia. på balancen er 400 mia. USD toxic assets, som ved salg måske kun er 200 mia. USD værd. Banken er insolvent – levende død – en zombie… • Bankens aktier har en værdi af måske USD 20bn i håbet om, at staten skyder penge ind i banken!

 39. En anden løsning kunne være nationalisering af bankerne Er Royal Bank of Scotland en sådan kandidat? • Efter nationaliseringen kan de tabsbehæftede aktiver løftes ud af bankernes balancer og indkapsles i et nyt selskab. • Der tilføres ny kapital til bankerne og de nye sunde banker sælges til nye ejere. • Politiske problemer med denne løsning

 40. ”Bad banking”: Et kompromis – Wall Street voodo? • Der oprettes en bank, som skal købe de tabsbehæftede aktiver af bankerne. • Højst usikkert, hvor mange aktiver, der i givet fald skal løftes ud: Goldman Sachs har estimeret at det drejer sig om intet mindre end aktiver for 5.700 mia. USD • Pris – For høj en pris i forhold til, hvad private investorer vil give, vil blot være en gave til aktionærerne. For lav pris lukker bankerne ... • Men private byder en for lav pris siger myndighederne …

 41. En HELT anden løsning er…

 42. Agenda • Hvordan ku det ske? • Hvad er konsekvensen for pensionssektoren? • Den seneste økonomiske udvikling • Hvad med Danmark? • Investormuligheder og ændrede vilkår

 43. Gældsatte danske forbrugere

 44. Recession i USA – meget bedre i Danmark?

 45. Faldende huspriser

 46. Danmark er hårdt ramt

 47. Agenda • Hvordan ku det ske? • Hvad er konsekvensen for pensionssektoren? • Den seneste økonomiske udvikling • Hvad med Danmark? • Investormuligheder og ændrede vilkår