det moderne gennembrud l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det moderne gennembrud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det moderne gennembrud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Det moderne gennembrud - PowerPoint PPT Presentation


 • 456 Views
 • Uploaded on

Det moderne gennembrud. Økonomisk , politisk og litterært. 1. Den økonomiske revolution. A. Feudalismens sammenbrud a) Feudalsamfundets hierarkiske opbygning (kirken, kongen, adelen og fæstebønderne)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Det moderne gennembrud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud

Økonomisk , politisk og litterært

1 den konomiske revolution
1. Den økonomiske revolution
 • A. Feudalismens sammenbrud
  • a) Feudalsamfundets hierarkiske opbygning (kirken, kongen, adelen og fæstebønderne)
  • b) Landbrugsreformerne omkring 1788: Stavnsbåndets ophævelse, udskiftningen, fra korn til kvæg, andelsbevægelsen
  • c) Godsejere, andelsbønder, landarbejdere
andelsbev gelsen
Andelsbevægelsen
 • Mælken skulle bringes til mejeriet uanset vejret
2 den konomiske revolution
2. Den økonomiske revolution
 • B. Industrialiseringen
  • a) Videnskabelige landvindinger: elektricitet (H.C.Ørsted 1777-1851), dampmaskinen, den første jernbane (Kbh-Roskilde 1847
  • b) Ophævelsen af laugsvæsenet (1857) og dermed mulighed for industriel produktion
  • c) Kapitalister (fabriksejere) – embedsmænd – arbejdere
3 den politiske revolution
3. Den politiske revolution
 • A. Højre og Venstre

- Højre: Godsejere, kapitalister og embedsmænd

- Venstre: Andelsbønder

- Systemskiftet 1901 - parlamentarisme

 • B. Det radikale venstre: Husmænd og intellektuelle i byerne
 • C. Socialdemokratiet: Arbejdere i byen og på landet
   • Septemberforliget 1899
4 den k nspolitiske revolution
4. Den kønspolitiske revolution
 • Kvindebevægelsen
  • Den borgerlige (Blåstrømperne)
  • Arbejderkvinderne
 • Sædelighedsfejden
  • (Bjørnson: En handske)
  • Reformdragten
 • Kvinderne får valgret 1915
5 den litter re revolution
5. Den litterære revolution
 • A. Romantikkens idealisme – enhedstanken (1800-tallet)
  • Fremmedgørelsen – ubehaget ved det moderne
  • Adskillelsen af samfund og individ
  • Faldet: Samfundsmæssigt og individuelt
  • Længslen (tilbage) efter helhed og sammenhæng
6 den litter re revolution
6. Den litterære revolution
 • B. Brandes og det moderne – videnskabstanken
  • Darwin
  • Freud
7 den litter re revolution
7. Den litterære revolution
 • C. Brandes forelæsninger: Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur (3.11.1871)
   • ”Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat”
   • Litteraturen skal tage stilling til forholdet mellem de to køn, ejendomsforholdene, religionen og samfundet i det hele taget
8 den litter re revolution
8. Den litterære revolution
 • De nye litterære retninger
  • A. Kritisk realisme (Henrik Pontoppidan)
  • B. Naturalisme (J.P.Jacobsen)
  • C. Impressionisme (Herman Bang)
kritisk realisme
Kritisk realisme
 • Henrik Pontoppidan
   • Mennesket som produkt af samfundsmæssige processer:
    • Præcis skildring af samtiden bygget på iagttagelse, psykologisk indsigt, viden om samfundet
    • Fortælleren kan være fremtrædende
    • Mennesket som socialt individ. Mulighed for at ændre tilværelsen gennem kollektiv indsats
naturalisme
Naturalisme
 • J. P. Jacobsen
  • Det biologisk-psykologiske studium af mennesket: Det enkelte menneskes betingethed (determinerethed) af arv og miljø.
   • Krav om objektivitet og videnskabelig holdning: Fortælleren trækker sig ud i forhold til handlingen
   • Mange beskrivende udtryk
impressionisme
Impressionisme
 • Herman Bang
  • Den sammenhængende psykologiske analyse umulig: Den impressionistiske forfatter giver sine indtryk videre som et flimmer og overlader det til læseren selv at strukturere
   • Scenisk fremstilling
   • Synsvinkelskift
   • Fortælleren trækker sig tilbage og forholder sig tilsyneladende objektivt
   • Megen dialog, gestik, flash back, simultanitet, bratte overgange, talesprogspræg, dækket direkte tale
   • Indre monolog (stream of consciousness)