lucie la tovkov c4a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Revoluční rok 1848 v Evropě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Revoluční rok 1848 v Evropě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Revoluční rok 1848 v Evropě - PowerPoint PPT Presentation


  • 398 Views
  • Uploaded on

Lucie Laštovková C4A. Revoluční rok 1848 v Evropě. situace v Evropě po Vídeňském kongresu příčiny , cíle a výsledky revolučních hnutí roku 1848 a průběh událostí ve Francii , Německu a Itálii průběh revoluce v habsburské monarchii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Revoluční rok 1848 v Evropě' - jaime-randolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

situace v Evropě po Vídeňském kongresu

příčiny, cíle a výsledky revolučních hnutí roku 1848 a průběh událostí ve Francii, Německu a Itálii

průběh revoluce v habsburské monarchii

slide3

V září 1814 ve Vídni - jednání o budoucím uspořádání kontinentu po napoleonských válkách

Hlavní iniciátor mezinárodního kongresu: ministr zahraničních věcí a pozdější rakouský kancléř kníže KlemensMetternich

hlavní slovo v jednání: zástupci čtyř zemí „výbor čtyř“ Rakouska, Ruska, Pruska a Velká Británie

slide4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Metternich_(c._1835-40).jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Metternich_(c._1835-40).jpg

slide5

Obnova předrevolučních poměrů

Francie ztráta všech územních zisků z dob napoleonských válek

musela vrátit umělecká díla svezená do Paříže z celé Evropy

700 miliónů franků válečných reparací

slide6

Vznik: Německý spolek(35 monarchií a 4 svobodná města)

Polské království

Nizozemské království

Prusko - část Porýní a Saska

Rakousko - severní Itálie - Lombardie a Benátsko

VB - strategické námořní základny

slide7

http://2.bp.blogspot.com/_KQG4gmqpsn4/TLim6AuN1GI/AAAAAAAAAkI/oMJHls-bwqQ/s1600/post-congress-of-vienna-map.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_KQG4gmqpsn4/TLim6AuN1GI/AAAAAAAAAkI/oMJHls-bwqQ/s1600/post-congress-of-vienna-map.jpg

svat aliance

ruský car Alexandr I., rakouský císař František I., a pruský král Fridrich Vilém III.

Vzájemná spolupráce zabránění vzájemným konfliktům a zabránění šíření demokratických a liberálních myšlenek i revolučních nálad

Svatá aliance
revolu n rok 1848

snaha odstranit přežitky feudalismu, které brání kapitalistickému vývoji – robota

nespokojenost s politickým uspořádáním po Vídeňském kongresu (nespokojenost s absolutismem, konzervatismem)

vzrůst národního cítění (zejména utlačovaných národů v habsburské monarchii)

národní požadavky v Itálii a Německu (snaha o sjednocení)

sociální konflikty a neklid (spjat se zhoršováním podmínek – nezaměstnanosti), neúroda, zvyšování cen

Revoluční rok 1848
it lie

povstání na Sicílii (v Palermu) proti vládě Bourbonů

povstání v severní Itálii proti Habsburkům

v Benátkách vyhlášena republika

Vyhrála rakouská armáda

Itálie
f rancie

dva směry:

liberální buržoazie (požaduje volební reformu)

radikální buržoazie (drobná buržoazie a inteligence, uvědomují si dělnictvo, požadují změny i pro dělnictvo)

došlo ke svržení krále Ludvíka Filipa Orleánského a k vyhlášení republiky

Červnová revoluce dělnictvo x buržoazie

prezidentem republiky byl zvolen příbuzný Napoleona, Ludvík Bonaparte – Francie znovu císařstvím

Francie
slide12

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/1778_Louis_Napoleon.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/1778_Louis_Napoleon.jpg

n mecko

Cílem revoluce bylo sjednocení Německa a vyhlášení ústavy

Německé národní hnutí mělodvasměry:

vytvořit Velkoněmecko (sjednotit všechna území německy mluvících zemí

vytvořit Maloněmecko

Německo
slide14

revoluce ve Vídni, císař reagoval sesazením Metternicha a slíbil ústavu a svobodu tisku

vznik „oktrojované ústavy“

Povstání ve Vídni, v Čechách a Maďarsku

R-U
slide15

11. března 1848 - radikální demokraté svolali lidové shromáždění do Svatováclavských lázní.

sdruženi v tajném spolku Repeal (Emanuel Arnold, Karel Sabina, J. V. Frič, Vilém Gauč)

Čechy
slide16

požadavky pro císaře:

státoprávní požadavky (samostatnost Čech v rámci Rakouska)

národnostní požadavky (rovnoprávnost čj a nj v úřadech a na školách)

liberální požadavky (svoboda tisku, zrušení cenzury, svoboda shromažďování)

sociální požadavky (zrušení roboty, zlepšení postavení dělníků)

slide17

Národní výbor, vypracoval petici pro císaře. Odpovědí císaře byl tzv. „Kabinetní list“, ve kterém císař sliboval nápravu.

slide18

V červnu 1848 se konal Slovanský sjezd

Účastnili se ho rakouští Slované, Poláci a Rusové. Jednali o vztazích mezi Slovany a mezi Slovany a Němci.

došlo ke srážce s vojáky generála Windischgrätze a k vypuknutí Pražského červnového povstání

Májové spiknutí- 1849

z droje

http://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezentace/sexta/Evropa_viden_kongres.pdfhttp://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezentace/sexta/Evropa_viden_kongres.pdf

http://www.dejepis.com/ucebnice/revolucni-rok-1848-1849/

Zdroje