n dory prostaty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nádory prostaty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nádory prostaty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Nádory prostaty - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

Nádory prostaty. Epidemiologie. Nejčastější nádorové onemocnění u mužů Postiženo 13% mužské populace EHS Trvalý nárůst /7 let - 7l,4%/ Nejvyšší výskyt - Skandinávské země - USA - Evropa Nejnižší výskyt - Japonsko, Taiwan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nádory prostaty' - sissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epidemiologie
Epidemiologie
 • Nejčastější nádorové onemocnění u mužů
 • Postiženo 13% mužské populace EHS
 • Trvalý nárůst /7 let - 7l,4%/
 • Nejvyšší výskyt - Skandinávské země

- USA

- Evropa

 • Nejnižší výskyt - Japonsko, Taiwan
 • Převážně onemocnění vysokého věku
etiologie
Etiologie
 • Dědičnost

- riziko zvýšené 3x u potomka

- autosomálně dominantní přenos

- obvykle ztráta supresorového genu p53

slide4

Profesionální vlivy

 • - záření
 • - herbicidy
 • - pesticidy
 • - hnojiva
 • - Hg
 • - Cd
 • Obesita
 • Jaterní cirhosa / kolísání hladin androgenů /
 • Sexuální aktivita,promiskuita
 • Černá rasa
histologie
Histologie
 • Adenokarcinomy - 95%
 • Nádory z urotelu
 • Karcinom dlaždicobuněčný
 • Nádory ostatní - velmi vzácné
zp sob en
Způsob šíření
 • Per continuitatem - nejčastěji periferie p.
 • Lymfogenně
 • Hematogenně - skelet

- játra / vzácně/

- plíce / ještě vzácněji/

symptomy nemoci
Symptomy nemoci
 • Asymptomatický průběh - v začátku nemoci
 • Obtíže s močením

- slabý proud moči

- opoždění start

- přerušovaný proud

- urgentní mikce

- retence moči

 • Bolesti v kostech - při M1
 • Otok dolních končetin - při N+
diagnostika ca prostaty p ehled
Diagnostika ca prostaty- přehled
 • 1.Anamnesa

- hereditární faktory

- expozice kancerogenům

- klinické obtíže

 • 2.Celkové klinické vyšetření

+ vyšetření per rectum

 • 3. Celkové biochemické vyšetření

+ PSA

slide9

4. TRUS - transrektální ultrasonografie

 • + punkční biopsie
 • 5.CT / MRI/ pánevní oblasti
 • 6. Sonografie břicha a pánve
 • 7. RTG plic
 • 8. Scintigrafie skeletu
 • 9. PET
pil e diagnostiky
Pilíře diagnostiky
 • I. Vyšetření per rectum

- snadno proveditelné

- součást preventivních prohlídek

nad 5O/4O/ let

slide11

II. PSA

 • - elementární markr nádorového postižení prostaty
 • - chemocky jde o glykoprotein
 • - normální hodnota je kolem 4,5 ng/ml séra
 • - hodnota 5-lO-šedá zona,možnost ca,
 • BHP, prostatitidy
 • - při diagnose ca
 • - hodnota pod 5,0 svědčí proti postižení LU
 • - hodnota pod 10,0 svědčí proti disseminaci
 • - hodnota nad 100,0 svědčí pro disseminaci
 • - index f/t PSA pomáhá v diagnostice BHP x ca
 • - hodnota 18% riziko ca x BHP 50%
 • - vyšší hodnoty- spíše BPH
 • - nižší hodnoty - spíše ca
slide12

- PSA velocity - rychlost vzestupu /lR větší než O,4 ng/ml/R

suspekce na ca

- doubling time PSA-doba zdvojnásobení koncentrace PSA

orientuje o rychlosti progrese ca,zpočátku 2-4 roky.

slide13

3.Transrektální sonografie a biopsie

 • - provádí se 6 - 8 odběrů v jedné době
 • / sextantová biopsie /
 • - stanoví se druh a biologická povaha nádoru
 • - stanoví se případné perineurální šíření
 • - určí se grading
 • - dle TNM Gl-G4
 • - dle Gleasona tzv. skore l-lO, tedy hod-
 • nocení 5 hlavních a 5 vedlejších
 • kriterií
 • Gl 1-3 nízká agresivita
 • Gl 4-7 střední agresivita
 • Gl 8-10 vysoká agresivita
t klasifikace a stadia nemoci
T klasifikace a stadia nemoci

Zkrácený přehled

Tl Klinicky nezjistitelný nádor/palpace, sono/

T1a - méně , než 5%buněk v resekátu

Tlb - více, než 5% buněk v resekátu

Tlc - nádor ,zjištěný punkční biopsií při patol. PSA

T2 Nádor, ohraničený na prostatu

T3 Nádor penetrující přes pouzdro

T4 Nádor fixovaný, penetrace do rekta, močového

měchýře...

p edopera n odhad en n doru p es kapsulu
Předoperační odhad šíření nádoru přes kapsulu
 • 1. Endosono, sono, CT , MRI
 • 2. Gleasonovo skore
 • 3. Hladina PSA
 • 4. Perineurální propagace v histol. odečtu
l ba lokalisovan nemoci do t2
Léčba lokalisované nemoci/do T2
 • 1. Retropubická prostatektomie
 • 2. Radikální aktinoterapie
 • 3. Sledování

/vysoký věk,komorbidita,

příznivé prognostické faktory/

l ba lok ln pokro il ho onemocn n t3 nx
Léčba lokálně pokročilého onemocnění -T3 NX
 • 1.Aktinoterapie - je metodou volby
 • 2.Hormonální adjuvantní léčba - při přetrvá-

vajících zvýšených hodnotách PSA

hormon ln regulace u mu e
Hormonální regulace u muže

Hypothalamus

LH RH agonista

CRF

LH-RH

Inhibitor LH-RH,nebo

LH

Hypofýza

ACTH

LH,FSH

Nadledvina

Varle

Orchiektomie

Nadledvinové

androgeny

Testosteron

Antiandrogeny

Antiandrogeny

Prostata

analoga lh rh
Analoga LH-RH
 • Zoladex depot/ goserelin acetát/
 • Suprefact /buserelin acetát/
 • Decapeptyl depot/triptorelin acetát/
inhibitory lh rh nebo lh
Inhibitory LH-RH,nebo LH
 • Diethylstilbestrol/DES/
 • Estradurin /polyestradiol fosfát/
 • Provera/medroxyprogesteronacetát/
 • Androcur/cyproteron acetát/
inhibice synt zy v nadledvin ch
Inhibice syntézy v nadledvinách
 • Orimeten / aminoglutethimid/
 • Provera / medroxyprogesteron acetát /
 • Androcur/ cyproteron acetát /
perifern antiandrogeny
Periferní antiandrogeny
 • Flucinom/ flutamid/
 • Casodex/ bicalutamid/
 • Androcur / cyproteron acetát/
 • Anandron / nilutamid/
primol ba generalizovan ho onemocn n
Primoléčba generalizovaného onemocnění
 • 1. Hormonální terapie

- bilaterální orchiectomie

- bilat. OE + antiandrogen - KAB

- LHRH analogon + antiandrogen - IAB

- steroidní antiandrogen v monoterapii

mo n v chodiska p i nar staj c rezistenci k hormon ln manipulaci
Možná východiska při narůstající rezistenci k hormonální manipulaci

Orchieektomie /OE/

OE + periferní antiandrogen

OE + vysazení periferního antiandrogenu

OE + Provera/medroxyprogesteron acetát /

rezistence

rezistence

rezistence

CHT

rezistence

slide26

2. Chemoterapie

 • a/ specifická - estramustinfosfát/Estracyt/
 • b/ nespecifická - např. DDP + ADM
 • Indikace: selhání hormonální terapie u ge-
 • neralizovaného onemocnění
 • 3. Bisfosfonáty
 • 4. Aktinoterapie v paliaci metastáz
 • 5. Metastron
komplexn p stupy v z kladn m o et en
Komplexní přístupy v základním ošetření
 • Aktinoterapie po chirurgickém ošetření

- po TUR

- po radikální prostatektomii při

pozitivních okrajích

- po radikální prostatektomii při trvající

zvýš.hodnotě PSA nad O,5 ng/ml

slide28

Hormonální terapie po aktinoterapii

 • - po kurativní radioterapii při trvajícím
 • zvýšení PSA
 • - při lokální progresi po aktinoterapii
prognosa onemocn n 10 let p e it
Prognosa onemocnění - 10 leté přežití
 • Po radikální prostatektomii 75-93%
 • Po radikální aktinoterapii 55-73%
 • Po hormonální terapii délka života

18 - 30 měsíců

prevence
Prevence
 • DRV l x ročně nad 5O let věku
 • PSA l x ročně nad 5O let věku