gotika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gotika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gotika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Gotika - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_06-19. Gotika. Umění vrcholného středověku. Umělecký sloh gotika. Navazuje plynule na románský sloh . Projevuje se od 2. poloviny 12. století , původ Francie . U nás později. Ve střední Evropě až do počátku 16. století, zatímco v Itálii již rozvoj renesance.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gotika' - blade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gotika

VY_32_INOVACE_06-19

Gotika

Umění vrcholného středověku

um leck sloh gotika
Umělecký sloh gotika
 • Navazuje plynule na románský sloh.
 • Projevuje se od 2. poloviny 12. století, původ Francie. U nás později.
 • Ve střední Evropě až do počátku 16. století, zatímco v Itálii již rozvoj renesance.
 • Jediný evropský sloh, který ve svém výtvarném výrazu nečerpá z antického odkazu.
 • Následná renesance se již opět bude opírat o antické dědictví.
um leck sloh gotika1
Umělecký sloh gotika
 • V Českých zemích gotika spojena především s Karlem IV., později pak s Vladislavem Jagellonským.
 • Karlův most 1 3 5 7 9 7 5 3 1 (řada lichých čísel) – stavba zahájena 1357. 9. 7. 5 : 31 .
 • Karlštejn – pokladnice říšských i českých korunovačních klenotů.
 • Hrady
karl v most 1357
Karlův most 1357

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

karl tejn
Karlštejn

Autor: Prazak, Název:Hrad Karlštejn.jpgZdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_Karlštejn.jpg

t nsk chr m starom stsk n m st praha
Týnský chrám, Staroměstské náměstí, Praha

Autor:VítVít, Název:Týnský chrám z Orloje.JPGZdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Týnský_chrám_z_Orloje.JPG

architektura katedr ly
Architektura - katedrály
 • Vznikají mohutné stavby – katedrály (hlavní chrám při biskupství či arcibiskupství), ale i stavby menší (hrady, domy ve městech, mosty).
 • Základní znaky:1) vertikalismus (pohled vzhůru k Bohu)2) lomený oblouk (modlící se ruce)3) vnitřní opěrný systém – žebrová klenba4) vnější opěrný systém5) zdobné prvky – fiály (drobné věžičky), rozety, chrliče.
1 vertikalismus katedr la sv v ta praha
1) Vertikalismus, katedrála sv. Víta, Praha

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

vertikalismus olt katedr ly sv v ta praha
Vertikalismus, oltář katedrály sv. Víta, Praha

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

2 lomen oblouk zdoben port l katedr la sv v ta praha
2) Lomený oblouk + zdobený portál, katedrála sv. Víta, Praha

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

lomen oblouk okna katedr ly ve strasburgu
Lomený oblouk okna katedrály ve Strasburgu

Autor: Totosan, Název:Oknokatedraly Strasburg.JPGZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okno_katedraly_Strasburg.JPG

3 vnit n a vn j op rn syst m ebrov klenba
3) Vnitřní (a vnější) opěrný systém – žebrová klenba

Autor:Hill, Název:Gotic3d2.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpg

ebrov klenba sainte chapelle pa
Žebrová klenba, Sainte Chapelle, Paříž

Autor: Didier B (Sam67fr) , Název:SainteChapelle - Upperlevel 1.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sainte_Chapelle_-_Upper_level_1.jpg

4 vn j op rn syst m katedr la mil no
4) Vnější opěrný systém, katedrála Miláno

Autor:NCurse , Název:Milan Dome3.JPGZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Dome3.JPG

vn j op rn syst m chr m sv barbory kutn hora pam tka unesco
Vnější opěrný systém – chrám sv. Barbory, Kutná Hora, památka UNESCO

Autor: JerzyStrzelecki , Název: KUTNA HORA (js) 11.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KUTNA_HORA_(js)_11.jpg

5 zdobn prvky fi ly rozety chrli e
5) Zdobné prvky fiály, rozety, chrliče

Autor: Andreas Groll , Název:Groll12.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Groll12.jpg

rozeta d m sv v clava olomouc
Rozeta, dóm sv. Václava, Olomouc

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

rozeta vnit n pohled katedr la sv v ta praha
Rozeta – vnitřní pohledkatedrála sv. Víta, Praha

Rozeta – vnější pohledkatedrála sv. Víta, Praha

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

chrli e katedr la skotsko
Chrliče, katedrála Skotsko

Autor:Callum Black , Název: Gargoyle, Dornoch Cathedral.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gargoyle,_Dornoch_Cathedral.jpg

zn m gotick stavby
Známé gotické stavby
 • Notre – Dame, Paříž
 • Notre Dame, Remeš
 • Westminsterské opatství, Londýn
 • Katedrála, Salisbury
 • Dóžecí palác, Benátky
 • Katedrála sv. Víta, Praha
 • Chrám sv. Mořice, Olomouc
 • Kostel sv. Jakuba v Brně
katedr la notre dame pa
Katedrála Notre Dame,Paříž

Autor: Sanchezn , Název:NotreDameDeParis.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NotreDameDeParis.jpg

katedr la notre dame reme de reims
Katedrála Notre Dame, Remeš (de Reims)

Autor: bodoklecksel , Název:Reims Kathedrale.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reims_Kathedrale.jpg

westminstersk opatstv lond n
Westminsterské opatství, Londýn

Autor: Přemysl otakar , Název: Westminstercathedral.jpgZdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Westminster_cathedral.jpg

katedr la v salisbury
Katedrála v Salisbury

Autor: Andrew Dunn , Název:Salisbury Cathedral.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salisbury_Cathedral.jpg

d ec pal c ben tky
Dóžecí palác, Benátky

Autor: Radomil, Název:WenecjaPalac Dozow.JPGZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenecja_Palac_Dozow.JPG

katedr la sv v ta praha
Katedrála sv. Víta, Praha

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

chr m sv mo ice olomouc
Chrám sv. Mořice, Olomouc

Chrám sv. Mořice, Olomouc

Autor: Michal Maňas, Název:Chramsvateho Morice 2.jpgZdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chram_svateho_Morice_2.jpg

Autor: Michal Maňas, Název:Chram svateho Morice misijni kriz.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chram_svateho_Morice_misijni_kriz.jpg

kostel sv jakuba brno
Kostel sv. Jakuba, Brno

Autor: David Novák cs:Gothic2 , Název:SvJakub6.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SvJakub6.jpg

vladislavsk pozdn gotika
Vladislavská pozdní gotika
 • Závěrečné období gotického umění v českých zemích.
 • Konec 15.století do 1. třetiny 16. století.
 • Období vlády Vladislava Jagellonského, zahájil reprezentační přestavbu Pražského hradu.
 • Povolal stavitele Benedikta Reida (Rejta), přestavěl opevnění Hradu + vytvořil Vladislavský sál (největší klenutý prostor bez podpůrných sloupů ve střední Evropě).
 • Stavitel Matěj Rejsek – Prašná brána, dostavba Týnského chrámu.
vladislavsk s l pra sk hrad praha
Vladislavský sál, Pražský hrad, Praha

Autor: PetrusSilesius , Název:Prag Vladislav-Saal.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag_Vladislav-Saal.jpg

vladislavsk s l pra sk hrad praha1
Vladislavský sál, Pražský hrad, Praha

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

socha stv
Sochařství
 • Tradičně zobrazení : - madony s Jěžíškem (esovité prohnutí)- pieta – madona s Jěžíšem po sejmutí z kříže.
ternbersk madona arcidiec zn muzeum olomouc
Šternberská madona, Arcidiecézní muzeum, Olomouc

Autor: autorka DUM Mgr. D. Gajdošíková

pieta z lut na arcidiec zn muzeum olomouc
Pieta z Lutína, Arcidiecézní muzeum, Olomouc

Autor: Martin Vavřík, Název:PietaLutin.jpgZdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PietaLutin.jpg

mal stv
Malířství
 • Většinou anonymní tvůrci, nástěnné a deskové malby, oltáře :Mistr třeboňského oltářeMistr vyšebrodského oltářeMistr Theodorik
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková