Download
norge i dansketiden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NORGE I DANSKETIDEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
NORGE I DANSKETIDEN

NORGE I DANSKETIDEN

536 Views Download Presentation
Download Presentation

NORGE I DANSKETIDEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NORGE I DANSKETIDEN 1536 MOT 1814

 2. NORGE BLIR EN DEL AV DET DANSKE RIKE • 1536: Reformasjonen innført i Norge • Samme år ble Norge en del av kongeriket Danmark • Etter dette ble alle viktige avgjørelser tatt i København. • Norge ble ledet av en stattholder som alltid var en dansk adelsmann. • Kongene bodde alltid i Danmark.

 3. NORGE FÅR BEHOLDE SIN EGEN LOV • Hvorfor var dette så viktig?

 4. KRIGER MELLOM NABOENE I NORDEN • Mellom 1563 og1660 var Norge, Danmark og Sverige i krig med hverandre 5 ganger. • Stridens kjerne: • Hvem skulle ha herredømme over Østersjøen? • Hvor skulle grensene mellom landene gå?

 5. SKOTTETOGET I 1612 • Se side 122

 6. BØNDENE MÅTTE BETALE MYE FOR KRIGENE • Krig er dyrt – bøndene måtte derfor betale høye skatter. • Fogden samlet inn skatten og var derfor veldig lite populær…… • Noen ganger sendte de også klager til danskekongen.

 7. ENEVELDET INNFØRES I DANMARK – NORGE I 1660 • Fra nå av var det kongen som bestemte helt uavhengig av alle lover. • I virkeligheten ble landet styrt av embedsmennene. • Ingen av kongene var kjent for å være veldig smarte..

 8. DE STORE NORDISKE KRIGENE • Mellom 1709 og 1720 kom Danmark – Norge og Sverige i krig med hverandre igjen. • Sverige angrep Norge på flere kanter. • 1720 – fred.

 9. MOT BEDRE TIDER

 10. SKOGBRUK OG TRELASTINDUSTRI • 1500 – tallet, Norge mulighetenes land. • Liten befolkning og mye land….. • Andre land ville kjøpe tømmer. • Oppgangssaga ble tatt i bruk – var revolusjonerende for trelastindustrien.

 11. SJØFART OG FISKE • Skipsverft ble viktig. Billigere å frakte varer med båter enn på land. • På 1700-tallet var Arendal den viktigste sjøfartsbyen i Norge. • Danmark – Norge hadde kolonier i De vestindiske øyer.

 12. DET VERDIFULLE METALLET • Sølvverk i Kongsberg. • Kobber og jern

 13. FRA RIDEVEIER TIL KJØREVEIER • Fram til 1624 fantes det bare gangveier og rideveier i Norge. • Kongeveien. • Først på slutten av 1700-tallet fikk vi et veinett som bandt ulike byer sammen.

 14. POSTEN SKAL FRAM! • På slutten av 1600-tallet ble postvesenet opprettet. • Postbønder førte poster videre på ulike strekninger. • Krevende og ofte farlig jobb.

 15. GLIMT FRA DAGLIGLIVET • Bryllup • Svangerskap og fødsler • Bare halvparten av barna ble mer enn 10 år gamle • Alle skal lære å lese og skrive • 1736: Konfirmasjonsloven innført • Omgangsskole

 16. LOVER, REGLER OG STRENGERE STRAFFER • En tyv kunne ble brennemerket eller få hånden hogd av. • Dødsstraff og offentlig pisking kunne også skje…. • Barn som ikke oppførte seg, ble sendt til tukthuset.

 17. KVINNER MANGLET RETTIGHETER • Fikk ikke sitte i styrer. • Kunne ikke gjøre avtaler om penger og eiendom på egenhånd. • Å få barn utenom ekteskap var en stor skam.

 18. TROLLDOM OG HEKSEBRENNING • Flere hundre ble anklaget for drive med trolldom, særlig fattige kvinner • Saken mot Anne Persdotter – se side 133.

 19. SAMENE PÅ NORDKALOTTEN • Veidefolk: Levde av jakt, fangst og fiske. • De beveget seg på tvers av landegrensene, de var nomader. • De måtte betale skatt til mange land. • Mektige krefter i naturen. • Noaider: Personer som kunne komme i kontakt med de døde. • Misjonærer ble sendt til Nord – Norge.

 20. KONG KRISTIAN 4. • Født i København i 1577 • Klisterhjerne • Ble kronet til dans – norsk konge som 19åring • Regjerte i 60 år og besøkte Norge cirka 30 ganger • Gav navnet Kristiania til Oslo i 1624. • Krigslysten

 21. KALMARKRIGEN 1611 – 1613 • Danmark – Norge – Sverige

 22. AKERSHUS FESTNING • Fangehull • 2.verdenskrig ble nordmenn fengslet og skutt her. • Flotte saler, regjeringsmiddager. • http://www.youtube.com/watch?v=iVRkPIqsnzw&feature=related