Download
conversation in a restaurant n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conversation – In a restaurant PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conversation – In a restaurant

Conversation – In a restaurant

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Conversation – In a restaurant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Conversation– In a restaurant Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Contents Conversation – In a restaurant 1. Druhy restauračních zařízení Definování a příklady stravování 2. Rozhovor v restauraci Praktické příklady konverzace 3. Slovní zásoba k tématu Vhodná slovní zásoba a praktické příklady 4. Praktická cvičení v konverzaci Praktické příklady a cvičení

 4. Café – youcanhave a cup ofteaorcoffee and snackthere (= somethingsmall to eatlike a sandwichorcake) Restaurant – you go therefor a full meal, more expensivethan a café Fast-food restaurant – youcanget a quick hot mealthere, forexampleburger and chips Self-service restaurant – youtakewhatyouwant, payforit and carryit to your table Bar/pub– bars and pubs serve alkohol and soft drinks (=non-alkoholicdrinkslikefruitjuice and lemonade) Druhy restauračních zařízení

 5. Joe: Thisis a nice place, isn´tit? Jane: Yes. Thewaiterisfriendly and restaurant looks very clean. Joe: Whatwouldyoulike to drink? Jane: I´dlikesomemineralwater. Joe: Shallwehave a bottleofwine? Jane: Not forme, thankyou. I´vegotthe car. Joe: Oh, allright. (To thewaiter) Twomineralwaters, please. Jane: Here´sour food. Enjoyyourmeal! Joe: Thistastesdelicious. How´syourfish? Jane: Very nice, thanks. Thesauceisgood. Wouldyoulike to taste it? Joe: Yes, please, I would. Oh, it´s very nice. Jane: Havewegot a timefordessert? Joe: No, I don´tthink so. I don´twant to belateforthe concert. Shallwehave a cup ofcoffee? Jane: Yes, good idea. Thedessertslook nice. I´dlike to taste one. Joe: Well, wecancomehereagainanotherday. Jane: Yes, wecan. Rozhovor v restauraci [1]

 6. Joe: This a good place for Czech food. Wouldyoulike to try „svíčková“? Jane: Oh, I don´tknow. What´sitlike? Joe: Well, it´spiecesofpork in a creamyvegetablesauce and it´sservedwithdumplings. It´s very taste. I thinkyou´regoing to enjoyit. Jane: Thatsoundsgood. I musttry a beer, too! What are youhaving? Joe: I fancythebeefcutlet and salad, with a mineralwater. (Theyordertheirmeals) Jane: Mmm, this „svíčková“ istasty. How´syourmeal? Jo: Very nice, thanks. Pleasewouldyoupassthe salt? Jane: Hereyou are. Jo: Thanks. What are youhaving? Co si dáte? I fancy… Chtěl bych… Please, wouldyoupassthe salt? Podejte mi prosím sůl. Hereyou are. Prosím. Rozhovor v restauraci [1]

 7. Waiter: Are youready to order? Customer: Ye, I´dliketomatosoup and steak, please. Waiter: Wouldyoulikethe steak withchipsornewpotatoes? And howwouldyoulikeyour steak – rare, medium orwell- done? Customer: Rare, please. And withnewpotatoes. Waiter: And whatwouldyoulike to drink? … … Waiter: Iseverythingallright? Customer: Thankyou, it´s very nice. Ordering food Otázka: Whatdon´teatvegetarians? Theydon´teat …………….

 8. Starters: tomatosoup, melon, orangejuice… Maincourse:roastbeef, green peas, carrots and roastpotatoes chickensalad steak, mashedpotatoes and mixedvegetables fish and chips cheese or ham omelette Dessert: icecream, strawberries, fruitsalad… Kindsofmeat: beef hovězí veal telecí pork vepřové chicken kuřecí lamb jehněčí Slovní zásoba k tématu

 9. 1. Uspořádetej do věty: the dog/eat/did/food/all/ the? 2. Přeložte: Podej mi prosím sůl. Chtěl bych ochutnat nějaké víno. 3. Whichoftheplaceswouldyou go to ifyou… - want a romanticdinnerfortwo? - havethreesmallchildrenwithyou? - are very thirsty? 4. Doplňte: Youcanhavevegetable …………..to start. 1. steak Wouldyoulike a cheese………….? 2. potatoes Do youlikeyour ………well-done? 3. soup I´dlikesomeroast …………… 4. omelette Praktická cvičení v konverzaci

 10. There are somemistakes in thisdialogue. Correctthemistakes: Waiter: Are youreadyfororder? Customer: Yes, I likevegetablesoup and steake, please. Waiter: Whatwouldyoulikeyour steak? Rare, medium or done good? Customer: Rare, please. Waiter: Whatyouwouldlike to drink? Customer: A orangejuice, please. Uspořádejte rozhovor:[1] No, thanks, that´sall. Hello. Can I helpyou? Wouldyoulikesomething to drink? A smallCoke, please, diet Coke. Yes, I´dlike a cheesburger and chips. Hereyou are. Anythingelse? Praktická cvičení v konverzaci

 11. Questions • Whatwouldyoulike to eat? • Whatwouldyoulike to drink? • Do youknow „Enjoyyourmeal!“ and „Bon appetit!“?

 12. Seznam obrázků: [1]anonym, MB900429741.jpg, [vid: 23. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [2]anonym, MB900403367.jpg, [vid: 23. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [3]anonym, MB900403630.jpg, [vid: 23. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [4] anonym, MB900448497.jpg, [vid: 24. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [5]anonym, MB900432911.jpg, [vid: 24. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [6]anonym, MB900422610.jpg, [vid: 24. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [7]anonym, MB900400578.jpg, [vid: 24. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [8] anonym, MB900233362.jpg, [vid: 24. 10. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office

 13. Seznam použité literatury: [1] ] Kolektiv, STEP BY STEP 1, nakladatelství Fraus, 2007

 14. Děkuji za pozornost 