kompetencije u itelja i ishodi u enja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMPETENCIJE UČITELJA I ISHODI UČENJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMPETENCIJE UČITELJA I ISHODI UČENJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

KOMPETENCIJE UČITELJA I ISHODI UČENJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 684 Views
 • Uploaded on

KOMPETENCIJE UČITELJA I ISHODI UČENJA. STRUČNI SKUP IZ INFORMATIKE ZA VODITELJE ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA, MENTORE I SAVJETNIKE Vukovar od 5. do 7. ožujka 2009. mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica Miljenka Galić, prof., pedagoginja - mentor. mr.sc . Slavko Petrinšak , prof .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMPETENCIJE UČITELJA I ISHODI UČENJA' - marsha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetencije u itelja i ishodi u enja

KOMPETENCIJE UČITELJA IISHODI UČENJA

STRUČNI SKUP IZ INFORMATIKE ZA VODITELJE ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA, MENTORE I SAVJETNIKEVukovar od 5. do 7. ožujka 2009.

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica

Miljenka Galić, prof., pedagoginja - mentor

mr.sc. SlavkoPetrinšak, prof.

MFMG09

to je kompetencija
Što je kompetencija?

Kombinacija znanja, vještina, stavova, vrijednosti i navika koje omogućuju pojedincu da aktivno i efikasno djeluje u određenoj (specifičnoj) situaciji, odnosno profesiji.

MFMG09

slide3

Kompetencija podrazumijeva “imati neophodne sposobnosti,autoritet, vještinu, znanje…”- prema Oxford advancedleaners encyclopedic dictionary, 1989,str. 183.)

Tri dimenzije učiteljske kompetencije:

1. Profesionalna

2. Pedagoško – didaktičko – metodička, posredovanje znanstvenih spoznaja u nastavi

3. Radna

MFMG09

3

1 profesionalna kompetencija
1. Profesionalna kompetencija
 • razina općeg znanja
 • sposobnost planiranja
 • sposobnost izvedbe zadataka
 • sudjelovanje u projektima
 • samovrednovanje i vrednovanje
 • stručno usavršavanje

MFMG09

2 pedago ko didakti ko metodi ke kompetencije
2. Pedagoško – didaktičko – metodičke kompetencije
 • Poznavanje i primjena pedagoške teorije i prakse
 • Snalaženje u području
 • Sposobnost poučavanja i praćenja
 • Usvajanje školske procedure
 • Kreiranje nastavnih sadržaja

- planiranje, programiranje,

pripremanje za nastavu)

 • Prepoznavanje i rješavanje obrazovnih problema

MFMG09

slide6
2. Pedagoško – didaktičko – metodičke kompetencije(nastavak)
 • Razvijanje vještina upravljanja razredom
 • Pronalaženje odgovora na probleme u disciplini
 • Poučavanje u ograničenim mogućnostima škole
 • Motivacija učenika i njihovo uključivanje u razredne aktivnosti
 • Vještina evaluacije / ocjenjivanja

MFMG09

slide7
2. Pedagoško – didaktičko – metodičke kompetencije(nastavak)
 • Razumijevanje socijalnih i drugih okolnosti koje mogu utjecati na učenikovo izražavanje i ponašanje
 • Učenje komunikacije s roditeljima i uključivanje roditelja
 • Povezivanje teorije i nastavnih metoda stečenih obrazovanjem u nastavnoj praksi
 • snalaženje u međunarodnim pitanjima

MFMG09

3 radne kompetencije prakti no znanje
3. Radne kompetencije - praktično znanje
 • vještina suradnje
 • predanost poslu
 • timski rad
 • osjećaj odgovornosti
 • kvaliteta rada
 • poznavanje jezika

(ICT tehnologije)

MFMG09

slide9
3. Radne kompetencije - praktično znanje

(nastavak)

 • Savjesnost – preuzimanje odgovornosti
 • Ustrajavanje na ciljevima bez obzira na rezultate
 • Inicijativa
 • Optimizam – unutrašnja motivacija i volja za rad
 • Izgrađivanje i njegovanje pravilnog govornog i pisanog izraza
 • Opća komunikacijska i jezična pismenost
 • Poznavanje engleskog i nekog drugog svjetskog jezika

MFMG09

slide11
Široko određenje kompetencija (u njemačkoj literaturi)

Četiri područja:

 • stručno – predmetno
 • pedagoško
 • organizacijsko
 • komunikacijsko - refleksivno

MFMG09

slide12
Prema Europskoj komisiji za unaprjeđivanje obrazovanja I

stručnog usavršavanja obrazovanje učitelja/nastavnika

treba biti interdisciplinarno i multidisciplinarno

Učitelj/nastavnik trebao bi:

a) imati znanjeiz predmeta koji poučava ali i drugih, njemu sličnih - interdisciplinarno poznavanje svoje struke

b) pedagoško-psihološka znanja – razumijevanje razvojnih obilježa učenika, stilova učenja, kulture učenika

c) vještine poučavanja - poznavanje strategija, metoda i tehnika poučavanja

d) razumijevanje društvenog i kulturnog konteksta obrazovanja i škole.

MFMG09

slide13
Temeljne nastavne kompetencije

(prema Kyriacou:1998, 24)

 • planiranje i pripremanje za nastavni sat
 • izvedba nastavnog sata - vođenje i tijek nastavnog sata
 • razredni ugođaj – disciplina
 • ocjenjivanje učeničkog napretka
 • osvrt i prosudba vlastitog rada.

MFMG09

europski principi nastavni ke kompetencije
Europski principi nastavničke kompetencije

Učenje ne bi smjelo biti

krajnji cilj, “zbir znanja”

već bi se trebao ogledati u

boljem shvaćanju samoga

sebe i drugih u

svakodnevnom životu.

Modificirano prema: E. Piršl, 2008.

MFMG09

slide15
Učenici bi trebali znati za što uče,

aučitelji/nastavnici za što poučavaju kako

bi nastava poprimila interpersonalna

obilježja, umjesto akumuliranja

činjenica bez mogućnosti generalizacija i

razvijanja životnih vještina.

MFMG09

slide16
(Eurydice, 2003: 6) identificira pet područja

novih kompetencija («new competences now expected

of teachers»):

 • poučavanje uz upotrebu suvremene ICT

tehnologije

 • integracija djece s posebnim potrebama
 • rad u skupini s djecom i multikulturalno

mješovitim skupinama

 • menadžment škole i različiti administrativni poslovi
 • rješavanje konflikata

MFMG09

slide17
Ideje, vizije i misije ...

- utvrđene 1966. godine u Preporuci o statusu učitelja,

prvom i do danas najvažnijem međunarodnom dokumentu u području obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja/nastavnika.

-146 članakau 13 cjelina utvrđuju: opća načela obrazovanja, izobrazbe i usavršavanja, zapošljavanja, rada i života te prava i odgovornosti učitelja javnih i privatnih škola

(od predškolske do srednjoškolske razine).

MFMG09

klju ne kompetencije za cjelo ivotno u enje europski okvir lisabon 2000
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – Europski okvir, Lisabon 2000.
 • Komunikacija na materinjem jeziku
 • Komunikacija na stranom jeziku
 • Matematička i prirodoslovna kompetencija
 • Informatička kompetencija
 • Međuljudska, socijalna i građanska kompetencija
 • Poduzetnička kompetencija, preuzimanje inicijative
 • Izražavanje kroz kulturu, povijest i umjetnost

MFMG09

umjesto zaklju ka
Umjesto zaključka

Koja su obilježja uspješnog učitelja/nastavnika?

Povjerenje učitelja/nastavnika u svoju struku,

znanja i vještine koje ima, vrijednosti i stavove koje

zastupa i poticanje potencijala (sposobnosti) učenika

za učenje i promjenu, te stav o važnosti obrazovanja,

za osobni i društveni razvoj i napredak koji značajno

utječu na kvalitetu poučavanja i učenja u školi.

(Rezultati istraživanja)

MFMG09

slide20
Neke od najvažnijih osobina uspješnih učitelja/nastavnika su:
 • kritičko mišljenje
 • kreativno mišljenje
 • prosocijalno mišljenje i mišljenje usmjereno na društvo
 • mišljenje usmjereno na budućnost

MFMG09

slide21
Nastavnik nije više “mudrac na pozornici, nego vodič sa strane.”

“The teacher is“no longer the sage on the stage,but the guide at the side.”

Komentar američkog trenera nastavnika (Anon) na godišnjoj konferenciji Udruge za proučavanje kurikuluma, 1996.

“Znam da ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu samo osigurati okruženje i mogućnost za učenje jer je učenje nešto što čine učenici, a ne nastavnici.“

CARL ROGERS

MFMG09

slide22

Osnovni temelji učenja

Obrazovanje se zasniva na cjeloživotnom učenju - koncepciji društva znanja

temeljenog na četiri stupa učenja:

– UČENJE ZA ZNANJE (UČITI ZNATI)

stručna umijeća i komunikaciju.

– UČENJE ZA RAD (UČITI ČINITI)

praktična primjena teorijskog znanja.

– UČENJE ZA ZAJEDNIČKI ŽIVOT (UČITI ŽIVJETI ZAJEDNO)

pronalaženje zajedničkih ciljeva rada i života.

– UČENJE ZA POSTOJANJE (UČITI BITI)

donošenja vlastitih sudova, osobne odgovornosti i duhovnih vrijednosti.

MFMG09

slide23

Globalizacija obrazovanja i obrazovne politike

• Tehnološki razvoj i brze promjene na tržištu rada nameću potrebu redefiniranjem ukupne obrazovne politike.

• Osnovna značajka je prijenos nadležnosti o pitanjima obrazovanja s nacionalnog tijela na međunarodna tijela.

• Primjer je Europska unija na koju se prenose nadležnosti nacionalnih tijela članica

MFMG09

slide24
Standardizacija obrazovanja

PODRAZUMJEVA:

•usuglašavanja zajedničke obrazovne politike Europskih zemalja

•usporedivost obrazovnih sustava različitih zemalja

•definiranje obrazovnih standarda kojima se provjeravaju ishodi

učenja

•kompetencije koje je učenik stekao i razvio te njihovo mjerenje

putem testiranja i vanjskog vrednovanja

Krajnji cilj STANDARDIZACIJE je dobiti uvid u kvalitetu

pojedine ustanove na razini države i šireg okruženja.

MFMG09

slide25

Usporedivost obrazovnih sustava

 • Definirana Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) kojemu
 • je cilj:
  • 1. Razvoj kvalitete i efikasnosti obrazovnog sustava
  • 2. Povećanje prohodnosti obrazovnoga sustava
  • 3. Otvaranje nacionalnoga obrazovnog sustava prema međunarodnoj zajednici
 • EKO je polazište za usporedbu Nacionalnih kvalifikacijskih
 • okvira temeljenih na ishodima učenja i kompetencijama.

MFMG09

slide26
OPĆE KOMPETENCIJE

•sposobnost analize i sinteze

•sposobnost učenja

•rješavanje problema

•sposobnost za primjenu

znanja u praksi

•sposobnost prilagodbe novoj situaciji

•briga za kvalitetu

•vještine upravljanja

informacijama

•sposobnost za samostalni rad

STRUČNE

•planiranje i priprema

•izvedba nastavnog sata

•vođenje i tijek nastavnog

sata

•razredni ugođaj

•disciplina

•ocjenjivanje učeničkog

napretka

•osvrt i prosudba vlastitog rada

Ishodi učenja pokazuju koji udio opisanih kompetencija učenik stekao, a ocjenjivanje je način kojim se vrednuje kvaliteta tog udjela.

MFMG09

slide27

Sustav obrazovanja u razvijenim zemljama zasniva se na nacionalnom kurikulumu.

Pojam kurikuluma tumačimo kao cjelovit odgovor na sljedeća pitanja:

a) Zašto se uči – cilj i ishodi učenja nastavnog programa, grupe srodnih predmeta, jednog predmeta, nastavne teme i jedinice.

b) Što se uči – sadržaji

c) Kako se uči – metode poučavanja, način provjere usvojenih kompetencija, evaluaciju... .

Ovaj pristup planiranja sustava obrazovanja nazivamo:

KURIKULUM TEMELJEN NA ISHODIMA UČENJA

MFMG09

slide28

Ishodi učenja pomažu:

– učenicima shvatiti što se od njih očekuje

– olakšavaju proces učenja

– nastavnicima da točno definiraju činjenična znanja, vještine i stavove koje bi učenici morali znati na kraju određenog razdoblja učenja

– roditeljima, budućim srednjoškolcima i studentima,

poslodavcima informirajući ih o vještinama i kompetencijama stečenim tijekom školovanja

MFMG09

slide29

Definiranje obrazovnih ciljeva i ishoda učenja

Vrijednosti koje učenik treba usvojiti nakon odslušanog

predmeta ili na kraju školovanja opisane su kroz:

- obrazovne ciljeve

- ishode učenja

Ciljevi i ishodi se odnose na aktivnosti koje će učenik znati

obavljati nakon uspješnog svladavanja programa predmeta

na razini prihvatljivoj za društvo.

MFMG09

slide30

Definiranje obrazovnih ciljeva i ishoda učenja

Obrazovni ciljevi ili ciljevi učenja opisuju što nastavnik

čini da bi učenici znali izvršiti na kraju određenog razdoblja učenja

• Ishodi učenja za razliku od obrazovnih ciljeva definiraju

ono što bi morao znati učiniti učenik, a ne nastavnik.

Primjer:

Cilj: Opisati sudionicima stručnog skupa definiranje ishoda učenja temeljenih na Bloomovoj taksonomiji.

Ishod učenja: Nakon uspješno završenog predavanja sudionik će moći primijeniti Bloomovu taksonomiju u definiranju ishoda učenja za nastavni predmet

MFMG09

slide31

Kako napisati ishode učenja?

Najčešće polazište za definiranje obrazovnih ciljeve, ishoda učenja i zadataka zasniva se na Bloomovoj taksonomiji prema kojoj se razine postignuća dijele u tri područja:

– kognitivno (činjenična znanja)

– psihomotoričko (vještine)

– afektivno (stavovi i uvjerenja)

Svako područje sistematizirano je hijerarhijski od niže ka višoj razini usvojenosti znanja.

Razina pojedine kategorije sadrži ključne glagole kojima definiramo kvalitativne i kvantitativne ishode učenja.

MFMG09

slide32

Razine postignuća

Kognitivno područje (znanje i razumijevanje)

MFMG09

Prihvatljiva društvena razina je razina primjene

slide33

Razine postignuća

Psihomotoričko područje (vještine i umijeća)

Prihvatljiva društvena razina je razina precizacije

MFMG09

razine postignu a afektivno podru je stavovi i uvjerenja
Razine postignućaAfektivno područje (stavovi i uvjerenja)

MFMG09

Prihvatljiva društvena razina je razina usvajanje vrijednosti

slide35

Algoritam pisanja ishoda učenja

na razini predmeta

 • ishodi učenja iskazuju se uvijek u pisanom obliku
 • • polazište za izradu ishoda učenja su jasno definirane opće i
 • stručne kompetencije
 • • optimalno za predmet treba definirati 4 do 8 ishoda učenja
 • (prijedlog – za svaku nastavnu cjelinu definirati ishod)
 • • početak rečenice kojom definiramo ishode treba započeti frazom:
 • "Nakon uspješno završenog predmeta učenik će moći:...
 • • drugi dio rečenice odnosi se na prihvatljivu razinu postignuća
 • koja se iskazuje radnim glagolom prema Bloomovoj taksonomiji
 • • ovo je polazište za definiranje mjerila kojima će se izvršiti
 • rangiranje prihvatljive razine postignuća ocjenom od 2 do 5

MFMG09

slide36

Kako najbolje ostvariti

definirane ishode učenja?

 • Ishodi učenja i metode poučavanja
 • Ishodi učenja i procjena znanja

MFMG09

slide37

Poveznica ishoda učenja za pojedinu

razinu postignuća i metoda poučavanja

MFMG09

slide38

Ishodi učenja i procjena znanja

• Procjena znanja ima svrhu utvrditi i pokazati je li planirana razina

ostvarena ili, na kojoj se razini usvojenosti znanja, vještina i stavova učenik trenutno nalazi.

Ocjenjivanje:

– formativno praćenje učenikova napretka

– sumativno prosudba postignuća (ocjenjivanje)

• Za prolaznu ocjenu potrebno je ispuniti očekivane ishode učenja

(društveno prihvatljiva razina),a za najvišu ocjenu potrebno je

ispuniti željene ishode učenja.

• U „prostoru“ između ova dva kriterija (donjeg i gornjeg) mogu se

jasno definirati kriteriji za ostale ocjene.

MFMG09

ishodi u enja i procjena znanja
Ishodi učenja i procjena znanja

- dobro organiziran predmet mora imati jasnu vezu između ishoda učenja i kriterija ocjenjivanja

- potrebno je definirati odgovarajuće zadatke kojima se ostvaruju ishodi učenja

Zadatak je skup postupaka potreban za izvršenje određenog posla pri čemu se rezultat može mjeriti i ocjenjivati prema određenom kriteriju.

MFMG09

ishodi u enja i procjena znanja1
Ishodi učenja i procjena znanja

Sastavnica dobro definiranog zadatka treba sadržavati:

• Postupak (čin)– opis zadatka kojemu težimo izražen radnim

glagolom (Bloom).

•Sadržaj – specificira predmet, temu prema kojem treba izvršiti

čin

• Kriterijkoji definira prihvatljivu razinu učinka očekivanu od

učenika koju je moguće mjeriti i ocjenjivati.

Primjer:

Kreiraj (napravi)prečicu na radnoj površini pomoćuskočnog izbornika.

MFMG09

slide41

HVALA

MFMG09