Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
choroby układu krążenia (miażdżyca, udar) nowotwory PowerPoint Presentation
Download Presentation
choroby układu krążenia (miażdżyca, udar) nowotwory

choroby układu krążenia (miażdżyca, udar) nowotwory

509 Views Download Presentation
Download Presentation

choroby układu krążenia (miażdżyca, udar) nowotwory

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. choroby układu krążenia (miażdżyca, udar) • nowotwory • zaburzenia neurodegeneracyjne (otępienie naczyniopochodne, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jacoba) • epilepsja • zaburzenia psychiczne (depresja/schizofrenia) • spektrum zaburzeń autystycznych • choroby układu mięśniowo-kostnego • choroby metaboliczne (zespół metaboliczny, otyłość, cukrzyca, hiperlipidemia/hipercholesterolemia) • astma / przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) • nadciśnienie • choroby nerek • upośledzenie wzroku • upośledzenie słuchu • choroby wieku starczego • choroby zawodowe

  2. Proces refleksji nad chorobami przewlekłymi • Podejście UE do wyzwania, jakim są choroby przewlekłe, wymaga zintegrowanej reakcji skoncentrowanej na czynnikach ryzyka w różnych sektorach i obszarach polityki, oraz na profilaktyce, w połączeniu z wysiłkami na rzecz udoskonalenia systemów zdrowotnych. • Rządy krajowe zebrane w Radzie wezwały kraje UE i Komisję Europejską do: • rozpoczęcia procesu refleksji nad chorobami przewlekłymi, w celu ustalenia najlepszych metod reagowania na to wyzwanie oraz zacieśnienia współpracy między krajami UE • przeprowadzenia tego procesu w warunkach bliskiego dialogu z właściwymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z pacjentami, specjalistami, podmiotami opłacającymi składki zdrowotne i dostawcami usług • uwzględnienia systemów e-zdrowia i potencjalnego wkładu innych obszarów polityki, w szczególności w dziedzinie zatrudnienia, niepełnosprawności, edukacji i mieszkalnictwa. • Podjęte kroki • W sprawozdaniu okresowym ustalono dwa priorytety działań UE w sprawie chorób przewlekłych: • profilaktyka i promocja zdrowia • zarządzania chorobami z naciskiem na zwiększenie roli pacjentów.

  3. Final Raport Brussels, 23 September 2013 [tylko wersja angielska] (ii) The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing […] The Integrated Care Action Group focuses on delivering care that is coordinated vertically across the levels of health care (primary, hospital, specialist) and horizontally across health and social care. The partners are committed to create a critical mass to reduce avoidable/unnecessary hospitalization of older people with chronic conditions, through the effective implementation of integrated care programs and chronic disease management models, including tele-monitoring solutions. […] […] Moreover, the Action Group provides a framework for a growing network of committed professionals, for bottom-up innovative solutions to grow in scale and for better market opportunities for European businesses. Ultimately, by improving the quality and efficiency of care and by reducing unnecessary hospitalizations, integrated care solutions can contribute to better and more sustainable health systems. […]