1 / 41

Żyjesz zdrowo - wygrywasz

Żyjesz zdrowo - wygrywasz. Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. CHOROBY CYWILIZACYJNE. Nowotwory Choroby układu krążenia Choroby metaboliczne Schorzenia układu nerwowego. Czy możemy zapobiegać nowotworom?.

rhonda
Download Presentation

Żyjesz zdrowo - wygrywasz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Żyjesz zdrowo - wygrywasz Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

 2. CHOROBY CYWILIZACYJNE • Nowotwory • Choroby układu krążenia • Choroby metaboliczne • Schorzenia układu • nerwowego

 3. Czy możemy zapobiegać nowotworom?

 4. Zachowania zdrowotne a choroby nowotworowe

 5. Czynniki środowiskowe a nowotwory Główne czynniki środowiskowe i ich szacunkowy udział wśród przyczyn powstawania nowotworów: • Palenie tytoniu - 30 % • Dieta - 30 % • Zakażenia - 5 % • Czynniki zawodowe - 5 % • Zachowania seksualne i dzietność - 4 % • Alkohol - 3 % • Skażenie środowiska - 2 %

 6. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.

 7. Dym tytoniowy

 8. STRUMIEŃ GŁÓWNY DYM TYTONIOWY STRUMIEŃ BOCZNY

 9. Palacz żyje średnio 10 lat krócej niż osoba niepaląca* *Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, 2006

 10. Palenie tytoniu a choroby układu krążenia Choroba niedokrwienna serca Zawał serca Nadciśnienie tętnicze Udar mózgu Miażdżyca tętnic obwodowych Tętniak aorty brzusznej

 11. Palenie tytoniu a nowotwory Palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka zachorowania na: • Raka płuca - 90 % • Raka krtani, jamy ustnej, gardła i przełyku - 40 % • Raka trzustki – 30 % • Raka pęcherza moczowego – 30 % • Raka gruczołu piersiowego • Raka szyjki macicy • Raka nerki, białaczki szpikowej, itd.

 12. Co 7 minut dochodzi do śmierci osoby niepalącej narażonej na bierne wdychanie dymu tytoniowego w domu**Dane z badania K. Jamrozika; 2002 w: Raporcie pt. „Rozwiać dymną zasłonę”; 2009

 13. Palenie tytoniu a ciąża Powikłania ciąży Hipotrofia Wcześniactwo Wady rozwojowepłodu Większe ryzyko astmy oskrzelowej i przewlekłego zapalenia oskrzeli Trudności z nauką czytania i przedmiotami ścisłymi ADHD

 14. Co z modą na niepalenie? • Kampaniekoncernów tytoniowych skierowane do kobiet(paczki papierosów z nazwami skierowanymi do kobiet- „She”, „Glamour”; „cienkie- kobiece” papierosy) • Palącypapierosyaktorzy, celebryci, palenie tytoniu w filmach, teledyskach • Używanie alternatywnych form tytoniu

 15. Alternatywne formy używania tytoniu a zdrowie • Papierosy light są mniej szkodliwe-MIT • Tabaka jest nieszkodliwym dla zdrowia nawykiem-MIT • Palenie shishy- niewinna zabawa-MIT • Snus- świetny sposób na rzucanie palenia-MIT • E- papierosy- dobra alternatywa dla rzucających palenie-MIT

 16. UNIKAJ ALKOHOLU

 17. NADUŻYWANIE ALKOHOLU GROZI WZROSTEM RYZYKA: • Raka jamy ustnej • Raka gardła • Raka krtani • Raka płaskonabłonkowego przełyku • Pierwotnego raka wątroby • Raka jelita grubego • Raka piersi PALENIE + ALKOHOL =WZROST RYZYKA

 18. Unikaj nadwagi i otyłości Spożywaj więcej warzyw i owoców Bądź codziennie aktywny

 19. Kontroluj masę ciała Dbaj o zachowanie należnej masy ciała BMI= masa ciała[kg] : (wzrost)2[m] BMI- 20-24,9 to granice prawidłowej wagi BMI- 25-29,9 to nadwaga BMI powyżej 30- pozwala stwierdzić otyłość   WHR- obwód w talii : obwód w biodrach WHR powyżej 0,8 dla kobiet oraz powyżej 1,0 dla mężczyzn oznacza wzrost ryzyka chorób układu krążenia

 20. Otyłość a nowotwory złośliwe: • Rak piersi • Nowotwór trzonu macicy • Rak nerki i pęcherzyka żółciowego • Gruczolakorak przełyku • Rak jelita grubego- przy BMI>30 kg/m2 ryzyko rośnie o 50-100% w porównaniu z osobami o BMI<25 kg/m2

 21. WARZYWA I OWOCE 5 PORCJI KAŻDEGO DNIA

 22. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce • Mięso czerwone (wołowina, wieprzowina, jagnięcina) zawiera azotany, które ulegają podczas trawienia przemianie w rakotwórcze azotyny oraz chorobotwórcze aminy heterocykliczne- powodują one wzrost ryzyka raka jelita grubego • Smażone, pieczone mięso jest źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

 23. Zalecenia żywieniowe 6+1 „U” • Urozmaicenie • Umiarkowanie • Uregulowanie (stała częstotliwość, itp.) • Umiejętność przyrządzania potraw • Uprawianie- sportu i ćwiczeń, spacer • Unikanie- nadmiaru tłuszczów, cukru, soli, alkoholu +1Uśmiech- z uśmiechem łatwiej żyć; Bądź optymistą!!

 24. Ruch zapobiega m.in.: • nadwadze i otyłości • chorobom układu krążenia i cukrzycy ale również obniża ryzyko wystąpienia: • nowotworu jelita grubego (okrężnicy) • raka piersi • raka trzonu macicy • raka prostaty.

 25. Jak i ile czasu należy ćwiczyć? Dzieci i młodzież powinni być aktywni co najmniej4 godziny dziennie dlatego warto zaprzyjaźnić się z rowerem, spacerować, wędrować po górach, biegać, pływać, itp.

 26. Chroń się przed narażeniem na znane Ci czynniki rakotwórcze

 27. Telefony komórkowe Na podstawie informacji z dziesięcioletnich szwedzkich badań nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy używaniem telefonów komórkowych a występowaniem guzów mózgu ALE… lepiej napisać sms niż rozmawiać i nie nosić telefonu blisko ciała ponieważ badania wciąż trwają

 28. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne

 29. Osoby posiadające znamiona barwnikowe na skórze powinny: • Zdecydowanie unikać narażenia na promieniowanie słoneczne i korzystania z solarium • Obserwować znamiona pod kątem zmiany wyglądu: koloru, kształtu i rozmiaru • Pozostawać pod stałą opieką dermatologa

 30. Zasady ochrony przeciwsłonecznej • Chroń się przed słońcem w godzinach 11.00-15.00 • Noś okulary przeciwsłoneczne i ubrania chroniące przed słońcem, staraj się przebywać w cieniu • Używaj kremów z filtrami przeciwsłonecznymi

 31. Szczepienia ochronne Są takie nowotwory, których jedną z przyczyn może być przewlekła infekcja bakteryjna, wirusowa lub pasożytnicza • Szczepienia przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B • Szczepienia przeciwko wirusowi HPV

 32. Badania profilaktyczne w prewencji nowotworów złośliwych • Profilaktyka raka szyjki macicy cytologia • Profilaktyka raka piersi mammografia • Profilaktyka raka jelita grubego- kał na krew utajoną, kolonoskopia

 33. Dlaczego badania są ważne? Prawdopodobieństwo wyleczenia nowotworu wykrytego o jeden stopień zaawansowania wcześniej rośnie o 25%, usunięcie zmian przedrakowych daje 100% szanse wyleczenia

 34. Pamiętajmy o: • Racjonalnym odżywianiu • Aktywnym wypoczynku i właściwej ilości snu • Unikaniu siedzenia przed telewizorem, czy komputerem • Obserwacji swojego organizmu • Korzystaniu z badań profilaktycznych i zalecanych szczepień ochronnych

 35. Pogoda ducha i uśmiech także sprzyjają naszemu zdrowiu

 36. Czy ja realizuję w swoim życiu zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem?

 37. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 38. www.onkol.kielce.plzakładka promocja zdrowia

More Related