Klasyfikacja nowotwor w narz d w p ciowych e skich
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1215 Views
 • Uploaded on

Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich. dr med. Andrzej J. Kowalski I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej. PODZIAŁ KLINICZNY. NOWOTWORY SZYJKI MACICY NOWOTWORY TRZONU MACICY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zayit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klasyfikacja nowotwor w narz d w p ciowych e skich l.jpg
Klasyfikacja nowotworównarządów płciowych żeńskich

dr med. Andrzej J. Kowalski

I Katedra Ginekologii i Położnictwa

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Ginekologii Operacyjnej

i Onkologii Ginekologicznej


Podzia kliniczny l.jpg
PODZIAŁ KLINICZNY

 • NOWOTWORY SZYJKI MACICY

 • NOWOTWORY TRZONU MACICY

 • NOWOTWORY JAJNIKA

 • NOWOTWORY SROMU

 • NOWOTWORY POCHWY

 • NOWOTWORY JAJOWODU


Rak szyjki macicy l.jpg
RAK SZYJKI MACICY

KLASYFIKACJA MORFOLOGICZNA:

 • NIENACIEKAJĄCE: CIN 1, 2, 3, CIS

 • NACIEKAJĄCE:

 • CA PLANOEPITHELIALE RECENS (invasio punctata aut suprficialis)

 • CA PLANOEPITHELIALE INVASIVUM (keratodes, akeratodes, microcellulare, verrucosum)

 • ADENOCARCINOMA

 • INNE


Rak szyjki macicy4 l.jpg
RAK SZYJKI MACICY

STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO

0 – przedinwazyjny

I – tylko cz. pochwowa

Ia1 – inwazja punktowa lub powierzchniowa

Ia2 – inwazja do 5x7 mm

Ib – inwazja ograniczona do większej cz, szyjki

II – przymacicza i/lub pochwa

Iia – dochodzi do 1/3 dolnej cz. pochwy

Iib – obejmuje przymacicza ale nie dochodzi do kości

III – obejmuje całą miednicę mniejszą

IV – nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę oraz występują przerzuty odległe


Rak szyjki macicy5 l.jpg
RAK SZYJKI MACICY

 • STANY PRZEDNOWOTWOROWE:

 • Dysplazja szyjki macicy

 • Rogowacenie przerostowe

 • Brodawczak płaskonabłonkowy


Rak szyjki macicy6 l.jpg
RAK SZYJKI MACICY

INNE NOWOTWORY SZYJKI MACICY:

 • Rak gruczołowy szyjki macicy

 • Mięsak groniasty

 • Mięśniak szyjki macicy


Nowotwory trzonu macicy l.jpg
NOWOTWORY TRZONU MACICY

 • ZŁOŚLIWE

 • NABŁONKOWE – rak endometrium

 • MEZENCHYMALNE – mięsak podścieliskowy, mięsak gładkokomórkowy, guz mezodermalny mieszany, mięsako-rak

 • NOWOTWORY TROFOBLASTU

 • NIEZŁOŚLIWE

 • MEZENCHYMALNE – mięśniaki macicy


Rak endometrium l.jpg
RAK ENDOMETRIUM

STANY PRZEDNOWOTWOROWE

 • PROSTY ROZROST ENDOMETRIUM

 • GRUCZOŁOWY ROZROST ENDOMETRIUM

 • Torbielowaty

 • Gruczolakowaty bez atypii

 • Atypowy, małego, średniego i dużego stopnia


Rak endometrium9 l.jpg
RAK ENDOMETRIUM

STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO

Ia - tylko trzon poniżej ½ grubości ściany

Ib - tylko trzon powyżej ½ grubości ściany

II – nowotwór obejmuje szyjkę

III – nowotwór przechodzi granice macicy, ale nie przekracza miednicy mniejszej, możliwe przerzuty do pochwy i/lub jajnika

IVa – nacieka pęcherz, odbytnicę, esicę

IVb – przerzuty odległe

STOPNIE ZRÓŻNICOWANIA MORFOLOGICZNEGO

G1 – wysokozróżnicowany

G2 – średniozróżnicowany, obecne ogniska raka litego

G3 – przewaga raka litego


Mi sak pod cieliskowy l.jpg
MIĘSAK PODŚCIELISKOWY

 • Nodulus stromatosus

 • Stromatosis endolymphatica

 • Sarcoma stromale

  (podział jest uzależniony od stosunku nowotworu do otoczenia!)


Mi sak g adkokom rkowy l.jpg
MIĘSAK GŁADKOKOMÓRKOWY

 • Leiomyomatosis intravenosa

 • Leyomyoma metastaticum

 • Leyomyoblastoma

 • Leyomyomatosis peritonealis disseminata

  (podział histologiczno-kliniczny)


Choroby rozrostowe trofoblastu l.jpg
CHOROBY ROZROSTOWE TROFOBLASTU

 • ZAŚNIAD GRONIASTY

 • Całkowity

 • Częściowy

 • ZAŚNIAD GRONIASTY INWAZYJNY

 • Tylko macicy

 • Z przerzutami

 • RAK KOSMÓWKI

 • Tylko macicy

 • Z przerzutami (z małym i dużym ryzykiem)

 • PRZTRWAŁA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA


Nowotwory trofoblastu l.jpg
NOWOTWORY TROFOBLASTU

KLASYFIKACJA WG. FIGO

I – ograniczony do trzonu macicy

II – ograniczony do narządów płciowych

III – dodatkowo przerzuty do płuc

IV – przerzuty do innych narządów


Mi niaki macicy l.jpg
MIĘŚNIAKI MACICY

Podział:

podśluzówkowe

śródścienne

podsurowicówkowe


Nowotwory jajnika l.jpg
NOWOTWORY JAJNIKA

PODZIAŁ HISTOGENETYCZNY WHO

 • PIERWOTNE NOWOTWORY NABŁONKOWE

 • Nowotwory nabłonkowe niezłośliwe (torbielakogruczolak - torbiel, gruczolakowłókniak - lity)

 • Nowotwory nabłonkowe graniczne

 • Nowotwory nabłonkowe złośliwe: RAKI (surowicze 50%, niezróżnicowane 20%, śluzowe 13%, endometrialne, mezonefroidalne, guz Brennera, mieszane)

 • NOWOTWORY GONADALNE (ziarniszczak, otoczkowiak, włókniak, androblastoma, gynandroblastoma)

 • NOWOTWORY Z KOMÓREK LIPIDOWYCH

 • NOWOTWORY GERMINALNE rozrodczak, nowotwór pęcherzyka żółtkowego, potworniak niedojrzały, potworniak dojrzały)

 • GONADOBLASTOMA

 • NOWOTWORY Z TKANKI ŁĄCZNEJ NIESWOISTEJ DLA GONAD

 • NOWOTWORY NIE SKLASYFIKOWANE

 • NOWOTWORY PRZERZUTOWE (rak endometrium, guz Krukenberga)

 • ZMIANY NOWOTWOROPODOBNE


Nowotwory jajnika16 l.jpg
NOWOTWORY JAJNIKA

KLASYFIKACJA KLINICZNA WG. FIGO

Ia – jeden jajnik, torebka nieprzerwana

Ib – dwa jajniki, torebki nieprzerwane

Ic – pęknięta torebka guza

IIa – nacieczenie albo przerzuty do macicy i/lub jajowodów

IIb – zajęcie innych tkanek miednicy mniejszej

IIc – jw. + pęknięta torebka, lub wodobrzusze, lub dodatni rozmaz z otrzewnej

IIIa – jw. + mikrowszczepy na powierzchni otrzewnej, węzły chłonne wolne

IIIb – jw. + wszczepy < 2 cm, węzły chłonne wolne

IIIc – jw. + wszczepy > 2 cm, przerzuty do węzłów chłonnych pozaotrzewnowych i/lub pachwinowych

IV – jw. + przerzuty odległe


Nowotwory sromu l.jpg
NOWOTWORY SROMU

ZMIANY PRZEDNOWOTWOROWE SROMU

 • POTENCJALNE

 • Liszaj twardzinowy (świąd, skóra papierowata > wycinek > HP > maść z testosteronem)

 • Dystrofia hyperplastyczna (świąd, białe, zlewające się ogniska hyperkeratozy > wycinek > HP > maść z betametazonem

 • Dystrofia mieszana

 • Kłykciny kończyste (podłoże wirusowe HPV, HSV-2, blade brodawki > wycinek > HP > elektrochirurgia / kriochirurgia / destrukcja chemiczna (Condyline)

 • RZECZYWISTE

 • Dysplazja małego stopnia – VIN I

 • Dysplazja średniego stopnia – VIN II

 • Dysplazja dużego stopnia – VIN III

 • Rak śródnabłonkowy sromu - TIS


Rak sromu l.jpg
RAK SROMU

 • Rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący

 • Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący

 • Rak płaskonabłonkowy paraepidermoidalny

 • Rak brodawkowaty

 • Rak podstawnokomórkowy


Rak sromu19 l.jpg
RAK SROMU

KLASYFIKACJA WG. FIGO

 • St. 0 – TIS, rak przedinwazyjny

 • St. 1 – guz dot. tylko sromu, wielkość poniżej 2 cm, węzły chłonne wolne

 • St. 2 – guz dot. tylko sromu, wielkość powyżej 2 cm, węzły chłonne wolne

 • St. 3 - guz przechodzi na dolną cewkę i/lub pochwę, krocze, odbyt, węzły pachwinowe powiększone, ale ruchome

 • St. 4 – guz nacieka pęcherz moczowy, cewkę, odbytnicę, ufiksowany do kości, przerzuty odległe, węzły owrzodziałe nieruchome


Rak pochwy l.jpg
RAK POCHWY

STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO

0 - przedinwazyjny

I - tylko ściany pochwy

II - tkanki okołopochwowe, ale nie dochodzi do ścian miednicy

III - dochodzi do ścian miednicy

IVa - nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę

IVb - występują przerzuty odległe


Rak jajowodu l.jpg
RAK JAJOWODU

KLASYFIKACJA

taka sama jak w raku jajnika