z kladn choroby oka a ucha l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní choroby oka a ucha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní choroby oka a ucha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Základní choroby oka a ucha - PowerPoint PPT Presentation


 • 931 Views
 • Uploaded on

Základní choroby oka a ucha. Anatomie oka. Choroby oka – víčka a spojivka. Hordeolum – akutní hnisavý zánět: externí hordeolum – zánět povrchních potních a sebaceózních žláz a foliklů, interní hordeolum – zánět meibomských žláz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní choroby oka a ucha' - shae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
choroby oka v ka a spojivka
Choroby oka –víčka a spojivka
 • Hordeolum – akutní hnisavý zánět:
  • externí hordeolum – zánět povrchních potních a sebaceózních žláz a foliklů,
  • interní hordeolum – zánět meibomských žláz
 • Chalazion – chronický granulomatózní zánět meibomských nebo Zeisových žláz
 • Pinguecula – uzlík spojivky, elastogenní degenerace pojiva
 • Pterygium – totéž, přesahující přes limbus na corneu
conjunctivitis
Conjunctivitis
 • Mnoho etiologií, infekční nebo alergické, nejčastější Chlamydie, v tropech Chl.trachomatis působí trachom (s entropiem víček, trichiázou, pannem, jizvením a oslepnutím)
 • Ophthalmia neonatorum – N.gonorheae
 • Dříve z čistící tekutiny kontaktních čoček - Acantamoeba
p edn segment o n
Přední segment oční
 • Cornea – nemá cévy, druhotně se vaskularizuje, po traumatu – ulcus serpens corneae. Hypopyon – hnis na spodině přední komory. Zjizvením rohovky vzniká leukoma corneae
 • Degenerace (kalcifikovaná, aktinická), keratokonus
 • Sclera – rheumatoidní scleritis
 • Uveitis (iritis, cyclitis, chorioiditis) - baktérie, viry, houby, paraziti (Toxocara, Onchocerca volvulus) přechodem na sklivec – panofthalmitis, fthisa bulbu
 • Sympatetická ophthalmie – granulomatózní uveitis druhého oka po poranění prvého
sympatetick ofthalmie
Sympatetická ofthalmie

Granulomatózní infiltrát proniká skrze uveu

p edn segment 2
Přední segment 2
 • Čočka – katarakta – rozpad vláken s dutinkami, proliferuje epitel,
  • kongenitální – hereditární (Wilson, galaktosemie), virová před porodem
  • sekundární (DM, radiace, trauma)
  • stařecká – skleróza jádra čočky
 • Presbyopie – stářím se mění uložení vláken čočky, ztrácí se elasticita, špatná akomodace
glaukom z chvatovit zv en nitroo n ho tlaku
Glaukom – záchvatovité zvýšení nitroočního tlaku
 • Primární s otevřeným úhlem, kdy je zvýšená resistence proudu tekutiny, kterou síťovina nepropustí (snad mutace GLC1A genu)
 • Sekundární s otevřeným úhlem – facolýza, trauma, nekrotické tumory aj.
 • Primární se zavřeným úhlem – při mělké přední komoře se iris tlačí dopředu
 • Sekundární se zavřeným úhlem – např. neovaskulární glaukom
glaukom s otev en m hlem
Glaukom s otevřeným úhlem

Proud tekutiny je normální, ale trabekulární síťovina ji nepropustí do Schlemmova kanálku

neovaskul rn glaukom
Neovaskulární glaukom

Neovaskulární membrána na vnějším povrchu iris kontrakcí myofibroblastů uzavírá úhel a blokuje průtok tekutiny

glaukom 2
Glaukom 2
 • Zvýšená resistence proudu tekutiny většinou vede ke zvýšení nitroočního tlaku (výjimkou je normotenzní glaukom). Tím dochází k atrofii zrakového nervu a slepnutí.
 • U kojenců může vést ke zvětšení oka nebo ke zvětšení rohovky.
retina
Retina
 • Rhegmatogenní odchlípení sítnice – s retinální trhlinou, možná komplikace – proliferativní vitreoretinopatie (vzniká epiretinální nebo subretinální membrána)
 • Ne-rhegmatogenní odchlípení – bez trhliny v sítnici, u vaskulárních chorob, zvláště hypertenze
odchl pen s tnice
Odchlípení sítnice

Rhegmatogenní – s rupturou sítnice

Ne-rhegmatogenní – bez ruptury sítnice

retin ln vaskul rn choroby
Retinální vaskulární choroby
 • DM s retinální vaskulopatií:
  • Preproliferativní – BM cév je ztluštěná s mikroaneurysmaty
  • Proliferativní – v retině vznikají nové cévy
 • Retrolentární fibroplázie – u nedonošenců nebo hypotrofiků – retinální ischémie
 • Okluse arterie e vény (sklerózou, trombózou, embolií) – segmentální infarkt retiny
  • Okluse centrální retinální arterie – trvalá slepota i po krátkém trvání ischémie
retin ln vaskul rn choroby 2
Retinální vaskulární choroby 2
 • Stařecká makulární degenerace (ARMD) – atrofická nebo exsudativní forma. Mezi retinálním pigmentovým epitelem a Bruchovou membránou vzniká neovaskulární membrána. Je to nejčastější příčina slepoty v USA.
 • Retinitis pigmentosa – (nešťastný) termín pro několik vrozených chorob
slide18
ARMD

Neovaskuáírní membrána je mezi retinálním pigmentovaným epitelem (RPE) a mezi Bruchovou membránou (BM)

optick nerv
Optický nerv
 • Přední ischemická optická neuropatie (AION)
 • Papilární edém
 • Glaukomatózní poškození nervu
 • Optická neuritis
 • Nádory optiku – gliom,
orbita
Orbita
 • Proptóza (oko dopředu):
  • Zánět nebo nádor slzné žlázy
  • Nádor CNS, optiku (glióm, meningeóm)
  • Orbitální inflamatorní pseudotumor (x lymfom)
  • Gravesova choroba – axiální proptóza z akumulace proteinů matrixu a fibrózy ve svalech
 • Infekce – např. Mucormycosis
 • Wegenerova granulomatóza
 • Nádory orbity – hemangiom, lymfangiom, lymfom, embryonální rhabdomyosarkom
thyreoid ln gravesova oftalmopatie
Thyreoidální (Gravesova) oftalmopatie

Extraokulární svaly jsou výrazně distendovány, jejich šlachy fibrózně změněny. Výsledkem je proptóza

n dory oka mimo orbitu
Nádory oka (mimo orbitu)

Kůže víčka – basaliom, sebaceózní Ca (agresivní, Pagetoidní rozsev)

Spojivka – CIN, z něho dlaždicový Ca (indolentní), mukoepidermoidní Ca (agresivní), névy - (cystické), melanóza

Uvea – névy a melanomy. Maligní melanom: histologická klasifikace - vřetenobuněčný A,B, smíšený, epitheloidni. Invaze do vv. vorticosae.

Meduloepiteliom (diktyom) –děti, řasnaté těleso – teratoidní nádor potenciálně maligní, vzácný

Retina –retinoblastom, maligní, děti, geneticky podmíněn

uve ln melanom
Uveální melanom

Vlevo – chorioidální melanom, jenž proniká Bruchovou membránou a odchlipuje retinu. Vpravo – epiteloidní forma melanomu

retinoblastom
Retinoblastom

Vlevo – makro-pohled. Vpravo – nádovoé buňky jsou živé pouze kolem cév, vzdálenější jsou nekrotické. Ve tkáni Flexner-Wintersteinerovy rosety (jedna označena bílou šipkou).

choroby ucha
Choroby ucha

Zevní ucho

Střední ucho

Vnitřní ucho

zevn ucho
Zevní ucho

Kůže boltce – viz choroby kůže, častý basaliom

Otitis externa – cizí těleso, herpes zoster ganglia nervi facialis, Aspergilus fumigatus

Relabující polychondritis – autoimunní, proti kolagenu II

Maligní otitis externa (Pseudomonas sp. aj.) – při DM a imunitních vad, může se komplikovat osteomyelitidou lebky

st edn ucho
Střední ucho
 • Mesotitis (= otitis media) acuta: koky, viry,
  • komplikace – mastoiditis, periostitis, ostitis, akutní nekrotizující otitis: , meningitis, tromboflebitis splavů, otogenní sepse
 • Mesotitischronica: dlaždicová metaplazie, granulační tkáň a vazivo (tympanoskleróza), epidermoidnícholesteatom, cholesterolový granulom
vnit n ucho
Vnitřní ucho
 • Otoskleróza – rychle a časně vzniklá hluchota,
  • etiologie neznámá, často AD,
  • lakunární resorpce kosti, přestavba kostěného labyrintu, nově pletivová kost, třmínek srůstá s oválným okénkem
  • často kombinace s osteogenesis imperfekta, s ostitis deformansPaget
 • Akutní labyrintitis – náhle vzniklé vertigo, nejčastěji cytomegalovirus, virus rubeoly,
n dory ucha
Nádory ucha
 • Dlaždicový Ca – všech partií ucha
 • Adenom a adenoCa středouší
 • Ceruminózní tumory - vnější zvukovod, Ca bývá agresivní
 • Paragangliom (chemodektom) glomustympanicum,
 • CystopapilárníadenoCa endolymfatického vaku