Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje - PowerPoint PPT Presentation

mariel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje
155 Views
Download Presentation

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje Tehničke znanosti Znanstvena polja Strojarstvo Brodogradnja Temeljne tehničke znanosti Interdisciplinarne tehničke znanosti Rijeka, rujan 2011. Tehnički fakultet

 2. Tradicija poslijediplomskih studija na Tehničkom fakultetu: • 1971. utemeljen je Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra tehničkih znanosti. • 1977. ustrojeni su novi poslijediplomski znanstveni studiji za stjecanje akademskog stupnja magistra tehničkih znanosti te za specijalizaciju u poljima Strojarstva iBrodogradnje. • Istovremeno se provodi i postupak stjecanja doktorata znanostiizvan doktorskog studija. Krajnji rok završetka tih postupaka je kolovoz 2012. • 1995. uveden je novelirani Nastavni program i plan sukladno Zakonu o visokom obrazovanju. • 2002. omogućen je i Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora tehničkih znanosti. • 2003. dopusnica i za Druge, sada samo Temeljne tehničke znanosti. • 2008. nova verzija Programa poslijediplomskog doktorskog studija. • 2011.prihvaćene su posljednje izmjene dijela Studijskog programa poslijediplomskog doktorskog studija. Tehnički fakultet

 3. Tradicija poslijediplomskih studija na Tehničkom fakultetu: • Akademski stupanj magistra tehničkih znanosti steklo je do listopada 2010. ukupno 95 pristupnika. • Akademski stupanj doktora tehničkih znanosti steklo je 92 pristupnika. • Obranjene radove prate brojna priznanja o njihovoj kvaliteti. • Neki su magistri ili doktori znanosti svoju djelatnost nastavili i na mnogim europskim i američkim sveučilištima bilo kao istraživači ili nastavnici, dokazujući time visoku razinu stečenih znanja. • Mnogi obranjeni radovi našli su i svoju izravnu primjenu u gospodarstvu riječke regije i šire. Tehnički fakultet

 4. Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija • Red. prof. dr. sc. Vladimir Medica • Moduli i voditelji modula • Modul 1. Proizvodno strojarstvo /izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić • Modul 2. Termoenergetika/ red. prof. dr. sc. Bernard Franković • Modul 3. Računarska mehanika /red. prof. dr. sc. Josip Brnić • Modul 4. Projektiranje i gradnja plovnih objekata /red. prof. dr. sc. Roko Dejhalla • Modul 5. Konstruiranje u strojarstvu /red. prof. dr. sc. Neven Lovrin • Modul 6.Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava/izv. prof. dr. sc. Duško Pavletić • Modul 7. Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša /red. prof. dr. sc. Julijan Dobrinić Tehnički fakultet

 5. Bolonjski proces za poslijediplomske studije: • Izvršeno je odvajanje poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih studija. • Izvršeno je odvajanje studija u punom radnom vremenu (full–time) i studija s dijelom radnog vremena (part-time). • Temelj doktorskog studija je znanstvenoistraživački rad. • Uvedeno je ECTS bodovanje: mobilnost polaznika studija i akumulacija bodova u sustavu cjeloživotnog obrazovanja. • ECTS (European Credit Transfer System) → Europski sustav prijenosa bodova = mjera opterećenja studenata Tehnički fakultet

 6. Izmjene programa doktorskog studija • Usvojene Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 19. srpnja 2011. godine • Ukupni broj predmeta u studijskom programu smanjuje se sa 117 na 95 • predmeta. • Broj sati nastave na kolegiju smanjuje se s 30 na 15 sati po semestru, a • broj ECTSa ostaje 6 po kolegiju. • Broj ukupno upisanih kolegija smanjuje se s ranijih 10 (5 + 3 + 2) na novih 7 (5 + 2). • Izvršeno je osuvremenjivanje literature uz minimalne izmjene sadržaja i • ishoda. • Uvodi se obveza da student ima objavljen barem jedan znanstveni rad u • inozemnom (ili dva u domaćem) časopisu koji je zastupljen u bazama • Current Contents (CC), Science Citation Index (SCI) ili Science Citation • Index–Expanded (SCI–Exp) prije obrane doktorskog rada. Student na radu • mora biti prvi autor i tema mora biti neposredno vezana za temu • doktorskog rada. • Uvodi se polugodišnja ocjena rada studenta. • Uvode se uvjeti za mentorstvo (za mentora doktorskog rada može biti • imenovan samo nastavnik koji je u zadnjih pet godina objavio najmanje dva • rada u časopisima zastupljenima u bazama: CC, SCI ili SCI–Exp). Tehnički fakultet

 7. Dosadašnji program Novi program Part time Full time Full time Part time Nastava 42 ECTS 60 ECTS Studijski boravak 20 ECTS 28 ECTS 8 ECTS 20 ECTS Znanstveni radovi 30 ECTS 20 ECTS 10 ECTS Obvezni zn. rad 90 ECTS 90 ECTS Izrada i obrana doktorske disertacije Ukupno 180 ECTS Ukupno 180 ECTS Tehnički fakultet

 8. Dosadašnji program studija Tehnički fakultet

 9. Novi program studija Tehnički fakultet

 10. Upis predmeta po dosadašnjem programu • student upisuje ukupno 10 predmeta • 1 obvezni zajednički predmet za sve module • (Metodologija znanstvenoistraživačkog rada) • 0 do 3 zajednička matematička predmeta • (izborni ili pojedini obvezni za modul) • 0, 2 ili 3 obvezna i 3 - 9 izbornih predmeta unutar modula • (specifično za svaki modul) • 0 do 4 izborna predmeta iz drugih modula • (specifično za svaki modul) • Ukupni broj ECTS bodova iz nastave 10 x 6 = 60 Tehnički fakultet

 11. Upis predmeta po novom programu • student upisuje ukupno 7 predmeta • 1 obvezni zajednički predmet za sve module • (Metodologija znanstvenoistraživačkog rada) • 1 do 3 zajednička matematička predmeta • (izborni ili pojedini obvezni za modul) • 1 do 5 obveznih predmeta unutar modula • (ovisno o potrebama istraživanja) • 0 do 3 izborna predmeta iz drugih modula • (ovisno o potrebama istraživanja) • Ukupni broj ECTS bodova iz nastave 7 x 6 = 42 Tehnički fakultet

 12. ECTS bodovi po dosadašnjem programu Tehnički fakultet

 13. ECTS bodovi po novom programu Tehnički fakultet

 14. Nastava po dosadašnjem programu 1 predmet = 2 sata tjedno nastave x 15 tjedana = 30 sati ukupno = 6 ECTS (105 sati samostalnog rada) Tehnički fakultet

 15. Nastava po novom programu 1 predmet = 1 sat tjedno nastave x 15 tjedana = 15 sati ukupno = 6 ECTS (105 sati samostalnog rada) Tehnički fakultet

 16. Aktivnosti po dosadašnjem programu • članak do 3 autora kao 1 autor, iznad 3 autora bodovi se dijele • obvezan barem 1 članak u recenziranom časopisu Tehnički fakultet

 17. Aktivnosti po novom programu • članak do 3 autora kao 1 autor, iznad 3 autora bodovi se dijele • obvezan barem 1 članak u inozemnom časopisu indeksiranom u CC • ili dva znanstvena rada u domaćem časopisu indeksiranom u CC Tehnički fakultet

 18. Studente koji su upisali prvu godinu doktorskog studija u akademskoj godini 2011./2012. pozivamo da izvrše ponovni upis po izmijenjenom (novom) izvedbenom planu i programu doktorskog studija Tehnički fakultet

 19. Korištenje elektroničkih baza, knjiga i časopisa na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Tehnički fakultet

 20. http://www.online-baze.hrURL adresa baza podataka za akademsku i istraživačku zajednicu dostupnih putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH Tehnički fakultet

 21. Tehnički fakultet

 22. Tehnički fakultet

 23. Dostupnost dokumenata Link za bazu dokumenata Tehnički fakultet

 24. Primjer dostupne baze s priručnicima Tehnički fakultet

 25. Tehnički fakultet

 26. Tehnički fakultet

 27. Tehnički fakultet

 28. Tehnički fakultet

 29. Tehnički fakultet

 30. http://www.sciencedirect.com Tehnički fakultet

 31. Oznake za dostupnost časopisa Odabir početnog slova naslova časopisa Tehnički fakultet

 32. Odabir časopisa Tehnički fakultet

 33. Odabir izdanja časopisa Tehnički fakultet

 34. Odabir članka Tehnički fakultet

 35. Tehnički fakultet

 36. Upisani pojam za pretraživanje Tipka za START Tehnički fakultet

 37. Tehnički fakultet

 38. Primjer ekrana kada je članak dostupan samo uz posebnu doplatu Tehnički fakultet

 39. Podaci o časopisu Tehnički fakultet

 40. Pretraživanje podataka o citiranosti časopisa Tehnički fakultet

 41. Prikaz indeksa u kojima je časopis citiran Posebno je značajna citiranost u Current Contents (CC) Tehnički fakultet

 42. Pristup punim tekstovima doktorskih disertacija Pri mnogim sveučilištima u Europi dostupne su zbirke elektronički pohranjenih doktorskih disertacija. Potrebno je putem stranice dotičnog sveučilišta pristupiti njihovoj knjižnici i potražiti zbirku E-Disertacija. Mnoga sveučilišta imaju slobodni pristup takvim zbirkama. Prikazan je primjer znamenitog sveučilišta ETH (Eidgenosische Technische Hochschule) u Cirihu u Švicarskoj. Tehnički fakultet

 43. Na URL adresi http://e-collection.library.ethz.ch/index.php?lang=en možete pristupiti zbirci elektronički pohranjenih punih tekstova doktorskih disertacija Odaberete na primjer strojarstvo Tehnički fakultet

 44. Otvara se daljnji odabir unutar strojarstva Tehnički fakultet

 45. Kliknite na naslov koji Vas interesira Tehnički fakultet

 46. Kliknite na Fulltext za preuzimanje cijelog teksta Tehnički fakultet

 47. Nakon preuzimanje tekst možete pohraniti za kasnije čitanje i korištenje Tehnički fakultet

 48. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci čestita Vam na odabiru ovog poslijediplomskog doktorskog studija i želi Vam njegov uspješni završetak. Tehnički fakultet