li nost i psihi ki aparat n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ličnost i psihički aparat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Ličnost i psihički aparat - PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

Ličnost i psihički aparat. II. Dio Klinička bolnica Osijek Psihijatrijska klinika Medicinski fakultet J.J.Štrosmajer Doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević. OSNOVNI PRINCIPI PSIHOANALITIČKE TEORIJE. PSIHOLOŠKI DETERMINIZAM NESVJESNI PROCESI LJUDSKO PONAŠANJE JE DINAMSKI I CILJNO ORIJENTIRANO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ličnost i psihički aparat' - ronald


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
li nost i psihi ki aparat

Ličnost i psihički aparat

II. Dio

Klinička bolnica Osijek

Psihijatrijska klinika

Medicinski fakultet J.J.Štrosmajer

Doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević

osnovni principi psihoanaliti ke teorije
OSNOVNI PRINCIPI PSIHOANALITIČKE TEORIJE
 • PSIHOLOŠKI DETERMINIZAM
 • NESVJESNI PROCESI
 • LJUDSKO PONAŠANJE JE DINAMSKI I CILJNO ORIJENTIRANO
 • LJUDSKI RAZVOJ JE EPIGENETSKI
 • PSIHIČKE FUNKCIJE AKTIVNE SU U VREMENSKOM KONTINUITETU
 • TRANSFER
 • OTPOR
psihoanaliti ka teorija
PSIHOANALITIČKA TEORIJA
 • Suvremena psihoanalitička teorija obuhvaća tri osnovna teoretska pravca:
  • ego psihologija

(zasniva se na Freudovoj p.teoriji)

  • teorija objektnih odnosa

(Klain, Winnicot, fairbairn, Balint)

  • self psihologija

(Kohut)

ego psihologija
EGO PSIHOLOGIJA
 • Psihičkom razvoju čovjeka i razmatranju psihičkih procesa pristupa na osnovu hipoteze da su NAGONI PRIMARNI i tendencija zadovoljenja nagona.
 • OSNOVNE TEORETSKE POSTAVKE SU:
  • TEORIJA RAZVOJA PSIHIČKOG APARATA
  • TEORIJA RANOG LJUDSKOG PSIHIČKOG RAZVOJA
aspekti razmatranja psihi kih procesa
Aspekti razmatranja psihičkih procesa
 • DINAMIČKI ASPEKT
 • TOPIČKI ASPEKT
 • EKONOMIČKI ASPEKT
dinami ki aspekt razmatranja psihi kih procesa
DINAMIČKI ASPEKT RAZMATRANJA PSIHIČKIH PROCESA
 • KONCEPT NAGONA
 • MEHANIZMI OBRANE
 • KONCEPT FANTAZAMA
 • FORMACIJA KONFLIKTA
koncept fantazama
Koncept fantazama
 • Imaginarna psihička reprezentacija koja je u opreci sa tvarnošću.
 • Dio misaone aktivnosti pod dominacijom principa ugode
 • Simboličan način zadovoljenja nagonskih pulzija na imaginaran način
 • igra djeteta, dnevno sanjarenje
 • neurotski poremećaji
formacija konflikta
Formacija konflikta
 • Konflikt je opozicija između dviju različitih tendencija
 • Mentalno funkcioniranje u psihičkom aparatu na više razina
 • KONFLIKT IZMEĐU INSTANCI PSIHIČKOG APARATA
 • UNUTARNJI PSIHIČKI KONFLIKT
  • udio mehanizama obrane u formiranju
  • ID-EGO, ID-SUPEREGO
 • VANJSKI PSIHIČKI KONFLIKT
  • EGO-VANJSKI SVIJET
ekonomi ki aspekt razmatranja psihi kih procesa
Ekonomički aspekt razmatranja psihičkih procesa
 • analiza kvantiteta energetske ekscitacije u psihičkm aparatu i njene relativne evaluacije
   • mobilnost energetske investicije i promjena intenziteta
   • psihički aparat prima istovremeno unutrašnje i vanjske ekscitacije (obvezuju ga na izvršenje rada)
 • NAČINI CIRKULACIJE ENERGIJE na svakoj instanci psihičkog aparata
  • SLOBODNA ENERGIJ

- sustav nesvjesnog

  • VEZANA ENERGIJA

-sutav predsvjesnog

  • MOBILNA ENERGIJA

-sustav svjesnog

ekonomi ki aspekt psihi kih procesa
Ekonomički aspektpsihičkih procesa
 • PRINCIP KONSTANTNOSTI
   • Psihički aparat zadržava količinu energije na najnižoj mogućoj razini
   • Sve ono što može povećati količinu energije doživljava se kao neugodno
 • PRICIP UGODE
   • Psihički razvoj ima potica u stalnim izmjenama NEUGODA – UGODA

tjeskoba - zadovoljstvo

 • PRINCIP STVARNOSTI (REALITETA)
   • regulirajuća funkcija – zadovoljstvo se ne može realizirati izravno, ne na isti način kao pod dominacijom principa ugode
topi ki aspekt razmatranja psihi kih procesa
TOPIČKI ASPEKT RAZMATRANJA PSIHIČKIH PROCESA
 • Fokus razmatranja psihičkih procesa na:
  • međusobnom odnosu INSTANCI LIČNOSTI
  • na odnosu između DVIJE TOPIKE (topografski model i strukturalni model psihičkog aparata)
strukturalni model psihi kog aparata
Strukturalni model psihičkog aparata
 • INSTANCE LIČNOSTI:
 • Freud, 1923.
  • ID
  • EGO
  • SUPEREGO
 • makrostrukture
 • međusobno se diferenciraju putem funkcija
funkcije psihi kih instanci
Funkcije psihičkih instanci
 • ID: zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba i njihovo zadovoljenje
 • EGO: fokus je na odnosu prema stvarnosti
 • SUPEREGO: moralni zahtjevi
 • Konstantnost psihičkih instanci.
id rezervoar neorganiziranih nagona
ID – rezervoar neorganiziranih nagona
 • U suvremenoj psihoanalitičkoj teoriji DUALNA NAGONSKA TEORIJA :
  • LIBIDO
  • AGRESIJA
libido agresija
sila putem koje je seksualni nagon reprezentiran u psihi

povezan sa zadovoljstvom općenito uključujući fiziološke osnove i mentalne reprezentacije

genitalna seksualnost krajnji rezutat razvoja u kojem libidna ekspresija poprima različite forme

zaseban nagon

originalni izvor nagonskih ekscitacija u mišićima

svrha agresije - destrukcija

LIBIDO AGRESIJA
obilje ja nagona
OBILJEŽJA NAGONA
 • IZVOR: dio tijela iz kojeg proizlazi nagon
 • SNAGA – količina sile ili intenziteta povezanog s nagonom
 • SVRHA: aktivnost usmjerena ka oslobađanju tenzije i postizanju cilja
 • OBJEKT: “target” ili cilj prethodne aktivnosti
infantilna seksualnost
Infantilna seksualnost
 • Freudova Teorija dječje seksualnosti
 • erotska aktivnost djece od rođenja
 • manifestacije infantilne seksualnosti u osnovi su neseksualne
 • povezana s osnovnim tjelesnim funkcijama
 • libidna energija čini pomake u erogenim zonama
 • epigenetski model razvoja
 • cilj dosezanja genitalne prednosti
 • potiskivanje parcijalnih nagona
slide18
EGO
 • ZADATAK : posredovanje između vanjskog svijeta i dviju drugih instanci (id, superego)
 • PARALELNI RAZVOJ
   • EGO FUNKCIJE
   • OBJEKTNI ODNOSI

- uspostavljanje granica-

razvoj ega
RAZVOJ EGA
 • urođena svojstva Ega

-beskonfliktni razvoj

(zrenje i učenje)

 • utjecaj nagona

-konfliktni razvoj-

(rješavanje konflikta)

 • djelovanje vanjske sile

-razvojem objektnih odnosa-

razvoj ega i objektnih odnosa utjecaj vanjske sredine
RAZVOJ Ega i objektnih odnosa (utjecaj vanjske sredine)

SPITZOVA TEORIJA OBJEKTNIH ODNOSA

 • 1. predobjektni stadij(1-3 mj)–id i ego cjelina; simbioza djeteta s majkom
 • 2. stadij preteče objekta(3-6mj) investicija libida u objekte, “prviosmjeh”;rudimentarni ego
 • 3.stadij pravog objekta (6-8 mj)

“anksioznost 8. mjeseca”

nagoni ego objektni odnosi
NAGONI – EGO –OBJEKTNI ODNOSI
 • LIBIDO I AGRESIJA na isti način sudjeluju u formiranju objektnih odnosa
  • dobar objekt (libidna investicija)
  • loš objekt (agresivna investicija)

POREMEĆAJ OBJEKTNIH

ODNOSA MOŽE DOVESTI DO

POREMEĆAJA RAZVOJA EGA (8-18mj)

majka - dijete

(negativni afekti, odsustvo pozitivnih

afekata)

funkcije ega
FUNKCIJE EGA
 • ADAPTACIJA
 • KONTROLA
 • INTEGRACIJA

EGO – organizacija svjesnih i

nesvjesnih funkcija

 • intrapsihički regulator
kontrola i regulacija nagona ego funkcije
KONTROLA I REGULACIJA NAGONA- ego funkcije
 • sposobnost odgode i naknadnog nagonskog zadovoljenja
 • povezana s progresijom principa zadovoljstva u princip realiteta
 • u ovoj ulozi dominantna je uloga mehanizama obrane
rasu ivanje ego funkcija
RASUĐIVANJE– ego funkcija
 • SPOSOBNOST ANTICIPACIJE POSLJEDICA OSOBNIH AKCIJA I POSTUPAKA
 • razvoj sposobnosti logičnog mišljenja njena je pretpostavka
odnos s realitetom ego funkcija
ODNOS S REALITETOM – ego funkcija
 • posredovanje

UNUTRAŠNJI SVIJET –

VANJSKI SVIJET

 • osjećaj realnosti
 • testiranje realiteta
 • prilagodba na realitet
objektni odnosi ego funkcija
OBJEKTNI ODNOSI – ego funkcija
 • SPOSOBNOST FORMIRANJA ZADOVOLJAVAJUĆIH ODNOSA
 • povezana s obrascima internaliziranih interakcija s roditeljima i dr. značajnim figurama
 • OBJEKT - termin koji se odnosi na odnos djeteta s drugom osobom
 • Ovisi o:
  • integracija “+” i “-” aspekta objekata i sebstva
  • sposobnost zadržavanja unutrašnjih predodžbi drugih osoba
sinteti ka funkcija ego funkcija
SINTETIČKA FUNKCIJAego funkcija
 • SPOSOBNOST INTEGRACIJE RAZLIČITIH ELEMENATA U OPĆE JEDINSTVO
 • održava PSIHIČKI INTEGRITET
 • tendencija sjedinjavanja ili vezivanja psihičkih funkcija i sadržaja
 • stvaranje nove kvalitete kao odraz same integracije
primarno autonomne funkcije ega
PRIMARNO AUTONOMNE FUNKCIJE EGA
 • proizlaze iz “rudimentarnog ega” (koje egzistira od rođenja)
 • neovisni razvoj o procesu formiranja intrapsihičkog konflikta između Ida i mehanizama obrane
 • investicija NEUTRALIZIRANOM ENERGIJOM (sublimacija nagona)
 • PERCEPCIJA, MIŠLJENJE, UČENJE, INTELIGENCIJA, INTUICIJA, JEZIK, MOTILITET
sekundarno autonomne funkcije ega
SEKUNDARNO AUTONOMNE FUNKCIJE EGA
 • posljedica su djelovanja mehanizama obrane prema idu
 • s vremenom postaju autonomne
 • npr. “brižnost” kao reaktivna formacija “želje za destrukcijom” tijekom prvih godina života
mehanizmi obrane ego funkcija
MEHANIZMI OBRANE-ego funkcija
 • integralni dio psihičke strukture svakog čovjeka, nesvjesna funkcija
 • ZAJEDNIČKI SUPSTRAT svih M.O.
  • promijeniti odnos suprotstavljenih snaga u konfliktu EGO – NAGONI

(intrapsihički konflikt)

  • onemogućiti direktno nagonsko zadovoljenje
  • SIGNALNA ANKSIOZNOST
  • zahtjevaju ulaganje energije
introjekcija
Introjekcija
 • ponavljanje u obrambene i regresivne svrhe u odrasle osobe procesa koji se javlja tijekom razvoja

UNOŠENJE U PSIHIČKI APARAT

SVE VEĆA I VEĆA KOLIČINA

VANJSKOG SVIJETA

(mentalne predodžbe)

 • žalovanje, depresija
identifikacija
Identifikacija
 • složen proces u egu tijekom kojeg se mijenja predodžba o sebi u odnosu na vanjski svijet
 • imitacija je dio identifikacije
 • modeli identifikacije:
  • realni objekti
  • obilježja realnih objekata
  • vrijednosti grupne kulture
projekcija
Projekcija
 • važan mehanizam tijekom razvoja
 • međusobno u interakciji sa introjekcijom
 • projiciraju se IDEJE, ŽELJE, PSIHIČKE REPREZENTACIJE INTROJICIRANIH OBJEKATA (cijeli ili njihovi dijelovi)
 • premještanje u vanjski prostor, u vanjske objekte
 • OPASNOST KOJA SADA NA TAJ NAČIN DOLAZI IZVANA SE BOLJE KONTROLIRA
 • praznovjerje, predrasude, ljubomora
 • psihopatologija (fobija, paranoja)
projektivna identifikacija
Projektivna identifikacija
 • razvojni oblik neverbalne komunikacije majka - dijete
 • povezana s mehanizmom RASCJEPA “+ / -” reprezentacije selfa
 • PROJEKCIJA “-” dijelova selfa/ reprezentacije objekta u vanjski objekt ---- KONTROLA VANJSKOG OBJEKTA (proganjajući) vanjski objekt osjeća sekao dio selfa
cijepanje rascjep
Cijepanje - rascjep
 • tijekom razvoja rano ego ovim mehanizmom drži odvojene introjicirane dobre i loše objekte

“LOŠI” OBJEKTI / “DOBRI “OBJEKTI

 • dobri se objekti potpuno introjiciraju, a loši se projiciraju
 • sastavni dio projektivne identifikacije
 • m.o. kod graničnog poremećaja ličnosti
negacija
Negacija
 • Negirati znači odstraniti iz svijesti nešto neprihvatljivo.
 • Uklanjanje remeteće psihičke reprezentacije NEGIRAJUĆI pravu stvarnost opažanja koja je vezana uz tu reprezentaciju (negativna halucinacija).
 • m.o. kod psihotičnog poremećaja
 • negacija u snu, u maštanju
potiskivanje
Potiskivanje
 • osnovna obrana i primjenjuje se i onda kada ego koristi i druge mehanizme obrane
 • nastaje iz negacije
 • glavni m.o. i u zdravih ljudi i onih s neurotskim poremećajima
 • globalni m.o. koji zahtjeva veliki utrošak energije u rješavanju anksiogenih situacija – zahtjeva kontrainvesticije da se potisnuto ne bi vratilo u svijest
teorija potiskivanja freud
Teorija potiskivanja (Freud)
 • Proces koji nastoji potisnuti i zadržati izvan svijesti misli, osjećanja ili psihičke reprezentacije pod zabranama superega.
 • To je način stvaranja nesvjesnog.
 • Potisnuta psihička reprezentacija u pokušaju izbjegavanja zabrane traži zadovoljenje na simboličan način u formi neurotskog simptoma.
 • Sudjeluje u razvoju potiskujući infantilne seksualne potrebe i težnje.
teorija potiskivanja nastavak
Teorija potiskivanja - nastavak
 • KOCEPT POTISKIVANJA

temelji se na

KONCEPTU PSIHIČKOG KONFLIKTA

( proizlazi iz antagonizma psihičkih instanci u strukturi psihičkog aparata)

potiskivanje nastavak
Potiskivanjenastavak
 • PRIMARNO – prapotiskivanje psihičkih reprezentacija zabranjenih nagona
 • SEKUNDARNO – potiskivanje onog što je već bilo doživljeno na svjesnom nivou
potiskivanje jedinke i vrste
POTISKIVANJE jedinke i vrste
 • POTISKIVANJE (jedinka) – dezinvesticija određenih erogenih područja i interesa povezanih s tim područjima u korist novih područja i zanimanja
 • dezinvesticija analnosti ima prvenstvenu ulogu u stvaranju potiskivanja
 • POTISKIVANJE (vrsta) odnosi se na stjecanje vertikalnog držanja čovjeka; analna erotika prva potpada pod potiskivanje koje otvara PUT U CIVILIZACIJU
potiskivanje1
Potiskivanje
 • odnosi se samo na psihičke reprezentacije zabranjenih poriva uz prethodnu energetsku dezinvesticiju anksiogenih reprezentacija putem predsvjesnog
 • kontrainvesticija raspoložive nagonske energije u druge dopuštene psihičke reprezentacije (kontrafobični objekt)
regresija
Regresija
 • mehanizam obrane
 • ponovna manifestacija
  • psihičkih funkcija
  • oblika ponašanja

(karakterističnih za ranije faze

razvoja ličnosti)

  • vezana spojmom FIKSACIJE s kojim se međusobno dopunjuje
  • STRES –REGRESIVNO PONAŠANJE (aktivacija razvojnih fiksacija zbog

pretjerane frustracije i /ili zadovoljenja

  • “PRIVREMENA REGRESIJA” - san, odmor, seksualni odnos
sublimacija
Sublimacija
 • uspješan i zreli mehanizam obrane
 • Definicija:
  • niz premještanja pri čemu se odbacuje rani model zadovoljavanja nagonskih poriva putem novih socijalno prihvatljivih aktivnosti – DJELOMIČNO ZADOVOLJENJE NAGONSKOG PORIVA
sublimacija nastavak
Sublimacija- nastavak
 • “osujećene agresivne i seksualne psihičke reprezentacije”- dobivaju zadovoljenje time što se upućuju ka socijalno prihvatljivim ciljevima
 • jedina norma definirana u odnosu na socijalne norme
 • razlikuje se od neurotskih obrana deseksualizacijom libida i odvajanjem agresije od agresivnih atributa (NEUTRALNA ENERGIJA)
 • SUBLIMACIJA PREGENITALNIH NAGONSKIH PORIVA
racionalizacija intelektualizacija
Racionalizacija, intelektualizacija
 • mehanizmi obrane
 • naknadno pronalaženjeopravdanja u vanjskom svijetu za vlastite misli, osjećaje, akcije, a koji su strani za ego
 • premještanje konflikta u II. psihički proces
reaktivna formacija
Reaktivna formacija
 • mehanizam obrane
 • odustajanje od neprihvatljivog ponašanja i prihvaćanje prihvatljivog ponašanja
  • PRLJAVO – ČISTO
  • OKRUTNO – UMILJATO
  • razvija se u analnoj fazi razvoja
  • opsesivno kopulzivni poremećaj
  • adolescentna razvojna faza
premje tanje pomak pomjeranje
Premještanje(pomak, pomjeranje)
 • potiskivanje negativnog osjećaja u odnosu na objekt koji ga je izazvao, a vezuje se uz drugi objekt

(npr. strah od roditelja na autoritet van obitelji

 • koristi se u fobičnom poremećaju
okretanje protiv sebe
Okretanje protiv sebe
 • specifični oblik premještanja
  • pri čemu se impulsi, fantazmi primarno usmjereni protiv objekta okreću se prema samoj osobi, ali bez promjene karakteristika i cilja istih
izolacija
Izolacija
 • mehanizam obrane
 • potiskivanje osjećaja vezanih uz neku želju, fantaziju, iskustvo
  • npr. govoriti o realnom traumatskom događaju bez emocija
poni tenje
Poništenje
 • mehanizam obrane
 • pokušaj da se nekom radnjom neutralizira, poništi učinak djelovanja zamišljene opsesivne misli koja u osnovi ima seksualno ili agresivno porijeklo

- opsesivno kompulsivni poremećaj

acting out
Acting - out
 • izravno izražavanje nesvjesne želje ili nagona da bi se izbjeglo postati svjesnim osjećaja koji ih prati (neugoda, bol)
superego
SUPEREGO
 • Treća komponenta tripartitnog strukturalnog modela psihičkog aparata.
 • većim dijelom je “NESVJESNO”
 • MORALNA SVJESNOST LIČNOSTI
 • KOMPLEKSAN SUSTAV
  • internaliziranih IDEALA I VRIJEDNOSTI od strane roditelja
  • zasniva se na STRAHU OD SAVJESTI
superego nastavak
Superegonastavak
 • osigurava STALNOST
  • PONAŠANJA, RAZMIŠLJANJA, OSJEĆAJA
  • Superego čini usporedbe s očekivanim standardima ponašanja i daje
   • PRISTANAK

ili

   • NEPRISTANAK
superego nastavak1
Superegonastavak
 • Subinstance:
  • EGO-IDEAL

- Što pojedinac treba raditi sukladno internaliziranim standardima i vrijednostima?

  • PUNITIVNI SUPEREGO

- Što pojedinac ne treba činiti

sukladno internaliziranim

standardima i vrijednostima?

razvoj superega
RAZVOJ SUPEREGA
 • nije dato rođenjem, već se postepeno razvija
 • filogenetski i ontogenetski mlađe od ega
 • superegu prethodi djelovanje VANJSKE SILE – AUTORITET RODITELJA (ljubav – fristracija)
 • PRETEČA S.E. je EDIPOV KONFLIKT= strah od gubitka roditelja
razvoj superega nastavak
Razvoj supereganastavak
 • prvi znaci superega pojavljuju se od 6. godine (jezgra se formira na kraju edipsje faze, a kasnije se nadopunjuje i modificira pod utjecajem RODITELJA I DRUGIH NOSIOCA AUTORITETA):
  • DIJETE MOŽE INTROJICIRATI ZABRANE RODITELJA BEZ KAZNE (gubitka ljubavi ili nagrade)
  • FORMIRANJE SUPEREGA ovisi o (strog ili blag):
   • proces identifikacijetijekom ind. razvoja
   • faktor nasljeđa (arhaično nasljeđe
   • jačina nagona
razvoj superega nastavak1
Razvoj supereganastavak
 • SUPEREGO nastaje introjekcijom autoriteta ovim redom:
 • očev autoritet
 • autoritet majke
 • autoriteti ostalih članova obitelji
 • autoriteti van obitelji
 • autoritet kulture
  • Dijete putem S.E. ostaje vezan za

roditelje na jedan socijalizirani i

sublimirani način

(TRANSGENERACIJSKI EFEKT)

razvoj supergega nastavak
Razvoj supergeganastavak
 • PORIJEKLO S.E: je u idu (id skriva u sebi bezbroj ego-egzistencija) –prema ortodoksnoj psihoanalitičkoj teoriji
 • ID i SUPEREGO pored svoje fundamentalne suprotnosti imaju veliku sličnost:
  • predstavljaju utjecaj PROŠLOSTI
   • ID – biološko nasljeđe
   • SUPEREGO – povijesno nasljeđe
   • EGO – aktualna realnost
funkcije superega
FUNKCIJE SUPEREGA
 • SAVJEST I SAMOKRITIKA
 • REPREZENTIRANJE SVIH MORALNIH OGRANIČENJA
 • NOSILAC EGO-IDEALA S KOJIM SE EGO USPOREĐUJE
 • ADAPTACIJA NA REALNOST
 • POTISKIVANJE EGA “po nalogu S.E.”
 • FORMIRANJE KARAKTERNIH CRTA
 • ESTETSKO PROCJENJIVANJE
 • PRENOŠENJE ARHAIČNOG NASLJEĐA (TRANSGENERACIJSKI)
poreme aji superega
POREMEĆAJI SUPEREGA
 • DEPRESIVNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ –superego strog i rigidan
 • NEUROTSKI POREMEĆAJI . superego ima centralnu ulogu u nastajanju jer prisiljava ego na obranu od nagona bez obzira na posljedice
 • POREMEĆAJ LIČNOSTI, MANIČNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ – superego pretjerano slabo
ad