Rukovodilac: prof. dr Anđelko S.Lojpur Saradnici: doc dr Milan Lakićević mr Tanja Laković - PowerPoint PPT Presentation

Mercy
rukovodilac prof dr an elko s lojpur saradnici doc dr milan laki evi mr tanja lakovi l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rukovodilac: prof. dr Anđelko S.Lojpur Saradnici: doc dr Milan Lakićević mr Tanja Laković PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rukovodilac: prof. dr Anđelko S.Lojpur Saradnici: doc dr Milan Lakićević mr Tanja Laković

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
Rukovodilac: prof. dr Anđelko S.Lojpur Saradnici: doc dr Milan Lakićević mr Tanja Laković
878 Views
Download Presentation

Rukovodilac: prof. dr Anđelko S.Lojpur Saradnici: doc dr Milan Lakićević mr Tanja Laković

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIVERZITET CRNE GOREEKONOMSKI FAKULTET PODGORICATEMPUS PROJECT:“Development of BSc Accounting and Finance Degree for The University of Montenegro”,” Rukovodilac:prof. dr Anđelko S.Lojpur Saradnici:doc dr Milan Lakićević mr Tanja Laković

 2. EKONOMSKI FAKULTET PODGORICATEMPUS PROJEKAT:“Program za razvoj kursa Računovodstvo na Univerzitetu Crne Gore”

 3. Misija Ekonomskog fakulteta Postati lider u razvoju znanja za upravljanje ekonomijom u Crnoj Gori.

 4. EKONOMSKI FAKULTET DANAS • ZAPOSLENI: • nastava: 53 (26 profesora,27 saradnika) • administracija: 31; • BIBLIOTEKA: -oko 43.000 inv. jed. Knj. fondai 15.000 naslova monogr. publik.; • KAPACITETI: -učionice: 17 (10 sala, 7 rač.sala – 3 rač. sale za distance learning); -broj računara: 159; • STUDIJE: - akademske (3 + 1 + 3); - primjenjene (3 + 2); • STUDENTI: - oko 6.000; PRVE DOKTORSKE STUDIJE PREMA BOLONJSKOJ DEKLARACIJI!!

 5. AKADEMSKE STUDIJE NA AKADEMSKIM STUDIJAMA SU ORGANIZOVANI SLJEDEĆI SMJEROVI: • Preduzetništvo i biznis • Finansije • Međunarodni biznis • Marketing • Menadžment • Kvantitativne metode u ekonomiji • Poslovni informacioni sistemi • Ekonomija javne uprave

 6. MEĐUNARODNA SARADANJA Partnerske institucije: • University of Economics and Business Administration, Vienna, Austria • University of Greenwich, United Kingdom • ABO ACADEMI University, Finland • University of Nice - Sophia Antipolis, France • Masaryk University, Brno, Czech Republic • University of Economics in Prague, Czech Republic • Technical University Ostrava, Czech Republic • Corvinus University Bucharest, Hungary • Miskolc University, Hungary • University of Economics Krakow, Poland • University of Economics, Katowice, Poland

 7. MEĐUNARODNA SARADANJA • CLUJ-NAPOCA University, Romania • University of Economics, Bratislava, Slovakia • Zilina University, Slovakia • University of Economics, Varna, Bulgaria • Leon Kozminski Academy for Entrepreneurship and Management, Poland • Faculty of Economics, Shkodra, Albania • Faculty of Economics, Ljubljana, Slovenia • Faculty of Economics, Maribor, Slovenia • Faculty for management, Koper, Slovenia • Faculty of Economics, Zagreb, Croatia • Faculty of Economics, Sarajevo, Bosnia i Herzegovina • Faculty of Economics, Mostar, Bosnia i Herzegovina • Faculty of Economics, Banja Luka, Bosnia i Herzegovina • Faculty of Economics, Skopje, Macedonia • Faculty of Economics, Belgrade, Serbia • Faculty of Economics, Subotica, Serbia

 8. MEĐUNARODNA SARADANJATEMPUS PROJEKTI Realizovani projekti: • “Buliding of Network for the Further Development of the Small and Medium Sized enterprises in BIH and Yugoslavia”, 2002-2003. • “Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY“ , 2003-2006. Aktivni projekti: • “Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial management”, 2008, Royal Institute of technology, Sweden • “ Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro”, 2007-2008

 9. TEMPUS PROJEKAT “Development of BSc(Hons) Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro” • Koordinator:Ekonomski fakultet, Univerzitet u Ljubljani • Partneri: -Business School- University of Greenwich, -Fakultet za menadžment i finansije, Univerzitet u Varšavi (Leon Kozminski Academy for Entrepreneurship and Management), -Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

 10. CILJ PROJEKTA: Kreiranje novih programa (nastavnog plana) iz oblasti računovodstva i finansija kako bi došlo do unapređenja metodologija izvođenja nastave i edukacije studenata Ekonomskog fakulteta u Podgorici, u skladu sa ACCA.

 11. AKTIVNOSTI: Izrada novog programa obuhvata sljedeće aktivnosti: Izrada novog kurikuluma iz Računovodstva i revizije Obuka nastavnog kadra Kreiranje novih modela i tehnologija predavanja Nabavku novih knjiga iz oblasti računovodstva i finansija u cilju dopunjavanja bibljotekarskog fonda Kreiranja i usvajanje novih nastavnih disciplina iz date oblasti Propratne aktivnosti za diseminaciju programa

 12. PREGLED BUDŽETA PROJEKTA

 13. REALIZACIJA PROJEKTA: Nabavka Opreme: I tender: - 13 kompjutera, 1 printer,1 skener,1 fotokopir aparat, 2 servera; 1 spiralna mašina za koricenje II tender: - 18 kompjutera, 3 servera, 3 softwera, 1 mrezni printer i 3 obicna printera

 14. REALIZACIJA PROJEKTA: • Sala Tempus: -16 kompjutera -1 projektor -1 stampac

 15. REALIZACIJA PROJEKTA: Nabavka knjiga iz oblasti računovodstva, revizije i finansija: • Računovodstvo • Revizija • Finansije Pretplate: • časopis “Računovodstvo” za 2009. god • EBSCO baza za 2009. god.- Business source complete

 16. REALIZACIJA PROJEKTA: Izdavačka djelatnost: • Osnovni udžbenika za predmeta “Osnove računovodstva” autora prof. dr Slobodan Malinić i doc dr Ana Lalević Filipović; • “Zbirka zadataka iz osnova računovodstva”, mr Tanje Vukajlović • U toku je štampanje Zbornika radova sa održane konferencije u Budvi, 2008. god • U pripremi su još tri monografije (udžbenika) koje će biti završene do kraja projekta

 17. REALIZACIJA PROJEKTA – razmjena 2008.g.

 18. REALIZACIJA PROJEKTA – razmjena 2008.g.

 19. REALIZACIJA PROJEKTA Konferencija u Budvi • Tema:Aktuelna pitanja iz oblasti menadžmenta, računovodstva i finansija • Mjesto održavanja:Budva, Crna Gora • Vrijeme održavanja:26.-27.jun 2008.

 20. Ljetnja škola – Ekonomski fakultet Tema: “Tekuća pitanja i izazovi u upravljačkom računovodstvu u zemljama tranzicije” Mjesto i vrijeme održavanja: Podgorica, 10 – 16. September, 2008. Predavači: • Prof. dr Metka Tekavčić, Slovenija • Prof. dr Marko Hočevar , Slovenija • Prof. dr Mieczyslaw Dobija , Poljska • Prof. dr Željko Šević, Velika Britanija • Doc dr Ana Lalević Filipović, EF Crna Gora • Mr Omer Markišić, Državna revizija Crna Gora

 21. DISEMINACIJA INSTITUCIJE • Državna revizija Crne Gore • Privredna Komora • Unija poslodavaca • Institut računovođa MEDIJI: Više priloga u medijima

 22. DISEMINACIJA

 23. DISEMINACIJA

 24. IZVJEŠTAJ ZA I GODINU Dear, “We would like to inform you and your partners that we have carried out the assesment of your Special Implementation report received on 6. October 2008. and we are pleased to inform you that it has approved.”...

 25. REALIZACIJA PROJEKTA Kreiranje smjera Računovodsto: Na sjednici VIjeća Ekonomskog fakulteta održanoj 16.02.2009. g. usvojen je predlog osnivanja novog smjera Računovodstvo na osnovnim studijama i time pokrenut postupak akreditacije smjera.

 26. NASTAVNI PLAN SMJER RAČUNOVODSTVO (discipline): • Računovodstvo troškova • Napredno finansijsko računovodstvo • Računovodstvo finansijskih institucija • Budžetsko računovodstvo • Korporativno upravljanje i kontrola Napomena: Sve discipline su pokrivene nastavnicima sa EF-a CG

 27. www.ekonomija.ac.me/tempus