slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sağlıkta insangücü planlaması (SİGP) Çalışma Grubu toplantısı 26 katılımcı 21 Uzmanlık Derneği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sağlıkta insangücü planlaması (SİGP) Çalışma Grubu toplantısı 26 katılımcı 21 Uzmanlık Derneği

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sağlıkta insangücü planlaması (SİGP) Çalışma Grubu toplantısı 26 katılımcı 21 Uzmanlık Derneği - PowerPoint PPT Presentation


 • 396 Views
 • Uploaded on

TTB-UDEK “İnsangücü Planlaması” Çalışma Grubu Raporu XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-3 Aralık 2006 / İzmir. XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 1-3 Aralık 2006 - İzmir. Sağlıkta insangücü planlaması (SİGP) Çalışma Grubu toplantısı 26 katılımcı 21 Uzmanlık Derneği.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sağlıkta insangücü planlaması (SİGP) Çalışma Grubu toplantısı 26 katılımcı 21 Uzmanlık Derneği' - mariel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TTB-UDEK“İnsangücü Planlaması” Çalışma Grubu RaporuXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı1-3 Aralık 2006 / İzmir

slide2

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • Sağlıkta insangücü planlaması (SİGP) Çalışma Grubu toplantısı
  • 26 katılımcı
  • 21 Uzmanlık Derneği
slide3

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • Anket sonuçları
  • Ankete yanıt oranı % 48 (42/88).
  • Anket sonuçlarına göre Uzmanlık Derneklerinin
   • % 40’ı araştırma görevlisi, uzman ve yan dal uzman sayıları hakkında yeterli veriye sahip değildir;
   • % 70’i uzmanlık eğitiminin ünversitelerde verilmesi gerektiğini,
   • % 60’ı uzman hekim sayısının belirlenmesinde TTB-Uzmanlık Derneklerinin etkin olması gerektiğini,
   • % 77’si uzman hekim dağılımının yetersiz olduğunu,
    • % 53’ü bunun işgücü planlamasındaki yanlışlıktan kaynaklandığını,
   • % 67’si
    • SİGP konusunda yapılacak çalışmada Uzmanlık Dernekleri ile İnsangücü Çalışma Grubu’nun eşgüdüm içerisinde çalışması gerektiğini,
    • Çalışmanın 6ay-1yıl arasında tamamlanabileceğini düşünmektedir.
slide4

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • “İnsangücü planlaması etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunumunda vazgeçilmezdir.”
  • “Sağlıkta insangücü planlaması” çalışma grupları içerisinde en önemli başlıklardan biridir. Yeterli planlama ve dağıtımın yapılamadığı durumlarda gerek hizmet ve gerekse bilimsel anlamda yeterli ve etkin bir üretimin yapılabilmesi olanaklı değildir.
 • SİGP’nda başlıca dört yaklaşım söz konusudur:
  • Gereksinimler
  • Kullanım
  • Etkin talep
  • Simulasyon
slide5

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • SİGP çok parametreli bir konu
  • Varolan hekim sayısının saptanması,
  • Altyapının belirlenmesi,
  • Eğitim kurumlarının tanımlanması,
  • Eğiticilerin tanımlanması,
  • Yardımcı personelin eğitimi,
  • Kalite kontrol sistemlerinin uygulanması,
  • Hizmet gereksiniminin belirlenmesi,
  • Hekim dağılımının planlanması,
  • Hekimin gereksinimlerinin belirlenmesi,
  • ....
slide6

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • Varolan durum gözden geçirildiğinde
  • Sağlık Bakanlığı sahip olduğu insangücü hakkında yeterli veriye (niteliksel/niceliksel) sahip değil,
  • Uzmanlık Dernekleri, Sağlık Bakanlığına göre daha iyi olmakla birlikte konuya yeterince hakim değil
 • SİGP
  • Öncelikle varolan durumun belirlenmesi gerekir
  • Dinamik ve çok parametreli bir süreçtir. Bu sürecin tanımlanması ve planlanmasında dernekler oluşturulacak bir merkez ile eşgüdüm içerisinde çalışmalıdır
 • Her uzmanlık derneğinin SİGP konusunda yaklaşımları farklı olabilir.
  • Ölçeğin küçük olması planlamayı kolaylaştırırken çok üyeli derneklerde zorluklar ortaya çıkabilmektedir
slide7

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • Pratisyen hekimlik, uzmanlık öncesi bir aşama değil ama bir uzmanlık derneği olarak değerlendirilmelidir
 • Ülkemizde uygulanagelen sabit bir sağlık sistemi yok. Bu da plansızlığın en önemli nedenlerinden biridir.
 • SİGP yapabilmek için kaynakların saptanması gerekir.
 • Varolan durumun saptanmasında devletin ulaşılabilecek organları kullanılmalıdır
 • Hizmet sunumunda alt yapı standartlarının belirlenmesi gerekir
slide8

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • Hekim sayısının fazlalığı ve aşırı uzmanlaşma farklı alanların birbirleri ile çakışmasına neden olabilmektedir
 • SİGP’nda vazgeçilmez bileşenlerden biri de hekimin emeğinin değerlendirilmesidir
 • Hekim kalitesinde eğitimi verecek kişilerin özellikleri göz ardı edilmemelidir
 • SİGP konusunda kullanılagelen bilimsel veriler ülkemiz koşullarına uyarlanabilir
slide9

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • Uzman sayılarının belirlenmesinde bir irade olmalı ?
 • SİGP çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde olunmalı, ancak iyi “müzakereci” olunmalı
 • İnsangücü planlamasında “nicelik” ve “nitelik”
 • “İstihdam”
  • Hekimin bir yere yerleştirilmesi değildir,
  • Çalışma ortamında yeterli ekip ve ekipman olmalıdır,
  • Uygun yaşam koşullarının, iş ve gelir güvencesinin sağlanması gerekmektedir.
 • Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu nedenle, farklı grupların biraraya gelip eğitim çalışmaları yapması hizmet kalitesini artıracaktır.
slide10

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

Yorum:

 • Nitelikli bir sağlık hizmeti sunumunda her boyutta insangücü planlaması en önemli yeri tutmaktadır.
 • Ülkemizdeki genel veriler gözden geçirildiğinde henüz bu konuda yeterli istatistiksel bilgiye sahip olunmadığı görülmektedir. Bu nedenle, öncelikle yapılması gereken uzmanlık dernekleri düzeyinde bugünkü durumun saptanmasıdır. Bunun için uzmanlık dernekleri ile TTB-UDEK işbirliği en uygun yaklaşımdır.
slide11

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

 • SİGP
  • Uzmanlık Dernekleri verileri daha güncel ve güvenilirdir
  • Çalışmalar “İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu” ile eşgüdüm içerisinde sürdürülmelidir
 • 9. 5 yıllık kalkınma planı SİGP konusunda öneriler
  • SİGP için (Şubat’2007)
   • Durum saptama çalışması
   • 2010 yılına kadar öngörüler
    • Bugün  ?
    • Yarın
     • Ne olacak ?
     • Ne olmalı
  • Sonuçların değerlendirilmesi (Martın ikinci yarısı)
  • Önerilerin oluşturulması (Haziran’2007)
slide12

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI1-3 Aralık 2006 - İzmir

Yönetim Kurulu

Dr. İ. Serdar ARDA – Başkan

Dr. Esat YILGÖR – Sekreter

Dr. Yurdanur AKGÜN – Üye

Dr. Önder KAYHAN – Üye

Dr. Emine BARAN – Üye

Dr. Figen ŞAHPAZ – Üye