kel me gruplari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KELİME GRUPLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KELİME GRUPLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

KELİME GRUPLARI - PowerPoint PPT Presentation


  • 1205 Views
  • Uploaded on

KELİME GRUPLARI. EDAT GRUBU BAĞLAMA GRUBU TEKRAR GRUBU ÜNLEM GRUBU UNVAN GRUBU. İSİM TAMLAMALARI SIFAT TAMLAMALARI İSİM-FİİL GRUBU SIFAT FİİL GRUBU ZARF-FİİL GRUBU BİRLEŞİK FİİL GRUBU www.edebiyatogretmeni.net. İSİM TAMLAMALARI. İSİM TAMLAMALARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KELİME GRUPLARI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kel me gruplari

KELİME GRUPLARI

EDAT GRUBU

BAĞLAMA GRUBU

TEKRAR GRUBU

ÜNLEM GRUBU

UNVAN GRUBU

İSİM TAMLAMALARI

SIFAT TAMLAMALARI

İSİM-FİİL GRUBU

SIFAT FİİL GRUBU

ZARF-FİİL GRUBU

BİRLEŞİK FİİL GRUBU

www.edebiyatogretmeni.net

s m tamlamalari

İSİM TAMLAMALARI

Bir ismin başka bir isimle oluşturduğu anlamlı sözcük öbeğine isim tamlaması denir.

Türkçede dört türlü isim tamlaması vardır.Bunlar:

BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

Tamlayan ve tamlanan her ikisi de tamlama eki alır.

İzmir’in deniz- i

Öğretmen- in kürsü-s-ü

Kapın-ın kol-u

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

Sadece tamlanan tamlama eki alır.

Gül yaprağ- ı

Sınıf kapıs - ı

Koltuk kenar- ı

s m tamlamalari1

İSİM TAMLAMALARI

TAKISIZ İSİM TAMLAMASI

Tamlayan ve tamlanan her ikisi de tamlama eki almaz;fakat ikisi de isimdir.Tamlayan sözcük tamlananın “Neyden yapıldığını?” , “Neye benzediğini?” belirtir.

Kerpiç duvar

Bez mendil

Tahta masa

Aslan asker

Balık adam

Zeytin gözler

s m tamlamalari2

İSİM TAMLAMALARI

ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

En az üç isimle kurulur.Tamlayan ve tamlanandan biri veya her ikisi de ism tamlamasıdır.

1.Tamlayanın İsim Tamlaması olduğu Zincirlene İsim Tamlamaları

ÖRNEK:

Şehir sokaklarının lambaları

Masa ayağının demiri

Dalga seslerinin yankısı

2.Tamlananın İsim Tamlaması Olduğu Zincirleme İsim tamlamaları

ÖRNEK:

Ayşegül’ün okul masrafları

Öğrencilerin sınav heyecanı

Evin demir kapısı

s m tamlamalari3

İSİM TAMLAMALARI

ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

3.Tamlayanın ve Tamlananın İsim Tamlaması Olduğu Zincirleme İsim Tamlamaları

ÖRNEK:

Edebiyat öğretmenininnot defteri

tamlayan tamlanan

Televizyon programınınbaşlama saati

Tamlayan tamlanan

s m tamlamalarinda zell kler

İSİM TAMLAMALARINDA ÖZELLİKLER

1.İsim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.

Buz gibidir suları bu güzelim köyün

Rengi hala yanımdadir gözlerinin

2.İsim tamlamalarında tamlayanın başına veya tamlayanla tamlananın arasına değişik türde sözcükler girebilir.

Mavi gömleğinbeyaz düğmeleri(sıfatlar)

Ağaçların sararmış yaprakları(pekiştilmiş sıfat9

Sahilin artık tadı kalmadı.(zarf)

3.İsim tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir:

Roman eleştirmenleri ve okurları taze soluklar istiyor.

Bahçenin sümbülü ,bülbülü hiç eksik olmazdı.

s m tamlamalarinda zell kler1

İSİM TAMLAMALARINDA ÖZELLİKLER

4.İsim tamlamalarında bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanabilir:

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sorunları tartışıldı.

Sanatçı, roman ve deneme alanında başarılıydı.

5.İsim tamlamalarında bazı durumlarda tamlayan düşebilir.

(Onun)Kardeşi dün okula gitmiş.

(Senin)Şiirlerini okudum fakat beğenmedim.

(Bizim)Evimiz okula oldukça uzaktı.

6.İsim tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir:

(Mavi) Çocuk önlüğü

(Pahalı) güneş gözlüğü

(Bu) Sahil kasabası

slide10

SIFAT ÇEŞİTLERİ

1.Niteleme Sıfatları

2.Belirtme Sıfatları

a)İşaret Sıfatları

b)Sayı Sıfatları

c)Soru Sıfatları

d)Belirsizlik Sıfatları

slide11
Mavi gömleğini giymiş.

Sınavdan yüksek puan aldım.

O çocuğu yanıma alıyorum.

Üç kitabı sana aldım.

Nasılkitaplardan hoşlanıyorsun?

Bazı insanlar ülke sorunlarına çok duyarsız

Her günbirelma yerim.

slide13
Her yapıdaki fiillerden –mek , -me , -iş ekleriyle türeyen,türediği fiillerin ismi olan fiil türevlerine isim-fiil denir.İsim-fiillerin oluşturduğu söz öbeğine ise isim-fiil grubu denir.

ÖRNEK

b.nesnez.t yüklem

Konuyu çabucak kavrayışına şaşırdım.

Dolaylı Tümleç

özne yüklem

Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim

Belirtili Nesne

dolaylı tümleç dolaylı tümleç z.t. yüklem

Ölüm gecesinden bu sahile hiç dönmemek bitmez

Özne

bir özleyiştir.

slide15
Her yapıdaki fiil tabanlarından çeşitli eklerle türeyen,sıfat görevini üstlenen fiil türevlerine sıfat-fiil(ortaç)denir.Sıfat-fiillerin kendisinden önce gelen sözcüklerle oluşturduğu öbeğe sıfat-fiil grubu denir.

Sıfat –fiil üreten ekler şunlardır:

-an, -ası, -mez, -ar , -dik, -ecek , -miş

slide16
ÖRNEK

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Belirtili Nesne

d.t z.t yüklem

Hayata beraber başladığımız dostlarla da

Edat Tümleci

yollarımız bir bir ayrıldı.

Çocukluğumda bacalara takılan, beyaz

Özne

bulutlar vardı.

slide18
Fiil tabanlarından çeşitli eklerle türeyen,fiil anlamını yitirmeden zarf(belirteç)görevi üstlenen fiil türevlerine zarf-fiil(ulaç)denir.

-erek

-dıkça

-meden

-ken

-ıp

-ınca

-a…….-a

-r……..-mez

slide19
Bir gün nehirler gibi derinden çağlayarak

Zarf Tümleci

Dağlardan,ormanlardan sana akacak mıyım?

Halkın yüzü güldükçe gülümser beşeriyet.

Zarf tümleci

Ben ,sevgi bağından bir çiçek dermeden huduttan

Zarf Tümleci

huduta atılmışım.

Seni göremeyince ben de sinemaya gittim.

slide21
Sınav için notlarıma göz attım.

Yüklem

O hep saman altından su yürütür.

Yüklem

Bu günlerde ağzını bıçak açmıyordu.

Yüklem

Son günlerde beni arar oldu.

Yüklem

slide23
Bir isimle bir edatın oluşturduğu öbeğe edat(ilgeç)öbeği denir.

Bacak kadar çocuğun cevaplarına bak.

Ali orada duruma göre davranmış.

Cennet gibi vatanımız var.

slide25
Eş görevleri sözcüklerin bağlaçlarla bağlanmasıyla oluşan öbeğe bağlama grubu denir.

Hak ve kuvvet kılıçla kalkan gibidir.

Özne

Öğretmen ile öğrenci aynı bütünün parçalarıdır.

Özne

Necivarda bir köy var ne bir evin hayali.

özne özne özne

Sokakları hem kız hem deniz kokar.

özne

slide27
Aynı,yakın ya da karşıt anlamlı sözcüklerin ,anlamı güçlendirmek için yan yana kullanılmasıyla oluşan sözcük öbeğine tekrar(ikileme) grubu denir.

Sen sayfa sayfa çevirdiğim kitap,

Mısra mısra okuduğum şiir!

Sen dağlar üstüne,

Ovalar üstüne serpilmiş Türkiye’m!

(aynı sözcüğün tekrarlanmasından)

slide28
Ben kalender meşrebim

Güzel çirkin aramam.(karşıt anlamlı)

Eski püskü giysiler giymişti.

(biri anlamlı diğeri anlamsız)

Ivır zıvır şeylerden söz ediyorlar.

(İkis de anlamsız)

slide30
Bir ünlemle bir isim unsurunun oluşturduğu sözcük öbeğine ünlem grubu denir.

“Eydost! Senin yoluna

ünlem isim

Canım vereyim Mevla.”

Eybu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Ünlem isim unsuru

slide32
Bir kişi ismiyle ünvan gösteren bir ismin oluşturduğu gruba ünvan grubu denir.

DenizHanım AliBey

Kişi ismi ünvan kişi ismi ünvan

Mustafa KemalPaşaAdnanÖğretmen

Kişi ismi unvan kişi ismi ünvan