Alifatik yap l organik bile ikler 2 saat
Download
1 / 69

Alifatik Yap?l? Organik Bile?ikler (2 saat) - PowerPoint PPT Presentation


  • 315 Views
  • Updated On :

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler (2 saat). Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2008. Alifatik aminler. Aminler, amonyağın organik deriveleridirler. . Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki, üç veya dört alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla primer aminler (R  NH 2 ),

Related searches for Alifatik Yap?l? Organik Bile?ikler (2 saat)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alifatik Yap?l? Organik Bile?ikler (2 saat)' - lyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alifatik yap l organik bile ikler 2 saat l.jpg

Alifatik Yapılı Organik Bileşikler(2 saat)

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

ADÜTF Biyokimya AD

2008


Alifatik aminler l.jpg
Alifatik aminler

Aminler, amonyağın organik deriveleridirler.


Slide3 l.jpg

Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki, üç veya dört alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla

primer aminler (RNH2),

sekonder aminler (R2NH),

tersiyer aminler (R3N) ve

kuarterner amonyum katyonu (R4N+) meydana gelir.


Slide4 l.jpg

Metilamin, etilamin, dimetil amin, trimetilamin gibi küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır.

Küçük moleküllü aminler suda çözünür; molekül büyüdükçe suda çözünme azalır.

Aminlerin hepsi eter, alkol, benzen, kloroform gibi çok kullanılan organik çözücülerde çözünürler.


Slide5 l.jpg

Aminler, küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır. amonyağın alkil türevi olduklarından baz özelliği gösterirler.Serbest elektron çifti, maddeye bazik özellik verir; madde kolayca proton alır.

Aminler, güçlü asitlerle tuz oluştururlar.


Slide6 l.jpg

Primer aminler küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır. , aldehit ve ketonlarla Schiff bazı (CHN) oluştururlar.


Slide7 l.jpg

Sekonder küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır. aminler, aldehit ve ketonlarlaenaminleri oluştururlar.


Slide8 l.jpg

Soğukta ve asitli ortamda nitröz asitle (HNO küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır. 2) primer aminler, diazonyum iyonu; sekonder aminler, Nnitrozaminleri oluştururlar.


Slide9 l.jpg

Kuarterner amonyum tuzları, küçük moleküllü aminler oda sıcaklığında gaz, diğerleri sıvıdır. amonyum katyonunun tetra alkil türevleridirler.


Slide10 l.jpg

Kuarterner amonyum tuzları, erime noktaları yüksek olan katı ve kristalli bileşiklerdir; suda ve birçok organik çözücüde çözünürler; çözeltileri elektriği iletir, bundan yararlanılarak organik çözücüler iletken hale getirilebilir ve bunlarla elektrokimyasal çalışmalar yapılabilir.


Nitroalkanlar l.jpg
Nitroalkanlar katı ve kristalli bileşiklerdir; suda ve birçok organik çözücüde çözünürler; çözeltileri elektriği iletir, bundan yararlanılarak organik çözücüler iletken hale getirilebilir ve bunlarla elektrokimyasal çalışmalar yapılabilir.

Nitroalkanlar, azotun en yüksek yükseltgenme basamağı olan nitrik asidin (HNO3) türevleridirler ve oldukça kararlı bileşiklerdir.


Slide12 l.jpg

R katı ve kristalli bileşiklerdir; suda ve birçok organik çözücüde çözünürler; çözeltileri elektriği iletir, bundan yararlanılarak organik çözücüler iletken hale getirilebilir ve bunlarla elektrokimyasal çalışmalar yapılabilir.CH2NO2 primer nitroalkan,

R2CHNO2 sekonder nitroalkan,

R3CNO2 tersiyer nitroalkanlardır.

Küçük moleküllü nitroalkanlar renksiz veya hafif sarı, özel kokulu sıvılardır; suda biraz çözünürler. Büyük moleküllü olanlar suda daha az çözünürler.


Organik k k rt bile ikleri l.jpg
Organik kükürt bileşikleri katı ve kristalli bileşiklerdir; suda ve birçok organik çözücüde çözünürler; çözeltileri elektriği iletir, bundan yararlanılarak organik çözücüler iletken hale getirilebilir ve bunlarla elektrokimyasal çalışmalar yapılabilir.

Kükürt, periyodik çizelgede 6.grupta oksijenin hemen altındadır.


Slide14 l.jpg

Daha önce tanıdığımız oksijen bileşiklerinin kükürt karşılıkları olan organik bileşikler vardır.


Slide15 l.jpg

Tiyoller (merkaptanlar), karşılıkları olan organik bileşikler vardır. alkollerin kükürt karşılığıdırlar.


Slide16 l.jpg

Merkaptan adı, cıva yakalayıcısı anlamındaki Latince “Mercurium captans” dan gelir. Merkaptanlar, cıva iyonları ve diğer ağır metal iyonlarıyla çökelti oluşturmak üzere tepkimeye girerler.


Slide17 l.jpg

BAL simgesi ile gösterilen British Anti Lewisite [HO “CH2CH(SH)CH2SH], savaş gazı olarak kullanılan zehirli arsenik bileşikleri için etkili bir panzehir olarak bilinir.


Slide18 l.jpg

Tiyollerin kaynama noktaları alkollerinkinden daha düşüktür ve suda çözünmezler.

Düşük molekül kütleli tiyoller,genellikle hoşa gitmeyen kokuları ile tanınırlar.


Slide19 l.jpg

Tiyoller, ılımlı yükseltgenme reaktifleriyle tepkimeye girdiklerinde yükseltgenmeli kenetlenme tepkimeleri verirler. Tepkime ürünü bir disülfürdür.


Slide20 l.jpg

Tiyoller ve disülfürler, canlı hücrelerde önemli olan bileşiklerdir; birçok biyolojik yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde birbirlerine dönüşürler.


Slide21 l.jpg

Koenzim A, canlı hücrelerde önemli bir tiyoldür. bileşiklerdir; birçok biyolojik yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde birbirlerine dönüşürler.


Slide22 l.jpg

Tiyol esterleri, bileşiklerdir; birçok biyolojik yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde birbirlerine dönüşürler. tiyol ve açil klorürlerin tepkimelerinden elde edilirler.


Slide23 l.jpg

Tiyol esterler, canlı hücrelerde oluşan sentezlerde büyük öneme sahiptir. Biyokimyada önemli tiyol esterlerden biri “asetil-koenzim A (Asetil-KoA)”dır.


Organik fosfor bile ikleri l.jpg
Organik fosfor bileşikleri büyük öneme sahiptir. Biyokimyada önemli tiyol esterlerden biri “asetil-koenzim A (Asetil-KoA)”dır.

Organizmada fosfor, genellikle fosfat bileşikleri halinde bulunur.


Slide25 l.jpg

M büyük öneme sahiptir. Biyokimyada önemli tiyol esterlerden biri “asetil-koenzim A (Asetil-KoA)”dır.etabolizmada şeker fosfatları önemlidir.


Slide26 l.jpg

Canlıların temel bileşiklerinden nükleik asitler fosforik asidin(HO)3PO diesterleridirler.Slide28 l.jpg

F bileşiğidir.osforik asidin ester ve/veya tiyoesterleri yapısında insektisitler (tarımsal böcek savaş ilaçları) vardır;bunların en önemlileri paratiyon, malatiyon ve paroksandır.


Slide29 l.jpg

Sinir gazları bileşiğidir.nın bazıları, DEP (diizopropil-fluorfosfat), SARİN (P-metil-izopropil-fluorfosfat), TABUN (etil-dimetilamidosiyanofosfat)’tır.


Organik silisyum bile ikleri l.jpg
Organik silisyum bileşikleri bileşiğidir.

Silisyum (Si), karbon gibi IV. Grup elementidir.Hidrojen, oksijen, azot elementleriyle, karbonun yaptığı gibi bir takım bileşikler yapabilir.


Slide31 l.jpg

Organik silisyum bileşiğidir.bileşikleri, karbon bileşikleri kadar kararlı değildir.


Slide32 l.jpg

Dialkilsilandiollerin değişik özelliklerde siloksanlara dönüşmeleri, endüstriyel bir reaksiyondur; polimerleşme derecesine göre oldukça kararlı olan ve silikon denen sıvı, jel veya katı maddeler elde edilebilir.


Slide33 l.jpg

Silikonlar, kimyasal reaksiyonlara karşı olağanüstü inert yani tembeldirler, hiçbir zehirli etkileri yoktur.

Uygun özellikleri nedeniyle silikonların geniş kullanım alanları vardır. Meme ameliyatlarında dolgu maddesi olarak kullanılabilirler.


Karbonik asidin organik t revleri l.jpg
Karbonik asidin organik türevleri inert yani tembeldirler, hiçbir zehirli etkileri yoktur.

Karbondioksit (CO2), suda çok az miktarda CO2 molekülleri halinde çözünür.Bunun çok az bir kısmına su (H2O) katılarak dengede bir miktar karbonik asit ve bunun ayrışmasıyla bikarbonat anyonu ve protonoluşur.


Slide35 l.jpg

Karbonik asidin her iki OH grubu başka gruplarla değişirse kararlı bileşikler meydana gelir.


Slide36 l.jpg

Fosgen değişirse kararlı bileşikler meydana gelir. , dietil karbonat, etilklor karbonat, karbamil klorür, uretan, üre, tiyoüre, guanidin, karbonik asidin kararlı organik türevleridirler.


Slide37 l.jpg

Fosgen değişirse kararlı bileşikler meydana gelir. ,oda sıcaklığında gaz olan çok zehirli bir bileşiktir.

Birinci dünya savaşında, Almanlar tarafından Fransızlara karşı savaş gazı olarak kullanılmıştır.


Slide38 l.jpg

Fosgen, yeni biçilmiş çimen kokusundadır; solunduğunda akciğer hücrelerinin içine geçer ve hidrolizi sonucu oluşan HCl, hücrenin yıkılmasına neden olduğundan solunum güçleşir.


Slide39 l.jpg

Üre akciğer hücrelerinin içine geçer ve hidrolizi sonucu oluşan HCl, hücrenin yıkılmasına neden olduğundan solunum güçleşir.,ilk sentezlenen organik ve biyokimyasal bileşiktir. Alman bilgini Wöhler, 1828’de katı amonyum siyanatı ısıtarak üreye dönüştürmeyi başarmıştır.


Slide40 l.jpg

Günümüzde üre, azotlu gübre olarak ve bazı sentezlerde çıkış maddesi olarak kullanılan önemli bir bileşiktir.Slide42 l.jpg

Üre, asitli veya bazlı ortamda ısıtıldığında çok polar bir bileşiktir ve üreaz enzimiyle oda sıcaklığında hidrolizlenebilir; karbondioksit ve amonyak meydana gelir.


Slide43 l.jpg

Üre, soğukta nitröz asitle (HNO çok polar bir bileşiktir2), sıcakta sodyum hipobromitle (NaOBr) azot vererek parçalanır. Bu reaksiyonlarda oluşan azotun hacmi bir gaz büretinde ölçülerek volümetrik nicel üre tayini yapılabilir.


Slide44 l.jpg

Üre, erime noktasının (132 çok polar bir bileşiktiroC) biraz üstünde ısıtıldığında amonyak çıkar ve biüret meydana gelir.


Slide45 l.jpg

Biüret, Cu çok polar bir bileşiktir2+ iyonlarıyla, koyu mavi renkli bir kompleks verir.


Slide46 l.jpg

Ü çok polar bir bileşiktirrenin halkalı kondensasyon ürünleri,parabanik asit, barbitürik asit (malonilüre), pirimidin, imidazol ve purin türevleridir.


Slide47 l.jpg

G çok polar bir bileşiktiruanidin, bir imino üredir.


Birden ok fonksiyonel grubu olan organik bile ikler l.jpg
Birden çok fonksiyonel grubu olan organik bileşikler çok polar bir bileşiktir

  • Dioller ve polialkoller

  • Hidroksi aldehit ve hidroksi ketonlar

  • Dikarbonil bileşikleri

  • Hidroksi asitler

  • Keto asitler

  • Dikarboksilik asitler


Dioller ve polioller polialkoller l.jpg
Dioller ve polioller (polialkoller) çok polar bir bileşiktir

Etilen glikol, antifiriz olarak kullanılır.

Gliserol, köken bakımından biyokimyasal bir bileşiktir; bitkisel ve hayvansal yağların bileşiminde bulunur.


Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar l.jpg
Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar çok polar bir bileşiktir

Hidroksi aldehitler ve hidroksi ketonlar, molekülünde OH ve karbonil (>C=O) bulunan bileşiklerdir.


Dikarbonil bile ikleri l.jpg
Dikarbonil bileşikleri çok polar bir bileşiktir

Dikarbonil bileşikleri, dialdehitler, aldehit-ketonlar ve diketonlardır.


Hidroksi asitler l.jpg
Hidroksi asitler çok polar bir bileşiktir

Hidroksi asitler, hem OH hem de COOH grubu içeren bileşiklerdir. Küçük moleküllü hidroksi asitler biyokimyasal bileşiklerdir; bunların metabolizmada rolleri vardır


Slide53 l.jpg

Laktik asit çok polar bir bileşiktir(süt asidi), doğal bir bileşiktir.


Slide54 l.jpg

Tartarik asit çok polar bir bileşiktir (tortu asidi), şarap tortusu asididir; üzümde ve diğer meyvelerde bulunur.

Saf tartarik asit, gazoz tipi karbondioksitli içeceklere katkı maddesi olarak katılabilir.

Gümüş aynası yapımında kullanılır.

Saf potasyum mono-tartarat, pasta kabartma tozu olarak kullanılır.

Tartarik asitten Fehling belirteci yapılır.


Slide55 l.jpg

Malik asit çok polar bir bileşiktir(elma asidi),ham elma başta olmak üzere diğer meyvelerde bulunur.


Slide56 l.jpg

Malik asit ısıtılırsa, molekül içi su yitirerek iki doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir.


Slide57 l.jpg

Sitrik asit doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir(limon asidi), limon ve diğer turunçgillerde bulunan bir trikarboksilik asittir.


Slide58 l.jpg

Sitrik asit, g doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelirlukoz metabolizmasında Krebs döngüsünün bir öğesidir.


Keto asitler l.jpg
Keto asitler doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir

Keto asitler, molekülünde C=O grubu bulunan karboksilik asitlerdir.


Slide60 l.jpg

Pirüvik asit, doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir-ketopropiyonik asittir; oldukça güçlü doğal bir asittir.


Slide61 l.jpg

Pirüvik asit, doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelirglikoliz olayının son ürünüdür ve Krebs döngüsüne giren asetil-CoA’yı oluşturan ürün olması bakımından karbonhidrat metabolizmasının anahtar bileşiğidir.


Slide62 l.jpg

Asetoasetik asit, doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelirönemli bir biyokimyasal bileşiktir.

Plazmada bulunan serbest asetoasetik asit anyonu, keton cismi olarak adlandırılır.


Dikarboksilik asitler l.jpg
Dikarboksilik asitler doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelir

Dikarboksilik asitler, molekülünde iki karboksilik asit grubu bulunan organik asitlerdir.


Slide64 l.jpg

Oksalik asit, doymamış asit yani maleik asit (cis-) ve fumarik asit (trans-) meydana gelirdoğal bir maddedir; kuzukulağı bitkisinde monopotasyum tuzu, ıspanakta sodyum tuzu halinde bulunur.


Slide65 l.jpg

Oksalik asidin kalsiyum tuzu suda az çözündüğünden, böbreklerde süzülen oksalik asit Ca2+ ile birleşerek bazan kalsiyum oksalat olarak idrar yollarında veya mesanede idrar yolları taşı oluşturur.


Slide66 l.jpg

Malonik asit, böbreklerde süzülen oksalik asit Ca suda en çok çözünen dikarboksilik asittir; alkolde de çok çözünür. Malonik asit, doğal bir üründür.


Slide67 l.jpg

Süksinik asit, böbreklerde süzülen oksalik asit Cadoğal bir bileşiktir; glukoz metabolizmasında Krebs döngüsünün bir öğesidir.


Slide68 l.jpg

Glutarik asit, böbreklerde süzülen oksalik asit Ca suda az çözünen zayıf bir asittir.


Slide69 l.jpg

Adipik asit, böbreklerde süzülen oksalik asit Casuda az, alkolde çok çözünen zayıf bir asittir.