samband missbruk beroende och psykiatrisk v rd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård. Av de 15400 patienter inom beroendevården i Stockholm 2001 var 30 % även vårdade inom psykiatrin samma år och 50 % under de senaste 5 åren. Från en kartläggning av klienter inom socialtjänsten, Bromma SDF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård' - manning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samband missbruk beroende och psykiatrisk v rd

Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård

Av de 15400 patienter inom beroendevården i Stockholm 2001 var 30 % även vårdade inom psykiatrin samma år och 50 % under de senaste 5 åren

slide3

Några resultat från undersökningen ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” från Robin Room m.fln=1865 varav 942 från sjukvårdens beroendevård i Stockholm och 837 från Socialtjänstens missbrukarvård.

slide4
Utredning och behandling av beroende och missbruk inom psykiatri och socialtjänst, var görs insatserna?

Rätts

psykiatri

Allmän

psykiatri

Dubbeldiagnos

team

Specialiserad

beroendevård

Allmän

medicin

Vuxenenhet

IFO

Social

psykiatri

Familj

Ekonomi

Försörjning

HVB

missbruk och samtidig psykisk st rning
Missbruk och samtidig psykisk störning
 • Psykisk störning före, utvecklas parallellt eller som en konsekvens av alkohol- eller droganvändning
 • Psykoser Schizofrena tillstånd

Delirium tremens, drogpsykoser

Demenstillstånd

 • Personlighetsstörningar
 • Psykiatriska tillstånd – ångest, nedstämdhet
psykiatriska tillst nd skilt fr n missbruk beroende h nan eller gget perioder
Psykiatriska tillstånd skilt från missbruk/beroende”Hönan eller ägget” perioder
 • Dubbeldiagnosbegreppet – homogent tillstånd?
 • Specifik behandling?
 • Komplexa vårdbehov
 • Psykologisk funktionalitet?
 • Samtidiga insatser
behandlingsprocessen vid beroende och missbruk
Behandlingsprocessen vid beroende och missbruk

Samarbete Skadelindrande Boende

Allians

MI, ”tillnyktring”/stabilisering

Retention - omvårdnad Skadeförebyggande sysselsättning

Struktur, stöd

MI, avgiftning

Underhållsbehandling med farmaka

Återfallsprevention

Samtalsstöd, familj eller enskild

Långsiktig behandling Livsstilsförändring

Neuropsykiatri/neuropsykologi

Personlighetsstörningar

Psykiatriska diagnoser

Somatiska diagnoser

Behandling med farmaka

respektive psykoterapi

Personlig utveckling

Behandling underliggande tillstånd

slide11

Sammanfattning Gungnerprojektet

 • Missbruk och samtidig psykisk sjukdom förekommer mer än förväntat, en kombination som obehandlad ger svåra sociala konsekvenser.
 • Bostadslösa missbrukare med många behandlingsmisslyckanden bakom sig kan förväntas löpa särskilt stor risk för psykisk sjukdom.
 • I ett program för nio ”terapiresistenta” psykiskt och socialt handikappade missbrukare samordnades insatserna mellan psykiatri, missbruksvård och socialtjänst.
 • Samtliga patienter utom en förbättrades, behovet av dyr institutions-vård reducerades.
 • Med relativt små insatser kan man nå goda resultat för svårt socialt utsatta, institutionsboende eller bostadslösa missbrukare. Den allmänna behandlingspessimism som råder när det gäller denna patientgrupp är inte nödvändigtvis välgrundad. Tom Palmstierna
slide12
Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom (samsjuklighet)Socialstyrelsens föreskrifter 2007
 • Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom (samsjuklighet).
 • Om man misstänker att en klient med missbruks- och beroendeproblem som söker inom socialtjänsten också har en psykisk störning eller sjukdom respektive somatisk sjukdom, ska man omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en bedömning.
 • För lämplig behandling av en klient eller patient med missbruks- eller beroendeproblem och samtidig psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen.
 • Det finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet. Inget talar dock emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom.
slide14
Ledningsförankring
 • Organisationskultur
 • Konflikt kultur
 • Makt kultur
 • Transparens
 • Laboratoriesjukdomar
 • Tunga missbrukare
 • Professionell kompetens
 • Social kompetens
 • Suboptimering
 • Avgiftning – psykoterapi
 • Behandlingshem